ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนในจังหวัดราชบุรี

English Camp 2019

English Camp 2019

โรงเรียนบ้านคาวิทยา ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดกิจกรรม English Camp ประจำปี 2562 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน393 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-09-02 15:56:40

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

โรงเรียนบ้านคาวิทยา ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ในวันที่ 29 สิงหาคม 25..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน372 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-09-02 15:51:51

กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์

กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ "พี่พาน้องเล่น"

กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ "พี่พาน้องเล่น" 

เขียนโดย : โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน273 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-09-02 10:06:53

Q.C. Sports day 2019

Q.C. Sports day 2019 "บ้านรวมรักเกม"

โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย จัดกิจกรรมกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 28 - 30 สิงหาคม 2562 ในการนี้ได้รับเกียรติจาก สว.เฉลา พวง..

เขียนโดย : โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เปิดอ่าน492 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-08-31 12:32:02

ติวภาษาอังกฤษโดยบริษัท สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช

ติวภาษาอังกฤษโดยบริษัท สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช

การติวภาษาอังกฤษโดยบริษัท สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช

เขียนโดย : โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน246 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-08-30 16:22:21

อบรมวินัย 62

อบรมวินัย 62

การฝึกอบรมวินัย คุณธรรม จิตอาสา..

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน433 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-08-28 19:26:34

9SCI 2019

9SCI 2019 "โรงเรียนคุณภาพวิชาการ สืบสานท้องถิ่นบ้านคา"

โรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดกิจกรรม 9 SCI 2019 "โรงเรียนคุณภาพวิชาการ สืบสานท้องถิ่นบ้านคา" ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2562 โดยการนำของนางสาว สายฝน ภานุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยา ในการน..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน372 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-08-28 10:26:39

การมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561

การมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561

ภาพการมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เขียนโดย : โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน249 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-08-26 16:22:11

พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ร.ร.โพธาวัฒนาเสนี 2562

พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ร.ร.โพธาวัฒนาเสนี 2562

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน533 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-08-26 15:58:20

พิธีมอบทุนการศึกษานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

พิธีมอบทุนการศึกษานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

พิธีมอบทุนการศึกษานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ..

เขียนโดย : โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน282 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-08-26 12:33:27