ข่าวโรงเรียน ศูนย์ข่าวโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 Copyright 2015 http://espanici espanici ( emanuele ) espanici.com ( emanuele ) กิจกรรมบรรพชาสามเณรหมู่ ครั้งที่ 15 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4772 ]]> กิจกรรมบรรพชาสามเณรหมู่ ครั้งที่ 15 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา โดยมีท่านวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธี วันที่ 10 -13 สิงหาคม 2561 พิธีถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4771 ]]> ผู้อำนวยการวรรณชัย รังษี คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนช่องพรานวิทยา ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และพิธีถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 โครงการ "ร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี พ.ศ.2561" http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4770 ]]> เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ศาลจังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดโครงการ "ร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี พ.ศ.2561" โดยมี นายสินาท มณีบางกา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธาน พร้อมด้วย นายสุรสิทธิ์ อิงสถิตธนวันต์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จังหวัดกาญจนบุรี, นายมนัส มนัสปิยะเลิศ ผู้ประนอม, นางวนิตดา พิชิตมงคล ทองช่วย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงาน โดยมีนายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมคณะผู้บริหารและครูให้การต้อนรับ ประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามมาตรฐานเขต พ.ศ.2560 ครั้งที่ 2/2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4769 ]]> วันที่ 14 สิงหาคม 2561 นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 มอบหมายให้ นายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามมาตรฐานเขต พ.ศ.2560 ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ประชุมสัมมนาการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4768 ]]> วันที่ 14 สิงหาคม 2561 นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 มอบหมายให้ นายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นประธานในการประชุมสัมมนาการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล ณ ห้องเบญจพล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี อบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนสัญจร โดยพระมหาสิทธิการ ประธานผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา ประจำภาค 15 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4767 ]]> กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนสัญจรโดยพระมหาสิทธิการ ประธานผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา ประจำภาค 15วัดเพชรสมุทรวรวิหาร จ.สมุทรสงครามวันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561ณ ห้องประชุมไพลิน โรงเรียนบ้านคาวิทยา พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4766 ]]> พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยนายพรรษกฤช เกตุรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร ครู นักเรียนและบุคลากร โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุม ๒ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา ขอบคุณ ภาพสวยๆ จากครูรัชฎาพร คงเปลี่ยน โครงการ YOUNG LOVE รักเป็นปลอดภัย ปี 2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4765 ]]> โครงการ YOUNG LOVE รักเป็นปลอดภัย ปี 2561การอบรมเชิงปฏิบัติการนักเรียน เรื่องทักษะชีวิตในสถานศึกษาเพื่อบูรณาการระหว่างการบริการสาธารณสุขกับสถานศึกษาสร้างรับบช่วยเหลือนักเรียนวันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2561 พระอาจารย์ธัม์มทีโป และพระอาจารย์สุรพจน์ สัท์ธาธิโก แสดงธัมม์นำฝึกจิต และบริจาคแท้งค์น้ำเย็น เครื่องกรองน้ำพร้อมถัง น้ำอิชิตัน บริจาคเงินสร้างโดมอเนกประสงค์ และผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสร้างโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4764 ]]> กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา๒๕๖๑ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4763 ]]> วันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4762 ]]> กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4761 ]]> พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4760 ]]> พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยนายพรรษกฤช เกตุรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางแพปฐมพิทยาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากร โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ขอบคุณ ภาพสวยๆ จากครูรัชฎาพร คงเปลี่ยน ครูโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4759 ]]> โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านคาวิทยา กิจกรรม 9Sci 2018 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4758 ]]> โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมงานมหกรรม 9Sci 2018 " บ้านคาวิชาการ สืบสานคุณธรรม น้อมนำพระราชดำริ"ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2561ณ โรงเรียนบ้านคาวิทยา พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4757 ]]> คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา นำโดยท่าน ผอ.เจริญ พรหมมา ร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ หอประชุมโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา พิธีมอบเกียรติบัตรกิจกรรมวันสัปดาห์ห้องสมุด http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4756 ]]> นายเจริญ พรหมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ นักเรียนที่ได้เข้าแข่งขันชนะเลิศ ในงานกิจกรรมวันสัปดาห์ห้องสมุด วันทีี่ ๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ พิธีมอบเกียรติบัตร http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4755 ]]> นายเจริญ พรหมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ได้มอบเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนที่ำได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย "วันรพี" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ วัันที่ี ๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ พิธีการมอบเกียรติบัตร http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4754 ]]> กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี มอบเกียรติบัตร ให้แก่นักเรียนที่เข้าแข่งขัน กิจกรรมตลาดอาชีพ วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ โครงการอบรมวัยรุ่นวัยใส ใส่ใจสุขภาพ ด้วยกิจกรรม Health Show http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4753 ]]> โครงการอบรมวัยรุ่นวัยใส ใส่ใจสุขภาพ ด้วยกิจกรรม Health Showวันที่ 13 สิงหาคม 2561 ณ อาคารหอประชุมรัชมังคลาภิเษกโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง