ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนในจังหวัดราชบุรี

นิเทศติดตามITA

นิเทศติดตามITA

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน25 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-10 19:38:04

กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอจอมบึง จ.ราชบุรี..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน21 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-10 16:49:24

ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2563

ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2563

ในวันที่ 3 สิงหาคม 2563 โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรม ประชุมและเลือกตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2563 ห้องประชุมไพลิน โรงเรียนบ้านคาวิทยา..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน17 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-10 14:46:08

ASEAN DAY

ASEAN DAY

ASEAN DAY

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน57 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-07 16:38:24

อบรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนสุจริต

อบรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนสุจริต

วันศุกร์ ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ได้ให้การต้อนรับคณะครูเข้ารับการอบรมโครงการโรงเรียนสุจริต ณ ห้องโสตทัศนศึกษา_______________________________________________________บันทึ..

เขียนโดย : โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เปิดอ่าน52 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-07 10:38:31

23 กรกฎาคม 2563 โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดและภัยคุกคามรูปแบบต่างๆ ในสถานศึกษา ซึ่งคุณหมอนิรุต พุกรอด (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากคลอง) มาให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) และ ร.ต.อ.มนตรี กลมทุกสิ่ง (รอง สวป.สภ.ดำเนินสะดวก) มาให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด จากนั้นคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเนกขัมวิทยาได้ร่วมปฏิญาณตนในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

23 กรกฎาคม 2563 โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดและภัยคุกคามรูปแบบต่างๆ ในสถานศึกษา ซึ่งคุณหมอนิรุต พุกรอด (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากคลอง) มาให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) และ ร.ต.อ.มนตรี กลมทุกสิ่ง (รอง สวป.สภ.ดำเนินสะดวก) มาให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด จากนั้นคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเนกขัมวิทยาได้ร่วมปฏิญาณตนในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

เขียนโดย : โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน37 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-05 10:39:05

23 กรกฎาคม 2563 กิจกรรมวันพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 - ประกวดพานไหว้ครู ประเภทความคิดสร้างสรรค์และสวยงาม - มอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีเยี่ยม - มอบเกียรติบัตรให้กับประธานและคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

23 กรกฎาคม 2563 กิจกรรมวันพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 - ประกวดพานไหว้ครู ประเภทความคิดสร้างสรรค์และสวยงาม - มอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีเยี่ยม - มอบเกียรติบัตรให้กับประธานและคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

เขียนโดย : โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน94 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-05 10:37:56

23 กรกฎาคม 2563 นางสาวโสภา ขำเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนร่วมกันถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

23 กรกฎาคม 2563 นางสาวโสภา ขำเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนร่วมกันถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

เขียนโดย : โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน32 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-05 10:36:50

15 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00-15.30 น. กิจกรรมการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2563

15 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00-15.30 น. กิจกรรมการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2563

เขียนโดย : โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน30 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-05 10:25:33

14 กรกฎาคม 2563 การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนารูปแบบ/แนวทางการจัดการเรียนรู้ โครงการ TFE (Teams For Education) เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ระดับจังหวัด

14 กรกฎาคม 2563 การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนารูปแบบ/แนวทางการจัดการเรียนรู้ โครงการ TFE (Teams For Education) เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ระดับจังหวัด

เขียนโดย : โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน31 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-05 10:21:38