ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนในจังหวัดราชบุรี

รับการศึกษาดูงาน จากโรงเรียนห้วยคตพิทยาคม และโรงเรียนสถาพรวิทยา

รับการศึกษาดูงาน จากโรงเรียนห้วยคตพิทยาคม และโรงเรียนสถาพรวิทยา

โรงเรียนบางพแพปฐมพิทยา รับการศึกษาดูงาน จากโรงเรียนห้วยคตพิทยาคม และโรงเรียนสถาพรวิทยา วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุม ๒ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา ในครั้งนี้ ขอขอบพระคุณ ผู้อำนวยกา..

เขียนโดย : โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา เปิดอ่าน73 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-10-09 22:26:38

เกษียณอายุราชการ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา ๒๕๖๑

เกษียณอายุราชการ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา ๒๕๖๑

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา ได้จัดงานเกษียณอายุราชการ ปี ๒๕๖๑ โดยใช้ชื่องานว่า " แด่ครูผู้สร้างคน มนต์รักบางแพ " เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ ณ หอประชุม ๒ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา..

เขียนโดย : โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา เปิดอ่าน85 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-10-09 21:28:11

การสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

การสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน95 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-10-02 15:59:10

งานบริการสาธารณะเรือนจำกลางราชบุรี อำนวยความสะดวกในการตัดต้นไม้

งานบริการสาธารณะเรือนจำกลางราชบุรี อำนวยความสะดวกในการตัดต้นไม้

โรงเรียนบ้านคาวิทยาได้รับความอนุเคราะห์ในการอำนวยความสะดวกในการตัดต้นไม้จากเรือนจำกลางราชบุรีนที่ในวันที่ 2 ตุลาคม 2561..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน85 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-10-02 15:07:35

โรงเรียนบ้านคาวิทยา ต้อนรับข้าราชการครูบรรจุใหม่ ตำแหน่งครูผู้ช่วย วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมไพลิน โรงเรียนบ้านคาวิทยา

โรงเรียนบ้านคาวิทยา ต้อนรับข้าราชการครูบรรจุใหม่ ตำแหน่งครูผู้ช่วย วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมไพลิน โรงเรียนบ้านคาวิทยา

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน133 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-10-01 15:50:52

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ทัศนศึกษาชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ พิพิธภัณฑสถานแ..

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน120 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-09-28 20:52:49

ต้อนรับคณะครูผู้เกษียณในโอกาสเข้าอำลาในวันปฏิบัติหน้าที่ราชการ

ต้อนรับคณะครูผู้เกษียณในโอกาสเข้าอำลาในวันปฏิบัติหน้าที่ราชการ

ผอ.พรรษกฤช(รก.ผอ.มัธยมวัดดอนตูม) ต้อนรับคณะครูผู้เกษียณในโอกาสเข้าอำลาในวันปฏิบัติหน้าที่ราชการวันสุดท้ายของปีงบประมาณ 2561 เมื่อ 28 กันยา..

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน193 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-09-28 20:02:43

พิธีรับมอบเครื่องกรองน้ำสำหรับให้บริการน้ำดื่มสะอาดแก่นักเรียน

พิธีรับมอบเครื่องกรองน้ำสำหรับให้บริการน้ำดื่มสะอาดแก่นักเรียน

ผอ.พรรษกฤช(รก.ผอ.มัธยมวัดดอนตูม) ร่วมพิธีรับมอบเครื่องกรองน้ำสำหรับให้บริการน้ำดื่มสะอาดแก่นักเรียน จากนายกสโมสรโรตารีบ้านโป่งและคณะ..

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน100 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-09-28 20:00:54

พิธีสถาปนาคณะกรรมการสโมสรอินเตอร์แรคท์โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม

พิธีสถาปนาคณะกรรมการสโมสรอินเตอร์แรคท์โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม

พิธีสถาปนาคณะกรรมการสโมสรอินเตอร์แรคท์โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม..

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน87 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-09-26 15:55:05

นิทรรศการนำเสนอผลงานการสร้างอาชีพ

นิทรรศการนำเสนอผลงานการสร้างอาชีพ

ผอ.พรรษกฤช(รก.ผอ.มัธยมวัดดอนตูม) เป็นพิธีกรและผู้ดำเนินการเสวนา”การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ จังหวัดราชบุรี..

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน111 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-09-25 14:22:46