ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนในจังหวัดราชบุรี

กิจกรรม

กิจกรรม"ฟันเหงือกแข็งแรง"

โรงเรียนบ้านคาวิทยาร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านคาจัดกิจกรรมรณรงค์ "ฟันสะอาด  เหงือกแข็งแรง"เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเน..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน61 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-19 14:20:04

โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นจังหวัดราชบุรี

โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นจังหวัดราชบุรี

วันที่ 11 ก.ค. 62 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ ราชบุรี ร่วมกับโรงเรียนสายธรรมจันทร์ จัดโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนะรรมพื้นถิ่น  ครั้งที่ 2 เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธร..

เขียนโดย : โรงเรียนสายธรรมจันทร์ เปิดอ่าน55 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-19 13:38:09

ค่ายSTEM ครั้งที่3 (ม.ปลาย)

ค่ายSTEM ครั้งที่3 (ม.ปลาย)

6 ก.ค. 62 ค่าย STEM บูรณาการ ความรู้ ความสนุก ความสร้างสรรค์ และนำไปใช้ได้จริงอย่างมีคุณภาพ ณ ห้องประชุมดาวเรือง และโดมหน้าเสาธง..

เขียนโดย : โรงเรียนสายธรรมจันทร์ เปิดอ่าน44 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-19 13:31:11

พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา 2562

พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา 2562

วันที่ 9 ก.ค. 2562 พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักเรียนสายธรรมจันทร์ ณ หอประชุมโรงอาหาร ..

เขียนโดย : โรงเรียนสายธรรมจันทร์ เปิดอ่าน44 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-19 13:23:30

พิธีหล่อเทียน

พิธีหล่อเทียน

วันที่ 9 ก.ค. 2562 พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา โรงเรียนสายธรรมจันทร์ ณ หอประชุมโรงอาหาร..

เขียนโดย : เปิดอ่าน36 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-19 13:21:28

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา

โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดป่าพระธาตุเขาน้อย วัดโป่งเจ็ด  วัดลำพระ  วัดเขมาภิรโตในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน53 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-19 13:15:48

พิธีมอบเข็มยุวกาชาด

พิธีมอบเข็มยุวกาชาด

วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2562 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ จัดพิธีมอบเข็มยุวกาชาด ณ หอประชุมโรงยิม โดยมีรองผู้อำนวยการ ปิยะเนตร  สิริรัตนาวงศ์ เป็นผู้มอบเข็มให้แก่นักเรียนยุวกาชาด..

เขียนโดย : โรงเรียนสายธรรมจันทร์ เปิดอ่าน47 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-19 10:20:13

พิธีเดินสวนสนาม

พิธีเดินสวนสนาม

วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ จัดพิธีเดินสวนสนาม ณ โดมหน้าเสาธง โดยมีรองผู้อำนวยการ กฤษฎา  ทองแย้ม เป็นประธานในพิธี..

เขียนโดย : โรงเรียนสายธรรมจันทร์ เปิดอ่าน47 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-19 10:12:13

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

เขียนโดย : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน57 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-18 15:00:34

ถวายเทียนพรรษา ณ วัดหนองโพ จังหวัดราชบุรี วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ถวายเทียนพรรษา ณ วัดหนองโพ จังหวัดราชบุรี วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ถวายเทียนพรรษา ณ วัดหนองโพ จังหวัดราชบุรี วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองโพวิทยา เปิดอ่าน92 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-18 14:26:52