ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนในจังหวัดราชบุรี

โครงการศาลเคลื่อนที่มอบสิ่งดี ๆ แก่เยาวชน ครั้งที่ 55

โครงการศาลเคลื่อนที่มอบสิ่งดี ๆ แก่เยาวชน ครั้งที่ 55

วันพฤหัสบดี ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2563 ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมตามโครงการโครงการด้วยรัก ห่วงใย ใส่ใจเอื้ออาทร ครั้งที่ 65 แล..

เขียนโดย : โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เปิดอ่าน124 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-02-06 22:21:30

กิจกรรมมอบเกียรติบัตร คนดีศรีรัตนฯ ประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรมมอบเกียรติบัตร คนดีศรีรัตนฯ ประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรมมอบเกียรติบัตร คนดีศรีรัตนฯ ประจำปีการศึกษา 2562

เขียนโดย : โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน214 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-02-06 11:25:49

มอบเกียรติบัตรนักเรียน

มอบเกียรติบัตรนักเรียน

โรงเรียนบ้านคาวิทยามอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน เนื่องในการส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตามโครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี 2562 ได้รับรางวัลยุวชนประกันภัยดีเด่น ประเภทเพลง รองชนะเลิศ ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน108 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-02-06 09:03:28

เลือกตั้งประธานนักเรียน 2563

เลือกตั้งประธานนักเรียน 2563

เลือกตั้งประธานนักเรียน 2563

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน172 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-02-05 19:11:02

“MATH & SCIENCE TO STEM”

“MATH & SCIENCE TO STEM”

การจัดกิจกรรมค่าย “MATH & SCIENCE TO STEM” ณ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม..

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน120 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-02-04 20:41:14

การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน113 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-02-04 15:20:50

ต้อนรับคณะศึกษาดููงานสภานักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดราชบุรี

ต้อนรับคณะศึกษาดููงานสภานักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดราชบุรี

ต้อนรับคณะศึกษาดููงานสภานักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดราชบุรี ณ ห้องดอกแก้ว โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วันอังคารที่ 4 กุมภ..

เขียนโดย : โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน134 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-02-04 12:34:12

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

เขียนโดย : โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน115 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-02-02 19:28:51

เตรียมความรู้ภาษาไทยสู่การสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๒

เตรียมความรู้ภาษาไทยสู่การสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เตรียมความรู้สู่การสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สำห..

เขียนโดย : โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน125 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-02-02 19:20:40

กิจกรรมธรรมศึกษาเพื่อการเรียนรู้

กิจกรรมธรรมศึกษาเพื่อการเรียนรู้

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมร่วมกับงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน จัดกิจกรรมธร..

เขียนโดย : โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน133 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-02-02 19:15:51