ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนในจังหวัดราชบุรี

คณะครู นักเรียน ร่วมบริจาคโลหิต ประจำปีการศึกษา 2561

คณะครู นักเรียน ร่วมบริจาคโลหิต ประจำปีการศึกษา 2561

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน515 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-02-05 10:03:33

กิจกรรมบุญท้ายปี

กิจกรรมบุญท้ายปี "จิตอาสาปีที่ 27"

โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมบุญท้ายปี "จิตอาสาปีที่ 27"ในวันที่ 26 มกราคม 2562..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน128 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-02-02 11:05:03

การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

ภาพการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 วัน..

เขียนโดย : โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน217 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-02-01 09:01:24

โครงการผู้นำอาสาประชาธิปไตย

โครงการผู้นำอาสาประชาธิปไตย

นักเรียนสภานักเรียนชุดใหม่ มาศึกษาดูงานในโครงการผู้นำอาสาประชาธิปไตย ณ ศูนย์ประชาธิปไตย และโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร..

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน159 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-01-31 21:03:41

กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี-ยุวกาชาด ม.2 ณ กาญจนบุรี

กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี-ยุวกาชาด ม.2 ณ กาญจนบุรี

วันที่ 9-11 มกราคม 2562 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี-ยุวกาชาด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ณ ค่ายสมพล โตรักษา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบ..

เขียนโดย : โรงเรียนสายธรรมจันทร์ เปิดอ่าน217 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-01-30 14:58:49

ค่ายวิชาการ ปีการศึกษา 2561

ค่ายวิชาการ ปีการศึกษา 2561

        ค่ายวิชาการ ปีการศึกษา 2561ประกอบไปด้วย ค่ายภาษาไทย ค่ายคณิตศาสตร์  ค่ายพัฒนาทักษะอาชีพ ค่ายภาษาอังกฤษ-ศิลปะ และค่ายคุณธรรมจริยธรรม วันที่ 25-26 มกราคม 2562 และค..

เขียนโดย : โรงเรียนช่องพรานวิทยา เปิดอ่าน212 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-01-29 15:13:06

ค่ายคณิตศาสตร์

ค่ายคณิตศาสตร์

โรงเรียนบ้านคาวิทยาร่วมกับมหาวิทยาราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ในวันที่ 25 มกราคม 2562ณ โรงเรียนบ้านคาวิทยา&nbs..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน157 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-01-29 14:54:56

ทำสัญญากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ทำสัญญากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

นักเรียนโรงเรียนบ้านคาวิทยาทำสัญญากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561ในวันที่ 29 มกราคม 2562ณ ห้องประชุมไพลิน โรงเรียนบ้านค..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน128 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-01-29 13:40:58

พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด และวันคล้ายวันสภาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2561

พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด และวันคล้ายวันสภาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2561

กิจกรรมยุวกาชาด โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ได้รับสมาชิกยุวกาชาดใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาดเห็นความส าคัญของการเป็นสมาชิกยุวกาชาดและยินดีที่จะอุทิศตนช่วยเหลือ บ ..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน670 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-01-28 15:44:31

วันครูแห่งชาติ 2562

วันครูแห่งชาติ 2562 "ครูดี ศิษย์ดี มีพัฒนา ก้าวหน้าสู่เทคโนโลยี"

วันที่

เขียนโดย : โรงเรียนสายธรรมจันทร์ เปิดอ่าน131 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-01-28 11:25:56