ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนในจังหวัดราชบุรี

วิเคราะห์สถานภาพโรงเรียน(SWOT)

วิเคราะห์สถานภาพโรงเรียน(SWOT)

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน40 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-04-18 22:04:42

โรงเรียนสวนผึ้งวิทยาศึกษาดูงานการใช้โปรแกรมSGS (งานทะเบียน-วัดผล)

โรงเรียนสวนผึ้งวิทยาศึกษาดูงานการใช้โปรแกรมSGS (งานทะเบียน-วัดผล)

  ..

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน45 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-04-18 21:59:20

การประชุมทบทวนเพื่อจัดทำ SAR

การประชุมทบทวนเพื่อจัดทำ SAR

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน22 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-04-18 21:47:36

อบรมการใช้โปรแกรมsmos

อบรมการใช้โปรแกรมsmos

อบรมการใช้โปรแกรมsmos ..

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน31 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-04-18 21:41:03

ประชุมผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4

ประชุมผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4

ประมวลภาพการประชุมผู้ปกครองและมอบตัว นักเร..

เขียนโดย : โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน153 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-04-08 11:15:15

การประกาศผลและรายงานตัวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4

การประกาศผลและรายงานตัวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4

ประมวลภาพ การประกาศผลและรายงานตัวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วันที่ 4 และ 5 เมษาย..

เขียนโดย : โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน200 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-04-05 15:37:38

รายงานตัวนักเรียน ม.๑ และ ม.๔

รายงานตัวนักเรียน ม.๑ และ ม.๔

เขียนโดย : โรงเรียนโพหักวงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน135 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-04-04 14:34:11

วันเกียรติยศ

วันเกียรติยศ

วันเกียรติยศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3และมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน93 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-04-04 11:42:39

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561  (ฉบับปรับปรุง 2560)

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 (ฉบับปรับปรุง 2560)

    นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลัก..

เขียนโดย : โรงเรียนช่องพรานวิทยา เปิดอ่าน137 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-04-04 10:34:21

พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 30 มีนาคม 2561

เขียนโดย : โรงเรียนช่องพรานวิทยา เปิดอ่าน87 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-04-04 10:30:09