ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนในจังหวัดราชบุรี

กิจกรรมการอบรมการกำจัดขยะ

กิจกรรมการอบรมการกำจัดขยะ

เขียนโดย : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน16 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-28 13:46:47

25 กันยายน 2563 โรงเรียนเนกขัมวิทยาได้จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด จุดประกายความคิด มีทักษะภาษาอังกฤษ English For Fun มีกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนแบบ Active Learning

25 กันยายน 2563 โรงเรียนเนกขัมวิทยาได้จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด จุดประกายความคิด มีทักษะภาษาอังกฤษ English For Fun มีกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนแบบ Active Learning

เขียนโดย : โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน14 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-28 13:28:31

พิธีมุทิตาจิต กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พระพันปีหลวง

พิธีมุทิตาจิต กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พระพันปีหลวง

วันพฤหัสบดี ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563ผู้อำนวยการ ดร.สุร..

เขียนโดย : โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เปิดอ่าน35 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-25 14:46:37

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ (Learning center) โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ (Learning center) โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

วันที่ 24 กันยายน ๒๕๖๓ นายนิวัตร วงศ์วิลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ (Learning center) โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership school) ภายในโรงเรียนกรับใหญ่ว่อ..

เขียนโดย : โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เปิดอ่าน68 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-24 15:51:04

กิจกรรม มุฑิตาจิต ครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563

กิจกรรม มุฑิตาจิต ครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563

โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา จัดกิจกรรม "มุฑิตาครูผู้เกษียณอายุราชการ" ประจำปี 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา ณ วันที่ 24 กันยายน 2563..

เขียนโดย : โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา เปิดอ่าน39 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-24 14:10:57

กิจกรรมบริจาคเลือด ณ ศาลาประชาคมอำเภอสวนผึ้ง

กิจกรรมบริจาคเลือด ณ ศาลาประชาคมอำเภอสวนผึ้ง

โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา ขอเป็นส่วนหนึ่งในการทำความดี ด้วยการร่วมบริจาคเลือดกับสภากาชาติ สาธารณสุขสวนผึ้ง และอำเภอสวนผึ้ง ณ ศาลาประชาคมอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี..

เขียนโดย : โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา เปิดอ่าน32 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-24 11:41:10

กิจกรรมสรุปผลการแข่งขันกีฬาส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค จังหวัดราชบุรี ปีการศึกษา 2563

กิจกรรมสรุปผลการแข่งขันกีฬาส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค จังหวัดราชบุรี ปีการศึกษา 2563

สรุปผลการแข่งขันกีฬานักเรียนระหว่างส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จัง..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน31 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-24 09:41:12

22 กันยายน 2563 คณะครู นักเรียนโรงเรียนเนกขัมวิทยา ร่วมแสดงมุทิตาจิตงานบุญอายุวัฒนมงคล 70 ปี พระครูสังฆรักษ์วิชาญ สุภาจาโร (ปรียาชีวะ) รองเจ้าอาวาสวัดเนกขัมมาราม

22 กันยายน 2563 คณะครู นักเรียนโรงเรียนเนกขัมวิทยา ร่วมแสดงมุทิตาจิตงานบุญอายุวัฒนมงคล 70 ปี พระครูสังฆรักษ์วิชาญ สุภาจาโร (ปรียาชีวะ) รองเจ้าอาวาสวัดเนกขัมมาราม

เขียนโดย : โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน40 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-24 08:53:11

21 กันยายน 2563 โรงเรียนเนกขัมวิทยาได้รับโล่และเกียรติบัตร โรงเรียนนำร่อง โครงการ TFE (Teams For Education) เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และได้รับโล่และเกียรติบัตรการจัดนิทรรศการรูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ ระดับภาค ณ โรงแรม ณ เวลา จังหวัดราชบุรี

21 กันยายน 2563 โรงเรียนเนกขัมวิทยาได้รับโล่และเกียรติบัตร โรงเรียนนำร่อง โครงการ TFE (Teams For Education) เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และได้รับโล่และเกียรติบัตรการจัดนิทรรศการรูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ ระดับภาค ณ โรงแรม ณ เวลา จังหวัดราชบุรี

เขียนโดย : โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน38 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-23 15:41:59

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จัดพิธีทำบุญครบรอบวันพระราชทานนาม  “เบญจมราชูทิศ ”

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จัดพิธีทำบุญครบรอบวันพระราชทานนาม “เบญจมราชูทิศ ”

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ นายนิวัตร วงศ์วิลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี เป็นประธานในพิธีทำบุญวันครบรอบในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระมงกฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานน..

เขียนโดย : โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เปิดอ่าน64 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-21 16:29:12