ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนในจังหวัดราชบุรี

29 ตุลาคม 2562 ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้เข้ามาชี้แนะแนวทางการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

29 ตุลาคม 2562 ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้เข้ามาชี้แนะแนวทางการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

สาขาที่มาแนะแนวให้ความรู้มีทั้งหมด 3 สาขา ได้แก่1. สาขาสาธารณสุขศาสตร์2. ส..

เขียนโดย : โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน46 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-11-26 19:10:52

กิจกรรม

กิจกรรม "5 นาทีการขับขี่"

สถานีตำรวจภูธรบ้านคา ร่วมกับโรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการขับขี่ และวินัยจราจร ในวันที่ 26 พฤศจิกายน  2562..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน46 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-11-26 11:47:56

พิธีถวายราชสดุดี

พิธีถวายราชสดุดี

โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดพิธีถวายราชสดุดี นำโดยผู้อำนวยการ ดร. สายฝน  ภานุมาศ เป็นประธานพิธีถวายราชสดุดี&nbs..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน50 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-11-26 11:41:30

ผู้อำนวยการโรงเรียนปากท่อพิทยาคม เป็นเกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ

ผู้อำนวยการโรงเรียนปากท่อพิทยาคม เป็นเกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ

นายศิริชัย ทองหน..

เขียนโดย : โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน208 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-11-25 19:42:27

 พิธีถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 6 (วันวชิราวุธ)

พิธีถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 6 (วันวชิราวุธ)

นายศิริชัย ทองหน้าศาล ผู้อำนวยการโรงเรียนปากท่อพิทยา..

เขียนโดย : โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน203 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-11-25 19:28:39

วันวชิราวุธ (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า) ปี 2562

วันวชิราวุธ (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า) ปี 2562

วันจันทร์ ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ผู้อำนวยการสุรินทร์ สำลี เหล่าผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือและเนตรนารี โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลั..

เขียนโดย : โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เปิดอ่าน228 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-11-25 17:23:50

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

วันที่ 25 พฤศจิกายา 2562 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือและเนตรนารีจะจัดให้มีพิธีวางพวงมาลา ตลอดจนการทำถวายราชสดุดีเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในวันคล้ายว..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน245 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-11-25 15:50:02

25 พฤศจิกายน “วันวชิราวุธ”

25 พฤศจิกายน “วันวชิราวุธ”

25 พฤศจิกายน 2562 กองลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ..

เขียนโดย : โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เปิดอ่าน201 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-11-25 15:01:35

"วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี ๒๕๖๒

"วันสมเด็จมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี ๒๕๖๒ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือและเนตรนารีจะจัดให้มีพิธีวางพวงมาลา ตลอดจนการทำถวายราชสดุดีเพื่อเป็นการน้..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน200 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-11-25 14:50:13

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

24 พฤศจิกายน 25562 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2/2562 ณ อาคารเอนกประสงค์ โดยมีท่านประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาท..

เขียนโดย : โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เปิดอ่าน200 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-11-25 10:36:21