ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนในจังหวัดราชบุรี

โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก 16 กันยายน 2563

โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก 16 กันยายน 2563

                เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 ผู้บริหาร คณะครู นั..

เขียนโดย : โรงเรียนโพหักวงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน128 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-19 18:40:44

โครงการขยะให้ชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โครงการขยะให้ชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โครงการขยะให้ชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม..

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน151 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-19 10:51:30

การประชุมเพื่อสรรหาประธานกรรมการและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

การประชุมเพื่อสรรหาประธานกรรมการและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้อำนวยการ พรรษกฤช เกตุรัตน์ ผอ.รร.บางแพปฐมพิทยา รก.ผอ.รร.มัธยมวัดดอนตูม ประชุมเพื่อสรรหาประธานกรรมการและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐ..

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน126 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-17 15:30:45

ประชุมกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 4/2563

ประชุมกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 4/2563

ประชุมกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 4/2563 วันอังคารที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2563ณ ห้องประชุุมจันทน์ผา โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา..

เขียนโดย : โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา เปิดอ่าน138 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-17 14:21:42

คณะรองผู้อำนวยการศึกษาดูงาน ณ สถานศึกษาต้นแบบ

คณะรองผู้อำนวยการศึกษาดูงาน ณ สถานศึกษาต้นแบบ

โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาต้นแบบในการศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาก่อนแต่ง..

เขียนโดย : โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เปิดอ่าน169 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-15 14:43:31

ค่ายพัฒนาวิทยาการคำนวณ ห้องเรียนพิเศษ

ค่ายพัฒนาวิทยาการคำนวณ ห้องเรียนพิเศษ

วันที่ 12-13 กันยายน พ.ศ. 2563โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย จัดกิจกรรมเข้าค่ายพัฒนาทักษะวิทยาการคำนวณ ห้องเรียนพิเศษ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย____________________________..

เขียนโดย : โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เปิดอ่าน118 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-15 14:39:24

"รอบรั้วด่านทับตะโกฯ" ฉบับที่ 11/2563

วันจันทร์ ที่ 14 กันยายน 2563 นายคม  พิริยวุฒิกรอุดม  ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ ได้มอบถ้วยรางวัล  เหรี..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน127 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-14 12:24:15

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนพี่ โรงเรียนน้อง ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนพี่ โรงเรียนน้อง ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนพี่ โรงเรียนน้อง ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ณ ห้องโสตทัศนศึกษา (ผู้ใหญ่เกลื่อน เหม่งเ..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน450 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-11 20:47:01

พิธีแสดงมุทิตาจิต “เกษียณบูชา มุทิตาจิตครู โพธาวัฒนาเสนี 2563” ประจำปีการศึกษา 2563

พิธีแสดงมุทิตาจิต “เกษียณบูชา มุทิตาจิตครู โพธาวัฒนาเสนี 2563” ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี กำหนดจัดพิธีแสดงมุทิตาจิต “เกษียณบูชา มุทิตาจิตครู โพธาวัฒนาเสนี 2563” ในวันศุกร์ ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์หน้าเสาธง เวลา 08.30 น.ภาพ :..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน479 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-11 20:12:26

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563

เขียนโดย : โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน167 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-11 19:30:37