ข่าวโรงเรียน ศูนย์ข่าวโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 Copyright 2015 http://espanici espanici ( emanuele ) espanici.com ( emanuele ) การติดตามและประเมินผล รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 7/2563 ประจำวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6896 ]]> วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 น. นายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 มอบหมายให้ ผอ.กลุ่ม และบุคลากรในสำนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าวสพฐ." ผ่าน video conference ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 Open House ประจำปีการศึกษา 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6895 ]]> ตัวแทนแข่งขัน to be number one idol http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6894 ]]> ตัวแทนแข่งขัน to be number one idol ร้อยใจสายสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6893 ]]> วันอังคาร ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย จัดกิจกรรมร้อยใจสายสัมพันธ์ให้กับนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ที่จะจบการศึกษา ในปีการศึกษา 2562 นี้ พิธีเปิดบ้านวิชาการ Open House Day “เปิดบ้านเรียนรู้ เปิดประตูสู่เทพมงคลรังษี” http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6892 ]]> วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00 น. นายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นประธานในพิธีเปิดบ้านวิชาการ Open House Day “เปิดบ้านการเรียนรู้ เปิดประตูสู่เทพมงคลรังษี ” ณ หอประชุม โรงเรียนเทพมงคลรังษี อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี พิธีปัจฉิมนิเทศ ชั้น ม.3 และ ม. 6 ปีการศึกษา 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6891 ]]> วันอังคาร ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ผู้อำนวยการ ดร.สุรินทร์ สำลี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่จบการศึกษา ระดับชั้น ม. 3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2563 คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรร่วมในพิธีนี้ ณ ห้องวิถีพุทธ อาคารสองสมาคม ตอ. _____________________________________________________________________________________ ชมรมคนสร้างภาพ : นายนิรวิทย์ บัวเขียว (มิกกี้ครับ) ม. 4/2 11 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการจากกลุ่มฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้ของอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรเข้าติดตามและเก็บข้อมูลผลการดำเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานในโรงเรียนเนกขัมวิทยา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6890 ]]> 7 กุมภาพันธ์ 2563 คณะครูโรงเรียนเนกขัมวิทยานำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ไปเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดเนกขัมวราราม http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6889 ]]> 23 มกราคม 2563 คณะครูโรงเรียนเนกขัมวิทยาร่วมกันจัดกิจกรรมวันตรุษจีนเพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ควบคู่กับความสนุกสนาน http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6888 ]]> 22 มกราคม 2563 สถานีตำรวจภูธรดำเนินสะดวกมาให้ความรู้เกี่ยวกับสัญญาณไฟจราจรและติดตามการตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ของรถจักรยานยนต์ของนักเรียน http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6887 ]]> 22 มกราคม 2563 กองพลพัฒนาที่ 1 มาในนามของขุนอาสามาถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจต่างๆ และนำนำ้ดื่มมาบริจาคให้แก่ชุมชนและโรงเรียน http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6886 ]]> 20 มกราคม 2563 โรงเรียนเนกขัมวิทยาได้จัดประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมเกียรติภูมิ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6885 ]]> 16 มกราคม 2563 ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนเนกขัมวิทยาเข้าร่วมรับเกียรติบัตรในงานวันครู ณ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6884 ]]> พิธีเปิดบ้านวิชาการ “Open House 2020” โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6883 ]]> วันที่ 17กุมภาพันธ์ 2563เวลา 9.00น. นายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8เป็นประธานในพิธีเปิดบ้านวิชาการ “Open House 2020” ณ โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี กิจกรรม Open house http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6882 ]]> โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาได้จัดกิจกรรม Open house วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ เปิดบ้านวิชาการ ปีการศึกษา 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6881 ]]> 14 กุมภาพันธ์ 2563โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา จัดงานเปิดบ้านวิชาการ Open House 2562 "ศาสตร์พระราชา ก้าวหน้าวิชาการ ก้าวทัน 4.0" กิจกรรมค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6880 ]]> โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาจัดกิจกรรมค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์11-13 กุมภาพันธ์ 2563 แนะแนวสัญจร http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6879 ]]> กิจกรรมแนะแนวสัญจร วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ ณ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี โรงเรียนห้วยมาลัย โรงเรียนกองม่องทะ พิธีมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6878 ]]> กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส่งเสริมอัจฉริยะทางถาษาไทยระดับชาติ มอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษา นักเรียนที่เข้าแข่งขัน ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น และ โครงการครูไทยรักษ์ ครั้งที่11 เด็กหญิงแต๋น - รางวัลรองชนะเลิศ ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น การพูด การอ่าน การเขียน พุทธศักราช 2563 จาก กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม . เด็กหญิงลุยซาพอ - รางวัลชมเชย การประกวดเรียงความ ภายใต้แนวคิด”เจ้าฟ้านักอ่าน” โครงการครูไทยรักษ์ภาษา ครั้งที่ ๑๑ “เทพรัตนราชสดุดี เจ้าฟ้ามหาจักรี วิศิษฏ์ศรีอักษรา” . เด็กหญิงทิพติยา - ผ่านเกณฑ์คัดเลือก การประกวดแต่งคำประพันธ์ ชิงโล่รางวัลเกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในโครงการครูไทยรักษ์ภาษาครั้งที่ ๑๑ "เทพรัตนราชสดุดี เจ้าฟ้ามหาจักรี วิศิษฎ์ศรีอักษรา" กิจกรรมอบรมตามโครงการห้องเรียนหุ่นยนต์ STEM http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6877 ]]> กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมห้องเรียนหุ่นยนต์ STEM วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓