ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนในจังหวัดราชบุรี

นักเรียนชมรม TO BE NUMBER ONE รุ่นที่ 15 มอบของใส่ตู้ปันสุข

นักเรียนชมรม TO BE NUMBER ONE รุ่นที่ 15 มอบของใส่ตู้ปันสุข

นักเรียนชมรม TO BE NUMBER ONE รุ่นที่15 จัดกิจกรรม มอบของใส่ตู้ปันสุขของโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์..

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน89 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-06-19 09:54:27

โครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ฯ สู้โควิด-19

โครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ฯ สู้โควิด-19

โครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์สานสัมพันธ์นำวิถีวัฒนธรรมไทย สู่วิถีวัฒนธรรมโลก โครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศนาวันอาทิตย์ร่วม..

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน81 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-06-19 09:49:45

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์

โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์  ณ ห้องประชุมไพลิน โรงเรียนบ้านคาวิทยา ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2563 โดยการนำของ ผู้อำนวยการ ดร. สาย..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน127 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-06-18 16:42:02

โรงเรียนปากท่อพิทยาคมรับมอบตัวนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนปากท่อพิทยาคมรับมอบตัวนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนปากท่อพิทยาคมรับมอบตัวนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธ..

เขียนโดย : โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน90 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-06-17 21:50:23

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสอนออนไลน์  “การพัฒนาสื่อ e-Learning ด้วยโปรแกรม MOODLE โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสอนออนไลน์ “การพัฒนาสื่อ e-Learning ด้วยโปรแกรม MOODLE โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา

จัดอบรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ  “การพัฒนาสื่อ e-Learning ด้วยโปรแกรม MOODLE ให้กับคณะครูโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2563 ณ โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา จ.กาญจนบุรี   ผลงานผู..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน375 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-06-17 14:30:10

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มอบประจำปีการศึกษา2563

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มอบประจำปีการศึกษา2563

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีดำเนินการรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา2563 ระหว่างวันที่ 12-15 มิถุนายน พ.ศ. 2563

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน207 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-06-15 16:37:34

การรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563

การรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนบ้านคาวิทยาดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนระดับชั้นม.

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน310 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-06-14 21:27:25

โรงเรียนสวนผึ้งวิทยาดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม. 4

โรงเรียนสวนผึ้งวิทยาดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม. 4

โรงเรียนสวนผึ้งวิทยาดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนระดับชั้นม.

เขียนโดย : โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา เปิดอ่าน287 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-06-14 15:35:00

การเตรียมความพร้อมสำหรับการรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563

การเตรียมความพร้อมสำหรับการรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนบ้านคาวิทยาเตรียมความพร้อมสำหรับการรับมอบตัวนักเรียนชั้นม.1 และม. 4 ภายใต้มาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรค Covid 19 โดยแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม เพื่อรักษาระยะห่าง โดยมาตรการ ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน126 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-06-12 22:03:58

การจ่ายเงินช่วยเหลือ นักเรียนทุนเสมอภาคภายใต้ สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

การจ่ายเงินช่วยเหลือ นักเรียนทุนเสมอภาคภายใต้ สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมจ่ายเงินช่วยเหลือ นักเรียนทุนเสมอภาคภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)ในวันที่ 10 มิถุ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน132 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-06-10 14:14:36