ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนในจังหวัดราชบุรี

23 ตุลาคม 2563 คณะครูโรงเรียนเนกขัมวิทยาร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ที่ว่าการอำเภอดำเนินสะดวก

23 ตุลาคม 2563 คณะครูโรงเรียนเนกขัมวิทยาร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ที่ว่าการอำเภอดำเนินสะดวก

เขียนโดย : โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน16 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-10-24 15:59:33

วันปิยหาราช ณ บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย

วันปิยหาราช ณ บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย

วันศุกร์ ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2563ดร.กุลสิริณัฐ์ วงศ์สุข..

เขียนโดย : โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เปิดอ่าน27 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-10-23 17:05:25

ร่วมถวายพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ณ อำเภอปากท่อ

ร่วมถวายพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ณ อำเภอปากท่อ

วันศุกร์ ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2563

เขียนโดย : โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เปิดอ่าน22 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-10-23 17:03:37

พิธีน้อมรําลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว​ (รัชกาลที่​5​)​ ณ​ ที่ว่าการอำเภอปากท่อ

พิธีน้อมรําลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว​ (รัชกาลที่​5​)​ ณ​ ที่ว่าการอำเภอปากท่อ

เขียนโดย : โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน40 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-10-23 11:39:38

กิจกรรมการมอบเกียรติบัตร

กิจกรรมการมอบเกียรติบัตร

โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมการมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จังหวัดราชบุรี ประจำปี 2563 (กีฬานักเรียน นักศึกษา) ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน35 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-10-22 21:43:56

ร่วมพิธีวางพานพุ่มเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ร่วมพิธีวางพานพุ่มเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ สมเด็จย่า ผู้อำนวยการศิริชัย​  ทองหน้าศาลและคณครูร่วมพิธีวางพานพุ่มเบื้..

เขียนโดย : โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน42 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-10-22 17:40:15

22 ตุลาคม 2563 โรงเรียนเนกขัมวิทยามอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนและทุนเสมอภาค

22 ตุลาคม 2563 โรงเรียนเนกขัมวิทยามอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนและทุนเสมอภาค

เขียนโดย : โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน31 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-10-22 13:56:37

วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทร์

วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทร์

วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563

เขียนโดย : โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เปิดอ่าน59 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-10-21 16:58:27

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘  ณ ห้องปิยราชา

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ณ ห้องปิยราชา

เมื่อวันพุธที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เปิดอ่าน60 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-10-19 08:59:59

ค่ายพัฒนาฟิสิกส์สัประยุทธ์ ห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น ม.ปลาย

ค่ายพัฒนาฟิสิกส์สัประยุทธ์ ห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น ม.ปลาย

โครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.ปลาย โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะทางฟิสิกส์สัประยุทธ์ให้แก่นัก..

เขียนโดย : โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เปิดอ่าน38 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-10-17 16:45:52