ข่าวโรงเรียน ศูนย์ข่าวโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 Copyright 2015 http://espanici espanici ( emanuele ) espanici.com ( emanuele ) พิธีไหว้ครู และประดับเข็มคณะกรรมการนักเรียนและคณะกรรมการคณะสี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4400 ]]> โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์จัด พิธีไหว้ครู และประดับเข็มคณะกรรมการนักเรียนและคณะกรรมการคณะสี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมีคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ร่วมงานในพิธี ณ ลานขวัญบัวเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ โครงการแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการเกินในเด็กนักเรียน http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4399 ]]> โครงการแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการเกินในเด็กนักเรียน ระดับชั้น ม.1 และ ม.2 จำนวน 140 คน ซึ่งเป็นความร่วมมือของโรงพยาบาล งานอนามัย และกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ในการแก้ไขปัญหาและติดตามน้ำหนักนักเรียน 3 เดือน เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม 328 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ตำรวจโพหัก รณรงค์ให้ความรู้ป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา ร่วมรณรงค์เยาวชนไทยไม่เล่นพนันบอล ช่วงการแข่งขันฟุุตบอลโลก 2018 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4398 ]]> เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 ตำรวจโพหัก รณรงค์ให้ความรู้ป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา ร่วมรณรงค์เยาวชนไทยไม่เล่นพนันบอล ช่วงการแข่งขันฟุุตบอลโลก 2018 การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4397 ]]> การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 การเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4396 ]]> การเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2561 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4395 ]]> พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนปากท่อพิทยาคม การคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน และตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4394 ]]> วันที่ 16 มิถุนายน  2561 นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 เป็นประธานในการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน และตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ณ ห้องประชุมใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ครั้งที่ 2 /2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4393 ]]> วันที่ 15 มิถุนายน 2561 นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 มอบหมายให้ นายธนะวันธิ์  แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นประธานในการประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ครั้งที่ 2 /2561 ณ  ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี รับมอบห้องเรียนวิทยาศาสตร์แบบโปรแกรมสำเร็จรูปจากมูลนิธิ SCG โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4392 ]]> วันที่ 15 มิถุนายน 2561 นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 เป็นประธานรับมอบห้องเรียนวิทยาศาสตร์แบบโปรแกรมสำเร็จรูปจากมูลนิธิ SCG โดยรับมอบคอมพิวเตอร์จำนวน 40 เครื่อง และเงินสำหรับใช้ซื้อโปรแกรมสำเร็จรูปวิทยาศาสตร์ พร้อมกันนั้นได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ รวมทั้งเป็นประธานในการประชุมคณะครู เพื่อพบปะ ให้กำลังใจผู้บริหาร ครู และนักเรียน รวมทั้งตรวจเยี่ยมอาคารสถานที่ ณ โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี วันสถาปนาโรงเรียนและวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4391 ]]> นางสมพิศ สำเนียงแจ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 47 ปี และวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 โดยช่วงเช้ามีกิจกรรม การถวายตัวเป็นลูกพ่อหลวงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 และคณะครู ช่วงบ่ายจะเป็นกิจกรรมการไหว้ครู จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 วันไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4390 ]]> กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนโพหัก"วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์" http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4389 ]]> เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 นายวินัย สุบรรณเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรม วันไหว้ครู พร้อมทั้งมีการมอบประกาศนียบัตรให้แก่ครูและนักเรียน พิธีเปิดสนามหญ้าเทียม "PRACHAMONGKOL KING POWER STADIUM" http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4388 ]]> บริษัท คิง เพาเวอร์ ได้ทำพิธีมอบสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ในโครงการ 100 สนามฟุตบอลสร้างเยาวชนไทย โดย นายธนณัฏฐ์ ศรีสันต์ นายอำเภอหนองปรือ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และนางอรณิชชา คชนา ได้รับมอบสนามเเละลูกฟุตบอลเเละร่วมตัดริบบิ้นเป็นการเปิดสนามอย่างเป็นทางการ เเละบริษัท คิง เพาเวอร์ ยังมอบลูกฟุตบอลให้กับ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ15โรงเรียนบ้านเขาเเหลม โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ เพื่อให้เยาวชนมีอุปกรณ์กีฬาในการฝึกซ้อมอีกด้วย คลิปวิดีโอ วงโยธวาทิตเปิดสนามหญ้าเทียม https://www.youtube.com/watch?v=ACE3IMn-3aQ ...คลิ๊กที่นี่... กิจกรรมวันไหว้ครู โรงเรียนด่านทับตะโกราษฏร์อุปถัมภ์ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4387 ]]> กิจกรรมวันไหว้ครู โรงเรียนด่านทับตะโกราษฏร์อุปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนเทพมงคลรังษีร่วมเดินขนวบแห่เนื่องในวันบูรพาจารย์รำลึก http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4386 ]]> ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมเดินขนวบแห่หลวงปู่ดีและสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน) สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยมีหลวงพ่อเจ้าคุณ พระกิตติสุวัฒนาภรณ์ (บุญเพิ่ม อานนฺโท) เจ้าอาวาสวัดเทวสังฆาราม (วัดเหนือ) พรมน้ำมนต์และให้พรแก่ญาติโยมผู้มีจิตศรัทธา เนื่องในงานวันบูรพาจารย์รำลึก วันที่ 15-17 มิถุนายน 2561 พิธีใหว้ครูมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4385 ]]> พิธีใหว้ครูมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑ และพิธีประดับเข็มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4384 ]]> โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยมีนักเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้มากกว่า ๔,๐๐๐ คน กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4383 ]]> โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านคาวิทยา พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2561จัดโดยบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ร่วมกับ บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4382 ]]> วันที่ 14 มิถุนายน 2561 นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 มอบหมายให้ตัวแทนสำนักงานเขตร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2561จัดโดยบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ร่วมกับ บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนในพื้นที่ 9ตำบลรอบโรงไฟฟ้าราชบุรี ที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายฯทั้ง 27โรงเรียน ซึ่งเป็นนักเรียนที่เรียนดี ประพฤติดี แต่มีทุนทรัพย์ในการศึกษาไม่เพียงพอ ให้มีโอกาสทางการศึกษามากขึ้น และช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครองที่มีฐานะยากจน ซึ่งในปีนี้กำหนดให้นักเรียนที่ได้รับทุนต้องส่งผลงานเข้าประกวดในหัวข้อ สืบสานพระราชปณิธาน (ร.10) สานต่อจิตอาสา ปลูกต้นกล้าเพื่อแผ่นดิน โดยมีนายบุญชัย จรัญวรพรรณ กรรมการผู้จัดการบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด พร้อมผู้บริหารร่วมพิธีมอบทุนฯ ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนวัดพิกุลทอง (แปลกประชาคาร) ต.พิกุลทอง อ.เมือง จ.ราชบุรี ทั้งนี้ได้มอบทุนการศึกษารวม 998 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,940,000บาท มีโรงเรียนในสังกัด สพม.8 เข้ารับทุน คือโรงเรียนท่ามะขามวิทยา และโรงเรียนเนกขัมวิทยา ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในระยะเวลา 1 ปีงบประมาณ 2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4381 ]]> วันที่ 14 มิถุนายน 2561เวลา 08.30 - 16.30 น. นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในระยะเวลา 1 ปีงบประมาณ 2561 เพื่อนำเสนอผลการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในรอบ 6 เดือน ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การบริหารกับคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง รวมถึงสรุปผล ให้ข้อเสนอแนะการพัฒนางานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา และมี นายจักรพรรดิ์ จิตมณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุม ในการประชุมครั้งนี้ ณ โรงแรมศรีอู่ทองแกรนด์ จังหวัดสุพรรณบุรี