ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนในจังหวัดราชบุรี

นิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา

นิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา

วันอังคาร ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ได้นำเสนอผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาโดยน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึ..

เขียนโดย : โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เปิดอ่าน82 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-24 10:33:42

พิธีเปิดงานนิทรรศการ  สืบสานตามรอยพระจริยวัตร

พิธีเปิดงานนิทรรศการ สืบสานตามรอยพระจริยวัตร "เจ้าฟ้านักอ่าน" รัตน รักการอ่านสานสู่ฝัน

ภาพพิธีเปิดงานนิทรรศการ สืบสานตามรอยพระจริยวั..

เขียนโดย : โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน96 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-24 10:05:28

คณะศึกษาดูงานสภานักเรียน จากโรงเรียน เนกขัมวิทยา

คณะศึกษาดูงานสภานักเรียน จากโรงเรียน เนกขัมวิทยา

ภาพกิจกรรมคณะศึกษาดูงานสภานักเรียนจากโรงเรียน เนกขัมวิทยา ณ อาคารหอปร..

เขียนโดย : โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน71 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-23 17:36:55

นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานตามโครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สู่การนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาผู้เรียน

นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานตามโครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สู่การนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาผู้เรียน

โรงเรียนบ้านคาวิทยา นำโดยผู้อำนวยการ ดร. สายฝน ภานุมาศ ตอนรับคณะนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานตามโครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สู่การนิเทศภายใ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน109 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-23 14:39:24

กิจกรรมการอบรมภาวะผู้นำ  สร้างพฤติกรรมเชิงบวกตามวิถีประชาธิปไตย

กิจกรรมการอบรมภาวะผู้นำ สร้างพฤติกรรมเชิงบวกตามวิถีประชาธิปไตย

กิจกรรมการอบรมภาวะผู้นำ สร้างพฤติกรรมเชิงบวก

เขียนโดย : โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน70 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-22 09:46:23

ทัศนศึกษา(ค่ายจีน) 2562

ทัศนศึกษา(ค่ายจีน) 2562

13/07/62 กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ จัดทัศนศึกษา ณ วัดไตรมิตร เยาวราช กทม. นำนักเรียนสายภาษาจีน และอื่นๆ จำนวน 100 คน เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของวัดที่ก่อตั้งโดยชาวจีน.....

เขียนโดย : โรงเรียนสายธรรมจันทร์ เปิดอ่าน66 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-22 07:39:00

อบรมเชิงปฏิบัติการ  การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

วันเสาร์ ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อเตรี..

เขียนโดย : โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เปิดอ่าน70 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-21 13:47:57

งานสืบสานวัฒนธรรมดำเนินรำลึกและเปิดห้องวิถีชีวิตดำเนินสะดวก

งานสืบสานวัฒนธรรมดำเนินรำลึกและเปิดห้องวิถีชีวิตดำเนินสะดวก

เขียนโดย : โรงเรียนสายธรรมจันทร์ เปิดอ่าน75 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-19 14:47:03

พิธีแห่เทียน 2562

พิธีแห่เทียน 2562

พิธีแห่เทียนจำนำพรรษา วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2562 โรงเรียนสายธรรมจันทร์จัดขบวนบุญแห่เทียนไปยังตลาดดำเนินฯ และวัดต่างๆ จำนวน 7 วัด ในอำเภอดำเนินสะดวก..

เขียนโดย : โรงเรียนสายธรรมจันทร์ เปิดอ่าน69 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-19 14:43:36

โครงการพี่พาน้องสู่ดาว

โครงการพี่พาน้องสู่ดาว

13 ก.ค. 62 งานแนะแนว จัดโครงการ "โครงการพี่พาน้องสู่ดวงดาว" ครั้งที่ 5 ณ ห้องประชุมดาวเรือง..

เขียนโดย : โรงเรียนสายธรรมจันทร์ เปิดอ่าน83 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-19 14:35:43