ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนในจังหวัดราชบุรี

ค่ายSTEM ครั้งที่3 (ม.ปลาย)

ค่ายSTEM ครั้งที่3 (ม.ปลาย)

6 ก.ค. 62 ค่าย STEM บูรณาการ ความรู้ ความสนุก ความสร้างสรรค์ และนำไปใช้ได้จริงอย่างมีคุณภาพ ณ ห้องประชุมดาวเรือง และโดมหน้าเสาธง..

เขียนโดย : โรงเรียนสายธรรมจันทร์ เปิดอ่าน22 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-19 13:31:11

พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา 2562

พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา 2562

วันที่ 9 ก.ค. 2562 พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักเรียนสายธรรมจันทร์ ณ หอประชุมโรงอาหาร ..

เขียนโดย : โรงเรียนสายธรรมจันทร์ เปิดอ่าน18 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-19 13:23:30

พิธีหล่อเทียน

พิธีหล่อเทียน

วันที่ 9 ก.ค. 2562 พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา โรงเรียนสายธรรมจันทร์ ณ หอประชุมโรงอาหาร..

เขียนโดย : เปิดอ่าน13 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-19 13:21:28

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา

โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดป่าพระธาตุเขาน้อย วัดโป่งเจ็ด  วัดลำพระ  วัดเขมาภิรโตในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน20 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-19 13:15:48

พิธีมอบเข็มยุวกาชาด

พิธีมอบเข็มยุวกาชาด

วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2562 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ จัดพิธีมอบเข็มยุวกาชาด ณ หอประชุมโรงยิม โดยมีรองผู้อำนวยการ ปิยะเนตร  สิริรัตนาวงศ์ เป็นผู้มอบเข็มให้แก่นักเรียนยุวกาชาด..

เขียนโดย : โรงเรียนสายธรรมจันทร์ เปิดอ่าน21 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-19 10:20:13

พิธีเดินสวนสนาม

พิธีเดินสวนสนาม

วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ จัดพิธีเดินสวนสนาม ณ โดมหน้าเสาธง โดยมีรองผู้อำนวยการ กฤษฎา  ทองแย้ม เป็นประธานในพิธี..

เขียนโดย : โรงเรียนสายธรรมจันทร์ เปิดอ่าน21 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-19 10:12:13

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

เขียนโดย : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน30 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-18 15:00:34

ถวายเทียนพรรษา ณ วัดหนองโพ จังหวัดราชบุรี วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ถวายเทียนพรรษา ณ วัดหนองโพ จังหวัดราชบุรี วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ถวายเทียนพรรษา ณ วัดหนองโพ จังหวัดราชบุรี วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองโพวิทยา เปิดอ่าน37 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-18 14:26:52

หล่อเทียนพรรษา

หล่อเทียนพรรษา

หล่อเทียนพรรษา ณ วัดหนองโพ จังหวัดราชบุรี วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองโพวิทยา เปิดอ่าน26 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-18 14:19:16

อบรมการขับขี่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

อบรมการขับขี่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

อบรมการขับขี่ปลอดภัย วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองโพวิทยา เปิดอ่าน23 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-18 14:13:46