1 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ออกแบบและเทคโนโลยี (Design and Technology) และวิทยาการคำนวณ (Computing..
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 2020-09-29 13:31:30   อ่าน 9 ครั้ง
2 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี และนาฎศิลป์ (ประติมากร..
โรงเรียนท่ามะขามวิทยา 2020-09-28 11:36:40   อ่าน 22 ครั้ง
3 ประกาศรับบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์ จำนวน 1 อัตรา..
โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฎ์ 2020-09-25 12:31:40   อ่าน 41 ครั้ง
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี และนาฎศิ..
โรงเรียนท่ามะขามวิทยา 2020-09-25 08:53:02   อ่าน 40 ครั้ง
5 ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ออกแบบและเทคโนโลยี (Design and Technology) และวิทยาการคำนวณ (Computing Sc..
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 2020-09-23 17:14:09   อ่าน 15 ครั้ง
6 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างวิชาคณิตศาสตร์..
โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 2020-09-23 15:52:29   อ่าน 204 ครั้ง
7 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓..
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 2020-09-21 14:42:33   อ่าน 19 ครั้ง
8 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างวิชาเอกคณิตศาสตร์..
โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 2020-09-17 18:10:46   อ่าน 178 ครั้ง