ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนในจังหวัดราชบุรี

 วันครู ปี 2563

วันครู ปี 2563

วันพฤหัสบดี ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563คณะครูและบุคลากร โรงเรียนบรมราชินีนาถราชว..

เขียนโดย : โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เปิดอ่าน38 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-01-16 21:03:42

วันครู ๖๓

วันครู ๖๓

นายพรรษกฤช เกตุรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมขอแสดงความยินดีกับคุณครูและบุ..

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน31 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-01-16 20:37:09

กิจกรรมวันครู ประจำปี 2563

กิจกรรมวันครู ประจำปี 2563

กิจกรรมวันครู ประจำปี 2563 ณ อาคารหอประชุมรัชมังคล..

เขียนโดย : โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน70 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-01-16 13:35:54

วันครู 63

วันครู 63

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน83 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-01-16 12:50:34

งานวิชาการ  “ชวนน้องเยี่ยมบ้าน วิชาการดอนตูม ๒๐๒๐”

งานวิชาการ “ชวนน้องเยี่ยมบ้าน วิชาการดอนตูม ๒๐๒๐”

งานวิชาการ  “ชวนน้องเยี่ยมบ้าน วิชาการดอนตูม ๒๐๒๐”..

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน57 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-01-14 20:26:21

งานรัตนฯ วิชาการ ปีการศึกษา 2562

งานรัตนฯ วิชาการ ปีการศึกษา 2562

งานรัตนฯ วิชาการ ปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี วันอังคารที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2563

เขียนโดย : โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน53 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-01-14 16:19:41

งานทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนซื้อที่ดินเพื่ออำนวยประโยชน์ด้านการศึกษา

งานทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนซื้อที่ดินเพื่ออำนวยประโยชน์ด้านการศึกษา

          ด้วยวัดขนอน ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าผู้ปกครองและครูโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี จัดทอดผ้าป่า สามัคคีเพื่อการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี โดยมีผู้เสนอขายที่ดิน..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน65 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-01-13 16:12:40

ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ม.2 (8-9-10 ม.ค.63)

ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ม.2 (8-9-10 ม.ค.63)

โรงเรียนสายธธรรมจันทร์ ได้นำนักเรียน เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ม.2 (8-9-10 ม.ค.63) ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์..

เขียนโดย : โรงเรียนสายธรรมจันทร์ เปิดอ่าน40 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-01-13 13:30:52

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติร่วมกับเทศบาลตำบลด่านทับตะโก

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติร่วมกับเทศบาลตำบลด่านทับตะโก

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติร่วมกับเทศบาลตำบลด่านทับตะโก วันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม  ๒๕๖๓ณ เทศบาลตำบลด่านทับตะโก..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน32 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-01-13 10:18:12

งานวันเด็กประจำปี ๒๕๖๓

งานวันเด็กประจำปี ๒๕๖๓

โรงเรียนโพหัก"วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์"  ร่วมกับ เทศบาลตำบลโพหัก จังหวัดราชบุรี ได้จัดงานวันเด็กประจำปี ๒๕๖๓ ให้กับนักเรียนและเ..

เขียนโดย : โรงเรียนโพหักวงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน49 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-01-12 21:47:55