[{"0":"897","id":"897","1":"เชิญร่วมแสดงความยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการ สุรินทร์ อังกุรวิโรจน์ ในโอกาสรับตำแหน่งผู้อำนวยการหนองปลาหมอพิทยาคม","title":"เชิญร่วมแสดงความยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการ สุรินทร์ อังกุรวิโรจน์ ในโอกาสรับตำแหน่งผู้อำนวยการหนองปลาหมอพิทยาคม","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-01-07_10-33-19.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-01-07_10-33-19.jpg","4":"

\r\n\tเชิญร่วมแสดงความยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการ สุรินทร์  อังกุรวิโรจน์ ในโอกาสรับตำแหน่งผู้อำนวยการหนองปลาหมอพิทยาคม<\/p>\r\n

\r\n\tในวันจันทร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ.2559 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมหอมมะลิ โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tเชิญร่วมแสดงความยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการ สุรินทร์  อังกุรวิโรจน์ ในโอกาสรับตำแหน่งผู้อำนวยการหนองปลาหมอพิทยาคม<\/p>\r\n

\r\n\tในวันจันทร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ.2559 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมหอมมะลิ โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"1912","views":"1912","7":"8","cat_id":"8","8":"0","hot":"0","9":"2016-01-07 10:33:42","date":"2016-01-07 10:33:42","10":"1","active":"1","11":"8","uid":"8"},{"0":"245","id":"245","1":"โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม ได้รับการตรวจประเมินสถานศึกษาพอเพียง","title":"โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม ได้รับการตรวจประเมินสถานศึกษาพอเพียง","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-07-24_11-21-57.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-07-24_11-21-57.jpg","4":"โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม ได้รับการตรวจประเมินสถานศึกษาพอเพียง\r\nคณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับ และนำเสนอการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศษฐกิจพอเพียง ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว\r\nโดยคณะผู้ประเมินสถานศึกษาพอเพียง นำโดย ศน.กสิณ พงษ์พิทักษ์ และคณะ ให้ตรวจเยี่ยมและแนะนำโรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม \r\nเป็นอย่างดี. ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2558\r\n","description":"โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม ได้รับการตรวจประเมินสถานศึกษาพอเพียง\r\nคณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับ และนำเสนอการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศษฐกิจพอเพียง ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว\r\nโดยคณะผู้ประเมินสถานศึกษาพอเพียง นำโดย ศน.กสิณ พงษ์พิทักษ์ และคณะ ให้ตรวจเยี่ยมและแนะนำโรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม \r\nเป็นอย่างดี. ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2558\r\n","5":"","ppost":"","6":"1673","views":"1673","7":"8","cat_id":"8","8":"0","hot":"0","9":"2015-07-24 11:23:06","date":"2015-07-24 11:23:06","10":"1","active":"1","11":"8","uid":"8"},{"0":"102","id":"102","1":"โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม ได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เนตรนารี","title":"โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม ได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เนตรนารี","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-07-02_09-02-57.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-07-02_09-02-57.jpg","4":"โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม ได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เนตรนารี และลูกเสือวิสามัญ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา2558 โดยมีผู้อำนวยการวรรณชัย รังษี เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ในวันที่1กรกฏาคม2558 ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม\r\n","description":"โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม ได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เนตรนารี และลูกเสือวิสามัญ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา2558 โดยมีผู้อำนวยการวรรณชัย รังษี เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ในวันที่1กรกฏาคม2558 ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม\r\n","5":"","ppost":"","6":"1968","views":"1968","7":"8","cat_id":"8","8":"1","hot":"1","9":"2015-07-02 09:04:53","date":"2015-07-02 09:04:53","10":"1","active":"1","11":"8","uid":"8"}]