1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ชั้นเดียวเชื่อมต่ออาคาขวัญบัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bi..
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 2020-05-21 13:19:12   อ่าน 29 ครั้ง
2 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่แทนนักการภารโรง ..
โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา 2020-05-15 17:04:50   อ่าน 27 ครั้ง
3 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฎิบัติหน้าที่พนักงานขับรถ (กลุ่มบริหารงานทั่วไป)..
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 2020-05-15 16:59:26   อ่าน 55 ครั้ง
4 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฎิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่โครงการน้ำดื่มบัวทิพย์ ..
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 2020-05-15 15:01:08   อ่าน 49 ครั้ง
5 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนวิชาทัศนศิลป์ ..
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 2020-05-15 15:00:15   อ่าน 52 ครั้ง
6 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฎิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ห้องสมุด ..
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 2020-05-15 14:55:19   อ่าน 111 ครั้ง
7 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา..
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 2020-05-15 14:54:28   อ่าน 113 ครั้ง
8 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ชั้นเดียวเชื่อมต่ออาคารขวัญบัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)..
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 2020-05-08 13:11:03   อ่าน 51 ครั้ง