ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนในจังหวัดราชบุรี

มอบเกียรติบัตร งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน

มอบเกียรติบัตร งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน

วันที่ 14 มกราคม 2562 มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน  เนื่องในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี และ โรงเรียนราชโบริกานุ..

เขียนโดย : โรงเรียนสายธรรมจันทร์ เปิดอ่าน52 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-25 11:13:20

การอบรมแนะแนวอาชีพ

การอบรมแนะแนวอาชีพ

โรงเรียนบ้านคาวิทยาได้ร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี จัดให้มีการแนะแนวอาชีพให้กับนักเรียนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้มีแนวทางเลือกศึกษาต่อและเลือกประก..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน80 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-24 14:12:00

กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

    เมื่อวันที่ ๑๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒  เวลา ๐๘.๓๐ น.  ผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.ขวัญจิรา

เขียนโดย : โรงเรียนโพหักวงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน126 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-24 00:06:21

การอบรมค่ายคุณธรรม

การอบรมค่ายคุณธรรม "ศีลธรรมนำสุข รุ่นที่๑"

ภาพกิจกรรม การอบรมค่ายคุณธรรม "ศีลธรรมนำสุข รุ่นที่๑"

เขียนโดย : โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน151 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-22 16:52:52

ต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง

คณะข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนรัตนราษฎร์บ..

เขียนโดย : โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน120 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-21 13:13:13

เข้ารับการเยี่ยมชมผลการดำเนินงานตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของรัชกาลที่ 10

เข้ารับการเยี่ยมชมผลการดำเนินงานตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของรัชกาลที่ 10

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 14.30 น. โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เข้ารับการเยี่ยมชมผลการดำเนินงานตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของรัชกาลที่ 10 โดยได้รับเกียรติจ..

เขียนโดย : โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เปิดอ่าน82 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-20 18:51:32

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้ด้านการใช้รถใช้ถนนในสถานศึกษา

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้ด้านการใช้รถใช้ถนนในสถานศึกษา

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดราชบุรี สำนักงานขนส่งราชบุรี และบริษัทนันทพลชัยร่วมกับโรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดกิจกรรมกา..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน83 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-19 19:51:54

พิธีประจำกองและประดับอินธนู ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

พิธีประจำกองและประดับอินธนู ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ภาพพิธีประจำกองและประดับอินธนู ลูกเสือสามัญรุ..

เขียนโดย : โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน114 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-19 12:03:42

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อให้ศิษย์ได้แสดงออกถึงความสำนึกในพระคุณของครูบาอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา และเพื่อเป็นสิริมงคลแก่น..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน100 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-19 10:39:02

กิจกรรมวันไหว้ครูปีการศึกษา ๒๕๖๒

กิจกรรมวันไหว้ครูปีการศึกษา ๒๕๖๒

  เมื่อวันที่ ๑๓ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ ผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.ขวัญจิรา เจ็กภูเขียว คณะครู และ  

เขียนโดย : โรงเรียนโพหักวงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน94 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-16 22:39:14