ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนในจังหวัดราชบุรี

วันสถาปนาโรงเรียน 110 ปี

วันสถาปนาโรงเรียน 110 ปี

110 ปี สายธรรมจันทร์ "สถาบันสร้างคนดี" กืจกรรมทำบุญตักบาตร หน้าเสาธง และกิจกรรมห้องประชุมดาวเรือง..

เขียนโดย : โรงเรียนสายธรรมจันทร์ เปิดอ่าน57 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-25 16:17:26

วันงดสูบบุหรี่โลก

วันงดสูบบุหรี่โลก

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 วันงดสูบบุหรี่โลก กิจกรรมหน้าเสาธง เล็งเห็นถึงโทษของบุหรี่ กิจกรรมแจกของรางวัลแก่นักเรียน โดยผู้อำนวยการ จรัญ ส..

เขียนโดย : โรงเรียนสายธรรมจันทร์ เปิดอ่าน58 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-25 16:14:23

พิธีรับประกาศนียบัตร

พิธีรับประกาศนียบัตร

วันที่ 29 มีนาคม 2562 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ณ หอประชุมโรงอาหาร ..

เขียนโดย : โรงเรียนสายธรรมจันทร์ เปิดอ่าน60 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-25 16:11:09

กิจกรรมเดินรณรงค์เลือกตั้ง 2562

กิจกรรมเดินรณรงค์เลือกตั้ง 2562

วันที่ 20 มีนาคม 2562 คณะครูและนักเรียนแกนนำ "โครงการ ZEN C" จัดขบวนรณรงค์ เลือกตั้ง 62 ในวันที่ 24 มีนาคม 2562 (เส้นทาง-โรงเรียน-ตลาดดำเนินฯ)..

เขียนโดย : โรงเรียนสายธรรมจันทร์ เปิดอ่าน58 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-25 15:40:04

งานต้อนรับคณะรองนายกฯ(วัดโชติ)

งานต้อนรับคณะรองนายกฯ(วัดโชติ)

วันที่ 4 มีนาคม 2562 คณะครูนำนักเรียนจัดซุ้ม เพื่อเตรียมต้อนรับรองนายกฯ ณ วัดโชติทายการาม ดำเนินสะดวก..

เขียนโดย : โรงเรียนสายธรรมจันทร์ เปิดอ่าน57 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-25 15:38:04

งานเปิดบ้านวิชาการและ สอร. ครั้งที่ ๒๒

งานเปิดบ้านวิชาการและ สอร. ครั้งที่ ๒๒

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ จัดโครงการส่งเสริมอาชีพอิสระเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียน(ส..

เขียนโดย : โรงเรียนสายธรรมจันทร์ เปิดอ่าน49 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-25 15:36:03

พิธีมอบเกียรติบัตร นักเรียนดีมีคุณธรรม 2561 ณ โดมหน้าเสาธง

พิธีมอบเกียรติบัตร นักเรียนดีมีคุณธรรม 2561 ณ โดมหน้าเสาธง

24-01-2562 มอบเกียรติบัตรนักเรียนดีมีคุณธรรมประจำปีการศึกษา 2561..

เขียนโดย : โรงเรียนสายธรรมจันทร์ เปิดอ่าน46 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-25 15:23:36

กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน

กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน

วันที่ 18 มกราคม 2562 โรงเรียนสายธรรมจันทร์จัด "กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน" ณ ห้องประชุมดาวเรือง..

เขียนโดย : โรงเรียนสายธรรมจันทร์ เปิดอ่าน43 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-25 14:02:11

วันครูแห่งชาติ 2562

วันครูแห่งชาติ 2562 "ครูดี ศิษย์ดี มีพัฒนา ก้าวหน้าสู่เทคโนโลยี"

กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดจัดงานวันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562 ในหัวข้อแก่นสาระ(Them) งานวันครู "คุณธรรมนำครูไทย สร้างเด็กไทยหัวใจซื่อตรง" เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมยกย่อ..

เขียนโดย : โรงเรียนสายธรรมจันทร์ เปิดอ่าน41 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-25 12:48:29

วันครูแห่งชาติ 2562

วันครูแห่งชาติ 2562 "ครูดี ศิษย์ดี มีพัฒนา ก้าวหน้าสู่เทคโนโลยี"

กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดจัดงานวันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562  ในหัวข้อแก่นสาระ(Them) งานวันครู "คุณธรรมนำไทย สร้างเด็กไทยหัวใจซื่อตรง" เพื่อรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมยกย่อง..

เขียนโดย : เปิดอ่าน34 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-25 12:38:31