ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนในจังหวัดราชบุรี

ประชุมผู้ปกครอง2/62

ประชุมผู้ปกครอง2/62

ประชุมผู้ปกครอง2/62

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน656 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-11-11 14:03:38

บูรณการ 3กิจกรรม

บูรณการ 3กิจกรรม

บูรณการ 3กิจกรรม..

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน618 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-11-11 14:00:41

ประเพณีลอยกระทง

ประเพณีลอยกระทง

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ร่วมทำกิจกรรมถวายกระทง เนื่องใน ประเพณีลอยกระทง ๒๕๖๒ ณ วัดประสาทสิทธิ์ ต.ประสาทสิทธิ์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี ซึ่งเ..

เขียนโดย : โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เปิดอ่าน660 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-11-11 10:54:21

กิจกรรมเดินขบวนลอยกระทง

กิจกรรมเดินขบวนลอยกระทง

การเดินขบวนแห่กระทงประจำปี 2562 ณ บริเวณวงเวียนน้..

เขียนโดย : โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน733 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-11-11 10:50:25

ประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนด่านทับตะโกราษฏร์อุปถัมภ์ ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนด่านทับตะโกราษฏร์อุปถัมภ์ ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนด่านทับตะโกราษฏร์อุปถัมภ์ ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒วันศุกร์  ที่ ๘  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๒  ณ หอประชุมโรงเรียนด่านทับตะโกราษฏ..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน625 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-11-11 10:24:05

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นม.3 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นม.3 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นม.3 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562

เขียนโดย : โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน668 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-11-09 10:35:18

พิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันปิยมหาราช

พิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันปิยมหาราช

พิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันปิยมหาราช..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองโพวิทยา เปิดอ่าน643 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-11-07 18:52:10

ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนเชียงคาย อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองโพวิทยา เปิดอ่าน650 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-11-07 18:48:08

นักเรียนโรงเรียนหนองโพวิทยารับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ จากมูลนิธิพระบารมีปกเกล้า ในพระบรมราชูปถัมภ์

นักเรียนโรงเรียนหนองโพวิทยารับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ จากมูลนิธิพระบารมีปกเกล้า ในพระบรมราชูปถัมภ์

นักเรียนโรงเรียนหนองโพวิทยารับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ จากมูลนิธิพระบารมีปกเกล้า ในพระบรมรา..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองโพวิทยา เปิดอ่าน625 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-11-07 18:41:57

วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พิธีบำเพ็ญพระราชกุศล พิธีวางพวงมาลา พิธีถวายบังคม และพิธีจุดเทียนเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตและเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองโพวิทยา เปิดอ่าน634 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-11-07 18:27:31