ข่าวโรงเรียน ศูนย์ข่าวโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 Copyright 2015 http://espanici espanici ( emanuele ) espanici.com ( emanuele ) วิทยาศาสตร์ก้าวไกลคณิศาสตร์ก้าวหน้าแหล่งเรียนรู้ห้องสมุด62 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6277 ]]> กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ “วิทยาศาสตร์ก้าวไกล คณิตศาสตร์ก้าวหน้า แหล่งศึกษาห้องสมุด 2562Iณ ห้องประชุมอยู่สุข โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา21/08/2562 รางวัลเหรียญเงิน หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2562 ระดับประเทศ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6276 ]]> นายประวิทย์ สิงห์เรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม นำคณะครูและนักเรียน เข้ารับการคัดสรรหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2562 ระดับประเทศ ณ โรงแรมเซนทราแกรนด์ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2562 จัดโดย สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับประเทศ อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของนักเรียนและครู ผอ.สพม.8 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนช่องพรานวิทยา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6275 ]]> วันนี้ ( 22 สิงหาคม 2562) เวลา 14.00 น. นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนช่องพรานวิทยา เพื่อพบปะ ให้กำลังใจผู้บริหาร ครู และนักเรียน รวมทั้งตรวจเยี่ยมอาคารสถานที่ ณ โรงเรียนช่องพรานวิทยา อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยมี นายวรรณชัย รังสี ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับ งานมหกรรม 9 Sci 2019 “โรงเรียนคุณภาพวิชาการ สืบสานท้องถิ่นบ้านคา” http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6274 ]]> วันนี้ ( 22 สิงหาคม 2562) เวลา 09.00 น. นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 เป็นประธานในการจัดงานมหกรรม 9 Sci 2019 “โรงเรียนคุณภาพวิชาการ สืบสานท้องถิ่นบ้านคา” ณ โรงเรียนบ้านคาวิทยา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี การประชุมสัมมนาโครงการพัฒนาการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (นักเรียนพิการเรียนรวม) http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6273 ]]> วันที่ 19 สิงหาคม 2562 นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 มอบหมายให้ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา การประชุมสัมมนาโครงการพัฒนาการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (นักเรียนพิการเรียนรวม) ณ โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี การแข่งขันกีฬาภายใน ปี 2562 นนทรีเกมส์ ครั้งที่ 46 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6272 ]]> โครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสาสมัครป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6271 ]]> สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านโป่งให้ความรู้โครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสาสมัครป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา ในวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม กิจกรรมวันวิทยาศาสาตร์ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6270 ]]> กิจกรรมวันวิทยาศาสาตร์ การแข่งขันกีฬาภายใน สาละเกม 2019 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6269 ]]> การจัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม อ.บ้านโป่ง จ. ราชบุรี วันที่ 8-9 สิงหาคม 2562 การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน "ราชโบริกาฯเกมส์ ครั้งที่ 48" ประจำปีการศึกษา 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6268 ]]> วันนี้ (21 สิงหาคม 2562) นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 มอบหมายให้ นางชนิดาภา เดชคลัง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นำคณะข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในของโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ "ราชโบริกาฯเกมส์ ครั้งที่ 48" โดยนายมีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี การติดตามและประเมินผล รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ประจำวันที่ 21 สิงหาคม 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6267 ]]> วันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 มอบหมายให้ ผอ.กลุ่ม และบุคลากรในสำนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าวสพฐ." ผ่าน video conference ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 โครงการรวมพลังศาสนิกสัมพันธ์สร้างความสมานฉันท์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6266 ]]> วันที่ 20 สิงหาคม 2562 นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 มอบหมายให้ นางชนิดาภา เดชคลัง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นำคณะข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมโครงการรวมพลังศาสนิกสัมพันธ์สร้างความสมานฉันท์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562 ณ ศาลาการเปรียญวัดมหาธาตุวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6265 ]]> วันนี้ (21 สิงหาคม 2562) เวลา 13.30 น. นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6264 ]]> กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ปีการศึกษา ๖๒ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6263 ]]> กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสาต์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ พิธีเปิด “งานวิทย์ 21 โรงเรียนปากท่อพิทยาคม” http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6262 ]]> วันนี้ (21 สิงหาคม 2562) นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 เป็นประธานในพิธีเปิด “งานวิทย์ 21 โรงเรียนปากท่อพิทยาคม” ณ โรงเรียนปากท่อพิทยาคม อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ผอ.สพม.8 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6261 ]]> วันที่ 20 สิงหาคม 2562 นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม เพื่อพบปะ ให้กำลังใจผู้บริหาร ครู และนักเรียน รวมทั้งตรวจเยี่ยมอาคารสถานที่ ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี โดย นายอำนาจ ทัดสวน ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับ พิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขัน กีฬา-กรีฑา ประจำปีการศึกษา 2562 “ไทรโยคน้อยเกมส์ ครั้งที่ 27” http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6260 ]]> วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 น. นายจตุรงค์ สุขแก้วผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขัน กีฬา-กรีฑา ประจำปีการศึกษา 2562 “ไทรโยคน้อยเกมส์ ครั้งที่ 27” ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒๕๖๒ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6259 ]]> วันเสาร์ ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นำนักเรียนห้องเรียนพิเศษร่วมชมนิทรรศการมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี __________________________________________________ขอขอบคุณภาพถ่าย : คุณครูกรกมล อุนเป็นนิจย์ โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6258 ]]> วันอังคาร ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย รับการนิเทศ ติดตาม โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา จากคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ณ ห้องประชุม อาคาร ๒ ____________________________________________ถ่ายภาพ : คุณครูดวงกมล ณ นคร