ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนในจังหวัดราชบุรี

"รอบรั้วด่านทับตะโกฯ" ฉ. 5/2564

เขียนโดย : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน94 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-02-02 11:48:06

นายลือชา วงศ์เปี่ยม ปลัดอำเภอปากท่อ​ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ​ และทีมฝ่ายปกครองตำบลปากท่อ​ ตรวจเยี่ยมการเปิดเรียนวันแรกของโรงเรียน​ และให้คำแนะนำการเฝ้าระวังการระบาดเชื้อโควิด 19​

นายลือชา วงศ์เปี่ยม ปลัดอำเภอปากท่อ​ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ​ และทีมฝ่ายปกครองตำบลปากท่อ​ ตรวจเยี่ยมการเปิดเรียนวันแรกของโรงเรียน​ และให้คำแนะนำการเฝ้าระวังการระบาดเชื้อโควิด 19​

เขียนโดย : โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน93 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-02-01 20:26:13

ท่านปลัดอำเภอบ้านโป่งตรวจเยี่ยมในการเตรียมความพร้อมเปิดเรียนในวันแรก หลังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ท่านปลัดอำเภอบ้านโป่งตรวจเยี่ยมในการเตรียมความพร้อมเปิดเรียนในวันแรก หลังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 นายยุทธพร พิรุณสาร  นายอำเภอบ้านโป่ง โดยมอบหมายให้นายทวีชัย  เกตุสาระธรรม ปลัดอำเภอบ้านโป่ง  ร่วมด้วย ผอ.รพสต.หนองปลาหมอ  ..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม เปิดอ่าน102 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-02-01 18:42:31

นายอำเภอบ้านตรวจเยี่ยมวันเปิดเรียน 1 ก.พ. 64

นายอำเภอบ้านตรวจเยี่ยมวันเปิดเรียน 1 ก.พ. 64

ผู้บริหาร และคณะครู ร่วมต้อนรับนายอำเภอบ้านคาในการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ในสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในวันเปิดเรียนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 โดยการนำของ ผู้อำนวยการ ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน93 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-02-01 12:21:10

การเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน

การเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน

วันที่ 31 มกราคม 2564 โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรม Big cleaning Day เตรียมความพร้อมก่อนการเปิดเรียนปกติ ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 โดยดำเนินการตามมาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน105 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-01-31 15:33:37

โรงเรียนเนกขัมวิทยาเตรียมความพร้อม ทำความสะอาดห้องเรียน และจุดสัมผัส

โรงเรียนเนกขัมวิทยาเตรียมความพร้อม ทำความสะอาดห้องเรียน และจุดสัมผัส

เขียนโดย : โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน108 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-01-30 16:44:05

Big Cleaning Day เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนตามปกติ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19

Big Cleaning Day เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนตามปกติ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19

          เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 คณะครู นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นักการภารโรง และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ร่วมกั..

เขียนโดย : โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เปิดอ่าน174 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-01-29 21:51:45

กิจกรรม​ Big Cleaning Day​ เตรียมความพร้อมการเปิดเรียน​ ตามมาตรการเข้มรับมือโควิด-19

กิจกรรม​ Big Cleaning Day​ เตรียมความพร้อมการเปิดเรียน​ ตามมาตรการเข้มรับมือโควิด-19

เขียนโดย : โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน98 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-01-29 21:40:14

เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนทำความสะอาดและฉีดพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อป้องกันไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนทำความสะอาดและฉีดพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อป้องกันไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ทำความสะอาดและฉีดพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อป้องกันไวรัสโคโรน่า (COVID-19)โดยได้รับการสนับสนุนจาก ส.ส.กุลวลี นพอมรบดีและปศุสัตว์อำเ..

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน71 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-01-29 16:36:15

นายกฤตชัย อรุณรัตน์ รองเลขาธิการ สกสค. ร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดราชบุรี ลงพื้นที่เก็บข้อมูลโรงเรียน ดูสภาพจริงโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง สพม.เขต ๘ โรงเรียนปากท่อพิทยาคม

นายกฤตชัย อรุณรัตน์ รองเลขาธิการ สกสค. ร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดราชบุรี ลงพื้นที่เก็บข้อมูลโรงเรียน ดูสภาพจริงโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง สพม.เขต ๘ โรงเรียนปากท่อพิทยาคม

เขียนโดย : โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน76 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-01-29 10:56:15