ข่าวโรงเรียน ศูนย์ข่าวโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 Copyright 2015 http://espanici espanici ( emanuele ) espanici.com ( emanuele ) ประชุมกลั่นกรองจำนวนนักเรียน สังกัด สพม.8 ครั้งที่ 1/2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5203 ]]> วันนี้ (12 ธันวาคม 2561) เวลา 10.00 น. นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นประธานในการประชุมกลั่นกรองจำนวนนักเรียน สังกัด สพม.8 ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา โดย สพม.8 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5202 ]]> การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา โดย สพม.8 ประชุมทางไกลผ่านระบบ วีดีโอคอนเฟอร์เร้นซ์ รายการ พุธเช้า ... ข่าว สพฐ. วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5201 ]]> วันนี้ ( 12 ธันวาคม 2561) เวลา 8.00 น. นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 มอบหมายให้ ผอ.กลุ่ม และบุคลากรในสำนักงาน ร่วมรับชมรายการผ่านทางระบบทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ในรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." เวลา 08.00-09.00 น. ครั้งที่ 47/2561 เพื่อรับฟังนโยบายการขับเคลื่อนงานต้านภัยยาเสพติดทั่วประเทศ ระหว่าง สพฐ.กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อร่วมกันดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี แสดงผลงานเขตเศรษฐกิจพิเศษ ณ สพม.8 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5200 ]]> นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมด้วย นางพัชรี จิรจีรังชัย รองผู้อำนวยการ ครูและนักเรียน ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานเขตเศรษฐกิจพิเศษ ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Performance Agreement) ในระยะเวลา ๑ ปี ครั้งที่ ๒ โดยมีคณะกรรมการ ดังนี้ นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 เป็นประธาน นายทวีพล แพเรือง ผู้ทรงคุณวุฒิ นายไพศาล ปันแดน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ประชุมทางไกลผ่านระบบ วีดีโอคอนเฟอร์เร้นซ์ รายการ พุธเช้า ... ข่าว สพฐ. วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5199 ]]> วันนี้ ( 12 ธันวาคม 2561) เวลา8.00 น. นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 พร้อมเจ้าหน้าของสำนักงานที่รับผิดชอบ นายยรรยงค์ เจริญศรี ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1 ว่าที่ ร.อ.วิสาร ปัญญชุณห์ ศธจ.ราชบุรี ร่วมกับ พ.ต.อ.ณรงค์เดชศ์ ศักดิ์สมบูรณ์ รอง ผบก.ภ.จว.ราชบุรี พร้อมตำรวจในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ทุกพื้นที่ ร่วมรับชมรายการผ่านทางระบบทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ในรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." เวลา 08.00-09.00 น. ครั้งที่ 47/2561 เพื่อรับฟังนโยบายการขับเคลื่อนงานต้านภัยยาเสพติดทั่วประเทศ ระหว่าง สพฐ.กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อร่วมกันดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 (ชั้น 7) กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5198 ]]> รองผู้อำนวยการพิษณุ จันทร์สวาท เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) โดยมีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี ณ โรงเนเซี่ยม อ.เมือง จ.ราชบุรีวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ อบรมโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษา รุ่นที่ ๒ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5197 ]]> นักเรียนระดับชั้น ม.๔ อบรมโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษา รุ่นที่ ๒โดย อ.ณัฐเสกข์ น้อยสมบูรณ์ รองประธานมูลนิธิ ฯ และวิทยากรจากมูลนิธิครอบครัวพอเพียง และแกนนำนักเรียนฯรุ่นที่ ๑ จำนวน ๒๒ คนร่วมเป็นวิทยากรพี่เลี้ยง ควบคุมดูแลโดยครูจารุณี อนันตริยะกุล และคณะ รองฯชวภณ รวมทรัพย์ ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดการอบรม ณ หอประชุมสัตตบงกช วันที่ ๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๑ จัดประกวดบร์อดนิทรรศการเพื่อเทิศพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5196 ]]> โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จัดกิจกรรมจัดประกวดบร์อดนิทรรศการเพื่อเทิศพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติประจำปี 2561 วันคล้ายวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5195 ]]> เมื่อวันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 นำโดย นายสุริยะ จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรม “วันคล้ายวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561” โดยกิจกรรมมีดังนี้ นายสุริยะ จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้ร่วมงานใส่บาตรพระสงฆ์พร้อมกัน ณ บริเวณถนนทางเข้าโรงเรียน และทำพิธีบำเพ็ญกุศลและอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล และถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายสดุดี และถวายบังคม จากนั้น ประธานมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 เป็นอันเสร็จพิธี สอบธรรมศึกษา ประจำปี 2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5194 ]]> เมื่อวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ด้วยทางเจ้าคณะอำเภอได้จัดกิจกรรสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2561 โดย นายสุริยะ จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง คณะครู เจ้าหน้าที่ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสอบธรรมศึกษาประจำปี 2561 โดยมีนักเรียนโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เข้าร่วมสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2561 กันอย่างพร้อมเพียง ณ สนามสอบ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง โครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัย เสริมสร้างวินัยจราจร และการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5193 ]]> มื่อวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เนื่องด้วยสถานีตำรวจภูธรอำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดโครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัย เสริมสร้างวินัยจราจร และการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรอำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นวิทยากรฝึกอบรมในครั้งนี้ โดย นายสุริยะ จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงได้เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัย เสริมสร้างวินัยจราจร และการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” ณ หอประชุมเพชร-มอญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง กันอย่างพร้อมเพียง ประชุมผู้ครอง ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5192 ]]> เมื่อวันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 ด้วยโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้จัดประชุมผู้ปกครองของนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2561 นำโดย นายสุริยะ จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรม “ประชุมผู้ครอง ประจำภาคเรียนที่ 2/2561” โดยมีกิจกรรมดังนี้ นางสาวเกสร ชาวสวน ประธานในพิธีทำพิธีจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม ในฐานะคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จากนั้น นายสุริยะ จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง กล่าวชี้แจงความเข้าใจต่างๆกับผู้ปกครอง นักเรียนและผู้ปกครองพบครูที่ปรึกษา เพื่อรับแจ้งผลการเรียนของนักเรียนในภาคเรียนที่ 1/2561 และลงทะเบียนเรียนให้กับนักเรียน ทั้งนี้มีการคัดเลือกตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครองและประชุมย่อยเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในหน้าที่ของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองที่ถูกคัดเลือกให้เป็นตัวแทนผู้ปกครอง จากนั้นผู้ปกครองและนักเรียนเดินทางกลับบ้าน “ พิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5191 ]]> เมื่อวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2560 นำโดยนายสุริยะ จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วม “พิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6” โดยนายสุริยะ จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต โดยมีผู้บังคับบัญชา ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ เข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพียง เนื่องด้วยวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 หรือวันมหาวชิราวุธ พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย คณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ จึงได้ประกอบพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจต่อประเทศชาติอย่างใหญ่หลวงนานัปการและแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรม ณ สนามหน้าเสาธง โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Performance Agreement) ในระยะเวลา ๑ ปี ครั้งที่ ๒ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5190 ]]> วันนี้ (11 ธันวาคม 2561) นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 นายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ผอ.กลุ่ม และเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน รวมทั้งประธานสหวิทยาเขตให้การต้อนรับและนำเสนอผลงานในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Performance Agreement) ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2 โดยมีคณะกรรมการ ดังนี้ นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 เป็นประธาน นายทวีพล แพเรือง ผู้ทรงคุณวุฒิ นายไพศาล ปันแดน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต8อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ร่วมประชุมจัดทำข้อตกลง MOU ดำเนินงานด้านสาธารณสุขในเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น และชี้้แจงแนวทางการดำเนินงานด้านสาธารณสุขในเด็กวัยเรียน http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5189 ]]> วันนี้ (11 พฤศจิกายน 2561)นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ร่วมประชุมจัดทำข้อตกลง MOU ดำเนินงานด้านสาธารณสุขในเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น และชี้้แจงแนวทางการดำเนินงานด้านสาธารณสุขในเด็กวัยเรียน ในวันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 3 ศูนย์แพทย์ศาสตร์คลีนิค โรงพยาบาลราชบุรี โดยมี นายแพทย์สุริยะ คูหะรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุม ประชุมสัมมนาปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียน http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5188 ]]> โรงเรียนบรมราชินนาถราชวิทยาลัย จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ปี ๒๕๖๑ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5187 ]]> วันที่๕ธันวาคม๒๕๖๑ ผู้อำนวยการสุรินทร์ สำลีพร้อมด้วยฝ่ายบริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย พร้อมใจกันจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี๒๕๖๑ เพื่อเฉลิมพระเกียรติด้วยความกตัญญูกตเวที สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอย่างสมพระเกียรติจากนั้นจัดให้มีกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ โดยได้รับเกียรติจากตัวแทนคุณพ่อ และครูพ่อร่วมพิธี ให้ตัวแทนนักเรียนได้กราบ และมอบพวงมาลัย เพื่อแสดงความเคารพ และสำนักรักในพระคุณที่ได้รับจากผู้อบรมเลี้ยงดู ณ ลานนกบิน โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ประชุมคณะทำงานจัดทำรายงานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี (ประเมินครั้งที่ 2) http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5186 ]]> วันนี้ (10 พฤศจิกายน 2561)นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดทำรายงานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี (ประเมินครั้งที่ 2) ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี Mueang Kan U 13 League http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5185 ]]> เมื่อเวลาประมาณ 14.00 น วันที่ 8 ธันวาคม 2561 นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน การแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนอายุไม่เกิน 13 ปี ประจำปีงบประมาณ 2562 ภายใต้ชื่อ “Mueang Kan U 13 League” ซึ่งโรงเรียนประชามงคลได้รับเกียรติจัดการแสดงในการเปิดสนามในครั้งนี้ ณ สนามกีฬากลีบบัว จังหวัดกาญจนบุรี โรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 6-7 ธันวาคม 2561 "Bankhawittaya Games 2018" http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5184 ]]>