ข่าวโรงเรียน ศูนย์ข่าวโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 Copyright 2015 http://espanici espanici ( emanuele ) espanici.com ( emanuele ) ร่วมเป็นเจ้าภาพ และฟังสวดพระอภิธรรมศพ บิดาของนางสาวจีรวรรณ สุขสมบูรณ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ที่เสียชีวิต http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4959 ]]> วันที่ 16 ตุลาคม 2561 นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ผอ.กลุ่ม และบุคลากรในสำนักงาน ร่วมเป็นเจ้าภาพ และฟังสวดพระอภิธรรมศพ บิดาของนางสาวจีรวรรณ สุขสมบูรณ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ที่เสียชีวิต ณ บ้านเลขที่ 154 หมู่ 5 ตำบลวังมะนาว อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ในนามของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ ร่วมพิธีรดน้ำศพ บิดาของนางสาวจีรวรรณ สุขสมบูรณ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ที่เสียชีวิต http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4958 ]]> วันที่ 13 ตุลาคม 2561 นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 และบุคลากรในสำนักงาน ร่วมพิธีรดน้ำศพ บิดาของนางสาวจีรวรรณ สุขสมบูรณ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ที่เสียชีวิต ณ บ้านเลขที่ 154 หมู่ 5 ตำบลวังมะนาว อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ในนามของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ ประกอบพิธีถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และจุดเทียน http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4957 ]]> วันที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 18.30 น. นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ผอ.กลุ่ม พร้อมเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน ประกอบพิธีถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และจุดเทียน ยืนสงบนิ่ง 89 วินาที จากนั้นได้พร้อมใจกันร้องเพลง “พระผู้เป็นนิรันดร์” อย่างพร้อมเพรียงเพื่อร่วมแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดราชบุรี ร่วมสวดพระพุทธมนต์ ประกอบพิธีถวายบังคม และวางพวงมาลาหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4956 ]]> วันที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ผอ.กลุ่ม พร้อมเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ร่วมสวดพระพุทธมนต์ ประกอบพิธีถวายบังคม และวางพวงมาลาหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดราชบุรี พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4955 ]]> วันที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 07.00 น. นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ผอ.กลุ่ม พร้อมเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป ถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดราชบุรี ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ มารดาของนางวันทนา เกษมสิทธิ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ที่เสียชีวิต http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4954 ]]> วันที่ 12 ตุลาคม 2561 นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 มอบหมายให้ ผอ.กลุ่มบริหารการเงิน และสินทรัพย์ และบุคลากร ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ มารดาของนางวันทนา เกษมสิทธิ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ที่เสียชีวิต ณ เมรุวัดศรีคุณเมือง (บ้านเหล่า) ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ในนามของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ ประชุมทางไกลผ่านระบบ วีดีโอคอนเฟอร์เร้นซ์ รายการ พุธเช้า ... ข่าว สพฐ. วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4953 ]]> วันที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 มอบหมายให้ ผอ.กลุ่ม และเจ้าหน้าที่ในสำนักงานร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าวสพฐ." ผ่าน video conference ตามประเด็นดังนี้ (1) พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ. พานักเรียนโครงการ “สามัคคีสัมพันธ์ สานฝันห้องเรียนกีฬา” ครั้งที่ 3 รับฟังโอวาทจาก พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี วันที่ 5 ต.ค.2561 (2)โครงการ “โรงเรียนหัวแข็ง” เป็นความร่วมมือของ สพฐ. กับบริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด เพื่อรณรงค์ให้เด็กไทย รู้จัก เข้าใจ และหันมาสวมหมวกกันน็อคทุกครั้งเมื่อใช้รถมอเตอร์ไซต์ (3) ขอชื่นชม คณะนักเรียนไทย เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์โอลิมปิค ระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา ประจำปี พ.ศ.2561 (IMSO 2018) ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน (4) สะท้อนการดำเนินงานการช่วยเหลือนักเรียน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา (5) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการอ่านและการเขียนภาษาไทยผ่านการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ของครูผู้สอน ร.ร.ตำรวจตระเวนชายแดน และ สำนักงานเขตพื้นที่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4952 ]]> นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู ให้การต้อนรับ นายดำรงค์ รอดสิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะศึกษาดูงานจากจากโรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี พร้อมทั้งบรรยายให้ความรู้เรื่อง ว21/2560 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ การประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4951 ]]> โรงเรียนเทพมงคลรังษี จัดการประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พิธีเปิดการแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักเยาวชนนานาชาติชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 2 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4950 ]]> วันที่ 10 ตุลาคม 2561 นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักเยาวชนนานาชาติชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 2 ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4949 ]]> วันที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 9.00 น.นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68ณ หอประชุมพระราชวิสุทธิเมธี โรงเรียนวิสุทธรังษี อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี การประชุมการติดตามผลโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถานบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4948 ]]> การประชุมการติดตามผลโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถานบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 การประชุมการเขียนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4947 ]]> การประชุมครูประจำเดือน กันยายน 2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4946 ]]> เฟื้องฟ้าผลัดใบ รวมใจส่งรัก http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4945 ]]> ขอเเสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการสุรศักดิ์ เนาวรัตน์ ที่ได้ย้ายไปดำรงตำเเหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เเละขอบเเสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการดุษฎี เนาวรัตน์ ที่ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางปลาม้า สูงสุมารผดุงวิทย์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี*******ด้วยรักเเละผูกพัน***** อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการตามเเนวทางสะเต็มศึกษา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4943 ]]> โรงเรียนประชามงคลได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการตามเเนวทางสะเต็มศึกษา ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนประชามงคล ประชุมเชิงปฏิบัติการ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4942 ]]> โรงเรียนประชามงคลได้รับความอนุเคราะห์ จากท่าน ศน.สุวิไล จันทร์สนอง เเละ ศน.ช่อทิพย์ อินทรักษา เป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการเรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศษรฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุมจันทรมงคล http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4941 ]]> รับการศึกษาดูงาน จากโรงเรียนห้วยคตพิทยาคม และโรงเรียนสถาพรวิทยา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4940 ]]> โรงเรียนบางพแพปฐมพิทยา รับการศึกษาดูงาน จากโรงเรียนห้วยคตพิทยาคม และโรงเรียนสถาพรวิทยา วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุม ๒ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา ในครั้งนี้ ขอขอบพระคุณ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘นายจตุรงค์ สุขแก้ว เป็นอย่างสูงที่ท่านได้มาเยี่ยมชม การจัดนิทรรศการ การส่งเสริมการมีอาชีพของนักเรียน เกษียณอายุราชการ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา ๒๕๖๑ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4939 ]]> โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา ได้จัดงานเกษียณอายุราชการ ปี ๒๕๖๑ โดยใช้ชื่องานว่า " แด่ครูผู้สร้างคน มนต์รักบางแพ " เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ ณ หอประชุม ๒ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา