[{"0":"7970","id":"7970","1":"ฉีดพ่นฆ่าเชื้อป้องกันโควิด19 ทุกพื้นที่ของโรงเรียน","title":"ฉีดพ่นฆ่าเชื้อป้องกันโควิด19 ทุกพื้นที่ของโรงเรียน","2":"","url":"","3":"21122020-153412_38.jpg","image":"21122020-153412_38.jpg","4":"เช้านี้เวลา 9.00 น โรงเรียนได้ประสาน อบต.เขาสามสิบหาบ เพื่อทำการฉีดพ่นฆ่าเชื้อป้องกันโควิด19 ทุกพื้นที่ของโรงเรียน
เพิ่มเติม<\/a>
<\/div>","description":"เช้านี้เวลา 9.00 น โรงเรียนได้ประสาน อบต.เขาสามสิบหาบ เพื่อทำการฉีดพ่นฆ่าเชื้อป้องกันโควิด19 ทุกพื้นที่ของโรงเรียน
เพิ่มเติม<\/a>
<\/div>","5":"นายพิศิษฏ์ ศุภวิชญ์ธัญธร","ppost":"นายพิศิษฏ์ ศุภวิชญ์ธัญธร","6":"82","views":"82","7":"38","cat_id":"38","8":"1","hot":"1","9":"2020-12-21 15:34:12","date":"2020-12-21 15:34:12","10":"1","active":"1","11":"38","uid":"38"},{"0":"7722","id":"7722","1":"อบรมการขับขี่ปลอดภัย 2563","title":"อบรมการขับขี่ปลอดภัย 2563","2":"","url":"","3":"03112020-172631_38.jpg","image":"03112020-172631_38.jpg","4":"3 พฤศจิกายน 2563 อบรมการขับขี่ปลอดภัย 2563
รูปเพิ่มเติม<\/a><\/span>","description":"3 พฤศจิกายน 2563 อบรมการขับขี่ปลอดภัย 2563รูปเพิ่มเติม<\/a><\/span>","5":"นายพิศิษฏ์ ศุภวิชญ์ธัญธร","ppost":"นายพิศิษฏ์ ศุภวิชญ์ธัญธร","6":"124","views":"124","7":"38","cat_id":"38","8":"1","hot":"1","9":"2020-11-03 17:26:31","date":"2020-11-03 17:26:31","10":"1","active":"1","11":"38","uid":"38"},{"0":"7721","id":"7721","1":"กีฬาบุคลากรสานสัมพันธ์กระชับมิตร ระหว่าง มรภ.กาญจนบุรี กับ สพม.8 ครั้งที่ 1","title":"กีฬาบุคลากรสานสัมพันธ์กระชับมิตร ระหว่าง มรภ.กาญจนบุรี กับ สพม.8 ครั้งที่ 1","2":"","url":"","3":"03112020-172217_38.jpg","image":"03112020-172217_38.jpg","4":"วันที่ 31 ตุลาคม <\/span>2563<\/span> <\/span>นายจำนงค์ ภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา ได้นำบุคลากรเข้าร่วม <\/span>การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์กระชับมิตร ครั้งที่ 1 ระหว่างโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด สพม.8 กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีรูปเพิ่มเติม<\/a><\/span>","description":"วันที่ 31 ตุลาคม <\/span>2563<\/span> <\/span>นายจำนงค์ ภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา ได้นำบุคลากรเข้าร่วม <\/span>การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์กระชับมิตร ครั้งที่ 1 ระหว่างโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด สพม.8 กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีรูปเพิ่มเติม<\/a><\/span>","5":"นายพิศิษฏ์ ศุภวิชญ์ธัญธร","ppost":"นายพิศิษฏ์ ศุภวิชญ์ธัญธร","6":"166","views":"166","7":"38","cat_id":"38","8":"1","hot":"1","9":"2020-11-03 17:22:17","date":"2020-11-03 17:22:17","10":"1","active":"1","11":"38","uid":"38"},{"0":"7710","id":"7710","1":"กิจกรรมวันลอยกระทงและวันฮาโลวีน 2563","title":"กิจกรรมวันลอยกระทงและวันฮาโลวีน 2563","2":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set?vanity=tmpschool&set=a.3596281577098156","url":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set?vanity=tmpschool&set=a.3596281577098156","3":"02112020-160243_38.jpg","image":"02112020-160243_38.jpg","4":"30 ตุลาคม 2563 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันลอยกระทงและกิจกรรมวันฮาโลวีน<\/span>เพิ่มเติม<\/a>","description":"30 ตุลาคม 2563 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันลอยกระทงและกิจกรรมวันฮาโลวีน<\/span>เพิ่มเติม<\/a>","5":"นายพิศิษฏ์ ศุภวิชญ์ธัญธร","ppost":"นายพิศิษฏ์ ศุภวิชญ์ธัญธร","6":"118","views":"118","7":"38","cat_id":"38","8":"1","hot":"1","9":"2020-11-02 16:02:43","date":"2020-11-02 16:02:43","10":"1","active":"1","11":"38","uid":"38"},{"0":"7644","id":"7644","1":"โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา ได้จัดพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ห้องประชุมอยู่สุข อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี","title":"โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา ได้จัดพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ห้องประชุมอยู่สุข อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี","2":"https:\/\/web.facebook.com\/media\/set?vanity=tmpschool&set=a.3563523160373998","url":"https:\/\/web.facebook.com\/media\/set?vanity=tmpschool&set=a.3563523160373998","3":"19102020-144317_38.jpg","image":"19102020-144317_38.jpg","4":" .

โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา ได้จัดพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต<\/span>
\r\nพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร<\/span>
\r\nณ ห้องประชุมอยู่สุข อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี<\/span><\/span><\/span><\/div>
เพิ่มเติ่ม<\/a>
<\/span><\/span><\/span><\/div><\/div>","description":"