ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนในจังหวัดราชบุรี

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคาวิทยา

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคาวิทยา

โรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่ะรบาดของโรค Covid-19 ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน90 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-06-22 15:47:23

การทำบันทึกแสดงเจตจำนงความร่วมมือการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

การทำบันทึกแสดงเจตจำนงความร่วมมือการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โรงเรียนบ้านคาวิทยาลงนามบันทึกเจตจำนงความร่วมมือการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระหว่างโรงเรียนบ้านคาวิทยาและรถรับ-ส่งนักเรียนในความร่วมมือเพื่อปฏิบัต..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน101 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-06-19 11:32:00

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา โดยมี พล.ท. คณิต แจ่มจันทรา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน115 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-06-19 10:10:38

นักเรียนชมรม TO BE NUMBER ONE รุ่นที่ 15 มอบของใส่ตู้ปันสุข

นักเรียนชมรม TO BE NUMBER ONE รุ่นที่ 15 มอบของใส่ตู้ปันสุข

นักเรียนชมรม TO BE NUMBER ONE รุ่นที่15 จัดกิจกรรม มอบของใส่ตู้ปันสุขของโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์..

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน89 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-06-19 09:54:27

โครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ฯ สู้โควิด-19

โครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ฯ สู้โควิด-19

โครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์สานสัมพันธ์นำวิถีวัฒนธรรมไทย สู่วิถีวัฒนธรรมโลก โครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศนาวันอาทิตย์ร่วม..

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน84 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-06-19 09:49:45

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์

โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์  ณ ห้องประชุมไพลิน โรงเรียนบ้านคาวิทยา ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2563 โดยการนำของ ผู้อำนวยการ ดร. สาย..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน128 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-06-18 16:42:02

โรงเรียนปากท่อพิทยาคมรับมอบตัวนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนปากท่อพิทยาคมรับมอบตัวนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนปากท่อพิทยาคมรับมอบตัวนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธ..

เขียนโดย : โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน92 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-06-17 21:50:23

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสอนออนไลน์  “การพัฒนาสื่อ e-Learning ด้วยโปรแกรม MOODLE โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสอนออนไลน์ “การพัฒนาสื่อ e-Learning ด้วยโปรแกรม MOODLE โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา

จัดอบรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ  “การพัฒนาสื่อ e-Learning ด้วยโปรแกรม MOODLE ให้กับคณะครูโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2563 ณ โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา จ.กาญจนบุรี   ผลงานผู..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน378 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-06-17 14:30:10

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มอบประจำปีการศึกษา2563

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มอบประจำปีการศึกษา2563

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีดำเนินการรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา2563 ระหว่างวันที่ 12-15 มิถุนายน พ.ศ. 2563

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน209 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-06-15 16:37:34

การรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563

การรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนบ้านคาวิทยาดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนระดับชั้นม.

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน312 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-06-14 21:27:25