ข่าวโรงเรียน ศูนย์ข่าวโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 Copyright 2015 http://espanici espanici ( emanuele ) espanici.com ( emanuele ) เมืองโบราณทัศนาจร ปีการศึกษา 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6619 ]]> วันเสาร์ ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย จัดกิจกรรมเมืองโบราณทัศนาจร สมุทรปราการ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อสนองนโยบายตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ กระทรวงศึกษาธิการ __________________________________________________________________________________ ชมรมคนสร้างภาพ : นายนิรวิทย์ บัวเขียว ม. 4/2 นายทศพร ธาราวรรณ ม.4/3 นายรัชชานนท์ แสงแจ้ ม.4/2 กิจกรรมกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6618 ]]> โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2562 โดยการนำของผู้อำนวยการ ดร. สายฝน ภานุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยา โดยได้รับเกียรติจากนายฑรัท เหลืองสอาด นายอำเภอบ้านคา นายฉัตรชัย ธนิกกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคาในฐานะประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านคาวิทยา ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรม ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก พันตำรวจเอกชาลี สร้อยสุมณฑา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน" Bankhawittaya Games 2019" กิจกรรมวัน Chrismas Day ประจำปีการศึกษา 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6617 ]]> กิจกรรมวัน Chrismas Day ประจำปีการศึกษา 2562 ณ อาคารหอประชุมรัชมังคลาภิเษก โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 ท่านสามารถรับชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่https://www.facebook.com/pg/ratanaschool/photos/?tab=albumalbum_id=2732685903489360 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6616 ]]> วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น. โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี (ในโครงการพระราชดำริ) ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี นายประยงค์ สุขสวัสดิ์ เป็นประธาน และว่าที่ร้อยตรีสุริยัน จันทรา ได้แจ้งข้อราชการให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้ทราบและมีข้อเสนอเเนะต่าง ๆ ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (จังหวัดราชบุรี ) สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2563 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6615 ]]> วันนี้ (12 ธันวาคม 2562) เวลา 13.30 น. นายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 มอบหมายให้ นายนิวัตร วงศ์วิลัย ผู้อำนวยการเบญจมราชูทิศราชบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (จังหวัดราชบุรี ) สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2563 ตำบล ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ประชุมทางไกลผ่านระบบ วีดีโอคอนเฟอร์เร้นซ์ เรื่อง ชี้แจงการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6614 ]]> วันนี้ (12 ธันวาคม 2562) นายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 มอบหมายให้ ผอ.กลุ่ม บุคลากรในสำนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ วีดีโอคอนเฟอร์เร้นซ์ เรื่อง ชี้แจงการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ร่วมแสดงความยินดี กับ นายชัยนนท์ นิลพัฒน์ ในโอกาสที่ได้ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6613 ]]> วันที่ 11 ธันวาคม 2562 นายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ร่วมแสดงความยินดีกับ นายชัยนนท์ นิลพัฒน์ ในโอกาสที่ได้ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ประจำปี 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6611 ]]> คณะครู นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดสมุทรปราการ โดยการนำของ ผู้อำนวยการ ดร. สายฝน ภานุมาศ พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งแด่พระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6610 ]]> เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๘.๓๐ น. ผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.ขวัญจิรา เจ็กภูเขียว คณะครู และ นักเรียน โรงเรียนโพหัก “วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์”ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน ๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรณ หน้าอาคารเรียนโรงเรียนโพหัก “วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์” อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี การแข่งขันกีฬาสีภายใน P.W.S. GAME http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6609 ]]> โรงเรียนโพหัก “วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์”ได้จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ชมพู-เหลืองเกมส์P.W.S. GAMEขึ้นระหว่างวันที่ ๓-๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ที่ดีและเพื่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะรู้แพ้ รู้ชนะ และรู้อภัย โดยมีนายบุญเปรมเที่ยงน่วม รองปลัดเทศบาลตำบลโพหัก เป็นประธานในพิธีเปิดร่วมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนต่างๆและผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมในพิธีเปิดเป็นจำนวนมากนักกีฬาเป็นระดับมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ ๑ ­– ๖โดยแบ่งเป็น ๒ สี คือ สีชมพู กับสีเหลือง วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดราชบุรี ประจำปี 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6608 ]]> วันนี้ ( 9 ธันวาคม 2562 ) เวลา 9.00 น. นายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8มอบหมายให้ตัวแทนบุคลากรในสำนักงาน และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำปี 2562ซึ่งจังหวัดราชบุรี ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดราชบุรี และภาคีทุกภาคส่วนจัดขึ้น ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสมุทรปราการ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6607 ]]> วันที่ 7 ธันวาคม 2652 นายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เจ้าหน้าที่ในสำนักงาน และผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายอนุชา บูรพชัยศรี เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งรับมอบธงสัญญลักษณ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เพื่อเป็นเจ้าภาพในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2563 จังหวัดราชบุรี ต่อไป ณ ห้องประชุมอาคารอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ พิธีเปิดกีฬาภายใน "นนทรีเกมส์ 2562" โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6606 ]]> วันที่ 6 ธันวาคม 2562เวลา 9.00น. นายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8เป็นประธานในพิธีเปิดกีฬาภายใน "นนทรีเกมส์ 2562" ของโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี ณ สนามกีฬาโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6605 ]]> งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสมุทรปราการ กิจกรรมฝึกอบรมทักษะอาชีพ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6604 ]]> เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โรงเรียนโพหัก “วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์” จังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมฝึกอบรมทักษะอาชีพ เพื่อให้สามารถคิด วิเคราะห์ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ และพัฒนาตนเองเพื่อเข้าสู่อาชีพ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ – ๓ ณ โรงเรียนโพหัก “วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์” สมัครจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6603 ]]> คณะครูและนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมร่วมกันสมัครจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านโป่ง เข้าร่วมแข่งขันครอสเวิร์ด​ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6602 ]]> กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ​พานักเรียนเข้าร่วมแข่งขันครอสเวิร์ด​ และครูฐิตินันท์​ ครูนันทพัทธ์​ และครูศศิกาญจน์เข้าร่วมอบรม Language Teaching​ and​ Tourism in​ ASEAN Countries ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์​ วิทยาเขตกำแพงแสน​ค่ะ​ วันพ่อแห่งชาติ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6601 ]]> พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ณ ศาลาประชาคม อำเภอบ้านโป่ง ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6600 ]]> โรงเรียนประชามงคล ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสมุทรปราการ “ศิลปหัตถกรรมล้ำค่า ภูมิปัญญาล้ำสมัย เทคโนโลยีก้าวไกล นำชาติไทยสูสากล” 7-9 ธันวาคม 2562 เกียรติบัตรโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6599 ]]>