ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนในจังหวัดราชบุรี

มอบเกียรติบัตรการแข่งขันออกแบบนวัตกรรมและเทคโนโลยีพื้นฐานวิศวกรรม

มอบเกียรติบัตรการแข่งขันออกแบบนวัตกรรมและเทคโนโลยีพื้นฐานวิศวกรรม

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยา มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนและครู เนื่องในการเข้าร่วมการแข่งขันนออกแบบนวัตกรรมและเทคโนโลยีพื้นฐานวิศวกรรม Thailand  Green Mest 2019 ณ เวสต์เกต ฮอลล์ ศูนย์การ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน13 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-27 10:20:54

กิจกรรมการอบรมยุวชนประกันภัย โดยสำนักงาน คปภ

กิจกรรมการอบรมยุวชนประกันภัย โดยสำนักงาน คปภ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ร่วมกับโรงเรียนบ้านคาจัดกิจกรรมการอบรม ภายใต้โครงการยุวชนประกันภัย แก่นั..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน8 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-27 09:36:55

กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2562

กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2562

ภาพกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2562

เขียนโดย : โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน33 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-26 17:48:58

ประชุมทีมการแข่งขันกีฬาออมสินรอบจังหวัดราชบุรี

ประชุมทีมการแข่งขันกีฬาออมสินรอบจังหวัดราชบุรี

ประชุมทีมการแข่งขันกีฬาออมสินรอบจังหวัดราชบุรี

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน14 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-26 16:12:46

กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก

กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก

ผอ.พรรษกฤช รก.ผอ.มัธยมวัดดอนตูม พร้อมคณะครูกลุ่มสาระภาษาไทย ชมรม To Be Number One และกลุ่มงานกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมบูรณาการวันสุนทรภู่และวันต..

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน20 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-26 16:09:48

ภาพกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562

ภาพกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562

         ภาพกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562       &nb..

เขียนโดย : โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน32 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-26 12:51:24

วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด”

วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด”

26 มิถุนายน พ.ศ. 2562 นายชัยทัด สุขสม รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้อ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 ภายใต้คำขวัญ “..

เขียนโดย : โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เปิดอ่าน25 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-26 12:50:16

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การแข่งขันตอบปัญหา การคัด..

เขียนโดย : โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เปิดอ่าน25 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-26 12:38:54

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่ โรงเรียนบ้านคาวิทยา

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่ โรงเรียนบ้านคาวิทยา

โรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดและวันสุทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นการรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดให้เห็นถึงโทษ ภัย อันตรายที่เกิดขึ้น ภายใต้กรอบแนวคิดท..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน17 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-26 12:00:20

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคาวิทยา

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคาวิทยา

โรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมไพลิน โรงเรียนบ้านคาวิทยา..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน30 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-25 19:12:13