ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนในจังหวัดราชบุรี

กิจกรรมบริจาคเลือด ณ ศาลาประชาคมอำเภอสวนผึ้ง

กิจกรรมบริจาคเลือด ณ ศาลาประชาคมอำเภอสวนผึ้ง

โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา ขอเป็นส่วนหนึ่งในการทำความดี ด้วยการร่วมบริจาคเลือดกับสภากาชาติ สาธารณสุขสวนผึ้ง และอำเภอสวนผึ้ง ณ ศาลาประชาคมอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี..

เขียนโดย : โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา เปิดอ่าน114 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-24 11:41:10

"รอบรั้วด่านทับตะโกฯ" ฉบับที่ 12/2563

สรุปผลการแข่งขันกีฬานักเรียนระหว่างส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จัง..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน84 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-24 09:41:12

22 กันยายน 2563 คณะครู นักเรียนโรงเรียนเนกขัมวิทยา ร่วมแสดงมุทิตาจิตงานบุญอายุวัฒนมงคล 70 ปี พระครูสังฆรักษ์วิชาญ สุภาจาโร (ปรียาชีวะ) รองเจ้าอาวาสวัดเนกขัมมาราม

22 กันยายน 2563 คณะครู นักเรียนโรงเรียนเนกขัมวิทยา ร่วมแสดงมุทิตาจิตงานบุญอายุวัฒนมงคล 70 ปี พระครูสังฆรักษ์วิชาญ สุภาจาโร (ปรียาชีวะ) รองเจ้าอาวาสวัดเนกขัมมาราม

เขียนโดย : โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน105 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-24 08:53:11

21 กันยายน 2563 โรงเรียนเนกขัมวิทยาได้รับโล่และเกียรติบัตร โรงเรียนนำร่อง โครงการ TFE (Teams For Education) เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และได้รับโล่และเกียรติบัตรการจัดนิทรรศการรูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ ระดับภาค ณ โรงแรม ณ เวลา จังหวัดราชบุรี

21 กันยายน 2563 โรงเรียนเนกขัมวิทยาได้รับโล่และเกียรติบัตร โรงเรียนนำร่อง โครงการ TFE (Teams For Education) เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และได้รับโล่และเกียรติบัตรการจัดนิทรรศการรูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ ระดับภาค ณ โรงแรม ณ เวลา จังหวัดราชบุรี

เขียนโดย : โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน104 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-23 15:41:59

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จัดพิธีทำบุญครบรอบวันพระราชทานนาม  “เบญจมราชูทิศ ”

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จัดพิธีทำบุญครบรอบวันพระราชทานนาม “เบญจมราชูทิศ ”

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ นายนิวัตร วงศ์วิลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี เป็นประธานในพิธีทำบุญวันครบรอบในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระมงกฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานน..

เขียนโดย : โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เปิดอ่าน113 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-21 16:29:12

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ร่วมต้อนรับ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรจากโรงเรียนศรียาภัย  จ.ชุมพร

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ร่วมต้อนรับ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรจากโรงเรียนศรียาภัย จ.ชุมพร

เขียนโดย : โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เปิดอ่าน79 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-21 16:08:27

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ร่วมต้อนรับ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรจากโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย  จ.นครปฐม

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ร่วมต้อนรับ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรจากโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จ.นครปฐม

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563  นายนิวัตร วงศ์วิลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะครู ร่วมต้อนรับ ผู้บริหารและณะครูจากโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จ.นคร..

เขียนโดย : โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เปิดอ่าน207 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-20 10:07:55

ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี ร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิตงานเกษียณอายุราชการ

ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี ร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิตงานเกษียณอายุราชการ " ร่มมะกา มุทิตา กษิณาลัย"

เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2563 นายนิวัตร วงศ์วิลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี พร้อมด้วยคณะครู ร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิตงานเกษียณอายุรสชการ จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึ..

เขียนโดย : โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เปิดอ่าน210 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-20 09:52:16

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด  ระหว่างวันที่ 14 - 18  กันยายน  2563

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ระหว่างวันที่ 14 - 18 กันยายน 2563

งานห้องสมุดจัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด  ระหว่างวันที่   14 - 18  กันยายน  2563 

เขียนโดย : โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน127 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-19 22:27:49

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาผู้เรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาผู้เรียน "หนูน้อยนักคิดพิชิต เกม24 ”

วันที่ 15

เขียนโดย : โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน117 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-19 21:48:50