ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนในจังหวัดราชบุรี

วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พิธีบำเพ็ญพระราชกุศล พิธีวางพวงมาลา พิธีถวายบังคม และพิธีจุดเทียนเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตและเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองโพวิทยา เปิดอ่าน599 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-11-07 18:27:31

ค่ายบำเพ็ญประโยชน์ ม.ปลาย

ค่ายบำเพ็ญประโยชน์ ม.ปลาย

ค่ายบำเพ็ญประโยชน์ ม.ปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองโพวิทยา เปิดอ่าน614 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-11-07 17:40:18

โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย

โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย

โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองโพวิทยา เปิดอ่าน600 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-11-07 17:21:52

การเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.2

การเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.2

การเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแ..

เขียนโดย : โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน673 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-11-07 13:18:11

สานสัมพันธ์วันประชุมผู้ปกครอง

สานสัมพันธ์วันประชุมผู้ปกครอง

โรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดกิจกรรม "สานสัมพันธ์วันประชุมผู้ปกครอง" ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 โดยการนำของ ผู้อำนวยการ ดร. สายฝน ภานุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรีย..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน632 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-11-06 16:07:57

ยินดีต้อนรับ ผอ.วรรณชัย รังษี

ยินดีต้อนรับ ผอ.วรรณชัย รังษี

ยินดีต้อนรับ ผอ.วรรณชัย รังษี ณ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 

เขียนโดย : โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน739 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-11-05 14:02:51

ประเมินสถานศึกษาปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับทอง

ประเมินสถานศึกษาปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับทอง

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน613 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-11-05 12:34:32

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นม.1 และ ม.2 ปีการศึกษา 2562

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นม.1 และ ม.2 ปีการศึกษา 2562

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นม.1 และ ม.2 ปีการศึกษา 2562 ณ อาคารหอประชุมรัชม..

เขียนโดย : โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน700 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-11-03 13:46:30

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นม.5 และ ม.6 ปีการศึกษา 2562

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นม.5 และ ม.6 ปีการศึกษา 2562

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นม.5 และ ม.6 ปีการศ..

เขียนโดย : โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน676 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-11-03 09:56:40

เข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือวิสามัญและเนตรนารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

เข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือวิสามัญและเนตรนารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

เข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือวิสามัญและเนตรนารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันที่ ๒๘-๓๐ ตุลาคม  ๒๕๖๒ณ ค่ายลูกเสืออนุสรณ์ศุภมาศ

เขียนโดย : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน707 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-11-01 12:11:22