ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนในจังหวัดราชบุรี

หล่อเทียนพรรษา

หล่อเทียนพรรษา

หล่อเทียนพรรษา ณ วัดหนองโพ จังหวัดราชบุรี วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองโพวิทยา เปิดอ่าน134 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-18 14:19:16

อบรมการขับขี่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

อบรมการขับขี่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

อบรมการขับขี่ปลอดภัย วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองโพวิทยา เปิดอ่าน122 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-18 14:13:46

โครงการส่งเสริมความรู้และป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรในเด็กและเยาวชน วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒

โครงการส่งเสริมความรู้และป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรในเด็กและเยาวชน วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒

โครงการส่งเสริมความรู้และป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรในเด็กและเยาวชน วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองโพวิทยา เปิดอ่าน148 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-18 14:05:21

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับเด็ก (พับเหรียญ)

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับเด็ก (พับเหรียญ)

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับเด็ก (พับเหรียญโปรยทาน) วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองโพวิทยา เปิดอ่าน149 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-18 13:47:37

พิธีสวนสนามวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

พิธีสวนสนามวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

พิธีสวนสนามวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

เขียนโดย : โรงเรียนหนองโพวิทยา เปิดอ่าน153 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-18 13:27:51

วันต่อต้านยาเสพติด ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒

วันต่อต้านยาเสพติด ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒

วันต่อต้านยาเสพติด ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองโพวิทยา เปิดอ่าน79 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-18 13:09:09

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม วัดหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี วันที่ ๒๔ - ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม วัดหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี วันที่ ๒๔ - ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม วัดหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี วันที่ ๒๔ - ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองโพวิทยา เปิดอ่าน113 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-18 13:01:09

กิจกรรมการรณรงค์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการพนัน

กิจกรรมการรณรงค์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการพนัน

โครงการรณรงค์ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนัน เพื่อป้องกันการติดการพนันในเยาวชนและประชาชน กิจกรรมกา..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองโพวิทยา เปิดอ่าน67 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-18 12:52:54

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๒

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๒

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองโพวิทยา เปิดอ่าน63 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-18 12:43:57

อบรมเรื่องการทะเลาะวิวาทในสถานศึกษา

อบรมเรื่องการทะเลาะวิวาทในสถานศึกษา

อบรมเรื่องการทะเลาะวิวาทในสถานศึกษา

เขียนโดย : โรงเรียนหนองโพวิทยา เปิดอ่าน52 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-18 12:34:03