ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนในจังหวัดราชบุรี

20 สิงหาคม 2563 โรงเรียนเนกขัมวิทยาได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ไทยก้าวไกลสู่อาเซียน โดยการบูรณาการ 3 กลุ่มสาระ คือ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และสังคมศึกษา ซึ่งมีโรงเรียนวัดเนกขัมมารามเข้าร่วมชมกิจกรรม

20 สิงหาคม 2563 โรงเรียนเนกขัมวิทยาได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ไทยก้าวไกลสู่อาเซียน โดยการบูรณาการ 3 กลุ่มสาระ คือ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และสังคมศึกษา ซึ่งมีโรงเรียนวัดเนกขัมมารามเข้าร่วมชมกิจกรรม

เขียนโดย : โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน163 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-21 20:20:56

พิธีเปิดศาลาและสมโภชพระพุทธรูปประจำโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี

พิธีเปิดศาลาและสมโภชพระพุทธรูปประจำโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมพิธีเปิดศาลาและสมโภชพระพุทธรูปประจำโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี  วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2563 ตรงกับขึ้น 2 ค่ำเดือน 10 ปีชวด จ.ศ.1382 

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน525 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-21 09:44:52

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย เนื่องในวันวิทยาศ..

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน161 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-20 18:18:20

อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการบรรเลงเครื่องดนตรีไทย

อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการบรรเลงเครื่องดนตรีไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการบรรเลงเครื่องดนตรีไทย ให้กับนักเรียนดนตรีไทยเพื่อเสริมทักษะและเทคนิคในการเล่นดนตรี และ..

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน119 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-20 18:07:07

พิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็กพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา

พิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็กพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์จัดพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็กพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพ..

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน117 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-20 17:59:31

ชมรมTO BE NUMBER ONE รับการประเมินติดตามผลการดำเนินงาน รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับยอดเพชรปีที่ 4

ชมรมTO BE NUMBER ONE รับการประเมินติดตามผลการดำเนินงาน รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับยอดเพชรปีที่ 4

ชมรมTO BE NUMBER ONE รับการประเมินติดตามผลการดำเนินงาน รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับยอดเพชรปีที่ 4

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน118 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-20 17:34:47

"รอบรั้วด่านทับตะโกฯ" ฉบับที่ 7/2563

..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน127 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-20 12:16:21

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลบาเจาะ จ.นราธิวาส

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลบาเจาะ จ.นราธิวาส

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน To be Number One จากเทศบาลบาเจาะ จ.นราธิวาส..

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน145 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-19 20:01:04

Science 2020 New Normal

Science 2020 New Normal

Science 2020 New Normal

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน130 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-19 19:55:59

สดุดีสุนทรภู่ เชิดชูภาษาไทย ปี 2563

สดุดีสุนทรภู่ เชิดชูภาษาไทย ปี 2563

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย จัดกิจกรรมสดุดีสุนทรภู่ เชิดชูภาษาไทย ปีการศึกษา 2563 ในหัวข้อ..

เขียนโดย : โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เปิดอ่าน139 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-19 14:58:17