ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนในจังหวัดราชบุรี

วันสันติภาพสากล ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑

วันสันติภาพสากล ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑

 นางสาวเกศสุดา เนรมิตธนไพศาล ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ปฏิบัติราชการแทน ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา อ่านสารฯ เนื่องในวันสันติภาพสากล พร้อมด้วยคณะครู&n..

เขียนโดย : โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา เปิดอ่าน135 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-09-24 12:57:37

ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียน

ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียน

คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการ นายพรรษกฤช เกตุรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเร..

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน170 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-09-24 10:32:52

รับการทวนตรวจ โครงการส่งเสริมโรงเรียนให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีส่วนร่วม ระดับ Smart CSR

รับการทวนตรวจ โครงการส่งเสริมโรงเรียนให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีส่วนร่วม ระดับ Smart CSR

โรงเรียนเนกขัมวิทยารับการทวนตรวจโครงการส่งเสริมให้โรงเรียนมีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีส่วนร่วม ระดับ Smart CSR   จาก โรงไฟฟ้าราชบุรี  ณ ห้องประชุมเกียรติภูมิ โรงเรียนเนกขัม..

เขียนโดย : โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน103 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-09-22 01:16:43

การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองสถานศึกษา ระดับสถานศึกษา การนิเทศการสอนและการเยี่ยมชมชั้นเรียนของผู้ปกครอง

การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองสถานศึกษา ระดับสถานศึกษา การนิเทศการสอนและการเยี่ยมชมชั้นเรียนของผู้ปกครอง

การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองสถานศึกษา ระดับสถานศึกษา การนิเทศการสอนและการเยี่ยมชมชั้นเรียนของผู้ปกครอง เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561..

เขียนโดย : โรงเรียนช่องพรานวิทยา เปิดอ่าน67 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-09-21 14:59:00

VTR เกษียณบูชาครู

VTR เกษียณบูชาครู

..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน219 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-09-19 12:01:03

พิธีอำลาและแสดงมุทิตาจิตคุณครูเกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2561

พิธีอำลาและแสดงมุทิตาจิตคุณครูเกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2561

พิธีอำลาและแสดงมุทิตาจิตคุณครูเกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึ..

เขียนโดย : โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน255 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-09-19 11:24:22

งานมุทิตาจิต

งานมุทิตาจิต

พิธีมุทิตาจิต โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม 2561..

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน134 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-09-18 22:16:06

พิธีประจำกองลูกเสือวิสามัญ

พิธีประจำกองลูกเสือวิสามัญ

พิธีประจำกองลูกเสือวิสามัญ ประดับแทบ3สี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี 4 ประจำปีการศึกษา 2561..

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน123 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-09-15 20:50:20

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน พิธีมอบรางวัล และพิธีปิดกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2561

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน พิธีมอบรางวัล และพิธีปิดกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2561

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน พิธีมอบรางวัล

เขียนโดย : โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน205 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-09-14 18:57:08

เกษียณบูชาครู

เกษียณบูชาครู

..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน298 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-09-14 12:55:56