ข่าวโรงเรียน ศูนย์ข่าวโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 Copyright 2015 http://espanici espanici ( emanuele ) espanici.com ( emanuele ) นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ฝึกปฏิบัติวิชาชีพการบริหารการศึกษาในสำนักงาน http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6440 ]]> วันนี้ (17 ตุลาคม 2562) เวลา 9.00 น. นายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 มอบหมายให้กลุ่มนโยบายและแผน ให้ความรู้เรื่องขอบข่ายงานของกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 แก่นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ที่มาฝึกปฏิบัติวิชาชีพการบริหารการศึกษาในสำนักงาน ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี การติดตามและประเมินผล รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6439 ]]> วันที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 มอบหมายให้ ผอ.กลุ่ม และบุคลากรในสำนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าวสพฐ." ผ่าน video conference ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ฝึกปฏิบัติวิชาชีพการบริหารการศึกษาในสำนักงาน http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6438 ]]> วันนี้ (16 ตุลาคม 2562) เวลา 13.00 น. นายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 มอบหมายให้นางชนิดาภา เดชคลัง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ให้ความรู้เรื่องขอบข่ายงานของกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 แก่นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ที่มาฝึกปฏิบัติวิชาชีพการบริหารการศึกษาในสำนักงาน ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดี กับ นายอำนาจ วิชยานุวัติ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (เลขาธิการ กพฐ.) http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6437 ]]> วันนี้ (16ตุลาคม 2562) นายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 นำคณะบุคลากรในสำนักงาน ประกอบด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับ นายอำนาจ วิชยานุวัติ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (เลขาธิการ กพฐ.) ณ อาคาร สพฐ.5 ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ ปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโท ที่เข้ารับการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพผู้บริหารทางการศึกษา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6436 ]]> วันนี้ (15 ตุลาคม 2562) เวลา 9.00 น. นายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ร่วมให้การต้อนรับ และรับรายงานตัว นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จำนวน 9 ราย และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จำนวน 1 ราย ที่มาฝึกปฏิบัติวิชาชีพการบริหารการศึกษาในสำนักงาน ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6435 ]]> โรงเรียนโพหัก"วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์" จัดการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ ห้องประชุมโพธิ์ทอง เมื่อ วันที่ 7 ตุลาคม 2562 พิธีจุดเทียน น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6434 ]]> วันที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 18.30 น. นายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 มอบหมายให้ นางชนิดาภา เดชคลัง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นำคณะข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน ร่วมพิธีจุดเทียน น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี พิธีวางพวงมาลา และพิธีถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6433 ]]> วันที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 7.30 น. นายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีวัฒนา ตรงเที่ยง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นำคณะข้าราชการในสำนักงาน ร่วมพิธีวางพวงมาลา และพิธีถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี พิธีตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6432 ]]> วันที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 6.30 น. นายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 มอบหมายให้นายกฤษฎา คำอาจ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นำคณะข้าราชการในสำนักงาน ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พิธีตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ ศาลาน้อยพานิชอนุสรณ์ วัดมหาธาตุ 27-09-62-งานเกษียณราชการ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6431 ]]> ร้อยรักรวมใจ ร้อยสายใยสายธรรมจันทร์ แด่ผู้เกษียณราชการ 2562 ณ โดมหน้าเสาธง เกษียณราชการครู 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6430 ]]> วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2562 จัดงานเกษียณราชการครู(รอบนักเรียน) ณ โดมหน้าเสาธง 08-09-2562 ค่าย To be number one http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6429 ]]> 08-09-2562 ค่าย To be number one 24-08-2562 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ พระบรมมหาราชวัง วัดพระแก้ว ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนและนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6428 ]]> 24-08-2562 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ พระบรมมหาราชวัง วัดพระแก้ว ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนและนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ 24-08-2562 ค่ายภาษาไทย http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6427 ]]> วันที่ 24 ส.ค. 62 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดค่ายภาษาไทย ณ ห้องประชุมดาวเรือง 20-08-2562 การแข่งขัน STEM ม.ปลาย วันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6426 ]]> 20-08-2562 การแข่งขัน STEM ม.ปลาย วันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 20-08-2562 งานวันวิทยาศาสตร์ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6425 ]]> วันที่ 20 สิงหาคม กลุ่มสาระเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดงานวันวิทยาศาสตร์ ณ โดมหน้าเสาธง อบรมKidBright 15 สิงหาคม 62 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6424 ]]> วันที่ 15 ส.ค. 2562 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ ได้จัดอบรมสำหรับคณะครู ในการอบรมบูรณาการความรู้ความเข้าใจในรายวิชาวิทยาการคำนวณ สนุกคิดกับKidBright ณ ห้องประชุมดาวเรือง ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ค่ายคณิตศาสตร์ 62 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6423 ]]> 10-08-2562 ค่ายคณิตศาสตร์ ณ ห้องประชุมดาวเรือง วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6422 ]]> 9 สิงหาคม 2562 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง มอบรางวัลแม่ดีเด่นแห่งปี งานอาเซียน-ภาษาไทย http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6421 ]]> วันที่ 8 ส.ค. 2562 โรงเรียนสายธรรมจันทร์จัดงาน อาเซียนและงานวันภาษาไทย มีการจัดซุ้มของคณะครูจากกลุ่มสาระต่างๆ การแสดงของนักเรียน และประกวดต่างๆ ณ โดมหน้าเสาธง ทั้งเช้า-บ่าย