[{"0":"6563","id":"6563","1":"นักเรียนโรงเรียนด่านมะขามเตี้ย เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่36 ‘อุทัยธานีเกมส์‘","title":"นักเรียนโรงเรียนด่านมะขามเตี้ย เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่36 ‘อุทัยธานีเกมส์‘","2":"","url":"","3":"27112019-163804_52.jpeg","image":"27112019-163804_52.jpeg","4":"
นักเรียนโรงเรียนด่านมะขามเตี้ย เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่36 ‘อุทัยธานีเกมส์’ <\/div>

<\/div>
#ผู้สนับสนุน <\/div>
ท่าน ผอ.ประมาล ศรีบรูจันดี<\/div>

<\/div>
#ครูฝึกซ้อม<\/div>
ครูสุกัญญา ศิริคำ และครูจันทร์ดี เต่อเน่อ<\/div>

<\/div>
#ผลการแข่งขัน <\/div>
เด็กหญิงพิมพ์เงิน  ลิ้มเลิศลักษณ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  รอบคัดเลือก ภาค 2 และได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดกาญจนบุรีเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 “ช้างขาวเกมส์” ระหว่างวันที่ 19-29 มีนาคม 2563 ณ จังหวัดตราด<\/div>
ชนิดกีฬากรีฑา ประเภทขว้างค้อนหญิง<\/div>
 ","description":"
นักเรียนโรงเรียนด่านมะขามเตี้ย เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่36 ‘อุทัยธานีเกมส์’ <\/div>

<\/div>
#ผู้สนับสนุน <\/div>
ท่าน ผอ.ประมาล ศรีบรูจันดี<\/div>

<\/div>
#ครูฝึกซ้อม<\/div>
ครูสุกัญญา ศิริคำ และครูจันทร์ดี เต่อเน่อ<\/div>

<\/div>
#ผลการแข่งขัน <\/div>
เด็กหญิงพิมพ์เงิน  ลิ้มเลิศลักษณ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  รอบคัดเลือก ภาค 2 และได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดกาญจนบุรีเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 “ช้างขาวเกมส์” ระหว่างวันที่ 19-29 มีนาคม 2563 ณ จังหวัดตราด<\/div>
ชนิดกีฬากรีฑา ประเภทขว้างค้อนหญิง<\/div>
 ","5":"เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"311","views":"311","7":"52","cat_id":"52","8":"1","hot":"1","9":"2019-11-27 16:38:04","date":"2019-11-27 16:38:04","10":"1","active":"1","11":"52","uid":"52"},{"0":"6538","id":"6538","1":"25 พฤศจิกายน วันวชิราวุธ (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า)","title":"25 พฤศจิกายน วันวชิราวุธ (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า)","2":"","url":"","3":"25112019-103536_52.JPG","image":"25112019-103536_52.JPG","4":"วันที่ 25 พฤศจิกายา 2562 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือและเนตรนารีจะจัดให้มีพิธีวางพวงมาลา ตลอดจนการทำถวายราชสดุดีเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระองค์นั้นได้เป็นผู้ให้พระราชทานกำเนิดกิจการลูกเสือไทยขึ้น โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ขอน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์สืบต่อไป<\/span>","description":"วันที่ 25 พฤศจิกายา 2562 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือและเนตรนารีจะจัดให้มีพิธีวางพวงมาลา ตลอดจนการทำถวายราชสดุดีเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระองค์นั้นได้เป็นผู้ให้พระราชทานกำเนิดกิจการลูกเสือไทยขึ้น โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ขอน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์สืบต่อไป<\/span>","5":"เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"316","views":"316","7":"52","cat_id":"52","8":"1","hot":"1","9":"2019-11-25 10:35:37","date":"2019-11-25 10:35:37","10":"1","active":"1","11":"52","uid":"52"},{"0":"6534","id":"6534","1":"มอบเกียรติบัติแก่นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่69 ประจำปีการศึกษา2562","title":"มอบเกียรติบัติแก่นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่69 ประจำปีการศึกษา2562","2":"","url":"","3":"22112019-122010_52.JPG","image":"22112019-122010_52.JPG","4":"ท่านผู้อำนวยการ นายประมวล ศรีบรูจันดี มอบเกียรติบัติแก่นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่69 ประจำปีการศึกษา2562<\/span>","description":"ท่านผู้อำนวยการ นายประมวล ศรีบรูจันดี มอบเกียรติบัติแก่นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่69 ประจำปีการศึกษา2562<\/span>","5":"เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"1070","views":"1070","7":"52","cat_id":"52","8":"1","hot":"1","9":"2019-11-22 12:20:10","date":"2019-11-22 12:20:10","10":"1","active":"1","11":"52","uid":"52"},{"0":"6354","id":"6354","1":"ประเมินนักเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2562","title":"ประเมินนักเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2562","2":"","url":"","3":"25092019-100504_52.jpeg","image":"25092019-100504_52.jpeg","4":"วันที่ 25 กันยายน 2562 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมได้รับการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน","description":"วันที่ 25 กันยายน 2562 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมได้รับการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน","5":"เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"1080","views":"1080","7":"52","cat_id":"52","8":"1","hot":"1","9":"2019-09-25 10:05:05","date":"2019-09-25 10:05:05","10":"1","active":"1","11":"52","uid":"52"},{"0":"6217","id":"6217","1":"กิจกรรมเทิดพระเกียรติวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2562 ","title":"กิจกรรมเทิดพระเกียรติวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2562 ","2":"","url":"","3":"09082019-164244_52.jpeg","image":"09082019-164244_52.jpeg","4":"","description":"","5":"เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"1200","views":"1200","7":"52","cat_id":"52","8":"1","hot":"1","9":"2019-08-09 16:42:45","date":"2019-08-09 16:42:45","10":"1","active":"1","11":"52","uid":"52"},{"0":"6154","id":"6154","1":"คณะกรรมการนิเทศก์ติดตาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต8","title":"คณะกรรมการนิเทศก์ติดตาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต8","2":"","url":"","3":"31072019-155511_52.jpeg","image":"31072019-155511_52.jpeg","4":" วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 คณะกรรมการนิเทศติดตาม โครงการการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาบุคลากรการศึกษา ได้เข้ามานิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน","description":" วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 คณะกรรมการนิเทศติดตาม โครงการการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาบุคลากรการศึกษา ได้เข้ามานิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน","5":"เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"1191","views":"1191","7":"52","cat_id":"52","8":"1","hot":"1","9":"2019-07-31 15:55:12","date":"2019-07-31 15:55:12","10":"1","active":"1","11":"52","uid":"52"},{"0":"6103","id":"6103","1":"กิจกรรมวันเฉลิมพระชมพรรษาพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปีการศึกษา 2562","title":"กิจกรรมวันเฉลิมพระชมพรรษาพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปีการศึกษา 2562","2":"","url":"","3":"26072019-112550_52.jpeg","image":"26072019-112550_52.jpeg","4":"โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม นำโดยท่านผู้อำนวยการ นายประมวล ศรีบูจันดี  จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว <\/span> โดยมีการจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลและกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์<\/span>แสดงความจงรักภักดี <\/span> เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล<\/span>","description":"โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม นำโดยท่านผู้อำนวยการ นายประมวล ศรีบูจันดี  จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว <\/span> โดยมีการจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลและกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์<\/span>แสดงความจงรักภักดี <\/span> เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล<\/span>","5":"เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"1105","views":"1105","7":"52","cat_id":"52","8":"1","hot":"1","9":"2019-07-26 11:25:51","date":"2019-07-26 11:25:51","10":"1","active":"1","11":"52","uid":"52"},{"0":"6063","id":"6063","1":"รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก","title":"รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก","2":"","url":"","3":"19072019-144424_52.jpeg","image":"19072019-144424_52.jpeg","4":"วันที่ 19 ก.ค.62 ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ย คณะครู นักเรียน ร่วมเดิน\" รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก\"                                        โดยท่านเพ็ญศรี กลั่นยุศย์ นายอำเภอฯ เปิดงาน จัดงานโดยสาธารณสุขอำเภอด่านมะขามเตี้ย","description":"วันที่ 19 ก.ค.62 ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ย คณะครู นักเรียน ร่วมเดิน\" รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก\"                                        โดยท่านเพ็ญศรี กลั่นยุศย์ นายอำเภอฯ เปิดงาน จัดงานโดยสาธารณสุขอำเภอด่านมะขามเตี้ย","5":"เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"1049","views":"1049","7":"52","cat_id":"52","8":"1","hot":"1","9":"2019-07-19 14:44:24","date":"2019-07-19 14:44:24","10":"1","active":"1","11":"52","uid":"52"},{"0":"6013","id":"6013","1":"กิจกรรมแห่เทียนพรรษา","title":"กิจกรรมแห่เทียนพรรษา","2":"","url":"","3":"12072019-171703_52.jpeg","image":"12072019-171703_52.jpeg","4":"วันที่ 11 กรกฎาคม 2562  ผู้อำนวยการ คณะครู และบุคลากรโรงเรียนด่านมะขามเตี้ย  ร่วมกันแห่เทียนพรรษา โดยมีนางรำและนักเรียนทั้งหมดเดินแห่เทียนในตลาด อำเภอด่านมะขามเตี้ย","description":"วันที่ 11 กรกฎาคม 2562  ผู้อำนวยการ คณะครู และบุคลากรโรงเรียนด่านมะขามเตี้ย  ร่วมกันแห่เทียนพรรษา โดยมีนางรำและนักเรียนทั้งหมดเดินแห่เทียนในตลาด อำเภอด่านมะขามเตี้ย","5":"เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"1053","views":"1053","7":"52","cat_id":"52","8":"1","hot":"1","9":"2019-07-12 17:17:04","date":"2019-07-12 17:17:04","10":"1","active":"1","11":"52","uid":"52"},{"0":"5951","id":"5951","1":"วันต่อต้านยาเสพติดโลก","title":"วันต่อต้านยาเสพติดโลก","2":"","url":"","3":"28062019-193619_52.jpg","image":"28062019-193619_52.jpg","4":"กิจกรรมวันต่อต้ายยาเสพติดโลก  นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียน ","description":"กิจกรรมวันต่อต้ายยาเสพติดโลก  นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียน ","5":"เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"913","views":"913","7":"52","cat_id":"52","8":"1","hot":"1","9":"2019-06-28 19:36:19","date":"2019-06-28 19:36:19","10":"1","active":"1","11":"52","uid":"52"},{"0":"5890","id":"5890","1":"กิจกรรมไหว้ครูปีการศึกษา2562","title":"กิจกรรมไหว้ครูปีการศึกษา2562","2":"","url":"","3":"20062019-193358_52.jpg","image":"20062019-193358_52.jpg","4":"","description":"","5":"ฆเนศจ์ นามสุวรรณ","ppost":"ฆเนศจ์ นามสุวรรณ","6":"971","views":"971","7":"52","cat_id":"52","8":"1","hot":"1","9":"2019-06-20 19:33:58","date":"2019-06-20 19:33:58","10":"1","active":"1","11":"52","uid":"52"},{"0":"5853","id":"5853","1":"โครงการอบรมโรงเรียนแกนนำนักเรียนคุณธรรมและค่ายเยาวชนดีเด่นของแผ่นดิน","title":"โครงการอบรมโรงเรียนแกนนำนักเรียนคุณธรรมและค่ายเยาวชนดีเด่นของแผ่นดิน","2":"https:\/\/www.facebook.com\/danmakhamtia.wittayakom.school\/","url":"https:\/\/www.facebook.com\/danmakhamtia.wittayakom.school\/","3":"14062019-100445_52.jpg","image":"14062019-100445_52.jpg","4":"","description":"","5":"ฆเนศจ์ นามสุวรรณ","ppost":"ฆเนศจ์ นามสุวรรณ","6":"793","views":"793","7":"52","cat_id":"52","8":"1","hot":"1","9":"2019-06-14 10:03:27","date":"2019-06-14 10:03:27","10":"1","active":"1","11":"52","uid":"52"},{"0":"4260","id":"4260","1":"มอบทุนมูลนิธิการประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ","title":"มอบทุนมูลนิธิการประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ","2":"http:\/\/www.dtw.ac.th","url":"http:\/\/www.dtw.ac.th","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-05-20_15-35-28.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-05-20_15-35-28.jpg","4":"
\r\n\tเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ได้มีกิจกรรมมอบทุนการศึกษา (ต่อเนื่อง) ปีการศึกษา 2561 จำนวน 4 ทุนดังนี้<\/div>\r\n
\r\n\t            <\/div>\r\n
\r\n\t1. เด็กหญิงมัณฑนา รักขุมแก้ว ม.1\/4  เงินทุนจาก  คุณนพดล อภินันท์      <\/span>จำนวน 3,000 บาท<\/div>\r\n
\r\n\t2. เด็กหญิงสุพรรณี  พิมพิกุล   ม.3\/1  เงินทุนจาก  Mr.Claude Gravel จำนวน 3,000 บาท<\/div>\r\n
\r\n\t3. เด็กหญิงปริศนา  ชื่นแสง     ม.3\/2  เงินทุนจาก  Mr.Walter Cannon จำนวน 3,000 บาท<\/div>\r\n
\r\n\t4. เด็กชายธนภัทร  ทรัพย์เกิด ม.3\/2 เงินทุนจาก คุณกาญจนา  จันทร์วิเมลืองและคุณสาธิต จันทร์วิเมลือง  จำนวน 3,000 บาท<\/div>\r\n
\r\n\t <\/div>\r\n
\r\n\tรวมทั้งสิ้น 12,000 บาท<\/div>\r\n","description":"
\r\n\tเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ได้มีกิจกรรมมอบทุนการศึกษา (ต่อเนื่อง) ปีการศึกษา 2561 จำนวน 4 ทุนดังนี้<\/div>\r\n
\r\n\t            <\/div>\r\n
\r\n\t1. เด็กหญิงมัณฑนา รักขุมแก้ว ม.1\/4  เงินทุนจาก  คุณนพดล อภินันท์      <\/span>จำนวน 3,000 บาท<\/div>\r\n
\r\n\t2. เด็กหญิงสุพรรณี  พิมพิกุล   ม.3\/1  เงินทุนจาก  Mr.Claude Gravel จำนวน 3,000 บาท<\/div>\r\n
\r\n\t3. เด็กหญิงปริศนา  ชื่นแสง     ม.3\/2  เงินทุนจาก  Mr.Walter Cannon จำนวน 3,000 บาท<\/div>\r\n
\r\n\t4. เด็กชายธนภัทร  ทรัพย์เกิด ม.3\/2 เงินทุนจาก คุณกาญจนา  จันทร์วิเมลืองและคุณสาธิต จันทร์วิเมลือง  จำนวน 3,000 บาท<\/div>\r\n
\r\n\t <\/div>\r\n
\r\n\tรวมทั้งสิ้น 12,000 บาท<\/div>\r\n","5":"ฆเนศจ์ นามสุวรรณ","ppost":"ฆเนศจ์ นามสุวรรณ","6":"954","views":"954","7":"52","cat_id":"52","8":"0","hot":"0","9":"2018-05-20 15:36:27","date":"2018-05-20 15:36:27","10":"1","active":"1","11":"52","uid":"52"},{"0":"4224","id":"4224","1":"การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561","title":"การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-05-08_13-07-43.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-05-08_13-07-43.jpg","4":"

\r\n\tเมื่อระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้มีการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยนายทำนุ วงษ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้พบกับผู้ปกครองและได้ประชุมชี้แจงเรื่องต่างๆ ในปีการศึกษาที่ผ่านมาและปีการศึกษาที่จะเริ่มต้นในปัจจุบัน ณ ห้องประชุมโรงงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tเมื่อระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้มีการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยนายทำนุ วงษ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้พบกับผู้ปกครองและได้ประชุมชี้แจงเรื่องต่างๆ ในปีการศึกษาที่ผ่านมาและปีการศึกษาที่จะเริ่มต้นในปัจจุบัน ณ ห้องประชุมโรงงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม<\/p>\r\n","5":"ฆเนศจ์ นามสุวรรณ","ppost":"ฆเนศจ์ นามสุวรรณ","6":"759","views":"759","7":"52","cat_id":"52","8":"0","hot":"0","9":"2018-05-08 13:12:28","date":"2018-05-08 13:12:28","10":"1","active":"1","11":"52","uid":"52"},{"0":"3463","id":"3463","1":"พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม","title":"พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-10-23_14-14-26.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-10-23_14-14-26.jpg","4":"

\r\n\tวันที่ 23 ตุลาคม 2560 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม นำโดยนายทำนุ วงษ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช เป็นวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ร่วมกับหน่วยราชการในอำเภอด่านมะขามเตี้ย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอด่านมะขามเตี้ย <\/p>\r\n","description":"

\r\n\tวันที่ 23 ตุลาคม 2560 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม นำโดยนายทำนุ วงษ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช เป็นวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ร่วมกับหน่วยราชการในอำเภอด่านมะขามเตี้ย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอด่านมะขามเตี้ย <\/p>\r\n","5":"ฆเนศจ์ นามสุวรรณ","ppost":"ฆเนศจ์ นามสุวรรณ","6":"829","views":"829","7":"52","cat_id":"52","8":"0","hot":"0","9":"2017-10-23 14:15:56","date":"2017-10-23 14:15:56","10":"1","active":"1","11":"52","uid":"52"},{"0":"3342","id":"3342","1":"กิจกรรมสวนมนต์โดยชมรมส่งเสริมศีลธรรมกาญจนบุรี","title":"กิจกรรมสวนมนต์โดยชมรมส่งเสริมศีลธรรมกาญจนบุรี","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-09-04_09-41-20.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-09-04_09-41-20.jpg","4":"

\r\n\tเมื่อวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560  ชมรมส่งเสริมศีลธรรมกาญจนบุรี นำโดยคุณครูวิไลวรรณ  บ่อวารี ,คุณครู บุญรอด  กระต่าย และนาง อรสา ศรีวสุธา ได้จัดกิจกรรมสวนมนต์เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระสัมมา สัมพุทธเจ้า วัตถุประสงค์ของชมรมส่งเสริมศีลธรรมกาญจนบุรีก็เพื่อส่งเสริมกิจกรรมศีลธรรมและฟื้นฟูคำสอนอันเป็นแม่บทในพระพุทธศาสนารวมทั้งวัฒนธรรมชาวพุทธที่ดีงามกลับคืนสู่ สถานศึกษาชุมชนและสังคมไทย โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ หอประชุมโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม<\/div>\r\n","description":"
\r\n\tเมื่อวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560  ชมรมส่งเสริมศีลธรรมกาญจนบุรี นำโดยคุณครูวิไลวรรณ  บ่อวารี ,คุณครู บุญรอด  กระต่าย และนาง อรสา ศรีวสุธา ได้จัดกิจกรรมสวนมนต์เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระสัมมา สัมพุทธเจ้า วัตถุประสงค์ของชมรมส่งเสริมศีลธรรมกาญจนบุรีก็เพื่อส่งเสริมกิจกรรมศีลธรรมและฟื้นฟูคำสอนอันเป็นแม่บทในพระพุทธศาสนารวมทั้งวัฒนธรรมชาวพุทธที่ดีงามกลับคืนสู่ สถานศึกษาชุมชนและสังคมไทย โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ หอประชุมโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม<\/div>\r\n","5":"ฆเนศจ์ นามสุวรรณ","ppost":"ฆเนศจ์ นามสุวรรณ","6":"732","views":"732","7":"52","cat_id":"52","8":"0","hot":"0","9":"2017-09-04 09:42:45","date":"2017-09-04 09:42:45","10":"1","active":"1","11":"52","uid":"52"},{"0":"3341","id":"3341","1":"ค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Environment Camp)","title":"ค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Environment Camp)","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-09-04_09-28-40.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-09-04_09-28-40.jpg","4":"

\r\n\tเมื่อวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ดำเนินการจัดกิจกรรม “ค่ายสิ่งแวดล้อม (Environment Camp)” ประจำปี 2560  เพื่อสร้างความตระหนักและเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 40 คน ที่ผ่านการคัดเลือกจากการเขียนเรียงความในหัวข้อ “รักษ์ธรรมชาติ” เข้าร่วมกิจกรรม ณ ป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี    ทั้งนี้ค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีเส้นทางศึกษาระบบนิเวศในชุมชน ฐานความรู้ทางธรรมชาติ พร้อมกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น การกำจัดศัตรูพืช (ต้นผกากรอง) ประดิษฐ์ดอกไม้จากต้นปอเต่าร้องไห้ สานเปลจากไม้ไผ่ เป็นต้น เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและใช้ประโยชน์จากธรรมชาติให้คุ้มค่ามากที่สุด<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tเมื่อวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ดำเนินการจัดกิจกรรม “ค่ายสิ่งแวดล้อม (Environment Camp)” ประจำปี 2560  เพื่อสร้างความตระหนักและเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 40 คน ที่ผ่านการคัดเลือกจากการเขียนเรียงความในหัวข้อ “รักษ์ธรรมชาติ” เข้าร่วมกิจกรรม ณ ป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี    ทั้งนี้ค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีเส้นทางศึกษาระบบนิเวศในชุมชน ฐานความรู้ทางธรรมชาติ พร้อมกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น การกำจัดศัตรูพืช (ต้นผกากรอง) ประดิษฐ์ดอกไม้จากต้นปอเต่าร้องไห้ สานเปลจากไม้ไผ่ เป็นต้น เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและใช้ประโยชน์จากธรรมชาติให้คุ้มค่ามากที่สุด<\/p>\r\n","5":"ฆเนศจ์ นามสุวรรณ","ppost":"ฆเนศจ์ นามสุวรรณ","6":"829","views":"829","7":"52","cat_id":"52","8":"0","hot":"0","9":"2017-09-04 09:30:26","date":"2017-09-04 09:30:26","10":"1","active":"1","11":"52","uid":"52"},{"0":"3326","id":"3326","1":"นิเทศติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สหวิทยาเขตเมืองสิงห์","title":"นิเทศติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สหวิทยาเขตเมืองสิงห์","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-08-28_20-30-24.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-08-28_20-30-24.jpg","4":"

\r\n\tวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการนิเทศติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สหวิทยาเขตเมืองสิงห์ นำโดย ดร.ณรินทร์  ชำนาญดู ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ , นายสมพงษ์  เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี และนายวีรชัย บุญอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมทวนพิทยาคม เข้านิเทศติดตามเรื่อง PLC การยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET และรับนิเทศโครงการโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน<\/div>\r\n","description":"
\r\n\tวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการนิเทศติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สหวิทยาเขตเมืองสิงห์ นำโดย ดร.ณรินทร์  ชำนาญดู ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ , นายสมพงษ์  เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี และนายวีรชัย บุญอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมทวนพิทยาคม เข้านิเทศติดตามเรื่อง PLC การยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET และรับนิเทศโครงการโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน<\/div>\r\n","5":"ฆเนศจ์ นามสุวรรณ","ppost":"ฆเนศจ์ นามสุวรรณ","6":"564","views":"564","7":"52","cat_id":"52","8":"0","hot":"0","9":"2017-08-28 20:34:36","date":"2017-08-28 20:34:36","10":"1","active":"1","11":"52","uid":"52"},{"0":"3313","id":"3313","1":"กีฬาภายใน \"บัวหลวงเกมส์ 2560\" โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม","title":"กีฬาภายใน \"บัวหลวงเกมส์ 2560\" โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-08-27_23-27-14.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-08-27_23-27-14.jpg","4":"
\r\n\tเมื่อวันที่  24 สิงหาคม 2560 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม จัดมีพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน "บัวหลวงเกมส์ 2560" ณ สนามฟุตบอลอำเภอด่านมะขามเตี้ย โดยมี ดต.ดร.สันติ จันทร์เพ็ญ นายกเทศมนตรี ตำบลด่านมะขามเตี้ยและเป็นประธานกรรมการสถานศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานพีธีเปิดงาน พร้อมด้วยผู้นำหน่วยงานราชการในอำเภอด่านมะขามเตี้ย  โดยนายทำนุ วงษ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เป็นผู้กล่าวนำวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม สำหรับการแข่งขันมีระยะเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคม 2560 มีการแข่งขันกีฬาหลายประเภท อาทิ ฟุตบอล ฟุตซอล เปตอง วอลเล่ย์บอล เทเบิลเทนนิส แชร์บอล เซปักตะกร้อ และกีฑา ในวันเปิดมีขนวบพาเรด นำโดยวงโยธวาฑิต และขบวนแฟนซี พร้อมนักกีฬาแต่ละสี และมีการแสดงพิธีเปิด การแสดงแต่ละสี การประกวดกองเชียร์ และมอบรางวัลให้นักกีฬาในแต่ละประเภท<\/div>\r\n","description":"
\r\n\tเมื่อวันที่  24 สิงหาคม 2560 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม จัดมีพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน "บัวหลวงเกมส์ 2560" ณ สนามฟุตบอลอำเภอด่านมะขามเตี้ย โดยมี ดต.ดร.สันติ จันทร์เพ็ญ นายกเทศมนตรี ตำบลด่านมะขามเตี้ยและเป็นประธานกรรมการสถานศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานพีธีเปิดงาน พร้อมด้วยผู้นำหน่วยงานราชการในอำเภอด่านมะขามเตี้ย  โดยนายทำนุ วงษ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เป็นผู้กล่าวนำวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม สำหรับการแข่งขันมีระยะเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคม 2560 มีการแข่งขันกีฬาหลายประเภท อาทิ ฟุตบอล ฟุตซอล เปตอง วอลเล่ย์บอล เทเบิลเทนนิส แชร์บอล เซปักตะกร้อ และกีฑา ในวันเปิดมีขนวบพาเรด นำโดยวงโยธวาฑิต และขบวนแฟนซี พร้อมนักกีฬาแต่ละสี และมีการแสดงพิธีเปิด การแสดงแต่ละสี การประกวดกองเชียร์ และมอบรางวัลให้นักกีฬาในแต่ละประเภท<\/div>\r\n","5":"ฆเนศจ์ นามสุวรรณ","ppost":"ฆเนศจ์ นามสุวรรณ","6":"756","views":"756","7":"52","cat_id":"52","8":"0","hot":"0","9":"2017-08-27 23:27:55","date":"2017-08-27 23:27:55","10":"1","active":"1","11":"52","uid":"52"},{"0":"3312","id":"3312","1":"งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2560","title":"งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2560","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-08-27_22-55-35.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-08-27_22-55-35.jpg","4":"

\r\n\tเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2560กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม นำนักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ และนักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันในรายการต่างๆ จำนวน 120 คน เข้าชมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2560 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี<\/p>\r\n

\r\n\tทั้งนี้ในงานมีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ มนุษย์กับโลกอนาคต สังคมสูงวัย นวัตกรรมด้านพลังงาน มหัศจรรย์ชีวพิษ Digital4.0 เกษตรยุคใหม่ ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สารพัดพิษ ยักษ์ใหญ่ใต้ทะเล ฯลฯ และกิจกรรมต่างๆ มากมายเพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ รู้จักแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น พัฒนากระบวนการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ ปฏิรูปการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และให้เรียนรู้โดยเกิดองค์ความรู้เป็นรูปธรรม สามารถอธิบายหลักการและกระบวนการคิดได้<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2560กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม นำนักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ และนักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันในรายการต่างๆ จำนวน 120 คน เข้าชมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2560 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี<\/p>\r\n

\r\n\tทั้งนี้ในงานมีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ มนุษย์กับโลกอนาคต สังคมสูงวัย นวัตกรรมด้านพลังงาน มหัศจรรย์ชีวพิษ Digital4.0 เกษตรยุคใหม่ ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สารพัดพิษ ยักษ์ใหญ่ใต้ทะเล ฯลฯ และกิจกรรมต่างๆ มากมายเพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ รู้จักแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น พัฒนากระบวนการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ ปฏิรูปการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และให้เรียนรู้โดยเกิดองค์ความรู้เป็นรูปธรรม สามารถอธิบายหลักการและกระบวนการคิดได้<\/p>\r\n","5":"ฆเนศจ์ นามสุวรรณ","ppost":"ฆเนศจ์ นามสุวรรณ","6":"745","views":"745","7":"52","cat_id":"52","8":"0","hot":"0","9":"2017-08-27 22:56:02","date":"2017-08-27 22:56:02","10":"1","active":"1","11":"52","uid":"52"},{"0":"3311","id":"3311","1":"สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2560","title":"สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2560","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-08-27_22-49-23.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-08-27_22-49-23.jpg","4":"

\r\n\tเมื่อวันที่ 15-18 สิงหาคม 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ดำเนินการจัดกิจกรรม “สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ” ประจำปี 2560 ตามโครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพทางการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์  โดยมีการจัดประกวดแข่งขันกิจกรรมต่างๆ ดังนี้  1.ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์   2.วาดภาพระบายสี   3.จรวดขวดน้ำ  4.เครื่องบินพลังยาง  5.สิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์  6.การแสดงทางวิทยาศาสตร์  7.มิสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม     เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ รู้จักแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tเมื่อวันที่ 15-18 สิงหาคม 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ดำเนินการจัดกิจกรรม “สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ” ประจำปี 2560 ตามโครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพทางการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์  โดยมีการจัดประกวดแข่งขันกิจกรรมต่างๆ ดังนี้  1.ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์   2.วาดภาพระบายสี   3.จรวดขวดน้ำ  4.เครื่องบินพลังยาง  5.สิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์  6.การแสดงทางวิทยาศาสตร์  7.มิสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม     เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ รู้จักแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้<\/p>\r\n","5":"ฆเนศจ์ นามสุวรรณ","ppost":"ฆเนศจ์ นามสุวรรณ","6":"672","views":"672","7":"52","cat_id":"52","8":"0","hot":"0","9":"2017-08-27 22:50:38","date":"2017-08-27 22:50:38","10":"1","active":"1","11":"52","uid":"52"},{"0":"3310","id":"3310","1":"โครงการอบรมฝึกทักษะด้านกีฬา(ฟุตบอล)","title":"โครงการอบรมฝึกทักษะด้านกีฬา(ฟุตบอล)","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-08-27_22-47-40.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-08-27_22-47-40.jpg","4":"

\r\n\tเมื่อวันที่16-18 สิงหาคม 2560 นักเรียนโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการอบรมฝึกทักษะด้านกีฬา(ฟุตบอล) ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เชิญผู้ฝึกสอน นายประเสริฐ ช้างมูล อดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทย มาร่วมถ่ายทอดทักษะกีฬาฟุตบอลให้แก่นักเรียน ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tเมื่อวันที่16-18 สิงหาคม 2560 นักเรียนโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการอบรมฝึกทักษะด้านกีฬา(ฟุตบอล) ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เชิญผู้ฝึกสอน นายประเสริฐ ช้างมูล อดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทย มาร่วมถ่ายทอดทักษะกีฬาฟุตบอลให้แก่นักเรียน ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม<\/p>\r\n","5":"ฆเนศจ์ นามสุวรรณ","ppost":"ฆเนศจ์ นามสุวรรณ","6":"723","views":"723","7":"52","cat_id":"52","8":"0","hot":"0","9":"2017-08-27 22:47:57","date":"2017-08-27 22:47:57","10":"1","active":"1","11":"52","uid":"52"},{"0":"3265","id":"3265","1":"วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560","title":"วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-08-11_14-43-59.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-08-11_14-43-59.jpg","4":"

\r\n\tเช้าวันที่ 11 สิงหาคม 2560 นายทำนุ วงษ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ประธานในพิธี   พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา "วันแม่แห่งชาติ" ประจำปี 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม  ในกิจกรรมประกอบไปด้วย การทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง การแสดงของนักเรียน วิดีทัศน์เกี่ยวกับวันแม่ การมอบรางวัลแม่ดีเด่น  รางวัลการประกวดแข่งขันวาดภาพ รางวัลการแต่งกลอน เกี่ยวกับแม่แห่งชาติ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมรำลึกพระคุณแม่<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tเช้าวันที่ 11 สิงหาคม 2560 นายทำนุ วงษ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ประธานในพิธี   พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา "วันแม่แห่งชาติ" ประจำปี 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม  ในกิจกรรมประกอบไปด้วย การทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง การแสดงของนักเรียน วิดีทัศน์เกี่ยวกับวันแม่ การมอบรางวัลแม่ดีเด่น  รางวัลการประกวดแข่งขันวาดภาพ รางวัลการแต่งกลอน เกี่ยวกับแม่แห่งชาติ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมรำลึกพระคุณแม่<\/p>\r\n","5":"ฆเนศจ์ นามสุวรรณ","ppost":"ฆเนศจ์ นามสุวรรณ","6":"1059","views":"1059","7":"52","cat_id":"52","8":"0","hot":"0","9":"2017-08-11 14:44:26","date":"2017-08-11 14:44:26","10":"1","active":"1","11":"52","uid":"52"},{"0":"3264","id":"3264","1":"กิจกรรมค่ายพุทธบุตร ประจำปีการศึกษา 2560","title":"กิจกรรมค่ายพุทธบุตร ประจำปีการศึกษา 2560","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-08-11_14-31-51.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-08-11_14-31-51.jpg","4":"

\r\n\tเมื่อวันที่ 3-5 สิงหาคม 2560 นายทำนุ วงษ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม พร้อมคณะครู และนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพุทธบุตร ประจำปีการศึกษา 2560 ร่วมกับโครงการส่งเสริมเยาวชนไทย "ต้านภัยยาเสพติด" จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับวัดใหม่เจริญผล โดยมีโรงเรียนเข้าร่วม 4 โรงเรียน รุ่นละโรงเรียน โดยโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เป็นรุ่นที่ 1 อบรมในระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2560 เป็นเวลา 2 คืน 3 วัน ณ วัดใหม่เจริญผล อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tเมื่อวันที่ 3-5 สิงหาคม 2560 นายทำนุ วงษ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม พร้อมคณะครู และนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพุทธบุตร ประจำปีการศึกษา 2560 ร่วมกับโครงการส่งเสริมเยาวชนไทย "ต้านภัยยาเสพติด" จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับวัดใหม่เจริญผล โดยมีโรงเรียนเข้าร่วม 4 โรงเรียน รุ่นละโรงเรียน โดยโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เป็นรุ่นที่ 1 อบรมในระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2560 เป็นเวลา 2 คืน 3 วัน ณ วัดใหม่เจริญผล อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี<\/p>\r\n","5":"ฆเนศจ์ นามสุวรรณ","ppost":"ฆเนศจ์ นามสุวรรณ","6":"573","views":"573","7":"52","cat_id":"52","8":"0","hot":"0","9":"2017-08-11 14:32:26","date":"2017-08-11 14:32:26","10":"1","active":"1","11":"52","uid":"52"},{"0":"3203","id":"3203","1":"กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม ","title":"กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม ","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-08-02_09-59-15.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-08-02_09-59-15.jpg","4":"

\r\n\tเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560นายทำนุ วงษ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา พร้อมลงนามถวายพระพรและบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560นายทำนุ วงษ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา พร้อมลงนามถวายพระพรและบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล<\/p>\r\n","5":"ฆเนศจ์ นามสุวรรณ","ppost":"ฆเนศจ์ นามสุวรรณ","6":"331","views":"331","7":"52","cat_id":"52","8":"0","hot":"0","9":"2017-08-02 09:59:48","date":"2017-08-02 09:59:48","10":"1","active":"1","11":"52","uid":"52"},{"0":"3202","id":"3202","1":"การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2560","title":"การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2560","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-08-02_09-57-51.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-08-02_09-57-51.jpg","4":"

\r\n\tเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2560 โดยมีดาบตำรวจ ดร.สันติ จันทร์เพ็ญ นายกเทศมนตรีตำบลด่านมะขามเตี้ย เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ ผู้รายงานผลการดำเนินงาน นายทำนุ วงษ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2560 โดยมีดาบตำรวจ ดร.สันติ จันทร์เพ็ญ นายกเทศมนตรีตำบลด่านมะขามเตี้ย เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ ผู้รายงานผลการดำเนินงาน นายทำนุ วงษ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม<\/p>\r\n","5":"ฆเนศจ์ นามสุวรรณ","ppost":"ฆเนศจ์ นามสุวรรณ","6":"629","views":"629","7":"52","cat_id":"52","8":"0","hot":"0","9":"2017-08-02 09:58:20","date":"2017-08-02 09:58:20","10":"1","active":"1","11":"52","uid":"52"},{"0":"3201","id":"3201","1":"กิจกรรมตรวจสุขภาพฟันประจำปีการศึกษา 2560","title":"กิจกรรมตรวจสุขภาพฟันประจำปีการศึกษา 2560","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-08-02_09-56-06.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-08-02_09-56-06.jpg","4":"

\r\n\tเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560ทันตแพทย์ และเจ้าหน้าที่ ของโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ได้ให้การตรวจสุขภาพฟันและให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพฟันให้กับนักเรียนโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม มีการสาธิตการแปรงฟันที่ถูกวิธีและบริการเครือบฟันด้วยฟลูออไรด์<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560ทันตแพทย์ และเจ้าหน้าที่ ของโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ได้ให้การตรวจสุขภาพฟันและให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพฟันให้กับนักเรียนโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม มีการสาธิตการแปรงฟันที่ถูกวิธีและบริการเครือบฟันด้วยฟลูออไรด์<\/p>\r\n","5":"ฆเนศจ์ นามสุวรรณ","ppost":"ฆเนศจ์ นามสุวรรณ","6":"454","views":"454","7":"52","cat_id":"52","8":"0","hot":"0","9":"2017-08-02 09:57:08","date":"2017-08-02 09:57:08","10":"1","active":"1","11":"52","uid":"52"},{"0":"3200","id":"3200","1":"สถาบันเพาะคุณธรรม จังหวัดกาญจนบุรี มอบทุนการศึกษา","title":"สถาบันเพาะคุณธรรม จังหวัดกาญจนบุรี มอบทุนการศึกษา","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-08-02_09-53-56.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-08-02_09-53-56.jpg","4":"

\r\n\tเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 สถาบันเพาะคุณธรรม จังหวัดกาญจนบุรี ได้นำเงินอุดหนุนเด็กในครอบครัวช่วยเหลือเด็กขาดแคลนและฝากเลี้ยงตามบ้าน มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนของโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 50 ทุน ละ 1,000 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท โดยมีนายทำนุ วงษ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เป็นประธานในพิธีการมอบทุนในครั้งนี้<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 สถาบันเพาะคุณธรรม จังหวัดกาญจนบุรี ได้นำเงินอุดหนุนเด็กในครอบครัวช่วยเหลือเด็กขาดแคลนและฝากเลี้ยงตามบ้าน มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนของโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 50 ทุน ละ 1,000 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท โดยมีนายทำนุ วงษ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เป็นประธานในพิธีการมอบทุนในครั้งนี้<\/p>\r\n","5":"ฆเนศจ์ นามสุวรรณ","ppost":"ฆเนศจ์ นามสุวรรณ","6":"303","views":"303","7":"52","cat_id":"52","8":"0","hot":"0","9":"2017-08-02 09:54:24","date":"2017-08-02 09:54:24","10":"1","active":"1","11":"52","uid":"52"},{"0":"3089","id":"3089","1":"กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560","title":"กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-07-07_13-31-48.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-07-07_13-31-48.jpg","4":"

\r\n\tวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 นายทำนุ  วงษ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้นำคณะครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560 ร่วมกับหน่วยงานต่างๆในชุมชน อาทิ เทศบาลตำบลด่านมะขามเตี้ย โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ย และชาวบ้านประชาชนในอำเภอด่านมะขามเตี้ย  โดยในขบวนประกอบด้วยต้นเทียนจำนำพรรษา  ขบวนกลองยาว และขบวนแฟตตาซีรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ณ วัดด่านมะขามเตี้ย ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 นายทำนุ  วงษ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้นำคณะครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560 ร่วมกับหน่วยงานต่างๆในชุมชน อาทิ เทศบาลตำบลด่านมะขามเตี้ย โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ย และชาวบ้านประชาชนในอำเภอด่านมะขามเตี้ย  โดยในขบวนประกอบด้วยต้นเทียนจำนำพรรษา  ขบวนกลองยาว และขบวนแฟตตาซีรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ณ วัดด่านมะขามเตี้ย ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี<\/p>\r\n","5":"ฆเนศจ์ นามสุวรรณ","ppost":"ฆเนศจ์ นามสุวรรณ","6":"804","views":"804","7":"52","cat_id":"52","8":"0","hot":"0","9":"2017-07-07 13:32:53","date":"2017-07-07 13:32:53","10":"1","active":"1","11":"52","uid":"52"},{"0":"3073","id":"3073","1":"พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี2560","title":"พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี2560","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-07-05_12-27-51.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-07-05_12-27-51.jpg","4":"

\r\n\tเช้าวันนี้ 5 กรกฎาคม 2560 ณ ลานเทาชมพู โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม นายทำนุ วงษ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครู และนักเรียน ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560 <\/p>\r\n","description":"

\r\n\tเช้าวันนี้ 5 กรกฎาคม 2560 ณ ลานเทาชมพู โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม นายทำนุ วงษ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครู และนักเรียน ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560 <\/p>\r\n","5":"ฆเนศจ์ นามสุวรรณ","ppost":"ฆเนศจ์ นามสุวรรณ","6":"658","views":"658","7":"52","cat_id":"52","8":"0","hot":"0","9":"2017-07-05 12:28:18","date":"2017-07-05 12:28:18","10":"1","active":"1","11":"52","uid":"52"},{"0":"3052","id":"3052","1":"อบรมเชิงปฏิบัติ \"ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ\" PLC ","title":"อบรมเชิงปฏิบัติ \"ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ\" PLC ","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-07-02_16-42-11.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-07-02_16-42-11.jpg","4":"

\r\n\tเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 นายทำนุ วงษ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้นำคณะครูทุกท่านเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการ "ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ" PLC (Professional Learning Community) โดยได้รับความรู้จากท่านวิทยากร คุณครูอาคม สมพามา ตำแหน่งครูเชี่ยวชาญ จากโรงเรียนสายธรรมจันทร์ จ.ราชบุรี เป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้ ซึ้งได้รับเกียรติจาก ผอ.กรรณิกา  ไผทฉันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา เป็นประธานการประชุม ณ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา <\/p>\r\n","description":"

\r\n\tเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 นายทำนุ วงษ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้นำคณะครูทุกท่านเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการ "ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ" PLC (Professional Learning Community) โดยได้รับความรู้จากท่านวิทยากร คุณครูอาคม สมพามา ตำแหน่งครูเชี่ยวชาญ จากโรงเรียนสายธรรมจันทร์ จ.ราชบุรี เป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้ ซึ้งได้รับเกียรติจาก ผอ.กรรณิกา  ไผทฉันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา เป็นประธานการประชุม ณ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา <\/p>\r\n","5":"ฆเนศจ์ นามสุวรรณ","ppost":"ฆเนศจ์ นามสุวรรณ","6":"691","views":"691","7":"52","cat_id":"52","8":"0","hot":"0","9":"2017-07-02 16:42:28","date":"2017-07-02 16:42:28","10":"1","active":"1","11":"52","uid":"52"},{"0":"3051","id":"3051","1":"การอบรมความรู้ทางกฎหมายแนะแนวการเข้าสู่อาชีพนักกฎหมาย","title":"การอบรมความรู้ทางกฎหมายแนะแนวการเข้าสู่อาชีพนักกฎหมาย","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-07-02_16-35-48.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-07-02_16-35-48.jpg","4":"

\r\n\tเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี นำโดยนายพรหมมาศ  อุกะโชติ รองอัยการจังหวัดกาญจนบุรี สคชจ.กาญจนบุรี ได้จัดโครงการอบรมความรู้ทางกฎหมายแพ่ง อาญา พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ และแนะแนวการเข้าสู่อาชีพนักกฎหมายให้แก่นักเรียนโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ณ ห้องประชุมโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม โดยมีนายทำนุ วงษ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เป็นประธานในการเปิดการอบรม มีนายชัยทวิช  ภคาพัลย์ เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีผู้เข้ารับการอบรมเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมจำนวนทั้งสิ้น 355 คน<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี นำโดยนายพรหมมาศ  อุกะโชติ รองอัยการจังหวัดกาญจนบุรี สคชจ.กาญจนบุรี ได้จัดโครงการอบรมความรู้ทางกฎหมายแพ่ง อาญา พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ และแนะแนวการเข้าสู่อาชีพนักกฎหมายให้แก่นักเรียนโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ณ ห้องประชุมโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม โดยมีนายทำนุ วงษ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เป็นประธานในการเปิดการอบรม มีนายชัยทวิช  ภคาพัลย์ เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีผู้เข้ารับการอบรมเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมจำนวนทั้งสิ้น 355 คน<\/p>\r\n","5":"ฆเนศจ์ นามสุวรรณ","ppost":"ฆเนศจ์ นามสุวรรณ","6":"635","views":"635","7":"52","cat_id":"52","8":"0","hot":"0","9":"2017-07-02 16:36:04","date":"2017-07-02 16:36:04","10":"1","active":"1","11":"52","uid":"52"},{"0":"3045","id":"3045","1":"กิจกรรม “ค่ายวิทยาศาสตร์ (Science Camp)”","title":"กิจกรรม “ค่ายวิทยาศาสตร์ (Science Camp)”","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-06-30_15-40-46.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-06-30_15-40-46.jpg","4":"

\r\n\tโครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพทางการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์<\/strong><\/p>\r\n

\r\n\tกิจกรรม “ค่ายวิทยาศาสตร์ (<\/strong>Science Camp)”<\/strong><\/p>\r\n

\r\n\t <\/p>\r\n

\r\n\tกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ดำเนินการจัดกิจกรรม “ค่ายวิทยาศาสตร์ (Science Camp)” ประจำปี ๒๕๖๐ ตามโครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพทางการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์  โดยนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔\/๑ (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์) จำนวน ๔๓ คน เข้าร่วมกิจกรรม ในวันศุกร์ที่ ๑๖ - วันเสาร์ที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ จำนวน ๒ วัน ๑ คืน ณ อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ (ถ้ำธารลอด) อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี<\/p>\r\n

\r\n\tทั้งนี้ค่ายวิทยาศาสตร์มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย พร้อมฐานความรู้ทางธรรมชาติ  ดาราศาสตร์ (ดูดาว)  การเดินศึกษาเส้นทางธรรมชาติ จากถ้ำธารลอดน้อย ไปถ้ำธารลอดใหญ่ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ รู้จักแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น พัฒนากระบวนการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ ปฏิรูปการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และให้เรียนรู้โดยเกิดองค์ความรู้เป็นรูปธรรม สามารถอธิบายหลักการและกระบวนการคิดได้<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tโครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพทางการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์<\/strong><\/p>\r\n

\r\n\tกิจกรรม “ค่ายวิทยาศาสตร์ (<\/strong>Science Camp)”<\/strong><\/p>\r\n

\r\n\t <\/p>\r\n

\r\n\tกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ดำเนินการจัดกิจกรรม “ค่ายวิทยาศาสตร์ (Science Camp)” ประจำปี ๒๕๖๐ ตามโครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพทางการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์  โดยนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔\/๑ (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์) จำนวน ๔๓ คน เข้าร่วมกิจกรรม ในวันศุกร์ที่ ๑๖ - วันเสาร์ที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ จำนวน ๒ วัน ๑ คืน ณ อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ (ถ้ำธารลอด) อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี<\/p>\r\n

\r\n\tทั้งนี้ค่ายวิทยาศาสตร์มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย พร้อมฐานความรู้ทางธรรมชาติ  ดาราศาสตร์ (ดูดาว)  การเดินศึกษาเส้นทางธรรมชาติ จากถ้ำธารลอดน้อย ไปถ้ำธารลอดใหญ่ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ รู้จักแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น พัฒนากระบวนการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ ปฏิรูปการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และให้เรียนรู้โดยเกิดองค์ความรู้เป็นรูปธรรม สามารถอธิบายหลักการและกระบวนการคิดได้<\/p>\r\n","5":"ฆเนศจ์ นามสุวรรณ","ppost":"ฆเนศจ์ นามสุวรรณ","6":"481","views":"481","7":"52","cat_id":"52","8":"0","hot":"0","9":"2017-06-30 15:41:05","date":"2017-06-30 15:41:05","10":"1","active":"1","11":"52","uid":"52"},{"0":"3038","id":"3038","1":"พิธีสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม","title":"พิธีสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-06-30_11-00-51.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-06-30_11-00-51.jpg","4":"

\r\n\tวันที่ 30 มิถุนายน 2560 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้จัดพิธีสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม ของทุกปี  เพื่อเป็นการระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 หรือพระมหาธีรราชเจ้า ทรงพระราชทานกิจการลูกเสือไทย และเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร เนื่องในโอกาสปีมหามงคล เสร็จขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี   นำโดยนายทำนุ  วงษ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี  ได้ร่วมกล่าวคำปฏิญาณและสวนสนาม พร้อมด้วยผู้กำกับลูกเสือ รองผู้กำกับลูกเสือ ลูกเสือและเนตรนารี<\/div>\r\n","description":"
\r\n\tวันที่ 30 มิถุนายน 2560 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้จัดพิธีสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม ของทุกปี  เพื่อเป็นการระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 หรือพระมหาธีรราชเจ้า ทรงพระราชทานกิจการลูกเสือไทย และเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร เนื่องในโอกาสปีมหามงคล เสร็จขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี   นำโดยนายทำนุ  วงษ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี  ได้ร่วมกล่าวคำปฏิญาณและสวนสนาม พร้อมด้วยผู้กำกับลูกเสือ รองผู้กำกับลูกเสือ ลูกเสือและเนตรนารี<\/div>\r\n","5":"ฆเนศจ์ นามสุวรรณ","ppost":"ฆเนศจ์ นามสุวรรณ","6":"708","views":"708","7":"52","cat_id":"52","8":"0","hot":"0","9":"2017-06-30 11:01:58","date":"2017-06-30 11:01:58","10":"1","active":"1","11":"52","uid":"52"},{"0":"2994","id":"2994","1":"กิจกรรมรณรงค์ วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุ​นายน","title":"กิจกรรมรณรงค์ วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุ​นายน","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-06-26_12-23-43.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-06-26_12-23-43.jpg","4":"
\r\n\tเนื่องในวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก สำนักงาน ป.ป.ส. จึงกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมรณรงค์ภายใต้กรอบแนวคิด “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด” 26 มิถุ​นายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก  โดยร่วมสวมเสื้อสีขาว ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2560 ทางโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม นำโดยนายทำนุ <\/div>\r\n
\r\n\tวงษ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียน(ประธานในพิธี) ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจ ทหาร ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่อาสาสมัคร เจ้าหน้าที่กีฬาอำเภอ เจ้าหน้าที่เทศบาล อาสามูลนิธิ จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2560 โดยมีนายสมชาย เขียนเสมอ หัวหน้างานป้องกันและแก้ไขยาเสพติดโรงเรียน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม ประธานในพิธีได้อ่านสารรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและนำกล่าวปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณตอตานยาเสพติด ต่อจากนั้นนายสรายุทธ เขียนเจริญ ผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติดโรงเรียน นำกล่าวปฏิญาณตนตอตานยาเสพติด หลังเสร็จพิธี นักเรียน ลูกเสือ นักศึกษาวิชาทหาร หน่วยงานราชการต่างๆ ร่วมเดินขบวนรณรงค์ยาเสพติดตามสถานที่ต่างๆในชุมชน<\/div>\r\n","description":"
\r\n\tเนื่องในวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก สำนักงาน ป.ป.ส. จึงกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมรณรงค์ภายใต้กรอบแนวคิด “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด” 26 มิถุ​นายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก  โดยร่วมสวมเสื้อสีขาว ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2560 ทางโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม นำโดยนายทำนุ <\/div>\r\n
\r\n\tวงษ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียน(ประธานในพิธี) ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจ ทหาร ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่อาสาสมัคร เจ้าหน้าที่กีฬาอำเภอ เจ้าหน้าที่เทศบาล อาสามูลนิธิ จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2560 โดยมีนายสมชาย เขียนเสมอ หัวหน้างานป้องกันและแก้ไขยาเสพติดโรงเรียน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม ประธานในพิธีได้อ่านสารรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและนำกล่าวปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณตอตานยาเสพติด ต่อจากนั้นนายสรายุทธ เขียนเจริญ ผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติดโรงเรียน นำกล่าวปฏิญาณตนตอตานยาเสพติด หลังเสร็จพิธี นักเรียน ลูกเสือ นักศึกษาวิชาทหาร หน่วยงานราชการต่างๆ ร่วมเดินขบวนรณรงค์ยาเสพติดตามสถานที่ต่างๆในชุมชน<\/div>\r\n","5":"ฆเนศจ์ นามสุวรรณ","ppost":"ฆเนศจ์ นามสุวรรณ","6":"947","views":"947","7":"52","cat_id":"52","8":"0","hot":"0","9":"2017-06-26 12:25:39","date":"2017-06-26 12:25:39","10":"1","active":"1","11":"52","uid":"52"},{"0":"2985","id":"2985","1":"กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ-จีน Coordinating English & Chinese in Adventure Camp 2017","title":"กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ-จีน Coordinating English & Chinese in Adventure Camp 2017","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-06-23_10-28-07.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-06-23_10-28-07.jpg","4":"

\r\n\tเมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2560 กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ-จีน Coordinating English & Chinese in Adventure Camp 2017  ณ โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม มีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนในสายการเรียนภาษาอังกฤษ-จีน ได้ฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาทั้ง 4 ทักษะ และใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี ผลการจัดกิจกรรมทำให้นักเรียนมีทัศนะคติต่อวิชาภาษาอังกฤษและจีนที่ดีขึ้น นักเรียนได้รับความสนุกสนานและได้รับความรู้อย่างเต็มที่<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tเมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2560 กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ-จีน Coordinating English & Chinese in Adventure Camp 2017  ณ โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม มีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนในสายการเรียนภาษาอังกฤษ-จีน ได้ฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาทั้ง 4 ทักษะ และใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี ผลการจัดกิจกรรมทำให้นักเรียนมีทัศนะคติต่อวิชาภาษาอังกฤษและจีนที่ดีขึ้น นักเรียนได้รับความสนุกสนานและได้รับความรู้อย่างเต็มที่<\/p>\r\n","5":"ฆเนศจ์ นามสุวรรณ","ppost":"ฆเนศจ์ นามสุวรรณ","6":"425","views":"425","7":"52","cat_id":"52","8":"0","hot":"0","9":"2017-06-23 10:30:33","date":"2017-06-23 10:30:33","10":"1","active":"1","11":"52","uid":"52"},{"0":"2903","id":"2903","1":"พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา2560โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม","title":"พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา2560โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-06-15_23-30-37.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-06-15_23-30-37.jpg","4":"

\r\n\tวันที่ 15 มิถุนายน 2560 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมได้จัดพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา2560 โดยมีประธานในพิธีได้เแก่นายทำนุ วงษ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม พร้อมด้วยนายสุพัฒน์ สุระดนัย ผู้อำนวยการสถาบันเพาะกล้าคุณธรรม ร่วมกิจกรรมพิธีไหว้ครู ที่จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้แสดง ความเคารพ ต่อครู อาจารย์ อันเป็นประเพณีที่ดีงามของสังคมไทย และได้มีการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ทำคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียน ทุนจากเจ้าอาวาสวัดด่านมะขามเตี้ย พร้อมด้วยการส่งมอบหน้าที่คณะกรรมการนักเรียนให้กับชุดใหม่ที่ได้รับเลือกตั้ง ณ อาคารหอประชุมโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tวันที่ 15 มิถุนายน 2560 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมได้จัดพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา2560 โดยมีประธานในพิธีได้เแก่นายทำนุ วงษ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม พร้อมด้วยนายสุพัฒน์ สุระดนัย ผู้อำนวยการสถาบันเพาะกล้าคุณธรรม ร่วมกิจกรรมพิธีไหว้ครู ที่จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้แสดง ความเคารพ ต่อครู อาจารย์ อันเป็นประเพณีที่ดีงามของสังคมไทย และได้มีการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ทำคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียน ทุนจากเจ้าอาวาสวัดด่านมะขามเตี้ย พร้อมด้วยการส่งมอบหน้าที่คณะกรรมการนักเรียนให้กับชุดใหม่ที่ได้รับเลือกตั้ง ณ อาคารหอประชุมโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม<\/p>\r\n","5":"ฆเนศจ์ นามสุวรรณ","ppost":"ฆเนศจ์ นามสุวรรณ","6":"466","views":"466","7":"52","cat_id":"52","8":"0","hot":"0","9":"2017-06-15 23:32:17","date":"2017-06-15 23:32:17","10":"1","active":"1","11":"52","uid":"52"},{"0":"2884","id":"2884","1":"โครงการอบรมนักเรียนแกนนำงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ครั้งที่ ๑","title":"โครงการอบรมนักเรียนแกนนำงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ครั้งที่ ๑","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-06-12_23-07-57.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-06-12_23-07-57.jpg","4":"

\r\n\tนายทำนุ  วงษ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ “ โครงการอบรมนักเรียนแกนนำงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”ครั้งที่ ๑<\/strong>เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๐  มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม<\/p>\r\n

\r\n\t          โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้เข้าร่วมสนองพระราชดำริ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยบูรณาการ การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนกับการจัดการเรียนการสอนใน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น โดยมีการดำเนินงานในด้านต่างๆได้แก่ ด้านที่ ๑ การบริหารและการจัดการ ด้านที่ ๒ การดำเนินงาน ซึ่งมี ๕ องค์ประกอบ ประกอบด้วย องค์ประกอบที่ ๑ การจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้ องค์ประกอบที่ ๒ การรวบรวมพรรณไม้เข้ามาปลูกในโรงเรียน องค์ประกอบที่ ๓ การศึกษาข้อมูลด้านต่างๆ  องค์ประกอบที่ ๔ การรายงานผลการเรียนรู้ องค์ประกอบที่ ๕ การนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา ด้านที่ ๓ ผลการดำเนินงาน และด้านที่ ๔ ความถูกต้องทางวิชาการ ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้นมีนักเรียนที่ต้องเข้าร่วมกิจกรรม ลงมือปฏิบัติและมีชิ้นงานที่เกิดจากการปฏิบัติจำนวนมาก ทำให้คุณครูที่จะดูแลการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆไม่เพียงพอจำเป็นต้องมีผู้ช่วยในการดำเนินงานดังกล่าว ดังนั้น โรงเรียนจึงจัดโครงการอบรมนักเรียนแกนนำงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ระยะเวลา ๓ วัน ในการอบรมได้แบ่งนักเรียนแกนนำออกเป็น ๔ ฐานการเรียนรู้ได้แก่ ฐาน ๑ การถ่ายภาพพรรณไม้ ฐาน ๒ การเก็บตัวอย่างพรรณไม้ดอง,แห้ง ฐาน ๓ การวาดภาพพรรณไม้ และฐาน ๔ การทำ ก.๗-๐๐๓ ผลการอบรมทำให้นักเรียนแกนนำให้มีความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน นักเรียนสามารถช่วยเหลือคุณครูในการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ช่วยให้การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tนายทำนุ  วงษ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ “ โครงการอบรมนักเรียนแกนนำงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”ครั้งที่ ๑<\/strong>เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๐  มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม<\/p>\r\n

\r\n\t          โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้เข้าร่วมสนองพระราชดำริ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยบูรณาการ การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนกับการจัดการเรียนการสอนใน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น โดยมีการดำเนินงานในด้านต่างๆได้แก่ ด้านที่ ๑ การบริหารและการจัดการ ด้านที่ ๒ การดำเนินงาน ซึ่งมี ๕ องค์ประกอบ ประกอบด้วย องค์ประกอบที่ ๑ การจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้ องค์ประกอบที่ ๒ การรวบรวมพรรณไม้เข้ามาปลูกในโรงเรียน องค์ประกอบที่ ๓ การศึกษาข้อมูลด้านต่างๆ  องค์ประกอบที่ ๔ การรายงานผลการเรียนรู้ องค์ประกอบที่ ๕ การนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา ด้านที่ ๓ ผลการดำเนินงาน และด้านที่ ๔ ความถูกต้องทางวิชาการ ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้นมีนักเรียนที่ต้องเข้าร่วมกิจกรรม ลงมือปฏิบัติและมีชิ้นงานที่เกิดจากการปฏิบัติจำนวนมาก ทำให้คุณครูที่จะดูแลการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆไม่เพียงพอจำเป็นต้องมีผู้ช่วยในการดำเนินงานดังกล่าว ดังนั้น โรงเรียนจึงจัดโครงการอบรมนักเรียนแกนนำงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ระยะเวลา ๓ วัน ในการอบรมได้แบ่งนักเรียนแกนนำออกเป็น ๔ ฐานการเรียนรู้ได้แก่ ฐาน ๑ การถ่ายภาพพรรณไม้ ฐาน ๒ การเก็บตัวอย่างพรรณไม้ดอง,แห้ง ฐาน ๓ การวาดภาพพรรณไม้ และฐาน ๔ การทำ ก.๗-๐๐๓ ผลการอบรมทำให้นักเรียนแกนนำให้มีความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน นักเรียนสามารถช่วยเหลือคุณครูในการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ช่วยให้การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น<\/p>\r\n","5":"ฆเนศจ์ นามสุวรรณ","ppost":"ฆเนศจ์ นามสุวรรณ","6":"527","views":"527","7":"52","cat_id":"52","8":"0","hot":"0","9":"2017-06-12 23:08:18","date":"2017-06-12 23:08:18","10":"1","active":"1","11":"52","uid":"52"},{"0":"2859","id":"2859","1":"รับทุนจากมูลนิธิการประถมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี","title":"รับทุนจากมูลนิธิการประถมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-06-06_21-14-12.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-06-06_21-14-12.jpg","4":"

\r\n\tเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 นักเรียนโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้รับทุนจากมูลนิธิการประถมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี โดยนายทำนุ  วงษ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้ให้การต้อนรับและขอบคุณพร้อมกับครูแนะแนว โดยมีนักเรียนที่ได้รับทุน ดังนี้<\/div>\r\n
\r\n\t1.เด็กหญิงสุพรรณี พิมพกุล ม.2\/1  เงินทุนจากMr.Claude  Gravel จำนวนเงิน 3,000 บาท<\/div>\r\n
\r\n\t2.เด็กชายธนภัทร  ทรัพย์เกิด ม.2\/2  เงินทุนจากคุณสาธิต  จันทร์วิเมลือง จำนวนเงิน 3,000 บาท<\/div>\r\n
\r\n\t3.เด็กหญิงปริศรา  ชื่อแสง ม.2\/2  เงินทุนจากMr.Walter Cannon จำนวนเงิน 3,000 บาท<\/div>\r\n
\r\n\t4.เด็กหญิงนารีรัตน์  เหมพันธ์ ม.3\/5 เงินทุนจากคุณกาญจนา  จันทร์วิเมลือง จำนวนเงิน 3,000 บาท<\/div>\r\n","description":"
\r\n\tเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 นักเรียนโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้รับทุนจากมูลนิธิการประถมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี โดยนายทำนุ  วงษ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้ให้การต้อนรับและขอบคุณพร้อมกับครูแนะแนว โดยมีนักเรียนที่ได้รับทุน ดังนี้<\/div>\r\n
\r\n\t1.เด็กหญิงสุพรรณี พิมพกุล ม.2\/1  เงินทุนจากMr.Claude  Gravel จำนวนเงิน 3,000 บาท<\/div>\r\n
\r\n\t2.เด็กชายธนภัทร  ทรัพย์เกิด ม.2\/2  เงินทุนจากคุณสาธิต  จันทร์วิเมลือง จำนวนเงิน 3,000 บาท<\/div>\r\n
\r\n\t3.เด็กหญิงปริศรา  ชื่อแสง ม.2\/2  เงินทุนจากMr.Walter Cannon จำนวนเงิน 3,000 บาท<\/div>\r\n
\r\n\t4.เด็กหญิงนารีรัตน์  เหมพันธ์ ม.3\/5 เงินทุนจากคุณกาญจนา  จันทร์วิเมลือง จำนวนเงิน 3,000 บาท<\/div>\r\n","5":"ฆเนศจ์ นามสุวรรณ","ppost":"ฆเนศจ์ นามสุวรรณ","6":"466","views":"466","7":"52","cat_id":"52","8":"0","hot":"0","9":"2017-06-06 21:15:05","date":"2017-06-06 21:15:05","10":"1","active":"1","11":"52","uid":"52"},{"0":"2858","id":"2858","1":"เดินรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก","title":"เดินรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-06-06_21-04-50.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-06-06_21-04-50.jpg","4":"

\r\n\tเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 นายทำนุ วงษ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้เป็นประธานในการประกาศนโยบายและร่วมเดินรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก โดยคณะครูและนักเรียนร่วมเดินขบวนประชาสัมพันธ์ให้กับชุมชนใกล้เคียงได้รับรู้ถึงโทษภัยของบุหรี่<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 นายทำนุ วงษ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้เป็นประธานในการประกาศนโยบายและร่วมเดินรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก โดยคณะครูและนักเรียนร่วมเดินขบวนประชาสัมพันธ์ให้กับชุมชนใกล้เคียงได้รับรู้ถึงโทษภัยของบุหรี่<\/p>\r\n","5":"ฆเนศจ์ นามสุวรรณ","ppost":"ฆเนศจ์ นามสุวรรณ","6":"697","views":"697","7":"52","cat_id":"52","8":"0","hot":"0","9":"2017-06-06 21:09:23","date":"2017-06-06 21:09:23","10":"1","active":"1","11":"52","uid":"52"},{"0":"2785","id":"2785","1":"การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำภาคเรียนที่ 1\/2560","title":"การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำภาคเรียนที่ 1\/2560","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-05-10_11-59-27.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-05-10_11-59-27.jpg","4":"

\r\n\tนายทำนุ  วงษ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม  เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6   ประจำภาคเรียนที่ 1\/2560  ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม  โดยหัวข้อในการประชุมได้แก่ 1.รายงานข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน  2.การดำเนินงานในภาคเรียนที่ผ่านมา 3.การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อลดภาระผู้ปกครอง 4.การดำเนินงานของโรงเรียนในภาคเรียนที่1\/2560 และ5.การระดมทรัพยากรจากผู้ปกครองเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนฯ  ซึ่งทางโรงเรียนได้รับการร่วมมือจากผู้ปกครองในการเข้าร่วมประชุมเป็นอย่างดียิ่ง<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tนายทำนุ  วงษ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม  เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6   ประจำภาคเรียนที่ 1\/2560  ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม  โดยหัวข้อในการประชุมได้แก่ 1.รายงานข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน  2.การดำเนินงานในภาคเรียนที่ผ่านมา 3.การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อลดภาระผู้ปกครอง 4.การดำเนินงานของโรงเรียนในภาคเรียนที่1\/2560 และ5.การระดมทรัพยากรจากผู้ปกครองเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนฯ  ซึ่งทางโรงเรียนได้รับการร่วมมือจากผู้ปกครองในการเข้าร่วมประชุมเป็นอย่างดียิ่ง<\/p>\r\n","5":"ฆเนศจ์ นามสุวรรณ","ppost":"ฆเนศจ์ นามสุวรรณ","6":"743","views":"743","7":"52","cat_id":"52","8":"0","hot":"0","9":"2017-05-10 11:59:37","date":"2017-05-10 11:59:37","10":"1","active":"1","11":"52","uid":"52"},{"0":"2774","id":"2774","1":"การประชุมกลุ่มเชิงปฏิบัติการกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน( กลุ่มเป้าหมาย )","title":"การประชุมกลุ่มเชิงปฏิบัติการกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน( กลุ่มเป้าหมาย )","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-05-04_11-34-37.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-05-04_11-34-37.jpg","4":"

\r\n\tนายทำนุ  วงษ์น้อย  ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม  กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมในพิธีเปิดการประชุม “ การประชุมกลุ่มเชิงปฏิบัติการกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน<\/strong>( กลุ่มเป้าหมาย ) สาระการเรียนรู้  สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว และประโยชน์แท้แก่มหาชน  ภาคกลางและภาคตะวันตก  ” <\/strong>ระหว่างวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม  อำเภอด่านมะขามเตี้ย  จังหวัดกาญจนบุรี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ตามนโยบาย ทิศทาง เป้าหมายของ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โดยมีคณะวิทยากรจากโครงการจำนวน 4  ท่าน ได้แก่  คุณชุมพล   สงเคราะห์ธรรม   ที่ปรึกษาประสานงาน  อพ.สธ.  ,  คุณมรกต  วัชรมุสิกเจ้าหน้าที่ อพ.สธ. , คุณพรพรหม  ทองมีทิพย์ เจ้าหน้าที่ อพ.สธ  และคุณปิยาภรณ์   วงษ์อักษร เจ้าหน้าที่ อพ.สธ.   ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารและคณะครู จากโรงเรียนกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนภาคกลางและภาคตะวันตก จำนวน  12  โรงเรียน ได้แก่  โรงเรียนประชามงคล โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต , วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง จ. ลพบุรี , โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา , โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45  กาญจนบุรี , โรงเรียนรอดเสวกวิทยา จ. อยุธยา  ,โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  กาญจนบุรี  ในพระราชูปถัมภ์ฯ , โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 เพชรบุรี , โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา  จ. อุทัยธานี  , โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา , โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  33  ลพบุรี  และโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม   รวมจำนวนผู้เข้ารับการอบรม  83  คน<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tนายทำนุ  วงษ์น้อย  ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม  กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมในพิธีเปิดการประชุม “ การประชุมกลุ่มเชิงปฏิบัติการกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน<\/strong>( กลุ่มเป้าหมาย ) สาระการเรียนรู้  สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว และประโยชน์แท้แก่มหาชน  ภาคกลางและภาคตะวันตก  ” <\/strong>ระหว่างวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม  อำเภอด่านมะขามเตี้ย  จังหวัดกาญจนบุรี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ตามนโยบาย ทิศทาง เป้าหมายของ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โดยมีคณะวิทยากรจากโครงการจำนวน 4  ท่าน ได้แก่  คุณชุมพล   สงเคราะห์ธรรม   ที่ปรึกษาประสานงาน  อพ.สธ.  ,  คุณมรกต  วัชรมุสิกเจ้าหน้าที่ อพ.สธ. , คุณพรพรหม  ทองมีทิพย์ เจ้าหน้าที่ อพ.สธ  และคุณปิยาภรณ์   วงษ์อักษร เจ้าหน้าที่ อพ.สธ.   ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารและคณะครู จากโรงเรียนกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนภาคกลางและภาคตะวันตก จำนวน  12  โรงเรียน ได้แก่  โรงเรียนประชามงคล โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต , วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง จ. ลพบุรี , โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา , โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45  กาญจนบุรี , โรงเรียนรอดเสวกวิทยา จ. อยุธยา  ,โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  กาญจนบุรี  ในพระราชูปถัมภ์ฯ , โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 เพชรบุรี , โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา  จ. อุทัยธานี  , โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา , โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  33  ลพบุรี  และโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม   รวมจำนวนผู้เข้ารับการอบรม  83  คน<\/p>\r\n","5":"ฆเนศจ์ นามสุวรรณ","ppost":"ฆเนศจ์ นามสุวรรณ","6":"640","views":"640","7":"52","cat_id":"52","8":"0","hot":"0","9":"2017-05-04 11:34:48","date":"2017-05-04 11:34:48","10":"1","active":"1","11":"52","uid":"52"},{"0":"2767","id":"2767","1":"การประชุมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา \" บทบาทหน้าที่ของครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับ\"","title":"การประชุมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา \" บทบาทหน้าที่ของครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับ\"","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-05-01_13-12-57.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-05-01_13-12-57.jpg","4":"

\r\n\tเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 นายทำนุ   วงษ์น้อย  ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา "บทบาทหน้าที่ของครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับ" โดยมี นายสาคร แก้วอุปการ รองผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เป็นผู้ดำเนินการ เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับ พร้อมทั้งระดมแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการดูแลนักเรียนในด้านต่างๆ ร่วมกัน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมคณะครูในการทำหน้าที่ครูที่ปรึกษา ให้คำแนะนำแก่นักเรียนทั้งในด้านการเรียนและการประพฤติปฎิบัติของนักเรียน อันจะส่งผลให้นักเรียนได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพของตนเองแและมีความสุขในการเรียนตลอดไป<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 นายทำนุ   วงษ์น้อย  ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา "บทบาทหน้าที่ของครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับ" โดยมี นายสาคร แก้วอุปการ รองผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เป็นผู้ดำเนินการ เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับ พร้อมทั้งระดมแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการดูแลนักเรียนในด้านต่างๆ ร่วมกัน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมคณะครูในการทำหน้าที่ครูที่ปรึกษา ให้คำแนะนำแก่นักเรียนทั้งในด้านการเรียนและการประพฤติปฎิบัติของนักเรียน อันจะส่งผลให้นักเรียนได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพของตนเองแและมีความสุขในการเรียนตลอดไป<\/p>\r\n","5":"ฆเนศจ์ นามสุวรรณ","ppost":"ฆเนศจ์ นามสุวรรณ","6":"370","views":"370","7":"52","cat_id":"52","8":"0","hot":"0","9":"2017-05-01 13:13:12","date":"2017-05-01 13:13:12","10":"1","active":"1","11":"52","uid":"52"},{"0":"2766","id":"2766","1":"การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ค่าน้ำหนักและคะแนนรายวิชา แบบบันทึกผลการเรียนรายวิชา (ปพ.5-ต\/ป)”","title":"การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ค่าน้ำหนักและคะแนนรายวิชา แบบบันทึกผลการเรียนรายวิชา (ปพ.5-ต\/ป)”","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-04-27_23-17-40.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-04-27_23-17-40.jpg","4":"

\r\n\tวันที่ 27 เมษายน  2560    นายทำนุ   วงษ์น้อย  ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ค่าน้ำหนักและคะแนนรายวิชา แบบบันทึกผลการเรียนรายวิชา (ปพ.5-ต\/ป)” <\/strong>เพื่อให้คุณครูได้ทบทวนและวิเคราะห์โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ ตามมาตรฐานการเรียนรู้\/ตัวชี้วัด\/ผลการเรียนรู้ วิเคราะห์ค่าน้ำหนักคะแนน ตามตัวชี้วัด\/ผลการเรียนรู้ ตามรายวิชาต่าง ๆ ในแบบบันทึกผลการเรียนรายวิชา (ปพ.5-ต\/ป) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 อันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนและความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างครูและนักเรียนก่อนเริ่มการเรียนการสอนต่อไป<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tวันที่ 27 เมษายน  2560    นายทำนุ   วงษ์น้อย  ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ค่าน้ำหนักและคะแนนรายวิชา แบบบันทึกผลการเรียนรายวิชา (ปพ.5-ต\/ป)” <\/strong>เพื่อให้คุณครูได้ทบทวนและวิเคราะห์โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ ตามมาตรฐานการเรียนรู้\/ตัวชี้วัด\/ผลการเรียนรู้ วิเคราะห์ค่าน้ำหนักคะแนน ตามตัวชี้วัด\/ผลการเรียนรู้ ตามรายวิชาต่าง ๆ ในแบบบันทึกผลการเรียนรายวิชา (ปพ.5-ต\/ป) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 อันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนและความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างครูและนักเรียนก่อนเริ่มการเรียนการสอนต่อไป<\/p>\r\n","5":"ฆเนศจ์ นามสุวรรณ","ppost":"ฆเนศจ์ นามสุวรรณ","6":"391","views":"391","7":"52","cat_id":"52","8":"0","hot":"0","9":"2017-04-27 23:17:56","date":"2017-04-27 23:17:56","10":"1","active":"1","11":"52","uid":"52"},{"0":"2765","id":"2765","1":"ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ เพื่อรับการประเมินภายนอก รอบ 4 (รุ่นแรก)” และการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ผลการสอบ O-Net เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน","title":"ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ เพื่อรับการประเมินภายนอก รอบ 4 (รุ่นแรก)” และการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ผลการสอบ O-Net เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-04-26_17-49-32.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-04-26_17-49-32.jpg","4":"

\r\n\tโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ เพื่อรับการประเมินภายนอก รอบ 4 (รุ่นแรก)”<\/strong>ระหว่างวันที่ 25 – 26 เมษายน 2560 ให้แก่คณะครูเพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาแนวใหม่ เพื่อรับการประเมินคุณภาพจากหน่วยงานภายนอก รอบ 4 โดย สมศ. โดยในการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวนี้ ได้แต่งตั้งคณะครูรับผิดชอบการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 4 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และมาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล ตลอดจนการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)จากผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ ดังกล่าวนี้ ทำให้คุณครู มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานการประกันคุณภาพแนวใหม่เพิ่มขึ้นและจะช่วยให้โรงเรียนมีความพร้อมที่จะรับการประเมินภายนอกรอบ 4 รุ่นแรก ต่อไป และการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ผลการสอบ O-Net  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ โดยวิเคราะห์ตามตัวชี้วัดนักเรียนที่ต้องรู้<\/strong>ซึ่งต้องใช้ในการวัดผลการเรียน และตัวชี้วัดนักเรียนที่ควรรู้<\/strong> ซึ่งไม่ได้ใช้ในการทดสอบ O-Net แต่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ เพื่อรับการประเมินภายนอก รอบ 4 (รุ่นแรก)”<\/strong>ระหว่างวันที่ 25 – 26 เมษายน 2560 ให้แก่คณะครูเพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาแนวใหม่ เพื่อรับการประเมินคุณภาพจากหน่วยงานภายนอก รอบ 4 โดย สมศ. โดยในการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวนี้ ได้แต่งตั้งคณะครูรับผิดชอบการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 4 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และมาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล ตลอดจนการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)จากผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ ดังกล่าวนี้ ทำให้คุณครู มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานการประกันคุณภาพแนวใหม่เพิ่มขึ้นและจะช่วยให้โรงเรียนมีความพร้อมที่จะรับการประเมินภายนอกรอบ 4 รุ่นแรก ต่อไป และการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ผลการสอบ O-Net  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ โดยวิเคราะห์ตามตัวชี้วัดนักเรียนที่ต้องรู้<\/strong>ซึ่งต้องใช้ในการวัดผลการเรียน และตัวชี้วัดนักเรียนที่ควรรู้<\/strong> ซึ่งไม่ได้ใช้ในการทดสอบ O-Net แต่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน<\/p>\r\n","5":"ฆเนศจ์ นามสุวรรณ","ppost":"ฆเนศจ์ นามสุวรรณ","6":"513","views":"513","7":"52","cat_id":"52","8":"0","hot":"0","9":"2017-04-26 17:50:28","date":"2017-04-26 17:50:28","10":"1","active":"1","11":"52","uid":"52"},{"0":"2763","id":"2763","1":"การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”","title":"การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-04-26_14-49-06.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-04-26_14-49-06.jpg","4":"

\r\n\tการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในปีการศึกษา 2559 ที่ผ่านมา ตลอดจนวางแผนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในปีการศึกษา 2560 ต่อไป โดยการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)ของโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด และโรงเรียนได้ผ่านการประเมินและได้รับพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในปี 2556 และได้ผ่านการประเมินได้รับพระราชทานเกียรติบัตร ขั้นที่ 1 (ก.1) งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในปี 2558<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในปีการศึกษา 2559 ที่ผ่านมา ตลอดจนวางแผนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในปีการศึกษา 2560 ต่อไป โดยการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)ของโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด และโรงเรียนได้ผ่านการประเมินและได้รับพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในปี 2556 และได้ผ่านการประเมินได้รับพระราชทานเกียรติบัตร ขั้นที่ 1 (ก.1) งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในปี 2558<\/p>\r\n","5":"ฆเนศจ์ นามสุวรรณ","ppost":"ฆเนศจ์ นามสุวรรณ","6":"453","views":"453","7":"52","cat_id":"52","8":"0","hot":"0","9":"2017-04-26 14:53:10","date":"2017-04-26 14:53:10","10":"1","active":"1","11":"52","uid":"52"},{"0":"2750","id":"2750","1":"พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559","title":"พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-04-10_15-02-02.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-04-10_15-02-02.jpg","4":"

\r\n\tวันที่ 30 มีนาคม 2560 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีดาบตำรวจ ดร.สันติ จันทร์เพ็ญ นายกเทศมนตรีตำบลด่านมะขามเตี้ย เป็นประธานในการมอบ พร้อมด้วยนายทำนุ วงษ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม คณะครูและพระอาจารย์ทิวา สิรวัฒโน เข้าร่วมในพิธี<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tวันที่ 30 มีนาคม 2560 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีดาบตำรวจ ดร.สันติ จันทร์เพ็ญ นายกเทศมนตรีตำบลด่านมะขามเตี้ย เป็นประธานในการมอบ พร้อมด้วยนายทำนุ วงษ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม คณะครูและพระอาจารย์ทิวา สิรวัฒโน เข้าร่วมในพิธี<\/p>\r\n","5":"ฆเนศจ์ นามสุวรรณ","ppost":"ฆเนศจ์ นามสุวรรณ","6":"542","views":"542","7":"52","cat_id":"52","8":"0","hot":"0","9":"2017-04-10 15:02:09","date":"2017-04-10 15:02:09","10":"1","active":"1","11":"52","uid":"52"},{"0":"2730","id":"2730","1":"รับหนังสือยืมเรียนประจำปีการศึกษา 2560","title":"รับหนังสือยืมเรียนประจำปีการศึกษา 2560","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-03-27_13-30-40.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-03-27_13-30-40.jpg","4":"

\r\n\tเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้จัดให้มีการรับหนังสือยืมเรียนประจำปีการศึกษา 2560 ในระชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 และ 5-6 เพื่อให้ในเรียนได้นำหนังสือเรียนไปอ่านเป็นการเตรียมความพร้อมการเรียนในปีการศึกษา 2560 นี้<\/div>\r\n","description":"
\r\n\tเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้จัดให้มีการรับหนังสือยืมเรียนประจำปีการศึกษา 2560 ในระชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 และ 5-6 เพื่อให้ในเรียนได้นำหนังสือเรียนไปอ่านเป็นการเตรียมความพร้อมการเรียนในปีการศึกษา 2560 นี้<\/div>\r\n","5":"ฆเนศจ์ นามสุวรรณ","ppost":"ฆเนศจ์ นามสุวรรณ","6":"603","views":"603","7":"52","cat_id":"52","8":"0","hot":"0","9":"2017-03-27 13:31:16","date":"2017-03-27 13:31:16","10":"1","active":"1","11":"52","uid":"52"},{"0":"2729","id":"2729","1":"เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 27-30 มีนาคม 2560","title":"เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 27-30 มีนาคม 2560","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-03-27_13-24-18.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-03-27_13-24-18.jpg","4":"
\r\n\tเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โดยมีนักเรียนและผู้ปกครองให้ความสนใจมาสมัครเป็นจำนวนมาก<\/div>\r\n","description":"
\r\n\tเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โดยมีนักเรียนและผู้ปกครองให้ความสนใจมาสมัครเป็นจำนวนมาก<\/div>\r\n","5":"ฆเนศจ์ นามสุวรรณ","ppost":"ฆเนศจ์ นามสุวรรณ","6":"550","views":"550","7":"52","cat_id":"52","8":"0","hot":"0","9":"2017-03-27 13:24:49","date":"2017-03-27 13:24:49","10":"1","active":"1","11":"52","uid":"52"},{"0":"2728","id":"2728","1":"ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ ปีงบประมาณ 2560","title":"ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ ปีงบประมาณ 2560","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-03-27_13-14-39.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-03-27_13-14-39.jpg","4":"
\r\n\tเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมได้ต้อนรับคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ ปีงบประมาณ 2560 โดยมีนายสาคร แก้วอุปการ รองผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ให้การต้อนรับพร้อมมีการนำเสนอรายงานในรอบปี และได้รับคำแนะนำในการดำเนินจากท่านคณะกรรมการเป็นอย่างดียิ่ง<\/div>\r\n","description":"
\r\n\tเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมได้ต้อนรับคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ ปีงบประมาณ 2560 โดยมีนายสาคร แก้วอุปการ รองผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ให้การต้อนรับพร้อมมีการนำเสนอรายงานในรอบปี และได้รับคำแนะนำในการดำเนินจากท่านคณะกรรมการเป็นอย่างดียิ่ง<\/div>\r\n","5":"ฆเนศจ์ นามสุวรรณ","ppost":"ฆเนศจ์ นามสุวรรณ","6":"402","views":"402","7":"52","cat_id":"52","8":"0","hot":"0","9":"2017-03-27 13:16:06","date":"2017-03-27 13:16:06","10":"1","active":"1","11":"52","uid":"52"},{"0":"2727","id":"2727","1":"มอบทุนการศึกษาในโครงการเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวช่วยเหลือเด็กขาดแคลน","title":"มอบทุนการศึกษาในโครงการเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวช่วยเหลือเด็กขาดแคลน","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-03-27_13-09-03.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-03-27_13-09-03.jpg","4":"

\r\n\tเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 มอบทุนการศึกษาในโครงการเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวช่วยเหลือเด็กขาดแคลนและเด็กฝากเลี้ยงตามบ้าน ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนายทำนุ วงษ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เป็นประธานในการมอบทุนการศึกษา และมีนางเบ็ญชรี อุชชิน ผู้อำนวยการสถาบันเพาะกล้าคุณธรรม เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 มอบทุนการศึกษาในโครงการเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวช่วยเหลือเด็กขาดแคลนและเด็กฝากเลี้ยงตามบ้าน ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนายทำนุ วงษ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เป็นประธานในการมอบทุนการศึกษา และมีนางเบ็ญชรี อุชชิน ผู้อำนวยการสถาบันเพาะกล้าคุณธรรม เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้<\/p>\r\n","5":"ฆเนศจ์ นามสุวรรณ","ppost":"ฆเนศจ์ นามสุวรรณ","6":"325","views":"325","7":"52","cat_id":"52","8":"0","hot":"0","9":"2017-03-27 13:10:09","date":"2017-03-27 13:10:09","10":"1","active":"1","11":"52","uid":"52"},{"0":"2666","id":"2666","1":"กิจกรรมปัจฉิม นิเทศ ประจำปีการศึกษา 2559","title":"กิจกรรมปัจฉิม นิเทศ ประจำปีการศึกษา 2559","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-03-04_15-28-11.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-03-04_15-28-11.jpg","4":"

\r\n\tเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมได้จัด "กิจกรรมปัจฉิม นิเทศ ประจำปีการศึกษา 2559" ณ หอประชุมโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม โดยมีนายทำนุ วงษ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะครู ร่วมแสดงความยินดีให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 นี้<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมได้จัด "กิจกรรมปัจฉิม นิเทศ ประจำปีการศึกษา 2559" ณ หอประชุมโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม โดยมีนายทำนุ วงษ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะครู ร่วมแสดงความยินดีให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 นี้<\/p>\r\n","5":"ฆเนศจ์ นามสุวรรณ","ppost":"ฆเนศจ์ นามสุวรรณ","6":"400","views":"400","7":"52","cat_id":"52","8":"0","hot":"0","9":"2017-03-04 15:29:37","date":"2017-03-04 15:29:37","10":"1","active":"1","11":"52","uid":"52"},{"0":"2636","id":"2636","1":"เปิดบ้านวิชาการ Open House'60\" ประจำปีการศึกษา 2559","title":"เปิดบ้านวิชาการ Open House'60\" ประจำปีการศึกษา 2559","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-02-20_15-42-57.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-02-20_15-42-57.jpg","4":"

\r\n\tวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้จัดกิจกรรม "เปิดบ้านวิชาการ Open House'60" ประจำปีการศึกษา 2559 โดยนายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ได้ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ประถมศึกษา ผู้บริหารหน่วยงานในอำเภอด่านมะขาม เตี้ยวิทยาคม โดยมีนายทำนุ วงษ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ให้การต้อนรับ ในงานมีการแสดง ผลงานทางวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ และการแสดงความสามารถพิเศษของนักเรียน ในการนี้มีนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในอำเภอด่านมะขามเตี้ย เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้จัดกิจกรรม "เปิดบ้านวิชาการ Open House'60" ประจำปีการศึกษา 2559 โดยนายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ได้ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ประถมศึกษา ผู้บริหารหน่วยงานในอำเภอด่านมะขาม เตี้ยวิทยาคม โดยมีนายทำนุ วงษ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ให้การต้อนรับ ในงานมีการแสดง ผลงานทางวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ และการแสดงความสามารถพิเศษของนักเรียน ในการนี้มีนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในอำเภอด่านมะขามเตี้ย เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้<\/p>\r\n","5":"ฆเนศจ์ นามสุวรรณ","ppost":"ฆเนศจ์ นามสุวรรณ","6":"1248","views":"1248","7":"52","cat_id":"52","8":"0","hot":"0","9":"2017-02-20 15:43:09","date":"2017-02-20 15:43:09","10":"1","active":"1","11":"52","uid":"52"},{"0":"2577","id":"2577","1":"นายสมชาย รองเหลือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ตรวจเยี่ยมการสอบ O-Net","title":"นายสมชาย รองเหลือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ตรวจเยี่ยมการสอบ O-Net","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-02-06_11-33-55.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-02-06_11-33-55.jpg","4":"

\r\n\tเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา13.40น. นายสมชาย รองเหลือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 พร้อมด้วยศน.สุวิไล จันทร์สนอง ศึกษานิเทศก์ ได้มาตรวจเยี่ยมการสอบ 0-Net สนามสอบโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม  โดย นายทำนุ วงษ์น้อย ผู้อำวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมให้การต้อนรับพร้อมทั้งคณะครู<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา13.40น. นายสมชาย รองเหลือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 พร้อมด้วยศน.สุวิไล จันทร์สนอง ศึกษานิเทศก์ ได้มาตรวจเยี่ยมการสอบ 0-Net สนามสอบโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม  โดย นายทำนุ วงษ์น้อย ผู้อำวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมให้การต้อนรับพร้อมทั้งคณะครู<\/p>\r\n","5":"ฆเนศจ์ นามสุวรรณ","ppost":"ฆเนศจ์ นามสุวรรณ","6":"331","views":"331","7":"52","cat_id":"52","8":"0","hot":"0","9":"2017-02-06 11:34:10","date":"2017-02-06 11:34:10","10":"1","active":"1","11":"52","uid":"52"},{"0":"2538","id":"2538","1":"ผลการแข่งขันประติมากรรม ม.1 -ม.3 ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่66 ","title":"ผลการแข่งขันประติมากรรม ม.1 -ม.3 ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่66 ","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-02-02_14-46-50.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-02-02_14-46-50.jpg","4":"

\r\n\tขอแสดงความยินดีกับคณะครูผู้สอนและนักเรียนทุกคนที่ได้ทำการแข่งขันประติมากรรม ม.1 -ม.3 <\/span>ซึ่งเป็นตัวแทน สพม.8เข้าแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่66 วันที่ 31 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต<\/span>ที่ผ่านมา ผลการตัดสินได้รับรางวัลเหรียญเงิน <\/span><\/p>\r\n","description":"

\r\n\tขอแสดงความยินดีกับคณะครูผู้สอนและนักเรียนทุกคนที่ได้ทำการแข่งขันประติมากรรม ม.1 -ม.3 <\/span>ซึ่งเป็นตัวแทน สพม.8เข้าแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่66 วันที่ 31 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต<\/span>ที่ผ่านมา ผลการตัดสินได้รับรางวัลเหรียญเงิน <\/span><\/p>\r\n","5":"ฆเนศจ์ นามสุวรรณ","ppost":"ฆเนศจ์ นามสุวรรณ","6":"792","views":"792","7":"52","cat_id":"52","8":"0","hot":"0","9":"2017-02-02 14:47:04","date":"2017-02-02 14:47:04","10":"1","active":"1","11":"52","uid":"52"},{"0":"2454","id":"2454","1":"โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมรับ การนิเทศ ติดตาม เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำาเนินงานของสถานศึกษา","title":"โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมรับ การนิเทศ ติดตาม เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำาเนินงานของสถานศึกษา","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-01-17_13-57-59.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-01-17_13-57-59.jpg","4":"

\r\n\tโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมรับ การนิเทศ ติดตาม เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำาเนินงานของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๒\/๒๕๕๙ <\/div>\r\n
\r\n\tของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐<\/div>\r\n","description":"
\r\n\tโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมรับ การนิเทศ ติดตาม เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำาเนินงานของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๒\/๒๕๕๙ <\/div>\r\n
\r\n\tของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐<\/div>\r\n","5":"","ppost":"","6":"384","views":"384","7":"52","cat_id":"52","8":"0","hot":"0","9":"2017-01-17 13:59:16","date":"2017-01-17 13:59:16","10":"1","active":"1","11":"52","uid":"52"},{"0":"2453","id":"2453","1":"โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมเข้าร่วมในพิธีวันครูประจำปี2560 ","title":"โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมเข้าร่วมในพิธีวันครูประจำปี2560 ","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-01-17_13-13-07.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-01-17_13-13-07.jpg","4":"
\r\n\tผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมเข้าร่วมในพิธีวันครูประจำปี2560 <\/div>\r\n
\r\n\tพระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์ ด้วยครูดีมีคุณภาพ ศิษย์ซาบซึ้งในพระคุณครู ณ ศาลาร่วมใจ โรงเรียนวิสุทธรังษี กาญจนบุรี<\/div>\r\n","description":"
\r\n\tผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมเข้าร่วมในพิธีวันครูประจำปี2560 <\/div>\r\n
\r\n\tพระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์ ด้วยครูดีมีคุณภาพ ศิษย์ซาบซึ้งในพระคุณครู ณ ศาลาร่วมใจ โรงเรียนวิสุทธรังษี กาญจนบุรี<\/div>\r\n","5":"","ppost":"","6":"429","views":"429","7":"52","cat_id":"52","8":"0","hot":"0","9":"2017-01-17 13:13:27","date":"2017-01-17 13:13:27","10":"1","active":"1","11":"52","uid":"52"},{"0":"2437","id":"2437","1":"โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ร่วมบริจาค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้","title":"โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ร่วมบริจาค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-01-13_15-47-07.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-01-13_15-47-07.jpg","4":"
\r\n\tคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม โดยการนำของ นายทำนุ วงษ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ร่วมทำบุญตักบาตร อาหารแห้ง รวบรวมเงินบริจาค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้<\/div>\r\n
\r\n\tในวันศุกร์ ที่ 13 มกราคม พ.ศ.2560 เวลา 08.30 น.พร้อมนำไปมอบให้กับศูนย์รับบริจาคเงิน และสิ่งของเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ณ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี <\/div>\r\n","description":"
\r\n\tคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม โดยการนำของ นายทำนุ วงษ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ร่วมทำบุญตักบาตร อาหารแห้ง รวบรวมเงินบริจาค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้<\/div>\r\n
\r\n\tในวันศุกร์ ที่ 13 มกราคม พ.ศ.2560 เวลา 08.30 น.พร้อมนำไปมอบให้กับศูนย์รับบริจาคเงิน และสิ่งของเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ณ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี <\/div>\r\n","5":"","ppost":"","6":"392","views":"392","7":"52","cat_id":"52","8":"0","hot":"0","9":"2017-01-13 15:47:50","date":"2017-01-13 15:47:50","10":"1","active":"1","11":"52","uid":"52"},{"0":"2376","id":"2376","1":"กิจกรรมวันคริสต์มาส ปีการศึกษา 2559","title":"กิจกรรมวันคริสต์มาส ปีการศึกษา 2559","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-12-26_12-41-21.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-12-26_12-41-21.jpg","4":"
\r\n\tวันที่ 26 ธันวาคม 2559 กลุ่มสาะการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส โดยมีการตอบปัญหาและมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ตอบถูกต้อง<\/div>\r\n","description":"
\r\n\tวันที่ 26 ธันวาคม 2559 กลุ่มสาะการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส โดยมีการตอบปัญหาและมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ตอบถูกต้อง<\/div>\r\n","5":"","ppost":"","6":"491","views":"491","7":"52","cat_id":"52","8":"0","hot":"0","9":"2016-12-26 12:41:33","date":"2016-12-26 12:41:33","10":"1","active":"1","11":"52","uid":"52"},{"0":"2375","id":"2375","1":"การประชุมกลุ่มเชิงปฏิบัติการสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน","title":"การประชุมกลุ่มเชิงปฏิบัติการสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-12-26_12-33-26.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-12-26_12-33-26.jpg","4":"
\r\n\tเมื่อวันที่ 23-24 ธันวาคม 2559 ได้คณะครูโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากร ในการประชุมกลุ่ม<\/div>\r\n
\r\n\tเชิงปฏิบัติการสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (เป้าหมาย) ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราช<\/div>\r\n
\r\n\tดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ณ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม<\/div>\r\n","description":"
\r\n\tเมื่อวันที่ 23-24 ธันวาคม 2559 ได้คณะครูโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากร ในการประชุมกลุ่ม<\/div>\r\n
\r\n\tเชิงปฏิบัติการสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (เป้าหมาย) ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราช<\/div>\r\n
\r\n\tดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ณ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม<\/div>\r\n","5":"","ppost":"","6":"375","views":"375","7":"52","cat_id":"52","8":"0","hot":"0","9":"2016-12-26 12:33:37","date":"2016-12-26 12:33:37","10":"1","active":"1","11":"52","uid":"52"},{"0":"2374","id":"2374","1":"อบรมค่ายพุทธบุตร ประจำปีการศึกษา 2559","title":"อบรมค่ายพุทธบุตร ประจำปีการศึกษา 2559","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-12-26_12-31-41.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-12-26_12-31-41.jpg","4":"
\r\n\tเมื่อวันที่ 15-17 ธันวาคม 2559 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้นำนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมอบรมคุณธรรม จริยธรรม (ค่ายพุทธบุตร) ประจำปีการศึกษา 2559 ณ วัดตะคร้ำเอน จ.กาญจนบุรี<\/div>\r\n","description":"
\r\n\tเมื่อวันที่ 15-17 ธันวาคม 2559 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้นำนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมอบรมคุณธรรม จริยธรรม (ค่ายพุทธบุตร) ประจำปีการศึกษา 2559 ณ วัดตะคร้ำเอน จ.กาญจนบุรี<\/div>\r\n","5":"","ppost":"","6":"468","views":"468","7":"52","cat_id":"52","8":"0","hot":"0","9":"2016-12-26 12:31:51","date":"2016-12-26 12:31:51","10":"1","active":"1","11":"52","uid":"52"},{"0":"2373","id":"2373","1":"เข้าค่ายลูกเสือพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2559","title":"เข้าค่ายลูกเสือพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2559","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-12-26_12-30-03.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-12-26_12-30-03.jpg","4":"
\r\n\tเมื่อวันที่ 15-17 ธันวาคม 2559 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้นำนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทำกิจกรรม<\/div>\r\n
\r\n\tพัฒนาผู้เรียน เข้าค่ายลูกเสือพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม  และมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 เข้าค่ายลูกเสือพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ณ ค่ายลูกเสือสิทธิศึกษา (ST camp) จังหวัดกาญจนบุรี <\/div>\r\n","description":"
\r\n\tเมื่อวันที่ 15-17 ธันวาคม 2559 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้นำนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทำกิจกรรม<\/div>\r\n
\r\n\tพัฒนาผู้เรียน เข้าค่ายลูกเสือพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม  และมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 เข้าค่ายลูกเสือพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ณ ค่ายลูกเสือสิทธิศึกษา (ST camp) จังหวัดกาญจนบุรี <\/div>\r\n","5":"","ppost":"","6":"1817","views":"1817","7":"52","cat_id":"52","8":"0","hot":"0","9":"2016-12-26 12:30:32","date":"2016-12-26 12:30:32","10":"1","active":"1","11":"52","uid":"52"},{"0":"2372","id":"2372","1":"กิจกรรมวันแนะแนวอาชีพในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2560","title":"กิจกรรมวันแนะแนวอาชีพในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2560","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-12-26_12-24-18.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-12-26_12-24-18.jpg","4":"
\r\n\tเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้นำนักเรียนเข้ารับการอบรมโครงการความพร้อมแก่<\/div>\r\n
\r\n\tกำลังแรงงาน กิจกรรมวันแนะแนวอาชีพในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2560 จัดโดย สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี<\/div>\r\n","description":"
\r\n\tเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้นำนักเรียนเข้ารับการอบรมโครงการความพร้อมแก่<\/div>\r\n
\r\n\tกำลังแรงงาน กิจกรรมวันแนะแนวอาชีพในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2560 จัดโดย สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี<\/div>\r\n","5":"","ppost":"","6":"374","views":"374","7":"52","cat_id":"52","8":"0","hot":"0","9":"2016-12-26 12:24:43","date":"2016-12-26 12:24:43","10":"1","active":"1","11":"52","uid":"52"},{"0":"2358","id":"2358","1":"ประเมินการดำเนินการโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษา","title":"ประเมินการดำเนินการโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษา","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-12-26_10-42-02.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-12-26_10-42-02.jpg","4":"

\r\n\tวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ คณะประเมินจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘  เข้าประเมินการจัดการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาของโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ คณะประเมินจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘  เข้าประเมินการจัดการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาของโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"346","views":"346","7":"52","cat_id":"52","8":"0","hot":"0","9":"2016-12-23 15:33:12","date":"2016-12-23 15:33:12","10":"1","active":"1","11":"52","uid":"52"},{"0":"2307","id":"2307","1":"การอบรมโครงการสร้างจิตสำนักต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รุ่นที่ 1","title":"การอบรมโครงการสร้างจิตสำนักต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รุ่นที่ 1","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-12-07_11-34-11.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-12-07_11-34-11.jpg","4":"

\r\n\tเมื่อวันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2559   นายดุรงค์ฤทธิ์ ศิริวัฒนพันธ์ นายอำเภอด่านมะขามเตี้ยเป็นประธานในการเปิดการอบรมโครงการสร้างจิตสำนักต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ซึ่งจัดโดยหน่วยตำรวจสันติบาลจังหวัดกาญจนบุรี กองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจสันติบาล 1 กองบัญชาการตำรวจสันติบาล รายงานวัตถุประสงค์การอบรมโดย พันตำรวจโท ณกรณ์  กรรณสูต สว.กก.4 บก.ส.1 และวิทยากรในการอบรม ร.ต.ท.ญาณวุฒิ  ชอบสว่าง รอง สว.กก.4 บก.ส.1<\/div>\r\n
\r\n\tทั้งนี้ นายทำนุ วงษ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้นำนักเรียนจำนวน 100 คน เข้ารับการอบรม<\/div>\r\n","description":"
\r\n\tเมื่อวันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2559   นายดุรงค์ฤทธิ์ ศิริวัฒนพันธ์ นายอำเภอด่านมะขามเตี้ยเป็นประธานในการเปิดการอบรมโครงการสร้างจิตสำนักต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ซึ่งจัดโดยหน่วยตำรวจสันติบาลจังหวัดกาญจนบุรี กองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจสันติบาล 1 กองบัญชาการตำรวจสันติบาล รายงานวัตถุประสงค์การอบรมโดย พันตำรวจโท ณกรณ์  กรรณสูต สว.กก.4 บก.ส.1 และวิทยากรในการอบรม ร.ต.ท.ญาณวุฒิ  ชอบสว่าง รอง สว.กก.4 บก.ส.1<\/div>\r\n
\r\n\tทั้งนี้ นายทำนุ วงษ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้นำนักเรียนจำนวน 100 คน เข้ารับการอบรม<\/div>\r\n","5":"","ppost":"","6":"574","views":"574","7":"52","cat_id":"52","8":"0","hot":"0","9":"2016-12-07 11:35:02","date":"2016-12-07 11:35:02","10":"1","active":"1","11":"52","uid":"52"},{"0":"2294","id":"2294","1":"การประชุมกลุ่มเชิงปฏิบัติการสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (เป้าหมาย)","title":"การประชุมกลุ่มเชิงปฏิบัติการสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (เป้าหมาย)","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-12-02_15-31-37.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-12-02_15-31-37.jpg","4":"
\r\n\tเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2559  นายทำนุ  วงษ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้นำคณะครูโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เข้ารับการประชุมกลุ่มเชิงปฏิบัติการสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (เป้าหมาย) ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ณ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม <\/div>\r\n
\r\n\tโดยมีครูที่เป็นวิทยากรฐาน ได้แก่ นางสาวพลอยไพลิน ชนะเลิศ , นางสาวกฤษดาพร ขำเลิศ , นางอัมพิกา เปลี่ยนบุญชู  , นางสาวสุชาดา รักคง      และครูผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ นายฆเนศจ์ นามสุวรรณ , นางสาวพจมาลย์  เขียวเซ็น , นางสาวพิกุล  โพนพุธ ,  นางสาวกิตติมา  อุดมสินค้า  นางสาวภิญญพัชญ์ รักพวก , นางสาวกิ่งกัญญา ทรงมิตร  <\/div>\r\n","description":"
\r\n\tเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2559  นายทำนุ  วงษ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้นำคณะครูโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เข้ารับการประชุมกลุ่มเชิงปฏิบัติการสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (เป้าหมาย) ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ณ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม <\/div>\r\n
\r\n\tโดยมีครูที่เป็นวิทยากรฐาน ได้แก่ นางสาวพลอยไพลิน ชนะเลิศ , นางสาวกฤษดาพร ขำเลิศ , นางอัมพิกา เปลี่ยนบุญชู  , นางสาวสุชาดา รักคง      และครูผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ นายฆเนศจ์ นามสุวรรณ , นางสาวพจมาลย์  เขียวเซ็น , นางสาวพิกุล  โพนพุธ ,  นางสาวกิตติมา  อุดมสินค้า  นางสาวภิญญพัชญ์ รักพวก , นางสาวกิ่งกัญญา ทรงมิตร  <\/div>\r\n","5":"","ppost":"","6":"703","views":"703","7":"52","cat_id":"52","8":"0","hot":"0","9":"2016-12-02 15:35:44","date":"2016-12-02 15:35:44","10":"1","active":"1","11":"52","uid":"52"},{"0":"2258","id":"2258","1":"กิจกรรมถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว","title":"กิจกรรมถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-11-25_14-46-02.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-11-25_14-46-02.jpg","4":"
\r\n\tเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ นำโดย นายสาคร แก้วอุปการ  รองผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม และคณะลูกเสือ – เนตรนารี  ได้จัดกิจกรรมถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต (วันวชิราวุธ) เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ณ โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม<\/div>\r\n","description":"
\r\n\tเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ นำโดย นายสาคร แก้วอุปการ  รองผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม และคณะลูกเสือ – เนตรนารี  ได้จัดกิจกรรมถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต (วันวชิราวุธ) เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ณ โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม<\/div>\r\n","5":"","ppost":"","6":"793","views":"793","7":"52","cat_id":"52","8":"0","hot":"0","9":"2016-11-25 13:12:18","date":"2016-11-25 13:12:18","10":"1","active":"1","11":"52","uid":"52"},{"0":"2213","id":"2213","1":"กิจกรรม \"รวมพลังแห่งความภักดี\"","title":"กิจกรรม \"รวมพลังแห่งความภักดี\"","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-11-22_13-40-57.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-11-22_13-40-57.jpg","4":"
\r\n\tนายทำนุ   วงษ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้ร่วมจัดกิจกรรม”รวมพลังแห่งความภักดี” เพื่อแสดงความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ปีที่ 89 ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 โดยมีรายละเอียดการจัดกิจกรรม ดังนี้ การทำดีด้วยกาย โดยการทำความสะอาดห้องเรียน การทำความสะอาดเขตพื้นที่ความรับผิดชอบในโรงเรียน การปลูกต้นไม้ของพ่อ ”ต้นราชพฤกษ์” (ต้นคูณ)  การเยี่ยมผู้ป่วย โดยนายสาคร  แก้วอุปการ รองผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม พร้อมด้วย คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้นำสิ่งของไปเยี่ยมผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย  การบริจาคโลหิต คุณครูราเชนทร์  แก้วพิทักษ์ และพระอาจารย์ทิวา สิริวัฒโน พร้อมด้วยนักเรียนจิตอาสา   จำนวน  10  คน ได้บริจาคโลหิต ณ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา  อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  และการทำความสะอาดสาธารณสถาน ณ วัดด่านมะขามเตี้ย    การทำดีด้วยวาจา  โดยการร้องเพลงชาติ  การปฏิญาณตนทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์  ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี    การทำความดีด้วยใจ โดยการยืนสงบนิ่ง เป็นเวลา 89 วินาที  การอธิษฐานและกราบเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้<\/div>\r\n","description":"
\r\n\tนายทำนุ   วงษ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้ร่วมจัดกิจกรรม”รวมพลังแห่งความภักดี” เพื่อแสดงความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ปีที่ 89 ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 โดยมีรายละเอียดการจัดกิจกรรม ดังนี้ การทำดีด้วยกาย โดยการทำความสะอาดห้องเรียน การทำความสะอาดเขตพื้นที่ความรับผิดชอบในโรงเรียน การปลูกต้นไม้ของพ่อ ”ต้นราชพฤกษ์” (ต้นคูณ)  การเยี่ยมผู้ป่วย โดยนายสาคร  แก้วอุปการ รองผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม พร้อมด้วย คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้นำสิ่งของไปเยี่ยมผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย  การบริจาคโลหิต คุณครูราเชนทร์  แก้วพิทักษ์ และพระอาจารย์ทิวา สิริวัฒโน พร้อมด้วยนักเรียนจิตอาสา   จำนวน  10  คน ได้บริจาคโลหิต ณ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา  อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  และการทำความสะอาดสาธารณสถาน ณ วัดด่านมะขามเตี้ย    การทำดีด้วยวาจา  โดยการร้องเพลงชาติ  การปฏิญาณตนทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์  ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี    การทำความดีด้วยใจ โดยการยืนสงบนิ่ง เป็นเวลา 89 วินาที  การอธิษฐานและกราบเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้<\/div>\r\n","5":"","ppost":"","6":"728","views":"728","7":"52","cat_id":"52","8":"0","hot":"0","9":"2016-11-22 13:41:13","date":"2016-11-22 13:41:13","10":"1","active":"1","11":"52","uid":"52"},{"0":"2211","id":"2211","1":"การสอบธรรมสนามหลวง 2559","title":"การสอบธรรมสนามหลวง 2559","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-11-22_13-18-37.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-11-22_13-18-37.jpg","4":"

\r\n\tเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ได้ดำเนินการจัดสอบธรรมสนามหลวง 2559 โดยเจ้าอาวาสวัดด่านมะขามเตี้ยร่วมกับผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ร่วมจัดสถานที่สอบและควบคุมการสอบ ได้อย่างเรียบร้อย<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ได้ดำเนินการจัดสอบธรรมสนามหลวง 2559 โดยเจ้าอาวาสวัดด่านมะขามเตี้ยร่วมกับผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ร่วมจัดสถานที่สอบและควบคุมการสอบ ได้อย่างเรียบร้อย<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"391","views":"391","7":"52","cat_id":"52","8":"0","hot":"0","9":"2016-11-22 13:19:18","date":"2016-11-22 13:19:18","10":"1","active":"1","11":"52","uid":"52"},{"0":"2132","id":"2132","1":"โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมร่วมกันจัดทำริบบิ้นสีดำแจกประชาชน","title":"โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมร่วมกันจัดทำริบบิ้นสีดำแจกประชาชน","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-10-31_16-26-11.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-10-31_16-26-11.jpg","4":"

\r\n\tเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559 นายทำนุ  วงษ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนร่วมกันจัดทำริบบิ้นสีดำจำนวน 1,800 ชิ้น เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนใช้ติดเสื้อผ้า แทนการสวมเสื้อสีดำไว้ทุกข์ เพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559 นายทำนุ  วงษ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนร่วมกันจัดทำริบบิ้นสีดำจำนวน 1,800 ชิ้น เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนใช้ติดเสื้อผ้า แทนการสวมเสื้อสีดำไว้ทุกข์ เพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"1662","views":"1662","7":"52","cat_id":"52","8":"0","hot":"0","9":"2016-10-31 16:28:31","date":"2016-10-31 16:28:31","10":"1","active":"1","11":"52","uid":"52"},{"0":"2126","id":"2126","1":"ประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559","title":"ประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-10-30_06-36-19.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-10-30_06-36-19.jpg","4":"

\r\n\tเมื่อวันที่ 26-28 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้จัดการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โดยนายทำนุ วงษ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม นำยืนไว้อาลัยน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ไว้อาลัยส่งดวงพระวิญญาณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เป็นเวลา 99 วินาที ก่อนเริ่มการประชุม พร้อมทางโรงเรียนได้จัดทำริบบิ้นไวอาลัย แจกให้กับผู้ปกครองทุกท่าน พร้อมเชิญชวนผู้ปกครองร่วมลงนามถวายความอาลัยด้วย<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tเมื่อวันที่ 26-28 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้จัดการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โดยนายทำนุ วงษ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม นำยืนไว้อาลัยน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ไว้อาลัยส่งดวงพระวิญญาณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เป็นเวลา 99 วินาที ก่อนเริ่มการประชุม พร้อมทางโรงเรียนได้จัดทำริบบิ้นไวอาลัย แจกให้กับผู้ปกครองทุกท่าน พร้อมเชิญชวนผู้ปกครองร่วมลงนามถวายความอาลัยด้วย<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"416","views":"416","7":"52","cat_id":"52","8":"0","hot":"0","9":"2016-10-30 06:37:58","date":"2016-10-30 06:37:58","10":"1","active":"1","11":"52","uid":"52"},{"0":"2102","id":"2102","1":"ถวายบังคมวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2559","title":"ถวายบังคมวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2559","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-10-24_12-16-57.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-10-24_12-16-57.jpg","4":"

\r\n\tเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2559 ณ หอประชุมอำเภอด่านมะขามเตี้ย นายทำนุ วงษ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้นำคณะครูเข้ารวมพิธีถวายบังคมวางพวงมาลา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2559 โดยมี ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมพิธี <\/p>\r\n","description":"

\r\n\tเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2559 ณ หอประชุมอำเภอด่านมะขามเตี้ย นายทำนุ วงษ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้นำคณะครูเข้ารวมพิธีถวายบังคมวางพวงมาลา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2559 โดยมี ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมพิธี <\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"574","views":"574","7":"52","cat_id":"52","8":"0","hot":"0","9":"2016-10-24 12:17:17","date":"2016-10-24 12:17:17","10":"1","active":"1","11":"52","uid":"52"},{"0":"2101","id":"2101","1":"การอบรมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้","title":"การอบรมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-10-24_11-54-15.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-10-24_11-54-15.jpg","4":"

\r\n\tเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุม โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม  ได้มีการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้กับคณะครูโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม โดยนายทำนุ วงษ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการเปิดการอบรม<\/div>\r\n","description":"
\r\n\tเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุม โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม  ได้มีการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้กับคณะครูโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม โดยนายทำนุ วงษ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการเปิดการอบรม<\/div>\r\n","5":"","ppost":"","6":"381","views":"381","7":"52","cat_id":"52","8":"0","hot":"0","9":"2016-10-24 11:54:27","date":"2016-10-24 11:54:27","10":"1","active":"1","11":"52","uid":"52"},{"0":"2100","id":"2100","1":"การอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบการจัดการเรียนรู้","title":"การอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบการจัดการเรียนรู้","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-10-24_11-50-36.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-10-24_11-50-36.jpg","4":"
\r\n\tเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุม โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้มีการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ให้กับคณะครูโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม<\/div>\r\n
\r\n\t <\/div>\r\n
\r\n\t         โดยนายทำนุ วงษ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียน  นำยืนไว้อาลัยน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ไว้อาลัยส่งดวงพระวิญญาณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เป็นเวลา 99 วินาที ก่อนเริ่มการอบรม<\/div>\r\n","description":"
\r\n\tเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุม โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้มีการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ให้กับคณะครูโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม<\/div>\r\n
\r\n\t <\/div>\r\n
\r\n\t         โดยนายทำนุ วงษ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียน  นำยืนไว้อาลัยน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ไว้อาลัยส่งดวงพระวิญญาณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เป็นเวลา 99 วินาที ก่อนเริ่มการอบรม<\/div>\r\n","5":"","ppost":"","6":"347","views":"347","7":"52","cat_id":"52","8":"0","hot":"0","9":"2016-10-24 11:50:43","date":"2016-10-24 11:50:43","10":"1","active":"1","11":"52","uid":"52"},{"0":"2060","id":"2060","1":"การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 02\/2559","title":"การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 02\/2559","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-10-10_12-57-35.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-10-10_12-57-35.jpg","4":"

\r\n\tวันจันทร์ที่10 ตุลาคม 2559  โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 02\/2559 ณ ห้องผู้อำนวยการ โดยมี ดต.ดร.สันติ จันทร์เพ็ญ นายกเทศมนตรี ตำบลด่านมะขามเตี้ย เป็นประธานในการประชุม ร่วมด้วยผู้บริหารโรงเรียนและคณะครู<\/span><\/span><\/p>\r\n","description":"

\r\n\tวันจันทร์ที่10 ตุลาคม 2559  โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 02\/2559 ณ ห้องผู้อำนวยการ โดยมี ดต.ดร.สันติ จันทร์เพ็ญ นายกเทศมนตรี ตำบลด่านมะขามเตี้ย เป็นประธานในการประชุม ร่วมด้วยผู้บริหารโรงเรียนและคณะครู<\/span><\/span><\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"384","views":"384","7":"52","cat_id":"52","8":"0","hot":"0","9":"2016-10-10 12:57:50","date":"2016-10-10 12:57:50","10":"1","active":"1","11":"52","uid":"52"},{"0":"2025","id":"2025","1":"การประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2558","title":"การประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2558","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-09-28_13-31-14.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-09-28_13-31-14.jpg","4":"

\r\n\tวันที่ 28 กันยายน 2559 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้เข้ารับการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2558 มีคณะกรรมการประเมินจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 นำโดย นางนวลจันทร์  ลักษิตานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ และคณะกรรมการประเมิน จากสถานศึกษาจังหวัดราชบุรี และได้รับการต้อนรับจาก นางขวัญใจ โพธิ์ทองนาค รองผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมและคณะครูทุกท่าน<\/div>\r\n","description":"
\r\n\tวันที่ 28 กันยายน 2559 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้เข้ารับการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2558 มีคณะกรรมการประเมินจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 นำโดย นางนวลจันทร์  ลักษิตานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ และคณะกรรมการประเมิน จากสถานศึกษาจังหวัดราชบุรี และได้รับการต้อนรับจาก นางขวัญใจ โพธิ์ทองนาค รองผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมและคณะครูทุกท่าน<\/div>\r\n","5":"","ppost":"","6":"1416","views":"1416","7":"52","cat_id":"52","8":"0","hot":"0","9":"2016-09-28 13:31:30","date":"2016-09-28 13:31:30","10":"1","active":"1","11":"52","uid":"52"},{"0":"2002","id":"2002","1":"กิจกรรมการจัดการความรู้ครูต้นแบบกระบวนการสอนคิดเชิงเหตุและผลสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21","title":"กิจกรรมการจัดการความรู้ครูต้นแบบกระบวนการสอนคิดเชิงเหตุและผลสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-09-20_14-02-55.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-09-20_14-02-55.jpg","4":"

\r\n\tวันที่ 20 กันยายน 2559 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ครูต้นแบบกระบวนการสอนคิดเชิงเหตุและผลสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยการสนับสนุนงบประมาณ จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ผศ.ดร.มณฑา  จำปาเหลืองดร.ปราโมทย์ ตงฉิน, อ.เกรียงไกร  จริยะปัญญา ,ดร.เตือนใจ  รักษาพงศ์ ,ผอ.ดวงสมร  บาตรโพธิ์  ,ดร.ศศกร  ไชยคำหาญ โดยมีนายทำนุ วงษ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เป็นประธานเปิด และมีนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tวันที่ 20 กันยายน 2559 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ครูต้นแบบกระบวนการสอนคิดเชิงเหตุและผลสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยการสนับสนุนงบประมาณ จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ผศ.ดร.มณฑา  จำปาเหลืองดร.ปราโมทย์ ตงฉิน, อ.เกรียงไกร  จริยะปัญญา ,ดร.เตือนใจ  รักษาพงศ์ ,ผอ.ดวงสมร  บาตรโพธิ์  ,ดร.ศศกร  ไชยคำหาญ โดยมีนายทำนุ วงษ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เป็นประธานเปิด และมีนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"518","views":"518","7":"52","cat_id":"52","8":"0","hot":"0","9":"2016-09-20 14:03:20","date":"2016-09-20 14:03:20","10":"1","active":"1","11":"52","uid":"52"},{"0":"1958","id":"1958","1":"กีฬาภายใน \"บัวหลวงเกม 2559\" โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม","title":"กีฬาภายใน \"บัวหลวงเกม 2559\" โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-09-06_14-48-44.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-09-06_14-48-44.jpg","4":"

\r\n\tเมื่อวันที่  1 กันยายน 2559 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม จัดกีฬาภายใน "บัวหลวงเกม 2559" ณ สนามฟุตบอลอำเภอด่านมะขามเตี้ย โดยมี ดต.ดร.สันติ จันทร์เพ็ญ นายกเทศมนตรี ตำบลด่านมะขามเตี้ย เป็นประธานเปิดงาน พร้อมผู้นำหน่วยงานราชการในอำเภอด่านมะขามเตี้ย  โดยนายทำนุ วงษ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมให้การต้อนรับพร้อมด้วยคณะครู นักเรียน <\/p>\r\n","description":"

\r\n\tเมื่อวันที่  1 กันยายน 2559 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม จัดกีฬาภายใน "บัวหลวงเกม 2559" ณ สนามฟุตบอลอำเภอด่านมะขามเตี้ย โดยมี ดต.ดร.สันติ จันทร์เพ็ญ นายกเทศมนตรี ตำบลด่านมะขามเตี้ย เป็นประธานเปิดงาน พร้อมผู้นำหน่วยงานราชการในอำเภอด่านมะขามเตี้ย  โดยนายทำนุ วงษ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมให้การต้อนรับพร้อมด้วยคณะครู นักเรียน <\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"913","views":"913","7":"52","cat_id":"52","8":"0","hot":"0","9":"2016-09-06 14:49:09","date":"2016-09-06 14:49:09","10":"1","active":"1","11":"52","uid":"52"},{"0":"1957","id":"1957","1":"นิทรรศการ \" เหลียวหลัง แลหน้า โรงเรียนในฝัน สพม.8\"","title":"นิทรรศการ \" เหลียวหลัง แลหน้า โรงเรียนในฝัน สพม.8\"","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-09-06_14-46-17.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-09-06_14-46-17.jpg","4":"

\r\n\tเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้เป็นตัวแทนจัดนิทรรศการ " เหลียวหลัง แลหน้า โรงเรียนในฝัน สพม.8" ณ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี  โดยมี ดร.ชัยยศ    อิ่มสุวรรณ์   รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้เป็นตัวแทนจัดนิทรรศการ " เหลียวหลัง แลหน้า โรงเรียนในฝัน สพม.8" ณ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี  โดยมี ดร.ชัยยศ    อิ่มสุวรรณ์   รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"413","views":"413","7":"52","cat_id":"52","8":"0","hot":"0","9":"2016-09-06 14:46:38","date":"2016-09-06 14:46:38","10":"1","active":"1","11":"52","uid":"52"},{"0":"1956","id":"1956","1":"โครงการบูรณาการวันรุ่น คปสอ.ด่านมะขามเตี้ย","title":"โครงการบูรณาการวันรุ่น คปสอ.ด่านมะขามเตี้ย","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-09-06_14-42-24.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-09-06_14-42-24.jpg","4":"

\r\n\tเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559 นายสาคร แก้วอุปการ รองผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เป็นประธานเปิดโครงการบูรณาการวันรุ่น คปสอ.ด่านมะขามเตี้ย ณ ห้องประชุมโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม โดยได้รับการอบรมจากวิทยากร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย , สำนักงานสาธารณสุข อำเภอด่านมะขามเตี้ย และวิทยากรนัทนาการจากตำรวจตระเวณชายเดน จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีตัวแทนนักเรียนในเขตอำเภอด่านมะขามเตี้ย เข้ารับการอบรม<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559 นายสาคร แก้วอุปการ รองผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เป็นประธานเปิดโครงการบูรณาการวันรุ่น คปสอ.ด่านมะขามเตี้ย ณ ห้องประชุมโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม โดยได้รับการอบรมจากวิทยากร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย , สำนักงานสาธารณสุข อำเภอด่านมะขามเตี้ย และวิทยากรนัทนาการจากตำรวจตระเวณชายเดน จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีตัวแทนนักเรียนในเขตอำเภอด่านมะขามเตี้ย เข้ารับการอบรม<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"356","views":"356","7":"52","cat_id":"52","8":"0","hot":"0","9":"2016-09-06 14:42:51","date":"2016-09-06 14:42:51","10":"1","active":"1","11":"52","uid":"52"},{"0":"1833","id":"1833","1":"ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ร่วมกับอำเภอด่านมะขามเตี้ย","title":"ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ร่วมกับอำเภอด่านมะขามเตี้ย","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-08-15_01-03-21.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-08-15_01-03-21.jpg","4":"

\r\n\tเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2559 ที่ห้องประชุมอำเภอด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ประชาชนทุกหมู่เหล่า โดยการนำของนายอำเภอด่านมะขามเตี้ย นายเพชรรัตน์ จรูญนาค ร่วมกัน รวมใจถวายพระพร เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559 ทั้งนี้นายทำนุ วงษ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีดังกล่าว<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2559 ที่ห้องประชุมอำเภอด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ประชาชนทุกหมู่เหล่า โดยการนำของนายอำเภอด่านมะขามเตี้ย นายเพชรรัตน์ จรูญนาค ร่วมกัน รวมใจถวายพระพร เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559 ทั้งนี้นายทำนุ วงษ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีดังกล่าว<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"397","views":"397","7":"52","cat_id":"52","8":"0","hot":"0","9":"2016-08-15 01:03:50","date":"2016-08-15 01:03:50","10":"1","active":"1","11":"52","uid":"52"},{"0":"1832","id":"1832","1":"โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 ","title":"โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 ","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-08-15_00-33-34.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-08-15_00-33-34.jpg","4":"

\r\n\tเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมานายทำนุ วงษ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ประธานในพิธี   พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ร่วมจัดงานถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559 รวมถึงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประกอบไปด้วย การทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง การแสดงของนักเรียน การมอบรางวัลแม่ดีเด่น  รางวัลการประกวดวาดภาพ รางวัลการแต่งกลอน เกี่ยวกับแม่ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมรำลึกพระคุณแม่ ณ หอประชุมโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมานายทำนุ วงษ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ประธานในพิธี   พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ร่วมจัดงานถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559 รวมถึงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประกอบไปด้วย การทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง การแสดงของนักเรียน การมอบรางวัลแม่ดีเด่น  รางวัลการประกวดวาดภาพ รางวัลการแต่งกลอน เกี่ยวกับแม่ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมรำลึกพระคุณแม่ ณ หอประชุมโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"589","views":"589","7":"52","cat_id":"52","8":"0","hot":"0","9":"2016-08-15 00:33:45","date":"2016-08-15 00:33:45","10":"1","active":"1","11":"52","uid":"52"},{"0":"1753","id":"1753","1":" กิจกรรมรณรงค์ออกเสียงประชามติ","title":" กิจกรรมรณรงค์ออกเสียงประชามติ","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-08-04_11-43-17.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-08-04_11-43-17.jpg","4":"

\r\n\tเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม  2559 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมร่วมกับหน่วยงานอำเภอด่านมะขามเตี้ย <\/div>\r\n
\r\n\t จัดกิจการกรรมรณรงค์ออกเสียงประชามติ ๗ สิงหา ประชามติร่วมใจ ประชาธิปไตยมั่นคง โดยแจกแผ่นพับเพื่อประชาสัมพันธ์<\/div>\r\n
\r\n\t และให้ความรู้ชาวบ้าน ประชาชน  โดยได้การตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี  <\/div>\r\n","description":"
\r\n\tเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม  2559 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมร่วมกับหน่วยงานอำเภอด่านมะขามเตี้ย <\/div>\r\n
\r\n\t จัดกิจการกรรมรณรงค์ออกเสียงประชามติ ๗ สิงหา ประชามติร่วมใจ ประชาธิปไตยมั่นคง โดยแจกแผ่นพับเพื่อประชาสัมพันธ์<\/div>\r\n
\r\n\t และให้ความรู้ชาวบ้าน ประชาชน  โดยได้การตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี  <\/div>\r\n","5":"","ppost":"","6":"428","views":"428","7":"52","cat_id":"52","8":"0","hot":"0","9":"2016-08-04 11:43:40","date":"2016-08-04 11:43:40","10":"1","active":"1","11":"52","uid":"52"},{"0":"1742","id":"1742","1":"งานประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 4","title":"งานประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 4","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-08-02_23-31-41.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-08-02_23-31-41.jpg","4":"
\r\n\tเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2559 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม โดยการนำของนายทำนุ วงษ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้นำตัวแทนบุคลากรครูและนักเรียน เข้าร่วมในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 4 หวนดูทรัพยสิ่งสินนคร ณ พระราชวังดุสิต (สนามเสือป่า) กรุงเทพมหานคร ซึ่งโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับเกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์ ขั้นที่ 1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จึงได้รับเกียรติให้ร่วมจัดนิทรรศการในครั้งนี้<\/div>\r\n","description":"
\r\n\tเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2559 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม โดยการนำของนายทำนุ วงษ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้นำตัวแทนบุคลากรครูและนักเรียน เข้าร่วมในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 4 หวนดูทรัพยสิ่งสินนคร ณ พระราชวังดุสิต (สนามเสือป่า) กรุงเทพมหานคร ซึ่งโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับเกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์ ขั้นที่ 1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จึงได้รับเกียรติให้ร่วมจัดนิทรรศการในครั้งนี้<\/div>\r\n","5":"","ppost":"","6":"826","views":"826","7":"52","cat_id":"52","8":"0","hot":"0","9":"2016-08-02 23:31:58","date":"2016-08-02 23:31:58","10":"1","active":"1","11":"52","uid":"52"},{"0":"1741","id":"1741","1":"กิจกรรม \"บรรณอักษรศิลป์ คู่ถิ่นมะขามทอง\"","title":"กิจกรรม \"บรรณอักษรศิลป์ คู่ถิ่นมะขามทอง\"","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-08-02_23-06-35.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-08-02_23-06-35.jpg","4":"
\r\n\tเมื่อวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2559 ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และงานห้องสมุด ได้ร่วมกันจัดงานที่มีชื่อว่า "บรรณอักษรศิลป์ คู่ถิ่นมะขามทอง" โดยนายทำนุ วงษ์น้อย ผู้อำนวยโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เป็นประธานในการเปิดงานครั้งนี้ โดยมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวันภาษาไทย 29 กรกฏาคม ของทุกๆปี การประกวดแข่งขันทักษะด้านภาษาไทย อาทิ เช่นการแต่งกลอน อ่านทำนองเสนาะ คัดลายมือ โดยส่งเสริมเรื่องของการอ่านที่ถูกต้อง และมีการบูรณาการกับกลุ่มสาระศิลปะในการประกวดวาดภาพ ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง แข่งขันส้มตำลีลา เป็นต้น<\/div>\r\n","description":"
\r\n\tเมื่อวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2559 ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และงานห้องสมุด ได้ร่วมกันจัดงานที่มีชื่อว่า "บรรณอักษรศิลป์ คู่ถิ่นมะขามทอง" โดยนายทำนุ วงษ์น้อย ผู้อำนวยโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เป็นประธานในการเปิดงานครั้งนี้ โดยมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวันภาษาไทย 29 กรกฏาคม ของทุกๆปี การประกวดแข่งขันทักษะด้านภาษาไทย อาทิ เช่นการแต่งกลอน อ่านทำนองเสนาะ คัดลายมือ โดยส่งเสริมเรื่องของการอ่านที่ถูกต้อง และมีการบูรณาการกับกลุ่มสาระศิลปะในการประกวดวาดภาพ ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง แข่งขันส้มตำลีลา เป็นต้น<\/div>\r\n","5":"","ppost":"","6":"403","views":"403","7":"52","cat_id":"52","8":"0","hot":"0","9":"2016-08-02 23:07:48","date":"2016-08-02 23:07:48","10":"1","active":"1","11":"52","uid":"52"},{"0":"1656","id":"1656","1":"พิธีหล่อเทียนพรรษาและแห่งเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2559","title":"พิธีหล่อเทียนพรรษาและแห่งเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2559","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-07-15_14-46-33.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-07-15_14-46-33.jpg","4":"

\r\n\tในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ร่วมกับหน่วยงานราชการ เทศบาลตำบล และโรงเรียนประถมศึกษา ในอำเภอด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม จัดกิจกรรมแห่เทียนเนื่องในวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา ณ วัดด่านมะขามเตี้ย ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี โดยมีคณะผู้บริหารโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม (ขออนุโมทนาบุญทุกๆท่าน มา ณ ที่นี้)<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ร่วมกับหน่วยงานราชการ เทศบาลตำบล และโรงเรียนประถมศึกษา ในอำเภอด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม จัดกิจกรรมแห่เทียนเนื่องในวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา ณ วัดด่านมะขามเตี้ย ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี โดยมีคณะผู้บริหารโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม (ขออนุโมทนาบุญทุกๆท่าน มา ณ ที่นี้)<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"488","views":"488","7":"52","cat_id":"52","8":"0","hot":"0","9":"2016-07-15 14:46:42","date":"2016-07-15 14:46:42","10":"1","active":"1","11":"52","uid":"52"},{"0":"1649","id":"1649","1":"อบรมซ้อมแผนป้องกันอุทกภัยและอัคคีภัย","title":"อบรมซ้อมแผนป้องกันอุทกภัยและอัคคีภัย","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-07-13_08-35-05.jpeg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-07-13_08-35-05.jpeg","4":"เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้นำนักเรียนเข้าร่วมในโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันอุทกภัยและอัคคีภัย ประจำปี 2559 โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์จากเทศบาลตำบลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ","description":"เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้นำนักเรียนเข้าร่วมในโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันอุทกภัยและอัคคีภัย ประจำปี 2559 โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์จากเทศบาลตำบลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ","5":"","ppost":"","6":"522","views":"522","7":"52","cat_id":"52","8":"0","hot":"0","9":"2016-07-13 08:41:39","date":"2016-07-13 08:41:39","10":"1","active":"1","11":"52","uid":"52"},{"0":"1613","id":"1613","1":"กิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะป้องกันและแก้ไขความรุนแรงในครอบครัว","title":"กิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะป้องกันและแก้ไขความรุนแรงในครอบครัว","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-07-05_10-15-11.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-07-05_10-15-11.jpg","4":"

\r\n\tระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมร่วมกับศุนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว<\/div>\r\n
\r\n\tภาคกลางจังหวัดนนทบุรี ได้จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะป้องกันและแก้ไขความรุนแรงในครอบครัวในโครงการพัฒนาทักษะเครือข่ายยุติความรุนแรง ประจำปีการศึกษา 2559  <\/div>\r\n
\r\n\tโดยมีนางขวัญใจ โพธิ์ทองนาค รองผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เป็นประธาน<\/div>\r\n","description":"
\r\n\tระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมร่วมกับศุนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว<\/div>\r\n
\r\n\tภาคกลางจังหวัดนนทบุรี ได้จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะป้องกันและแก้ไขความรุนแรงในครอบครัวในโครงการพัฒนาทักษะเครือข่ายยุติความรุนแรง ประจำปีการศึกษา 2559  <\/div>\r\n
\r\n\tโดยมีนางขวัญใจ โพธิ์ทองนาค รองผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เป็นประธาน<\/div>\r\n","5":"","ppost":"","6":"396","views":"396","7":"52","cat_id":"52","8":"0","hot":"0","9":"2016-07-05 10:15:53","date":"2016-07-05 10:15:53","10":"1","active":"1","11":"52","uid":"52"},{"0":"1578","id":"1578","1":"เดินสวนสนามวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติประจำปีการศึกษา 2559","title":"เดินสวนสนามวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติประจำปีการศึกษา 2559","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-07-01_12-35-34.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-07-01_12-35-34.jpg","4":"

\r\n\tวันที่ 1 มิถุนายน 2559 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้ทำการเดินสวนสนามวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติประจำปีการศึกษา 2559  โดยมีนายสาคร แก้วอุปการ รองผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งผู้กำกับลูกเสือและเนตรนารี  เข้าร่วมในพิธีวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tวันที่ 1 มิถุนายน 2559 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้ทำการเดินสวนสนามวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติประจำปีการศึกษา 2559  โดยมีนายสาคร แก้วอุปการ รองผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งผู้กำกับลูกเสือและเนตรนารี  เข้าร่วมในพิธีวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"518","views":"518","7":"52","cat_id":"52","8":"0","hot":"0","9":"2016-07-01 12:35:50","date":"2016-07-01 12:35:50","10":"1","active":"1","11":"52","uid":"52"},{"0":"1527","id":"1527","1":"กิจกรรมประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด","title":"กิจกรรมประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-06-24_11-04-11.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-06-24_11-04-11.jpg","4":"

\r\n\tเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมร่วมกับหน่วยงานอำเภอด่านมะขามเตี้ย <\/div>\r\n
\r\n\tได้จัดกิจกรรมประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก<\/div>\r\n
\r\n\tโดยมีนายทำนุ วงษ์น้อย  ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เป็นประธานในพิธี <\/div>\r\n","description":"
\r\n\tเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมร่วมกับหน่วยงานอำเภอด่านมะขามเตี้ย <\/div>\r\n
\r\n\tได้จัดกิจกรรมประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก<\/div>\r\n
\r\n\tโดยมีนายทำนุ วงษ์น้อย  ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เป็นประธานในพิธี <\/div>\r\n","5":"","ppost":"","6":"441","views":"441","7":"52","cat_id":"52","8":"0","hot":"0","9":"2016-06-24 11:04:40","date":"2016-06-24 11:04:40","10":"1","active":"1","11":"52","uid":"52"},{"0":"1510","id":"1510","1":"อบรมโครงการ \"เปิดโลกเทคโนโลยีและนวัตกรรม 2016\"","title":"อบรมโครงการ \"เปิดโลกเทคโนโลยีและนวัตกรรม 2016\"","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-06-23_01-32-23.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-06-23_01-32-23.jpg","4":"
\r\n\tเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 อบรมโครงการ "เปิดโลกเทคโนโลยีและนวัตกรรม 2016" สนับสนุนโดย บริษัท วีเทคคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทโนโลยี จำกัด และบริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด เพื่อให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ผ่านการอบรม เทรนนิ่ง โดยวิทยากร ไอที จากบริษัทผู้ผลิต คอมพิวเตอร์ชั้นนำจากแบรนด์ต่างๆ ผู้เข้าอบรมเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีคณะครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ควบคุมดูแลตลอดการอบรมในครั้งนี้<\/div>\r\n","description":"
\r\n\tเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 อบรมโครงการ "เปิดโลกเทคโนโลยีและนวัตกรรม 2016" สนับสนุนโดย บริษัท วีเทคคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทโนโลยี จำกัด และบริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด เพื่อให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ผ่านการอบรม เทรนนิ่ง โดยวิทยากร ไอที จากบริษัทผู้ผลิต คอมพิวเตอร์ชั้นนำจากแบรนด์ต่างๆ ผู้เข้าอบรมเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีคณะครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ควบคุมดูแลตลอดการอบรมในครั้งนี้<\/div>\r\n","5":"","ppost":"","6":"555","views":"555","7":"52","cat_id":"52","8":"0","hot":"0","9":"2016-06-23 01:33:21","date":"2016-06-23 01:33:21","10":"1","active":"1","11":"52","uid":"52"},{"0":"1509","id":"1509","1":"ประกวดโครงการโรงเรียนและนักเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ปีการศึกษา 2559","title":"ประกวดโครงการโรงเรียนและนักเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ปีการศึกษา 2559","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-06-23_02-48-32.jpeg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-06-23_02-48-32.jpeg","4":"

\r\n\tเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้เข้าร่วมประกวดในโครงการโรงเรียนดีเด่นและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ปีการศึกษา 2559 โดยธนาคารออมสิน ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าประกวดคือ นายสมศกดิ์ ดอนไพรเณร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6\/1 ผู้ประสานงานโครงการ  นางสาวสุจิตรา   เกตพันธ์   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยการต้อนรับจากนายทำนุ วงษ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม และคณะบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  เป็นอย่างดียิ่ง<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้เข้าร่วมประกวดในโครงการโรงเรียนดีเด่นและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ปีการศึกษา 2559 โดยธนาคารออมสิน ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าประกวดคือ นายสมศกดิ์ ดอนไพรเณร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6\/1 ผู้ประสานงานโครงการ  นางสาวสุจิตรา   เกตพันธ์   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยการต้อนรับจากนายทำนุ วงษ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม และคณะบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  เป็นอย่างดียิ่ง<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"486","views":"486","7":"52","cat_id":"52","8":"0","hot":"0","9":"2016-06-23 01:12:05","date":"2016-06-23 01:12:05","10":"1","active":"1","11":"52","uid":"52"},{"0":"1508","id":"1508","1":"นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559","title":"นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-06-23_00-32-34.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-06-23_00-32-34.jpg","4":"

\r\n\tเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้เข้ารับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จากคณะศึกษานิเทศ สพม.8 นำโดย นายขนาน  ชิตณรงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ใน 5 หัวข้อหลักๆดังนี้ 1.พัฒนาความเข้มแข็งการดำเนินงานแนะแนวในโรงเรียน  2.พัฒนาคุณภาพโรงเรียนในฝัน 3.พัฒนาห้องสมุดและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 4.จัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน 5.ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้เข้ารับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จากคณะศึกษานิเทศ สพม.8 นำโดย นายขนาน  ชิตณรงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ใน 5 หัวข้อหลักๆดังนี้ 1.พัฒนาความเข้มแข็งการดำเนินงานแนะแนวในโรงเรียน  2.พัฒนาคุณภาพโรงเรียนในฝัน 3.พัฒนาห้องสมุดและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 4.จัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน 5.ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"360","views":"360","7":"52","cat_id":"52","8":"0","hot":"0","9":"2016-06-23 00:39:21","date":"2016-06-23 00:39:21","10":"1","active":"1","11":"52","uid":"52"},{"0":"1492","id":"1492","1":"โครงการด้วยรักและห่วงใยวัยใส","title":"โครงการด้วยรักและห่วงใยวัยใส","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-06-17_16-28-57.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-06-17_16-28-57.jpg","4":"

\r\n\tวันที่ 17 มิถุนายน 2559 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี จัดโครงการด้วยรักและห่วงใยวัยใส  โดยมีนายวิชล  วิมุตติสุข   ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมเป็นประธานในพิธี  <\/div>\r\n","description":"
\r\n\tวันที่ 17 มิถุนายน 2559 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี จัดโครงการด้วยรักและห่วงใยวัยใส  โดยมีนายวิชล  วิมุตติสุข   ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมเป็นประธานในพิธี  <\/div>\r\n","5":"","ppost":"","6":"510","views":"510","7":"52","cat_id":"52","8":"0","hot":"0","9":"2016-06-17 16:29:20","date":"2016-06-17 16:29:20","10":"1","active":"1","11":"52","uid":"52"},{"0":"1472","id":"1472","1":"กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559 ","title":"กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559 ","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-06-16_17-38-44.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-06-16_17-38-44.jpg","4":"
\r\n\tในวันที่ 16 มิถุนายน 2559 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559  <\/div>\r\n
\r\n\tโดยมีนายทำนุ วงษ์น้อย  ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เป็นประธานในพิธี  <\/div>\r\n","description":"
\r\n\tในวันที่ 16 มิถุนายน 2559 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559  <\/div>\r\n
\r\n\tโดยมีนายทำนุ วงษ์น้อย  ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เป็นประธานในพิธี  <\/div>\r\n","5":"","ppost":"","6":"421","views":"421","7":"52","cat_id":"52","8":"0","hot":"0","9":"2016-06-16 17:40:41","date":"2016-06-16 17:40:41","10":"1","active":"1","11":"52","uid":"52"},{"0":"1460","id":"1460","1":"กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย\"การเลือกตั้งสภานักเรียน\"ปีการศึกษา 2559","title":"กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย\"การเลือกตั้งสภานักเรียน\"ปีการศึกษา 2559","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-06-13_09-45-54.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-06-13_09-45-54.jpg","4":"
\r\n\t <\/div>\r\n
\r\n\tโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย"การเลือกตั้งสภานักเรียน" ปีการศึกษา 2559  <\/div>\r\n
\r\n\tโดยมี นายทำนุ วงษ์น้อย  ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เป็นประธาน  ระหว่างวันที่ 8 มิถุนายน  2559 <\/div>\r\n","description":"
\r\n\t <\/div>\r\n
\r\n\tโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย"การเลือกตั้งสภานักเรียน" ปีการศึกษา 2559  <\/div>\r\n
\r\n\tโดยมี นายทำนุ วงษ์น้อย  ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เป็นประธาน  ระหว่างวันที่ 8 มิถุนายน  2559 <\/div>\r\n","5":"","ppost":"","6":"555","views":"555","7":"52","cat_id":"52","8":"0","hot":"0","9":"2016-06-13 10:09:35","date":"2016-06-13 10:09:35","10":"1","active":"1","11":"52","uid":"52"},{"0":"1434","id":"1434","1":"กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ ครบ 70 ปี","title":"กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ ครบ 70 ปี","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-06-10_11-29-49.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-06-10_11-29-49.jpg","4":"
\r\n\tโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ ครบ 70 ปี  โดยมีนายสาคร  แก้วอุปการ  รองผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ร่วมเป็นประธานในพิธี  ระหว่างวันที่ 9 มิถุนายน 2559  ณ โรงเรียนด้านมะขามเตี้ยวิทยาคม<\/div>\r\n","description":"
\r\n\tโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ ครบ 70 ปี  โดยมีนายสาคร  แก้วอุปการ  รองผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ร่วมเป็นประธานในพิธี  ระหว่างวันที่ 9 มิถุนายน 2559  ณ โรงเรียนด้านมะขามเตี้ยวิทยาคม<\/div>\r\n","5":"","ppost":"","6":"402","views":"402","7":"52","cat_id":"52","8":"0","hot":"0","9":"2016-06-10 11:31:57","date":"2016-06-10 11:31:57","10":"1","active":"1","11":"52","uid":"52"},{"0":"749","id":"749","1":"กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ 88 พรรษา","title":"กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ 88 พรรษา","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-12-04_15-27-06.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-12-04_15-27-06.jpg","4":"
\r\n\tในวันศุกร์ที่  4 ธันวาคม  2558 นายทำนุ วงษ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม พร้อมทั้งผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากร โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ร่วมกันถวายเครื่องราชสักการะกล่าวราชสดุดีและถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   ณ หอประชุมโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม <\/div>\r\n","description":"
\r\n\tในวันศุกร์ที่  4 ธันวาคม  2558 นายทำนุ วงษ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม พร้อมทั้งผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากร โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ร่วมกันถวายเครื่องราชสักการะกล่าวราชสดุดีและถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   ณ หอประชุมโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม <\/div>\r\n","5":"","ppost":"","6":"895","views":"895","7":"52","cat_id":"52","8":"0","hot":"0","9":"2015-12-04 15:28:34","date":"2015-12-04 15:28:34","10":"1","active":"1","11":"52","uid":"52"},{"0":"719","id":"719","1":"การสอบธรรมสนามหลวง ปี 2558","title":"การสอบธรรมสนามหลวง ปี 2558","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-12-01_11-54-53.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-12-01_11-54-53.jpg","4":"

\r\n\tการสอบธรรมสนามหลวง ปี 2558 ในวันที่ 1 ธันวาคม 2558 ณ สนามสอบโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tการสอบธรรมสนามหลวง ปี 2558 ในวันที่ 1 ธันวาคม 2558 ณ สนามสอบโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"583","views":"583","7":"52","cat_id":"52","8":"0","hot":"0","9":"2015-12-01 11:55:44","date":"2015-12-01 11:55:44","10":"1","active":"1","11":"52","uid":"52"},{"0":"484","id":"484","1":"กีฬาภายในโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2558","title":"กีฬาภายในโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2558","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-09-07_15-07-51.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-09-07_15-07-51.jpg","4":"

\r\n\tนายทำนุ วงษ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีประธานกรรมการสถานศึกษา ดต.ดร.สันติ จันทร์เพ็ญ เป็นประธานในพิธี ในวันที่ 3 กันยายน 2558 <\/p>\r\n","description":"

\r\n\tนายทำนุ วงษ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีประธานกรรมการสถานศึกษา ดต.ดร.สันติ จันทร์เพ็ญ เป็นประธานในพิธี ในวันที่ 3 กันยายน 2558 <\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"1443","views":"1443","7":"52","cat_id":"52","8":"0","hot":"0","9":"2015-09-07 15:14:40","date":"2015-09-07 15:14:40","10":"1","active":"1","11":"52","uid":"52"},{"0":"450","id":"450","1":"ร่วมแสดงความยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียน","title":"ร่วมแสดงความยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียน","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-08-27_14-03-11.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-08-27_14-03-11.jpg","4":"

\r\n\tนายทำนุ  วงษ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม พร้อมด้วยประธานกรรมการสถานศึกษา ผู้<\/div>\r\n
\r\n\t <\/div>\r\n
\r\n\tบริหารโรงเรียน คณะครู บุคลกร และนักเรียน โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม รวมทั้ง ดร.รัตน์ชัย ศรสุวรรณ ผู้<\/div>\r\n
\r\n\t <\/div>\r\n
\r\n\tอำนวยการโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง พร้อมคณะครู  และนายคงคา จุลกิจวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแท่นดงรัง <\/div>\r\n
\r\n\t <\/div>\r\n
\r\n\tวิทยาคาร  พร้อมคณะครู  ร่วมแสดงความยินดีในการรับดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ คือ รองผู้อำนวยการขวัญใจ  <\/div>\r\n
\r\n\t <\/div>\r\n
\r\n\tโพธิ์ทองนาค   และ รองผู้อำนวยการสาคร  แก้วอุปการ    ในวันที่ 27 สิงหาคม 2558 <\/div>\r\n","description":"
\r\n\tนายทำนุ  วงษ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม พร้อมด้วยประธานกรรมการสถานศึกษา ผู้<\/div>\r\n
\r\n\t <\/div>\r\n
\r\n\tบริหารโรงเรียน คณะครู บุคลกร และนักเรียน โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม รวมทั้ง ดร.รัตน์ชัย ศรสุวรรณ ผู้<\/div>\r\n
\r\n\t <\/div>\r\n
\r\n\tอำนวยการโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง พร้อมคณะครู  และนายคงคา จุลกิจวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแท่นดงรัง <\/div>\r\n
\r\n\t <\/div>\r\n
\r\n\tวิทยาคาร  พร้อมคณะครู  ร่วมแสดงความยินดีในการรับดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ คือ รองผู้อำนวยการขวัญใจ  <\/div>\r\n
\r\n\t <\/div>\r\n
\r\n\tโพธิ์ทองนาค   และ รองผู้อำนวยการสาคร  แก้วอุปการ    ในวันที่ 27 สิงหาคม 2558 <\/div>\r\n","5":"","ppost":"","6":"1107","views":"1107","7":"52","cat_id":"52","8":"0","hot":"0","9":"2015-08-27 14:04:00","date":"2015-08-27 14:04:00","10":"1","active":"1","11":"52","uid":"52"},{"0":"347","id":"347","1":"กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2558","title":"กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2558","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-08-11_20-27-59.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-08-11_20-27-59.jpg","4":"

\r\n\tนายทำนุ วงษ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 ณ หอประชุม โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tนายทำนุ วงษ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 ณ หอประชุม โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"979","views":"979","7":"52","cat_id":"52","8":"0","hot":"0","9":"2015-08-11 20:28:08","date":"2015-08-11 20:28:08","10":"1","active":"1","11":"52","uid":"52"},{"0":"26","id":"26","1":"พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๕๘ โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม","title":"พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๕๘ โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-06-30_13-02-53.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-06-30_13-02-53.jpg","4":"

\r\n\tเมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘  โดยนายทำนุ วงษ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เป็นประธานในพิธี มีพระอาจารย์ทิวา สิริวัฒโน คณะครู บุคลากร นักเรียนเก่าและนักเรียนปัจจุบัน ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tเมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘  โดยนายทำนุ วงษ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เป็นประธานในพิธี มีพระอาจารย์ทิวา สิริวัฒโน คณะครู บุคลากร นักเรียนเก่าและนักเรียนปัจจุบัน ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"1431","views":"1431","7":"52","cat_id":"52","8":"1","hot":"1","9":"2015-06-30 13:03:37","date":"2015-06-30 13:03:37","10":"1","active":"1","11":"52","uid":"52"}]