ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนในจังหวัดราชบุรี

กิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ปี 2564

กิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ปี 2564

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดกิ..

เขียนโดย : โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เปิดอ่าน69 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-02-25 13:39:23

"รอบรั้วด่านทับตะโกฯ" ฉ. 11/2564

เขียนโดย : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน37 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-02-25 12:06:11

โครงการค่ายวิชาการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศด้วยสะเต็มศึกษา​ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่​ 2​

โครงการค่ายวิชาการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศด้วยสะเต็มศึกษา​ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่​ 2​

เขียนโดย : โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน64 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-02-24 20:41:37

กิจกรรมโครงการผู้พิทักษ์อนามัยร่วมสร้างความปลอดภัย มั่นใจ ต้านภัยโควิดภาคประชาชน ประจำปี 2564

กิจกรรมโครงการผู้พิทักษ์อนามัยร่วมสร้างความปลอดภัย มั่นใจ ต้านภัยโควิดภาคประชาชน ประจำปี 2564

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ขอความร่วมมือสถานศึกษาจัดกิจกรรมโครงการผู้พิทักษ์อนามัยร่วมสร้างความปลอดภัย มั่นใจ ต้านภัยโควิดภาคประชาชน ประจำปี 2564 เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำแ..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน63 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-02-24 20:18:32

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคมเข้ารับการนิเทศ กำกับติดตามการบริหารการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคมเข้ารับการนิเทศ กำกับติดตามการบริหารการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ท่านผู้อำนวยการขวัญใจ โพธิ์ทองนาค ได้มอบหมายให้คุณครูชนัญชิดา พลายแดง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ เป็นตัวแทนผู้อำนวยการ ในการเข้ารับการนิเทศ กำกับติดตามการบริหา..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม เปิดอ่าน104 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-02-24 15:34:14

การประชุมและรับทราบนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา​  ระดับกระทรวงศึกษาธิการ

การประชุมและรับทราบนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา​ ระดับกระทรวงศึกษาธิการ

เขียนโดย : โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน68 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-02-23 16:06:58

กิจกรรมติววิชาความถนัดทั่วไป (GAT ไทย) เตรียมความพร้อมนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา

กิจกรรมติววิชาความถนัดทั่วไป (GAT ไทย) เตรียมความพร้อมนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน66 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-02-23 15:50:03

สำนักงานท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรีทดสอบสมรรถภาพนักเรียน

สำนักงานท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรีทดสอบสมรรถภาพนักเรียน

สำนักงานท่่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เดินทางเข้าทดสอบสมรรถภาพนักเรียนระดับชั..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน64 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-02-23 15:36:13

กิจกรรมOn-site Implementationโครงการออกแบบเกม ออกแบบสังคม รุ่น 2

กิจกรรมOn-site Implementationโครงการออกแบบเกม ออกแบบสังคม รุ่น 2

คณะกรรมการและทีมงานเข้าร่วมกิจกรรมการลงพื้นที่ On-site Implementation โครงการออกแบบเกมออกแบบสังคม รุ่น2 คณะวิทยาการเรียนรู..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน61 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-02-23 14:36:13

คณะกรรมการประเมินผลสัมฤทธิการปฏิบัติงานตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

คณะกรรมการประเมินผลสัมฤทธิการปฏิบัติงานตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบั..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน52 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-02-23 14:25:22