ข่าวโรงเรียน ศูนย์ข่าวโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 Copyright 2015 http://espanici espanici ( emanuele ) espanici.com ( emanuele ) การติดตามและประเมินผล รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ประจำวันที่ 24 เมษายน 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5678 ]]> วันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 08.00 น. นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 มอบหมายให้ ผอ.กลุ่ม และบุคลากรในสำนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าวสพฐ." ผ่าน video conference ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 เล่าขานตำนานบ้านกำแพง ณ วัดกำแพงใต้ ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5677 ]]> 20-21 เมษายน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี นำการแสดง ชุด ระบำเมืองราช ระบำลพบุรี และเอ้ดอกคูณ ร่วมแสดงในงาน “เล่าขานตำนานบ้านกำแพง” ณ ลานวัฒนธรรม วัดกำแพงใต้ ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี - อำนวยการฝึกซ้อม โดย ผอ.วรากุล หงษ์เทียบ - ฝึกซ้อมการแสดง โดย ครูจารุนิภา ด่านปาน การอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 จังหวัดราชบุรี http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5676 ]]> วันนี้ (22 เมษายน 2562) เวลา 13.00 น. นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 มอบหมายให้ นายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 และข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมการอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 "หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่ 2/61 "เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์" ข้าราชการในสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 1 , สพป.ราชบุรี เขต 2 และ สพม.8 ณ หอประชุมรัตนพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง การแต่งกายของนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5675 ]]> การแต่งกายของนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ในแบบต่าง ๆ ที่ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน การอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 จังหวัดกาญจนบุรี http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5674 ]]> วันนี้ (19 เมษายน 2562) เวลา 09.00 น. นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 เข้าร่วมการอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 "หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่ 2/61 "เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์" ข้าราชการในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 1 , สพป.กาญจนบุรี เขต 2 , สพป.กาญจนบุรี เขต 3 , สพป.กาญจนบุรี เขต 4 และ สพม.8 ณ โรงแรมพีลูด อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ต้อนรับคณะอาจารย์ นักศึกษา ปริญญาเอก-โท ม.กรุงเทพธนบุรี และนักศึกษา ม.ราชภัฎกาญจนบุรี ที่มาปัจฉิมนิเทศ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5673 ]]> วันนี้ (19 เมษายน 2562) เวลา 09.00 น. นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 มอบหมายให้ นางชนิดาภา เดชคลัง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ผอ.กลุ่ม และบุคลากรในสำนักงานผู้ที่เกี่ยวข้องต้อนรับคณะอาจารย์ นักศึกษา ปริญญาเอก-โท ม.กรุงเทพธนบุรี และนักศึกษา ม.ราชภัฎกาญจนบุรี ที่มาปัจฉิมนิเทศ ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 การติดตามและประเมินผล รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ประจำวันที่ 17 เมษายน 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5672 ]]> วันที่ 17 เมษายน 2562 เวลา 08.00 น. นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 มอบหมายให้ ผอ.กลุ่ม และบุคลากรในสำนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าวสพฐ." ผ่าน video conference ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 การติดตามและประเมินผล รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ประจำวันที่ 10 เมษายน 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5671 ]]> วันนี้ (10 เมษายน 2562) เวลา 08.00 น. นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ผอ.กลุ่ม และบุคลากรในสำนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าวสพฐ." ผ่าน video conference ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5670 ]]> โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์จัดการประชุมผู้ปกครองและรับมอบตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยมีผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการเป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองเพื่อฟังนโยบายแนวทางของโรงเรียนและรับมอบตัวนักเรียนกับครูที่ปรึกษาประจำห้องเรียน เมื่อวันที่ 8-9 เมษายน 2562 ณ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ภาพการมอบตัวและประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5669 ]]> ภาพการมอบตัวและประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 8 และ 9 เมษายน 2562 ณ อาคารหอประชุมรัชมังคลาภิเษก โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงท่านสามารถรับชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่https://www.facebook.com/pg/ratanaschool/photos/?tab=albumalbum_id=2232373353520620 ประชุมข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ครั้งที่ 1/2562 และร่วมสืบสานประเพณีไทย จัดพิธีรดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5668 ]]> วันนี้ (9 เมษายน 2562) นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 นายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จัดประชุมข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ครั้งที่ 1/2562 และจัดพิธีร่วมสืบสานประเพณีไทย โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทุกคนในสำนักงาน ศึกษานิเทศก์ ร่วมพิธีรดน้ำขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นการร่วมสืบสานประเพณีไทยเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ผอ.สพม.8 ร่วมประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก สำหรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5667 ]]> วันที่ 8 เมษายน 62 เวลา 15.00 น. นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ร่วมประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก สำหรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เป็นน้ำที่ได้ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ สระโกสินารายณ์ ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง สำหรับการประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก กำหนดฤกษ์พิธีคือเวลา 17.10 น. มีพระธรรมปัญญาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์นำพระสงฆ์สมณศักดิ์ 30 รูป เจริญพระพุทธมนต์ จากนั้นจะพลัดเปลี่ยนนั่งเจริญจิตภาวนาอธิษฐานจิต และสวดภาณวารต่อจนถึงเวลาอันสมควร เป็นอันเสร็จพิธี โดยมีข้าราชการ ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานประกอบพิธี ณ วิหารหลวง วัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดราชบุรี สพม. 8 ร่วมพิธีเชิญขันน้ำสาคร และที่ตักน้ำ ไปเก็บรักษาไว้ ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5665 ]]> วันนี้ (6 เมษายน 62) เวลา 13.00 น. นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 มอบหมายให้นางชุติกานต์ สามชูศรี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นำคณะเจ้าหน้าที่ของสำนักงานร่วมพิธีเชิญขันน้ำสาคร และที่ตักน้ำ ไปเก็บรักษาไว้ ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร และจะประกอบพิธีเสกน้ำพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 8 และ9 เมษายนนี้ พิธีวางพานพุ่ม และพิธีสงฆ์ เนื่องในวันจักรี 6 เมษายน 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5664 ]]> วันนี้ (6 เมษายน 62) เวลา 07.00 น. นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 นำคณะเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่ม และพิธีส่งฆ์ ในวันจักรี ณ บริเวณหน้าพระบรมสถานนุสรณ์สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ 1 บริเวณสวนสาธารณะหน้าเขาแก่นจันทร์ มีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี มีส่วนราชการต่างๆ กลุ่มพ่อค้า ประชาชน เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งปฐมบรมกษัตริย์ในราชวงศ์จักรี วันจักรี (Chakri Memorial Day) ณ สวนสาธารณะหน้าเขาแก่นจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องใน “วันจักรี” http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5663 ]]> 6 เมษายน 2562 นางอโนทัย ทัณกาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก พร้อมด้วยคณะครู ร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องใน “วันจักรี” เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ หอประชุมอำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5662 ]]> 5 เมษายน 2562 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกดำเนินการสอบเพื่อคัดเลือกนักเรียนเพื่อศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ณ สนามสอบโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เวลา 08.30 น. - 15.10 น. มอบตัวนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5661 ]]> เมื่อเวลา 9.00 น.โรงเรียนประชามงคลได้จัดการสอบคัดเลือกห้องเรียนสำหรับนักเรียนใหม่เเละมอบตัวนักเรียน ระดับชั้น ม.1 ม.4 เเละปวช.1 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ อาคารสปอร์โดม ประกาศผลการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5660 ]]> ประกาศผลการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562หมายเหตุ : ไม่ได้เรียงคะแนนและคัดห้องแต่อย่างใด จะทราบว่าอยู่ห้องใดหลังจากเรียนปรับพื้นฐานเป็นที่เรียบร้อย และจะประกาศผลการจัดเรียงห้องในวันที่ 8 พ.ค. 62 เวลา 17.00 น. การรับรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5659 ]]> ภาพการรับรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 6 เมษายน 2562 ณ อาคารหอประชุมรัชมังคลาภิเษก โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสีคิ้ว สวัสดิ์ผดุงวิทยา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5658 ]]> คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" จังหวัดนครราชสีมา วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒