ข่าวโรงเรียน ศูนย์ข่าวโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 Copyright 2015 http://espanici espanici ( emanuele ) espanici.com ( emanuele ) การประชุมชี้แจงนโยบายการจัดทำระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ของโรงเรียนใน http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3779 ]]> วันนี้ (19 มกราคม 2561) เวลา 13.00 น.เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ที่เกี่ยวข้อง ผู้อำนวยการโรงเรียน ,ครูที่ดูแลเรื่อง ict หรือระบบอินเตอร์เน็ตของโรงเรียน ร่วมรับฟังการประชุมทางไกลการประชุมชี้แจงนโยบายการจัดทำระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ของโรงเรียนในพื้นที่ภาคเหนือ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ถ่ายทอดสดจากโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก ผ่าน video conference ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี กิจกรรมวันครูโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา ประจำปี ๒๕๖๑ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3778 ]]> เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 นางสาวปัญจมาภรณ์. พุทธพรพิสุทธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา นำคณะข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนใน เครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาเครือข่ายที่ 8 อำเภอสวนผึ้ง ร่วมประกอบพิธีเนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี2561 เพื่อระลึกถึงพระคุณ ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ และพัฒนาวิชาชีพ ณ หอประชุม โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา Obec Line สื่อประชาสัมพันธ์ สพม.8 ฉบับที่ 39 เดือนมกราคม 2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3777 ]]> Obec Line สื่อประชาสัมพันธ์ สพม.8 ฉบับที่ 39 เดือนมกราคม 2561 ประชุมทางไกล เรื่อง การรับนักเรียน http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3776 ]]> วันนี้ (19 มกราคม 2561) เวลา 10.00 น.เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังการประชุมทางไกล เรื่อง การรับนักเรียน ผ่าน video conference ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี MOU มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3775 ]]> พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อส่งนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3774 ]]> พิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับภาค นศท.โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมฝึกภาคสนาม ณ สนามฝึกสวนป่าเขาบิน http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3773 ]]> นศท.โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมฝึกภาคสนาม ณ สนามฝึกสวนป่าเขาบิน พิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ “วันพระนเรศวรมหาราช วันยุทธหัตถี” http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3772 ]]> วันที่ 18 มกราคม 2561 ข้าราชการ และบุคลากร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องใน วันพระนเรศวรมหาราช วันยุทธหัตถี ณ อาคารยิมเนเซียมจังหวัดราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี เวลา 9.00 น. โดยมีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี พิธีเปิดกีฬาภายใน "โรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรี" ประจำปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3771 ]]> วันที่ 18 มกราคม 2561 นายจตุรงค์ สุขแก้วผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดกีฬาภายใน โรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรี ประจำปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี ณ สนามกีฬาโรงเรียน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี(ในโครงการพระราชดำริ) การอบรมการใช้งาน My Office http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3770 ]]> ภาพการอบรมการใช้งาน My Office ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง งานวันครูอำเภอบ้านโป่ง ประจำปี 2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3769 ]]> ประมวลภาพงานวันครูอำเภอบ้านโป่ง ประจำปี 2561 ณ อาคารหอประชุมรัชมังคลาภิเษก โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วันที่ 16 มกราคม 2561 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร รับประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับจังหวัด กลุ่มที่ 5 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3768 ]]> วันที่ 17 มกราคม 2561 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร รับการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับจังหวัด กลุ่มที่ 5 ผู้รับการประเมินในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ เด็กชายสิทธิโชค กันสืบสาย ชั้นม.3/1 ,ผู้รับการประเมินในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ นางสาวกมลชนก ผิวงาม ชั้นม.6/1 โดยมีคณะกรรมการการประเมินได้แก่ 1.นายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ รองผอ.สพม.8 ,2.นางภิญญาอัญญ์ สุขผล ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.รบ.1 ,3.นางช่อทิพย์ อินแสน ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ,4.นางอัฐมา สินธุเสน นวก.ชำนาญการพิเศษ สพม.8 ,5.นางอำไพ มาศศิริทรัพย์ ศน.ชำนาญการพิเศษ สพป.รบ.1 โดยมีนายคงคา จุลกิจวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ,นางนงนุช เกษมจิต รองผู้อำนวยการ คณะครู นักเรียนผู้ปกครองนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับ มอบเกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 67 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3767 ]]> วันที่ 15 มกราคม 2561 ดร.สมพิศ สำเนียงแจ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนและคณะครูที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก กิจกรรมวันเด็ก http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3766 ]]> เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ โรงเรียนหนองรีประชานิมิต ร่วมกับเทศบาลหนองรี และหน่วยงานราชการต่างๆ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันเด็กให้กับเด็กและเยาวชนภายในชุมชนหนองรี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ณ เทศบาลหนองรี กิจกรรม ทำบุญ ตักบาตรอาหารแห้ง เนื่องในวันปีใหม่ ๒๕๖๑ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3765 ]]> เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากร ร่วม กิจกรรม ทำบุญ ตักบาตรอาหารแห้ง เนื่องในวันปีใหม่ ๒๕๖๑ ณ หอประชุม ๒ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 17 มกราคม 2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3764 ]]> วันนี้ (17 มกราคม 2561) นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8และข้าราชการในสำนักงาน ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย เนื่องใน วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ อาคารยิมเนเซียมจังหวัดราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี เวลา 9.00 น. โดยมีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี วันครูอำเภอปากท่อ 16 มกราคม 2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3763 ]]> อำเภอปากท่อจัดงานวันครู 16 มกราคม 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนปากท่อพิทยาคม ประชุมทางไกลผ่านระบบ วีดีโอคอนเฟอร์เร้นซ์ รายการ พุธเช้า ... ข่าว สพฐ. วันพุธที่ 17 มกราคม 2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3762 ]]> วันนี้ (17 มกราคม 2561) เวลา 08.00 น. ผอ.กลุ่ม ข้าราชการ และบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า...ข่าวสพฐ. ออกอากาศประจำทุกวันพุธ ผ่าน video conference โดยดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ.เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ ห้องประชุมเล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 กิจกรรมวันครู พ.ศ.2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3761 ]]> โรงเรียนบ้านคาวิทยาและกลุ่มเครือข่าย9 อำเภอบ้านคา จัดกิจกรรมวันครู ในวันที่ 16 มกราคม 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านคาวิทยา วันครูอำเภอบ้านโป่ง http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3760 ]]> ดร.เกศสุดา เนรมิตธนไพศาล ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ร่วมงานพิธีวันครู ประจำปี 2561 ในวันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 ณ อาคารหอประชุมรัชมังคลาภิเษก โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โดยมี นายประยงค์ จันทเต็ง นายอำเภอบ้านโป่ง เป็นประธานในพิธี มีโรงเรียนในอำเภอบ้านโป่งเข้าร่วมงาน และผู้สนับสนุนการจัดงานวันครูประจำปี 2561 โดยกองทุนสวัสดิการครูบ้านโป่ง