ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนในจังหวัดราชบุรี

 จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเตรียมสอบ O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเตรียมสอบ O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมสอนทบทวน เตรียมสอบ O-NET นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาป..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน56 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-03-03 23:07:24

ภาพการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2563

ภาพการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีจึงดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดความรู้นักเรียนธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน51 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-03-03 23:04:21

คณะผู้บริหารร่วมเป็นกำลังใจสนับสนุนการจัดตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี ณ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี

คณะผู้บริหารร่วมเป็นกำลังใจสนับสนุนการจัดตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี ณ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี

เขียนโดย : โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เปิดอ่าน82 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-03-03 09:53:54

คณะผู้บริหารร่วมเป็นกำลังใจสนับสนุนการจัดตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี ณ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี

คณะผู้บริหารร่วมเป็นกำลังใจสนับสนุนการจัดตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี ณ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน86 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-03-02 16:41:47

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน "วันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" ณ โรงยิมเนเซียมจังหวัดราชบุรี

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน60 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-03-02 16:38:45

เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอปากท่อมอบอุปกรณ์การเรียน​และทดสอบสมรรถภาพร่างกายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่​ 2

เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอปากท่อมอบอุปกรณ์การเรียน​และทดสอบสมรรถภาพร่างกายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่​ 2

เขียนโดย : โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน57 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-03-02 11:59:55

กิจกรรมการประกวดโครงงาน และการประเมินผลการจัดนิทรรศการผลงานนักเรียน (INDEPENDENT STUDY : IS)  ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

กิจกรรมการประกวดโครงงาน และการประเมินผลการจัดนิทรรศการผลงานนักเรียน (INDEPENDENT STUDY : IS) ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 - 15.50 น. โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีจัดกิจกรรมการประกวดโครงงาน และการประเมินผลการ..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน145 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-03-01 23:47:52

"รอบรั้วฯ ด่านทับตะโก" ฉ.13/2564

เขียนโดย : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน53 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-03-01 21:31:14

"รอบรั้วฯ ด่านทับตะโก" ฉ.12/2564

เขียนโดย : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน38 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-03-01 21:30:28

Sport Day 2021

Sport Day 2021

โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย จัดกิจกรรมกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 1-12 มีนาคม พ.ศ. 2564..

เขียนโดย : โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เปิดอ่าน54 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-03-01 18:29:32