ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนในจังหวัดราชบุรี

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่3

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่3

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่3 ณ อาคารหอประชุมรัชมังคลาภิเษก โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วันอังคารที่ 25 กุมภา..

เขียนโดย : โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน353 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-02-25 14:02:43

กิจกรรมน้องส่งพี่ พี่ส่งน้อง ประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรมน้องส่งพี่ พี่ส่งน้อง ประจำปีการศึกษา 2562

เขียนโดย : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน230 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-02-24 15:17:53

คณะครูโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการกฎหมายกับการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

คณะครูโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการกฎหมายกับการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เขียนโดย : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน176 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-02-24 15:17:10

การรับสมัครนักเรียน ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563

การรับสมัครนักเรียน ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563

การรับสมัครนักเรียน ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมดอกแก้ว โรง..

เขียนโดย : โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน340 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-02-24 08:26:12

อบรมการบริหารจัดการคัดแยกขยะจากต้นทาง

อบรมการบริหารจัดการคัดแยกขยะจากต้นทาง

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ สภาเด็กและเยาวชนตำบลปากท่อ บูรณาการร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ จัดโครงการอบรมการบริหารจัดการคัดแยก..

เขียนโดย : โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน159 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-02-23 18:16:20

ติว O-Net วิชาภาษาอังกฤษและวิชาสังคมศึกษา  ชั้นม.6

ติว O-Net วิชาภาษาอังกฤษและวิชาสังคมศึกษา ชั้นม.6

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  เชิญวิทยากรภายนอกมาติวเข้มเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ในกา..

เขียนโดย : โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน166 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-02-23 18:08:32

สุดยอดคนพันธ์ุวิทย์ PTK ปี ๖

สุดยอดคนพันธ์ุวิทย์ PTK ปี ๖

รงเรียนปากท่อพิทยาคม นำโดยสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมสุดยอดคนพันธุ์วิทย์ PTK ปี ๖ ระหว่างวันที่ ๗ มกราคม - ๑๔ กุมภา..

เขียนโดย : โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน224 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-02-23 18:00:03

ค่ายวิทย์ PTK ปี 5

ค่ายวิทย์ PTK ปี 5

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม นำโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ SCIENCE CAMP PTK ปี ๕ ระหว่างวันที่ ๖-๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยมีนักเรียนช..

เขียนโดย : โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน273 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-02-23 17:51:59

แนะแนวการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา  ปีการศึกษา2563

แนะแนวการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา2563

งานแนะแนว โรงเรียนปากท่อพิทยาคม นำทีมโดยผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน เดินทางออกแนะแ..

เขียนโดย : โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน125 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-02-23 17:40:46

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2562

วันพุธ ที่ 19-21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ลูกเสือและเนตรนารี ชั้น ม.1-3 เข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือวัดเขานกกระจิบ ต.น้ำพุ อ.เมือง จ.ราชบุรี..

เขียนโดย : โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เปิดอ่าน161 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-02-20 17:30:24