[{"0":"6798","id":"6798","1":"เยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนแที่ประสบเหตุเพลิงไหม้เนื่องจากการลักลอบเผาอ้อย จนเป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้บ้านพักที่อยู่อาศัยของนักเรียน","title":"เยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนแที่ประสบเหตุเพลิงไหม้เนื่องจากการลักลอบเผาอ้อย จนเป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้บ้านพักที่อยู่อาศัยของนักเรียน","2":"","url":"","3":"29012020-094620_36.JPG","image":"29012020-094620_36.JPG","4":"                 วันพุธที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๓๐น. นายศิวรัตน์ พายุหะ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร พร้อมด้วยคณะครู ได้เดินทางไปเยี่ยมนางสาวจันทร์จิรา เห็นทองดี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร   ณ บ้านเลขที่ 2\/2 หมู่5 ตำบลอู่โลกสี่หมื่น   อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71130  จากเหตุชาวบ้านลักลอบเผาอ้อยจึงลุกลามไหม้บ้านพักที่อยู่อาศัย พร้อมพูดคุย มอบสิ่งของ น้ำดื่ม และมอบเงินบริจาคช่วยเหลือและให้กำลังใจกับนักเรียนและครอบครัวของนักเรียน โดยจากการสอบถามบิดา ทราบว่า เหตุเกิดเมื่อวันอังคารที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ เวลาประมาณ ๑๖.๐๐น. มีการลักลอบจุดไฟเผาไรอ้อยของชาวบ้านบริเวณใกล้เคียง ประมาณ ๘๐ ไร่  โดยเพลิงได้โหมไหม้บ้านของนักเรียน เสียหายทั้งหลัง ไม่สามารถนำทรัพย์สินใดๆออกมาได้ขณะเกิดเหตุ  เหลือเพียงชุดนักเรียนที่นักเรียนสวมใส่อยู่เพียงชุดเดียว<\/span>
             สำหรับท่านที่สนใจบริจาคให้ความข่วยเหลือ สามารถติดต่อให้ความช่วยเหลือได้ที่  บ้านเลขที่ 2\/2 หมู่5 ตำบลอู่โลกสี่หมื่น   อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71130 หรือบริจาคเป็นเงิน ชื่อบัญชี นางสาวจันทร์จิรา เห็นทองดี  เลขที่บัญชี 011442523426 ธนาคาร สหกรณ์เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา ท่าเรือพระแท่น (บัญชีเงินฝากออมทรัพย์) <\/span><\/div>","description":"                 วันพุธที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๓๐น. นายศิวรัตน์ พายุหะ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร พร้อมด้วยคณะครู ได้เดินทางไปเยี่ยมนางสาวจันทร์จิรา เห็นทองดี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร   ณ บ้านเลขที่ 2\/2 หมู่5 ตำบลอู่โลกสี่หมื่น   อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71130  จากเหตุชาวบ้านลักลอบเผาอ้อยจึงลุกลามไหม้บ้านพักที่อยู่อาศัย พร้อมพูดคุย มอบสิ่งของ น้ำดื่ม และมอบเงินบริจาคช่วยเหลือและให้กำลังใจกับนักเรียนและครอบครัวของนักเรียน โดยจากการสอบถามบิดา ทราบว่า เหตุเกิดเมื่อวันอังคารที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ เวลาประมาณ ๑๖.๐๐น. มีการลักลอบจุดไฟเผาไรอ้อยของชาวบ้านบริเวณใกล้เคียง ประมาณ ๘๐ ไร่  โดยเพลิงได้โหมไหม้บ้านของนักเรียน เสียหายทั้งหลัง ไม่สามารถนำทรัพย์สินใดๆออกมาได้ขณะเกิดเหตุ  เหลือเพียงชุดนักเรียนที่นักเรียนสวมใส่อยู่เพียงชุดเดียว<\/span>
             สำหรับท่านที่สนใจบริจาคให้ความข่วยเหลือ สามารถติดต่อให้ความช่วยเหลือได้ที่  บ้านเลขที่ 2\/2 หมู่5 ตำบลอู่โลกสี่หมื่น   อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71130 หรือบริจาคเป็นเงิน ชื่อบัญชี นางสาวจันทร์จิรา เห็นทองดี  เลขที่บัญชี 011442523426 ธนาคาร สหกรณ์เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา ท่าเรือพระแท่น (บัญชีเงินฝากออมทรัพย์) <\/span><\/div>","5":"ว่าที่ร้อยตรีสุธน ศรีศักดิ์บางเตย","ppost":"ว่าที่ร้อยตรีสุธน ศรีศักดิ์บางเตย","6":"322","views":"322","7":"36","cat_id":"36","8":"1","hot":"1","9":"2020-01-29 09:46:21","date":"2020-01-29 09:46:21","10":"1","active":"1","11":"36","uid":"36"},{"0":"6770","id":"6770","1":"โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี สาขาอำเภอท่ามะกา ร่วมกับ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร","title":"โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี สาขาอำเภอท่ามะกา ร่วมกับ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร","2":"https:\/\/www.facebook.com\/PTV-School-132931206767152\/","url":"https:\/\/www.facebook.com\/PTV-School-132931206767152\/","3":"20012020-220353_36.jpg","image":"20012020-220353_36.jpg","4":"วันจันทร์ ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร นำโดย นายศิวรัตน์ พายุหะ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร จัดกิจกรรม โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี สาขาอำเภอท่ามะกา ร่วมกับ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร และ ดต.ไชยวัฒน์ โพธิ์ทอง ผบ.หมู่งานจราจร สถานีตำรวจภูธรท่าเรือ เป็นวิทยากร ให้ความรู้กับนักเรียนโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร  จำนวน 40 คน เกี่ยวกับการขับขี่รถจักรยานยนต์ กฏหมายจราจรต่างๆ พร้อมทดสอบขับขี่รถจักรยานยนต์","description":"วันจันทร์ ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร นำโดย นายศิวรัตน์ พายุหะ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร จัดกิจกรรม โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี สาขาอำเภอท่ามะกา ร่วมกับ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร และ ดต.ไชยวัฒน์ โพธิ์ทอง ผบ.หมู่งานจราจร สถานีตำรวจภูธรท่าเรือ เป็นวิทยากร ให้ความรู้กับนักเรียนโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร  จำนวน 40 คน เกี่ยวกับการขับขี่รถจักรยานยนต์ กฏหมายจราจรต่างๆ พร้อมทดสอบขับขี่รถจักรยานยนต์","5":"ว่าที่ร้อยตรีสุธน ศรีศักดิ์บางเตย","ppost":"ว่าที่ร้อยตรีสุธน ศรีศักดิ์บางเตย","6":"163","views":"163","7":"36","cat_id":"36","8":"1","hot":"1","9":"2020-01-20 22:03:53","date":"2020-01-20 22:03:53","10":"1","active":"1","11":"36","uid":"36"},{"0":"5849","id":"5849","1":"กิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ","title":"กิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ","2":"https:\/\/www.facebook.com\/PTV-School-132931206767152\/","url":"https:\/\/www.facebook.com\/PTV-School-132931206767152\/","3":"13062019-165121_36.jpg","image":"13062019-165121_36.jpg","4":"เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน  โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ร่วมกับเทศบาลตำบลพระแท่น อำเภแท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ได้ร่วมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ โดยมีนักเรียน ครู และบุคลากร และเจ้าหน้่าที่ดับเพลิงของเทศบาลตำบลพระแท่น เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย และฝึกซ้อม ทบทวนการอพยพหนีไฟ เมื่อเกิดเหตุการณ์จริง","description":"เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน  โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ร่วมกับเทศบาลตำบลพระแท่น อำเภแท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ได้ร่วมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ โดยมีนักเรียน ครู และบุคลากร และเจ้าหน้่าที่ดับเพลิงของเทศบาลตำบลพระแท่น เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย และฝึกซ้อม ทบทวนการอพยพหนีไฟ เมื่อเกิดเหตุการณ์จริง","5":"ว่าที่ร้อยตรีสุธน ศรีศักดิ์บางเตย","ppost":"ว่าที่ร้อยตรีสุธน ศรีศักดิ์บางเตย","6":"992","views":"992","7":"36","cat_id":"36","8":"1","hot":"1","9":"2019-06-13 16:51:21","date":"2019-06-13 16:51:21","10":"1","active":"1","11":"36","uid":"36"},{"0":"5848","id":"5848","1":"พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562","title":"พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562","2":"https:\/\/www.facebook.com\/PTV-School-132931206767152\/","url":"https:\/\/www.facebook.com\/PTV-School-132931206767152\/","3":"13062019-163505_36.jpg","image":"13062019-163505_36.jpg","4":"วันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2562 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562 โดยการนำของท่านผู้อำนวยการ นายคงคา จุลกิจวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนเข้าร่วมพิธี พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน","description":"วันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2562 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562 โดยการนำของท่านผู้อำนวยการ นายคงคา จุลกิจวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนเข้าร่วมพิธี พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน","5":"ว่าที่ร้อยตรีสุธน ศรีศักดิ์บางเตย","ppost":"ว่าที่ร้อยตรีสุธน ศรีศักดิ์บางเตย","6":"967","views":"967","7":"36","cat_id":"36","8":"1","hot":"1","9":"2019-06-13 16:35:05","date":"2019-06-13 16:35:05","10":"1","active":"1","11":"36","uid":"36"},{"0":"4730","id":"4730","1":"กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙","title":"กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙","2":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/PTV-School-132931206767152\/photos\/?ref=page_internal","url":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/PTV-School-132931206767152\/photos\/?ref=page_internal","3":"10082018-151138_36.jpg","image":"10082018-151138_36.jpg","4":"

<\/div>
<\/td>
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙  มีกิจกรรมทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์จากวัดพระแท่นดงรังวรวิหาร <\/span>โดยมีคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ร่วมกิจกรรม<\/span><\/span><\/div><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/div>","description":"

<\/div>
<\/td>
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙  มีกิจกรรมทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์จากวัดพระแท่นดงรังวรวิหาร <\/span>โดยมีคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ร่วมกิจกรรม<\/span><\/span><\/div><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/div>","5":"ว่าที่ร้อยตรีสุธน ศรีศักดิ์บางเตย","ppost":"ว่าที่ร้อยตรีสุธน ศรีศักดิ์บางเตย","6":"1169","views":"1169","7":"36","cat_id":"36","8":"1","hot":"1","9":"2018-08-10 15:11:38","date":"2018-08-10 15:11:38","10":"1","active":"1","11":"36","uid":"36"},{"0":"4584","id":"4584","1":"โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารจัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา","title":"โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารจัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา","2":"","url":"","3":"26072018-131729_36.jpg","image":"26072018-131729_36.jpg","4":"เมื่อวันที่วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร จัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ณ วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ","description":"เมื่อวันที่วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร จัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ณ วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ","5":"ว่าที่ร้อยตรีสุธน ศรีศักดิ์บางเตย","ppost":"ว่าที่ร้อยตรีสุธน ศรีศักดิ์บางเตย","6":"1106","views":"1106","7":"36","cat_id":"36","8":"1","hot":"1","9":"2018-07-26 13:17:29","date":"2018-07-26 13:17:29","10":"1","active":"1","11":"36","uid":"36"},{"0":"4583","id":"4583","1":"กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10","title":"กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10","2":"","url":"","3":"26072018-130702_36.jpg","image":"26072018-130702_36.jpg","4":" วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี นายคงคา จุลกิจวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561","description":" วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี นายคงคา จุลกิจวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561","5":"ว่าที่ร้อยตรีสุธน ศรีศักดิ์บางเตย","ppost":"ว่าที่ร้อยตรีสุธน ศรีศักดิ์บางเตย","6":"1036","views":"1036","7":"36","cat_id":"36","8":"1","hot":"1","9":"2018-07-26 13:07:03","date":"2018-07-26 13:07:03","10":"1","active":"1","11":"36","uid":"36"},{"0":"4581","id":"4581","1":"กิจกรรมประเมินสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2561","title":"กิจกรรมประเมินสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2561","2":"","url":"","3":"26072018-124208_36.jpg","image":"26072018-124208_36.jpg","4":"โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร จังหวัดกาญจนบุรี รับการประเมินสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2561 โดยมีเจ้าหน้าที่จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้ประเมิน โดยได้รับการต้อนรับจาก นายคงคา จุลกิจวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับ ","description":"โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร จังหวัดกาญจนบุรี รับการประเมินสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2561 โดยมีเจ้าหน้าที่จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้ประเมิน โดยได้รับการต้อนรับจาก นายคงคา จุลกิจวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับ ","5":"ว่าที่ร้อยตรีสุธน ศรีศักดิ์บางเตย","ppost":"ว่าที่ร้อยตรีสุธน ศรีศักดิ์บางเตย","6":"983","views":"983","7":"36","cat_id":"36","8":"1","hot":"1","9":"2018-07-26 12:42:08","date":"2018-07-26 12:42:08","10":"1","active":"1","11":"36","uid":"36"},{"0":"4540","id":"4540","1":"กิจกรรมป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร","title":"กิจกรรมป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร","2":"","url":"","3":"17072018-220108_36.jpg","image":"17072018-220108_36.jpg","4":"เมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม 2561 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร จัดกิจกรรมป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา โดยมีตำรวจจาก สถานีตำรวจภูธรท่าเรือ จังหวัดกาญจนบุรี ให้ความรู้และคำแนะนำเรื่องการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา พร้อมสุ่มตรวจสารเสพติดของนักเรียนชายในโรงเรียน","description":"เมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม 2561 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร จัดกิจกรรมป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา โดยมีตำรวจจาก สถานีตำรวจภูธรท่าเรือ จังหวัดกาญจนบุรี ให้ความรู้และคำแนะนำเรื่องการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา พร้อมสุ่มตรวจสารเสพติดของนักเรียนชายในโรงเรียน","5":"ว่าที่ร้อยตรีสุธน ศรีศักดิ์บางเตย","ppost":"ว่าที่ร้อยตรีสุธน ศรีศักดิ์บางเตย","6":"978","views":"978","7":"36","cat_id":"36","8":"1","hot":"1","9":"2018-07-17 22:01:08","date":"2018-07-17 22:01:08","10":"1","active":"1","11":"36","uid":"36"},{"0":"4539","id":"4539","1":"นิเทศการติดตาม เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานของสถานศึกษา","title":"นิเทศการติดตาม เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานของสถานศึกษา","2":"","url":"","3":"17072018-215532_36.jpg","image":"17072018-215532_36.jpg","4":"คณะ ก.ต.ป.น.,อ.ก.ต.ป.น.และศึกษานิเทศก์เข้านิเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานของสถานศึกษา วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 2 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร จังหวัดกาญจนบุรี","description":"คณะ ก.ต.ป.น.,อ.ก.ต.ป.น.และศึกษานิเทศก์เข้านิเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานของสถานศึกษา วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 2 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร จังหวัดกาญจนบุรี","5":"ว่าที่ร้อยตรีสุธน ศรีศักดิ์บางเตย","ppost":"ว่าที่ร้อยตรีสุธน ศรีศักดิ์บางเตย","6":"976","views":"976","7":"36","cat_id":"36","8":"1","hot":"1","9":"2018-07-17 21:55:32","date":"2018-07-17 21:55:32","10":"1","active":"1","11":"36","uid":"36"},{"0":"4290","id":"4290","1":"กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๑","title":"กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๑","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-05-28_21-06-02.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-05-28_21-06-02.jpg","4":"

\r\n\tเนื่องในวันที่ ๒๙พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นวันวิสาขบูชา ท่านผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากร จึงนำนักเรียนร่วมเวียนเทียน ณ วัดพระแท่นดงรังวิทยาคาร ณ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑<\/span><\/p>\r\n","description":"

\r\n\tเนื่องในวันที่ ๒๙พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นวันวิสาขบูชา ท่านผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากร จึงนำนักเรียนร่วมเวียนเทียน ณ วัดพระแท่นดงรังวิทยาคาร ณ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑<\/span><\/p>\r\n","5":"ว่าที่ร้อยตรีสุธน ศรีศักดิ์บางเตย","ppost":"ว่าที่ร้อยตรีสุธน ศรีศักดิ์บางเตย","6":"468","views":"468","7":"36","cat_id":"36","8":"0","hot":"0","9":"2018-05-28 21:07:38","date":"2018-05-28 21:07:38","10":"1","active":"1","11":"36","uid":"36"},{"0":"3820","id":"3820","1":"โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารร่วมประชุมทางไกล การสร้างความเข้าใจหลักสูตรวิทย์ คณิต ภูมิศาสตร์","title":"โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารร่วมประชุมทางไกล การสร้างความเข้าใจหลักสูตรวิทย์ คณิต ภูมิศาสตร์","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-01-26_09-56-14.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-01-26_09-56-14.jpg","4":"วันศุกร์ ที่ 26 มกราคม 2561 นางนงนุช เกษมจิต รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระแท่นคงรังวิทยาคาร พร้อมด้วยครูผู้สอนสาขาวิชา คณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์ ,สังคมศึกษา,การงานอาชีพและเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมทางไกล เรื่อง การสร้างความเข้าใจหลักสูตรวิทย์ คณิต ภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง2560) ณ ห้องประชุมเล็ก อาคาร1 โรง้รียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร","description":"วันศุกร์ ที่ 26 มกราคม 2561 นางนงนุช เกษมจิต รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระแท่นคงรังวิทยาคาร พร้อมด้วยครูผู้สอนสาขาวิชา คณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์ ,สังคมศึกษา,การงานอาชีพและเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมทางไกล เรื่อง การสร้างความเข้าใจหลักสูตรวิทย์ คณิต ภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง2560) ณ ห้องประชุมเล็ก อาคาร1 โรง้รียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร","5":"ว่าที่ร้อยตรีสุธน ศรีศักดิ์บางเตย","ppost":"ว่าที่ร้อยตรีสุธน ศรีศักดิ์บางเตย","6":"567","views":"567","7":"36","cat_id":"36","8":"0","hot":"0","9":"2018-01-26 10:08:22","date":"2018-01-26 10:08:22","10":"1","active":"1","11":"36","uid":"36"},{"0":"3783","id":"3783","1":"โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา","title":"โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-01-21_13-15-18.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-01-21_13-15-18.jpg","4":"

\r\n\tวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๑ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษาให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยวิทยากรรับเชิญ ดร.วัชรภัทร เตชะวัฒนศิริดำรง จากบริษัทอังษรเจริญทัศน์ เพื่อให้ครูนำการจ้ดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาเข้าสู้โรงเรียน ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ และเพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมเชิงบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๑ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษาให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยวิทยากรรับเชิญ ดร.วัชรภัทร เตชะวัฒนศิริดำรง จากบริษัทอังษรเจริญทัศน์ เพื่อให้ครูนำการจ้ดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาเข้าสู้โรงเรียน ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ และเพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมเชิงบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา<\/p>\r\n","5":"ว่าที่ร้อยตรีสุธน ศรีศักดิ์บางเตย","ppost":"ว่าที่ร้อยตรีสุธน ศรีศักดิ์บางเตย","6":"473","views":"473","7":"36","cat_id":"36","8":"0","hot":"0","9":"2018-01-21 13:20:42","date":"2018-01-21 13:20:42","10":"1","active":"1","11":"36","uid":"36"},{"0":"3768","id":"3768","1":"โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร รับประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับจังหวัด กลุ่มที่ 5 ","title":"โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร รับประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับจังหวัด กลุ่มที่ 5 ","2":"https:\/\/www.facebook.com\/PTV-School-132931206767152\/","url":"https:\/\/www.facebook.com\/PTV-School-132931206767152\/","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-01-17_20-07-29.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-01-17_20-07-29.jpg","4":"

\r\n\tวันที่ 17 มกราคม 2561 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร รับการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับจังหวัด กลุ่มที่ 5 ผู้รับการประเมินในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ เด็กชายสิทธิโชค กันสืบสาย ชั้นม.3\/1 ,ผู้รับการประเมินในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ นางสาวกมลชนก ผิวงาม ชั้นม.6\/1 โดยมีคณะกรรมการการประเมินได้แก่ 1.นายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ รองผอ.สพม.8 ,2.นางภิญญาอัญญ์ สุขผล ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.รบ.1 ,3.นางช่อทิพย์ อินแสน ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ,4.นางอัฐมา สินธุเสน นวก.ชำนาญการพิเศษ สพม.8 ,5.นางอำไพ มาศศิริทรัพย์ ศน.ชำนาญการพิเศษ สพป.รบ.1 โดยมีนายคงคา จุลกิจวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ,นางนงนุช เกษมจิต รองผู้อำนวยการ คณะครู นักเรียนผู้ปกครองนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับ <\/p>\r\n","description":"

\r\n\tวันที่ 17 มกราคม 2561 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร รับการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับจังหวัด กลุ่มที่ 5 ผู้รับการประเมินในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ เด็กชายสิทธิโชค กันสืบสาย ชั้นม.3\/1 ,ผู้รับการประเมินในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ นางสาวกมลชนก ผิวงาม ชั้นม.6\/1 โดยมีคณะกรรมการการประเมินได้แก่ 1.นายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ รองผอ.สพม.8 ,2.นางภิญญาอัญญ์ สุขผล ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.รบ.1 ,3.นางช่อทิพย์ อินแสน ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ,4.นางอัฐมา สินธุเสน นวก.ชำนาญการพิเศษ สพม.8 ,5.นางอำไพ มาศศิริทรัพย์ ศน.ชำนาญการพิเศษ สพป.รบ.1 โดยมีนายคงคา จุลกิจวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ,นางนงนุช เกษมจิต รองผู้อำนวยการ คณะครู นักเรียนผู้ปกครองนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับ <\/p>\r\n","5":"ว่าที่ร้อยตรีสุธน ศรีศักดิ์บางเตย","ppost":"ว่าที่ร้อยตรีสุธน ศรีศักดิ์บางเตย","6":"785","views":"785","7":"36","cat_id":"36","8":"0","hot":"0","9":"2018-01-17 19:57:49","date":"2018-01-17 19:57:49","10":"1","active":"1","11":"36","uid":"36"},{"0":"3696","id":"3696","1":"กิจกรรมปีใหม่โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร","title":"กิจกรรมปีใหม่โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร","2":"https:\/\/www.facebook.com\/PTV-School-132931206767152\/","url":"https:\/\/www.facebook.com\/PTV-School-132931206767152\/","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-12-28_19-46-02.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-12-28_19-46-02.jpg","4":"

\r\n\tเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร จัดกิจกรรมปีใหม่ให้กับนักเรียน นำโดยนายคงคา จุลกิจวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีกิจกรรมการมอบทุนการศึกษา จับฉลากของขวัญให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น<\/span><\/p>\r\n","description":"

\r\n\tเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร จัดกิจกรรมปีใหม่ให้กับนักเรียน นำโดยนายคงคา จุลกิจวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีกิจกรรมการมอบทุนการศึกษา จับฉลากของขวัญให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น<\/span><\/p>\r\n","5":"ว่าที่ร้อยตรีสุธน ศรีศักดิ์บางเตย","ppost":"ว่าที่ร้อยตรีสุธน ศรีศักดิ์บางเตย","6":"569","views":"569","7":"36","cat_id":"36","8":"0","hot":"0","9":"2017-12-28 19:46:25","date":"2017-12-28 19:46:25","10":"1","active":"1","11":"36","uid":"36"},{"0":"3598","id":"3598","1":"กิจกรรมเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ 1000 พระคาถา โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร","title":"กิจกรรมเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ 1000 พระคาถา โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-12-01_14-54-39.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-12-01_14-54-39.jpg","4":"

\r\n\tเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร จังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ 1000 พระคาถาโดย พระมหาสม สุทธิปาภาโส และ พระมหาสิน ฐิตเมโม  เพื่อจัดหารายได้ซ่อมแซมอาคารเจ้าคุณทองคำ โดยมี คณะกรรมการฝ่ายสงฆ์ ได้แก่ พระราชวิสุทธาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี, พระครูพุทธมัญจาภิบาล เจ้าคณะตำบลพระแท่น ,พระครูวิบูลกาญจโนภาส รองเจ้าคณะอำเภอท่ามะกา วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร  ประธานฝ่ายฆารวาส ได้แก่ ผอ.สมจิต คำชื่น   อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ,นางทอง สาลาด ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง ,นายคงคา จุลกิจวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ,ครูและบุคลากรทางการศึกษานักเรียน ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร จังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ 1000 พระคาถาโดย พระมหาสม สุทธิปาภาโส และ พระมหาสิน ฐิตเมโม  เพื่อจัดหารายได้ซ่อมแซมอาคารเจ้าคุณทองคำ โดยมี คณะกรรมการฝ่ายสงฆ์ ได้แก่ พระราชวิสุทธาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี, พระครูพุทธมัญจาภิบาล เจ้าคณะตำบลพระแท่น ,พระครูวิบูลกาญจโนภาส รองเจ้าคณะอำเภอท่ามะกา วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร  ประธานฝ่ายฆารวาส ได้แก่ ผอ.สมจิต คำชื่น   อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ,นางทอง สาลาด ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง ,นายคงคา จุลกิจวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ,ครูและบุคลากรทางการศึกษานักเรียน ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน<\/p>\r\n","5":"ว่าที่ร้อยตรีสุธน ศรีศักดิ์บางเตย","ppost":"ว่าที่ร้อยตรีสุธน ศรีศักดิ์บางเตย","6":"583","views":"583","7":"36","cat_id":"36","8":"0","hot":"0","9":"2017-12-01 14:54:56","date":"2017-12-01 14:54:56","10":"1","active":"1","11":"36","uid":"36"},{"0":"3586","id":"3586","1":"คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร จังหวัดกาญจนบุรี เดินทางไปเข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศ เมื่ิอวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร ","title":"คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร จังหวัดกาญจนบุรี เดินทางไปเข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศ เมื่ิอวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร ","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-11-29_18-49-30.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-11-29_18-49-30.jpg","4":"

\r\n\tคณะครูและนักเรียนโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร จังหวัดกาญจนบุรี เดินทางไปเข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศ เมื่อวันที่  29 พฤศจิกายน 2560 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร <\/p>\r\n","description":"

\r\n\tคณะครูและนักเรียนโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร จังหวัดกาญจนบุรี เดินทางไปเข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศ เมื่อวันที่  29 พฤศจิกายน 2560 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร <\/p>\r\n","5":"ว่าที่ร้อยตรีสุธน ศรีศักดิ์บางเตย","ppost":"ว่าที่ร้อยตรีสุธน ศรีศักดิ์บางเตย","6":"584","views":"584","7":"36","cat_id":"36","8":"0","hot":"0","9":"2017-11-29 18:53:05","date":"2017-11-29 18:53:05","10":"1","active":"1","11":"36","uid":"36"},{"0":"3517","id":"3517","1":"กิจกรรมประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลนักเรียนพระราชทานโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ระดับจังหวัด","title":"กิจกรรมประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลนักเรียนพระราชทานโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ระดับจังหวัด","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-11-13_20-22-36.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-11-13_20-22-36.jpg","4":"

\r\n\tเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร รับการประเมินนักเรียนพระราชทานระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับจังหวัด โดยมีคณะกรรมการ นักวิชาการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และผู้ทรงคุณวุฒิจากเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ให้เกียรติเป็นผู้ประเมิน โดยผู้เข้ารับการประเมินนักเรียนพระราชทานระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ เด็กชายสิทธิโชค กันสืบสาย และในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้แก่ นางสาวกมลชนก ผิวงาม โดยมีนายคงคาจุลกิจวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน<\/div>\r\n
\r\n\tนางนงนุช เกษมจิต รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง ร่วมให้การต้อนรับ<\/div>\r\n","description":"
\r\n\tเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร รับการประเมินนักเรียนพระราชทานระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับจังหวัด โดยมีคณะกรรมการ นักวิชาการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และผู้ทรงคุณวุฒิจากเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ให้เกียรติเป็นผู้ประเมิน โดยผู้เข้ารับการประเมินนักเรียนพระราชทานระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ เด็กชายสิทธิโชค กันสืบสาย และในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้แก่ นางสาวกมลชนก ผิวงาม โดยมีนายคงคาจุลกิจวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน<\/div>\r\n
\r\n\tนางนงนุช เกษมจิต รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง ร่วมให้การต้อนรับ<\/div>\r\n","5":"ว่าที่ร้อยตรีสุธน ศรีศักดิ์บางเตย","ppost":"ว่าที่ร้อยตรีสุธน ศรีศักดิ์บางเตย","6":"536","views":"536","7":"36","cat_id":"36","8":"0","hot":"0","9":"2017-11-13 20:23:32","date":"2017-11-13 20:23:32","10":"1","active":"1","11":"36","uid":"36"},{"0":"3475","id":"3475","1":"คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษาวิชาทหาร ลูกเสือ และจิตอาสาโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ร่วมปฏิบัติหน้าที่พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร","title":"คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษาวิชาทหาร ลูกเสือ และจิตอาสาโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ร่วมปฏิบัติหน้าที่พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-10-27_11-26-46.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-10-27_11-26-46.jpg","4":"

\r\n\tวันที่ 26 ตุลาคม 2560 คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษาวิชาทหาร ลูกเสือ และจิตอาสาโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ร่วมปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่เดินพานอันเชิญดอกไม้จันทน์  และคลุมผ้า  รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาบริการประชาชนในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ณ พระเมรุมาศจำลอง  วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tวันที่ 26 ตุลาคม 2560 คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษาวิชาทหาร ลูกเสือ และจิตอาสาโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ร่วมปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่เดินพานอันเชิญดอกไม้จันทน์  และคลุมผ้า  รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาบริการประชาชนในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ณ พระเมรุมาศจำลอง  วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี<\/p>\r\n","5":"ว่าที่ร้อยตรีสุธน ศรีศักดิ์บางเตย","ppost":"ว่าที่ร้อยตรีสุธน ศรีศักดิ์บางเตย","6":"581","views":"581","7":"36","cat_id":"36","8":"0","hot":"0","9":"2017-10-27 11:28:02","date":"2017-10-27 11:28:02","10":"1","active":"1","11":"36","uid":"36"},{"0":"3434","id":"3434","1":"วันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ๑๐๐ปี ธงชาติไทย","title":"วันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ๑๐๐ปี ธงชาติไทย","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-09-28_10-26-28.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-09-28_10-26-28.jpg","4":"เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ นายคงคาจุลกิจวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร พร้อมด้วยครู นักเรียน ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติไทย และร่วมร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย ","description":"เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ นายคงคาจุลกิจวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร พร้อมด้วยครู นักเรียน ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติไทย และร่วมร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย ","5":"ว่าที่ร้อยตรีสุธน ศรีศักดิ์บางเตย","ppost":"ว่าที่ร้อยตรีสุธน ศรีศักดิ์บางเตย","6":"542","views":"542","7":"36","cat_id":"36","8":"0","hot":"0","9":"2017-09-28 10:32:46","date":"2017-09-28 10:32:46","10":"1","active":"1","11":"36","uid":"36"},{"0":"3277","id":"3277","1":"กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมMy Office (สำหรับสถานศึกษา)","title":"กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมMy Office (สำหรับสถานศึกษา)","2":"https:\/\/www.facebook.com\/PTV-School-132931206767152\/","url":"https:\/\/www.facebook.com\/PTV-School-132931206767152\/","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-08-12_06-20-19.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-08-12_06-20-19.jpg","4":"

\r\n\tเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 นายคงคา จุลกิจวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ประธานการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมMy Office  ของโรงรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อขยายผลการอบรมการใช้โปรแกรมMy Office ให้กับคุณครูได้รับทราบ และได้ลงมือปฏิบัติและใช้งานผ่านระบบMy Office สถานศึกษา <\/p>\r\n","description":"

\r\n\tเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 นายคงคา จุลกิจวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ประธานการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมMy Office  ของโรงรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อขยายผลการอบรมการใช้โปรแกรมMy Office ให้กับคุณครูได้รับทราบ และได้ลงมือปฏิบัติและใช้งานผ่านระบบMy Office สถานศึกษา <\/p>\r\n","5":"ว่าที่ร้อยตรีสุธน ศรีศักดิ์บางเตย","ppost":"ว่าที่ร้อยตรีสุธน ศรีศักดิ์บางเตย","6":"485","views":"485","7":"36","cat_id":"36","8":"0","hot":"0","9":"2017-08-12 06:26:12","date":"2017-08-12 06:26:12","10":"1","active":"1","11":"36","uid":"36"},{"0":"3276","id":"3276","1":"กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2560 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร","title":"กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2560 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร","2":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/PTV-School-132931206767152\/photos\/?tab=album&album_id=1544736618919930","url":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/PTV-School-132931206767152\/photos\/?tab=album&album_id=1544736618919930","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-08-12_06-13-17.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-08-12_06-13-17.jpg","4":"

\r\n\tวันที่ 11 สิงหาคม 2560 นายคงคา จุลกิจวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา "วันแม่แห่งชาติ" ประจำปี 2560 ณ หอประชุม โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร กิจกรรมประกอบด้วย การลงนามถวายพระพร พิธีสงฆ์ การร้องเพลงประสานเสียงวันแม่ <\/span><\/span><\/p>\r\n","description":"

\r\n\tวันที่ 11 สิงหาคม 2560 นายคงคา จุลกิจวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา "วันแม่แห่งชาติ" ประจำปี 2560 ณ หอประชุม โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร กิจกรรมประกอบด้วย การลงนามถวายพระพร พิธีสงฆ์ การร้องเพลงประสานเสียงวันแม่ <\/span><\/span><\/p>\r\n","5":"ว่าที่ร้อยตรีสุธน ศรีศักดิ์บางเตย","ppost":"ว่าที่ร้อยตรีสุธน ศรีศักดิ์บางเตย","6":"442","views":"442","7":"36","cat_id":"36","8":"0","hot":"0","9":"2017-08-12 06:17:40","date":"2017-08-12 06:17:40","10":"1","active":"1","11":"36","uid":"36"},{"0":"2993","id":"2993","1":"กิจกรรมค่ายพัฒนาความเป็นเลิศของผู้เรียนคอมพิวเตอร์โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร","title":"กิจกรรมค่ายพัฒนาความเป็นเลิศของผู้เรียนคอมพิวเตอร์โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร","2":"https:\/\/www.facebook.com\/search\/top\/?q=ptv%20school","url":"https:\/\/www.facebook.com\/search\/top\/?q=ptv%20school","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-06-24_20-26-16.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-06-24_20-26-16.jpg","4":"

\r\n\tเมื่อวันที่๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาความเป็นเลิศของผู้เรียนคอมพิวเตอร์ โดยมีนายคงคา จุลกิจวัฒน์ เป็นประธานในพิธี โดยค่ายดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ เพื่อพัฒทักษะของนักเรียนทางด้านคอมพิวเตอร์ กิจกรรมประกอบด้วยการให้ความรู้ทักษะทางด้านเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ การฝึกปฏิบัติการประกอบคอมพิวเตอร์ และการติดตังระบบปฏิบัติการและการติดตั้งโปรแกรมพื้นฐาน เพื่อให้นักเรียนผู้เข้าอบรมได้มีความรู้พื้นฐาน การประกอบการติดตั้งการใช้งานคอมพิวเตอร์ โดยมีตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน ๔๐ คน เข้าร่วมกิจกรรมและครูผู้สอนรายวิชาคอมพิวเตอร์เป็นวิทยากร<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tเมื่อวันที่๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาความเป็นเลิศของผู้เรียนคอมพิวเตอร์ โดยมีนายคงคา จุลกิจวัฒน์ เป็นประธานในพิธี โดยค่ายดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ เพื่อพัฒทักษะของนักเรียนทางด้านคอมพิวเตอร์ กิจกรรมประกอบด้วยการให้ความรู้ทักษะทางด้านเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ การฝึกปฏิบัติการประกอบคอมพิวเตอร์ และการติดตังระบบปฏิบัติการและการติดตั้งโปรแกรมพื้นฐาน เพื่อให้นักเรียนผู้เข้าอบรมได้มีความรู้พื้นฐาน การประกอบการติดตั้งการใช้งานคอมพิวเตอร์ โดยมีตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน ๔๐ คน เข้าร่วมกิจกรรมและครูผู้สอนรายวิชาคอมพิวเตอร์เป็นวิทยากร<\/p>\r\n","5":"ว่าที่ร้อยตรีสุธน ศรีศักดิ์บางเตย","ppost":"ว่าที่ร้อยตรีสุธน ศรีศักดิ์บางเตย","6":"556","views":"556","7":"36","cat_id":"36","8":"0","hot":"0","9":"2017-06-24 20:26:55","date":"2017-06-24 20:26:55","10":"1","active":"1","11":"36","uid":"36"},{"0":"2992","id":"2992","1":"โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศัพยภาพนักเรียนแกนนำโรงเรียนคุณธรรม","title":"โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศัพยภาพนักเรียนแกนนำโรงเรียนคุณธรรม","2":"https:\/\/www.facebook.com\/PTV-School-132931206767152\/","url":"https:\/\/www.facebook.com\/PTV-School-132931206767152\/","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-06-24_20-01-29.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-06-24_20-01-29.jpg","4":"

\r\n\tโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศัพยภาพนักเรียนแกนนำโรงเรียนคุณธรรม ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ยังโทน เฮล์ธปาร์ค รีสอร์ท อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนางกิตธิรา กอสุนทร หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารเป็นประธานในพิธี โดยกิจกรรมจะมีตัวแทนนักเรียนแต่ละห้องละ จำนวน ๒ คน ทุกระดับชั้น เข้าร่วมอบรม จำนวน ๖๐ คน ครู ๖ คน เพื่อเป็นแกนนำในการทำกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรมต่อไป<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศัพยภาพนักเรียนแกนนำโรงเรียนคุณธรรม ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ยังโทน เฮล์ธปาร์ค รีสอร์ท อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนางกิตธิรา กอสุนทร หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารเป็นประธานในพิธี โดยกิจกรรมจะมีตัวแทนนักเรียนแต่ละห้องละ จำนวน ๒ คน ทุกระดับชั้น เข้าร่วมอบรม จำนวน ๖๐ คน ครู ๖ คน เพื่อเป็นแกนนำในการทำกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรมต่อไป<\/p>\r\n","5":"ว่าที่ร้อยตรีสุธน ศรีศักดิ์บางเตย","ppost":"ว่าที่ร้อยตรีสุธน ศรีศักดิ์บางเตย","6":"440","views":"440","7":"36","cat_id":"36","8":"0","hot":"0","9":"2017-06-24 20:08:47","date":"2017-06-24 20:08:47","10":"1","active":"1","11":"36","uid":"36"},{"0":"2991","id":"2991","1":"คณะผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารร่วมประดิษฐ์ดอกดารารัตน์","title":"คณะผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารร่วมประดิษฐ์ดอกดารารัตน์","2":"https:\/\/www.facebook.com\/PTV-School-132931206767152\/","url":"https:\/\/www.facebook.com\/PTV-School-132931206767152\/","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-06-24_19-40-40.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-06-24_19-40-40.jpg","4":"

\r\n\tเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ คณะผู้บริหารนำโดยนายคงคา จุลกิจวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร และคณะครูและบุคลาการทางการศึกษา จำนวน ๖๕ คน ร่วมประดิษฐ์ดอกดารารัตน์เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพของ<\/span>พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช<\/span> โดยกิจกรรมจะจัดทุกวัน ในช่วงพักกลางวันและช่วงหลังเลิกเรียน<\/span>เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช <\/span>โดยมีผู้ร่วมกิจรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก<\/span><\/p>\r\n","description":"

\r\n\tเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ คณะผู้บริหารนำโดยนายคงคา จุลกิจวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร และคณะครูและบุคลาการทางการศึกษา จำนวน ๖๕ คน ร่วมประดิษฐ์ดอกดารารัตน์เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพของ<\/span>พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช<\/span> โดยกิจกรรมจะจัดทุกวัน ในช่วงพักกลางวันและช่วงหลังเลิกเรียน<\/span>เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช <\/span>โดยมีผู้ร่วมกิจรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก<\/span><\/p>\r\n","5":"ว่าที่ร้อยตรีสุธน ศรีศักดิ์บางเตย","ppost":"ว่าที่ร้อยตรีสุธน ศรีศักดิ์บางเตย","6":"451","views":"451","7":"36","cat_id":"36","8":"0","hot":"0","9":"2017-06-24 19:51:59","date":"2017-06-24 19:51:59","10":"1","active":"1","11":"36","uid":"36"},{"0":"2901","id":"2901","1":"โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารจัดกิจกรรมสังเกตการณ์ปรากฏการณ์ดาวเสาร์ใกล้โลก","title":"โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารจัดกิจกรรมสังเกตการณ์ปรากฏการณ์ดาวเสาร์ใกล้โลก","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-06-15_21-20-12.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-06-15_21-20-12.jpg","4":"

\r\n\tเมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๓๐น. คณะครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ร่วมจัดกิจกรรมสังเกตการปรากฏการณ์ดาวเสาร์ใกล้โลก ซึ่งโคจรใกล้โลกที่สุดในรอบปี ปรากฏชัดเจนสีเหลืองสว่างสุกใส โดยมีนักเรียนผู้ปกครองนักเรียนและประชาชนในชุมชนตำบลพระแท่นเข้าชมปรากฏการณ์ดังกล่าวเป็นจำนวนมาก <\/p>\r\n","description":"

\r\n\tเมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๓๐น. คณะครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ร่วมจัดกิจกรรมสังเกตการปรากฏการณ์ดาวเสาร์ใกล้โลก ซึ่งโคจรใกล้โลกที่สุดในรอบปี ปรากฏชัดเจนสีเหลืองสว่างสุกใส โดยมีนักเรียนผู้ปกครองนักเรียนและประชาชนในชุมชนตำบลพระแท่นเข้าชมปรากฏการณ์ดังกล่าวเป็นจำนวนมาก <\/p>\r\n","5":"ว่าที่ร้อยตรีสุธน ศรีศักดิ์บางเตย","ppost":"ว่าที่ร้อยตรีสุธน ศรีศักดิ์บางเตย","6":"358","views":"358","7":"36","cat_id":"36","8":"0","hot":"0","9":"2017-06-15 21:20:39","date":"2017-06-15 21:20:39","10":"1","active":"1","11":"36","uid":"36"},{"0":"2900","id":"2900","1":"โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน","title":"โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-06-15_20-50-08.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-06-15_20-50-08.jpg","4":"

\r\n\tเมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา๐๙.๐๐น. คณะผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร  จังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เพื่อส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในโรงเรียน และสร้างความสามัคคีของนักเรียน โดยกิจกรรมเป็นการเลือกตั้งประธานนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โดยนักเรียนทุกระดับชั้นเป็นผู้เลือกประธานนักเรียนและกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tเมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา๐๙.๐๐น. คณะผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร  จังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เพื่อส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในโรงเรียน และสร้างความสามัคคีของนักเรียน โดยกิจกรรมเป็นการเลือกตั้งประธานนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โดยนักเรียนทุกระดับชั้นเป็นผู้เลือกประธานนักเรียนและกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย<\/p>\r\n","5":"ว่าที่ร้อยตรีสุธน ศรีศักดิ์บางเตย","ppost":"ว่าที่ร้อยตรีสุธน ศรีศักดิ์บางเตย","6":"348","views":"348","7":"36","cat_id":"36","8":"0","hot":"0","9":"2017-06-15 20:51:36","date":"2017-06-15 20:51:36","10":"1","active":"1","11":"36","uid":"36"},{"0":"2899","id":"2899","1":"คณะครูและนักเรียนจิตอาสาโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ทำดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ","title":"คณะครูและนักเรียนจิตอาสาโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ทำดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-06-15_20-30-46.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-06-15_20-30-46.jpg","4":"

\r\n\tเมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๓๐น. คณะครูและนักเรียนจิตอาสา โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ ๘ บ้านหนองไม้แก่น ตำบลหนองลาน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีผู้ใหญ่บ้าน คณะวิทยากรประจำศูนย์ฯ ประชาชน ร่วมกันสอนการทำดอกไม้จันทน์พระราชทาน เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tเมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๓๐น. คณะครูและนักเรียนจิตอาสา โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ ๘ บ้านหนองไม้แก่น ตำบลหนองลาน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีผู้ใหญ่บ้าน คณะวิทยากรประจำศูนย์ฯ ประชาชน ร่วมกันสอนการทำดอกไม้จันทน์พระราชทาน เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช<\/p>\r\n","5":"ว่าที่ร้อยตรีสุธน ศรีศักดิ์บางเตย","ppost":"ว่าที่ร้อยตรีสุธน ศรีศักดิ์บางเตย","6":"477","views":"477","7":"36","cat_id":"36","8":"0","hot":"0","9":"2017-06-15 20:30:57","date":"2017-06-15 20:30:57","10":"1","active":"1","11":"36","uid":"36"},{"0":"2898","id":"2898","1":"พิธีไหว้ครูโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐","title":"พิธีไหว้ครูโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-06-15_20-05-52.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-06-15_20-05-52.jpg","4":"

\r\n\tพิธีไหว้ครูโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร จัดขึ้นวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ สนามโดม โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร โดยมีนายคงคา จุลกิจวัฒน์ เป็นประธานในพิธีพร้อมเจิมหนังสือเรียนและมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติดีพร้อมให้โอวาทในการศึกษาเล่าเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาเล่าเรียนแด่นักเรียน โดยมีคณะผู้บริหารคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้เป็นจำนวนมา่ก<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tพิธีไหว้ครูโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร จัดขึ้นวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ สนามโดม โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร โดยมีนายคงคา จุลกิจวัฒน์ เป็นประธานในพิธีพร้อมเจิมหนังสือเรียนและมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติดีพร้อมให้โอวาทในการศึกษาเล่าเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาเล่าเรียนแด่นักเรียน โดยมีคณะผู้บริหารคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้เป็นจำนวนมา่ก<\/p>\r\n","5":"ว่าที่ร้อยตรีสุธน ศรีศักดิ์บางเตย","ppost":"ว่าที่ร้อยตรีสุธน ศรีศักดิ์บางเตย","6":"407","views":"407","7":"36","cat_id":"36","8":"0","hot":"0","9":"2017-06-15 20:06:37","date":"2017-06-15 20:06:37","10":"1","active":"1","11":"36","uid":"36"},{"0":"2784","id":"2784","1":"โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารจัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมประจำปี 2560","title":"โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารจัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมประจำปี 2560","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-05-09_14-22-14.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-05-09_14-22-14.jpg","4":"

\r\n\tเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560  โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร นำโดยนายคงคา จุลกิจวัฒน์ ผู้อำนวยการโรง้รียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมจัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โดยมี นายสมจิตร คำชื่น อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เป็นประธานในพิธี  สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้แบ่งเป็น 3ช่วง ช่วงละ 2วัน ระหว่างวันที่ 8 - 13 พฤษภาคม 2560 ณ วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร ตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีพระอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นพระวิทยากรในการจัดกิจกรรม รวมทั้งผู้ปกครองเครือข่าย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมกันจัดกิจกรรมในครั้งนี้<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560  โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร นำโดยนายคงคา จุลกิจวัฒน์ ผู้อำนวยการโรง้รียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมจัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โดยมี นายสมจิตร คำชื่น อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เป็นประธานในพิธี  สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้แบ่งเป็น 3ช่วง ช่วงละ 2วัน ระหว่างวันที่ 8 - 13 พฤษภาคม 2560 ณ วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร ตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีพระอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นพระวิทยากรในการจัดกิจกรรม รวมทั้งผู้ปกครองเครือข่าย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมกันจัดกิจกรรมในครั้งนี้<\/p>\r\n","5":"ว่าที่ร้อยตรีสุธน ศรีศักดิ์บางเตย","ppost":"ว่าที่ร้อยตรีสุธน ศรีศักดิ์บางเตย","6":"469","views":"469","7":"36","cat_id":"36","8":"0","hot":"0","9":"2017-05-09 14:04:23","date":"2017-05-09 14:04:23","10":"1","active":"1","11":"36","uid":"36"},{"0":"2714","id":"2714","1":"โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานประจำปี 2559","title":"โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานประจำปี 2559","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-03-24_09-47-29.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-03-24_09-47-29.jpg","4":"

\r\n\tโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารจัดการอบรมเชิงปฏิบััติการการจัดทำรายงานประจำปี 2559 (SAR) และการจัดทำแผนการสอนโรงเรียนสุจริต วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 2 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร โดยมีท่านผู้อำนวยการนายคงคา จุลกิจวัฒน์ เป็นประธาน และมีครูและบคุลากรทางการศึกษาทั้งโรงเรียน เข้าร่วมอบรม<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารจัดการอบรมเชิงปฏิบััติการการจัดทำรายงานประจำปี 2559 (SAR) และการจัดทำแผนการสอนโรงเรียนสุจริต วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 2 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร โดยมีท่านผู้อำนวยการนายคงคา จุลกิจวัฒน์ เป็นประธาน และมีครูและบคุลากรทางการศึกษาทั้งโรงเรียน เข้าร่วมอบรม<\/p>\r\n","5":"ว่าที่ร้อยตรีสุธน ศรีศักดิ์บางเตย","ppost":"ว่าที่ร้อยตรีสุธน ศรีศักดิ์บางเตย","6":"335","views":"335","7":"36","cat_id":"36","8":"0","hot":"0","9":"2017-03-24 09:47:44","date":"2017-03-24 09:47:44","10":"1","active":"1","11":"36","uid":"36"},{"0":"2504","id":"2504","1":"โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารจัดกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษให้กับครูและบุคคลากรทางการศึกษา ","title":"โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารจัดกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษให้กับครูและบุคคลากรทางการศึกษา ","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-01-26_09-13-32.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-01-26_09-13-32.jpg","4":"

\r\n\tโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร จัดกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยมีวิทยากรชาวต่างชาติ           จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ ๒๗ มกราคม ถึง ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยจัดกิจกรรมช่วงเวลา ๑๖.๐๐น. - ๑๗.๐๐น. มีครูและบุคลากรภายในโรงเรียนสนใจเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก <\/p>\r\n","description":"

\r\n\tโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร จัดกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยมีวิทยากรชาวต่างชาติ           จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ ๒๗ มกราคม ถึง ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยจัดกิจกรรมช่วงเวลา ๑๖.๐๐น. - ๑๗.๐๐น. มีครูและบุคลากรภายในโรงเรียนสนใจเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก <\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"382","views":"382","7":"36","cat_id":"36","8":"0","hot":"0","9":"2017-01-26 09:18:58","date":"2017-01-26 09:18:58","10":"1","active":"1","11":"36","uid":"36"},{"0":"2501","id":"2501","1":"คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต","title":"คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-01-25_20-44-10.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-01-25_20-44-10.jpg","4":"

\r\n\tเมื่อวันพุธ ที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ร่วมกิจกรรม ทำความดี บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี และ หน่วยแพทย์ของศูนย์ภาค ๔ (ราชบุรี) เป็นหน่วยรับบริจาคโลหิต ร่วมกับ อำเภอท่ามะกา โดยมีประชาชน ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน  หน่วยงานราชการต่างๆ ของอำเภอท่ามะกา ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tเมื่อวันพุธ ที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ร่วมกิจกรรม ทำความดี บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี และ หน่วยแพทย์ของศูนย์ภาค ๔ (ราชบุรี) เป็นหน่วยรับบริจาคโลหิต ร่วมกับ อำเภอท่ามะกา โดยมีประชาชน ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน  หน่วยงานราชการต่างๆ ของอำเภอท่ามะกา ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"333","views":"333","7":"36","cat_id":"36","8":"0","hot":"0","9":"2017-01-25 20:49:57","date":"2017-01-25 20:49:57","10":"1","active":"1","11":"36","uid":"36"},{"0":"2440","id":"2440","1":"พิธีปฏิญานตนต่อผู้ปกครอง ตัวแทนชุมชน และนักเรียนโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารเนื่องในวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 61 พ.ศ. 2560 วันที่ 13 มกราคม 2560 ","title":"พิธีปฏิญานตนต่อผู้ปกครอง ตัวแทนชุมชน และนักเรียนโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารเนื่องในวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 61 พ.ศ. 2560 วันที่ 13 มกราคม 2560 ","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-01-14_21-26-52.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-01-14_21-26-52.jpg","4":"

\r\n\tโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารจัดพิธีปฏิญานตนต่อผู้ปกครอง ตัวแทนชุมชน และนักเรียนโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร  เนื่องในวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 61   นำโดยนายคงคาจุลกิจวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2560<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารจัดพิธีปฏิญานตนต่อผู้ปกครอง ตัวแทนชุมชน และนักเรียนโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร  เนื่องในวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 61   นำโดยนายคงคาจุลกิจวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2560<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"368","views":"368","7":"36","cat_id":"36","8":"0","hot":"0","9":"2017-01-14 21:29:00","date":"2017-01-14 21:29:00","10":"1","active":"1","11":"36","uid":"36"},{"0":"1748","id":"1748","1":"กิจกรรมรณรงค์ออกเสียงประชามติโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร","title":"กิจกรรมรณรงค์ออกเสียงประชามติโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-08-04_10-14-22.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-08-04_10-14-22.jpg","4":"

\r\n\tวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา๐๙.๐๐น. โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร จัดกิจการกรรมรณรงค์ออกเสียงประชามติ ๗ สิงหา ประชามติร่วมใจ ประชาธิปไตยมั่นคง โดยการนำของกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาวัฒนธรรม พร้อมด้วยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน ๑๒๐ คน ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ โดยแจกแผ่นพับเพื่อประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้ชาวบ้าน ประชาชน ณ ตลาดเทศบาลตำบลพระแท่น โดยได้การตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี  <\/p>\r\n","description":"

\r\n\tวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา๐๙.๐๐น. โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร จัดกิจการกรรมรณรงค์ออกเสียงประชามติ ๗ สิงหา ประชามติร่วมใจ ประชาธิปไตยมั่นคง โดยการนำของกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาวัฒนธรรม พร้อมด้วยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน ๑๒๐ คน ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ โดยแจกแผ่นพับเพื่อประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้ชาวบ้าน ประชาชน ณ ตลาดเทศบาลตำบลพระแท่น โดยได้การตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี  <\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"534","views":"534","7":"36","cat_id":"36","8":"0","hot":"0","9":"2016-08-04 10:20:45","date":"2016-08-04 10:20:45","10":"1","active":"1","11":"36","uid":"36"},{"0":"1723","id":"1723","1":" รด.จิตอาสาโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร รณรงค์ออกใช้สิทธิ์ลงประชามติ ","title":" รด.จิตอาสาโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร รณรงค์ออกใช้สิทธิ์ลงประชามติ ","2":"https:\/\/www.facebook.com\/PTV-School-132931206767152\/photos\/?tab=album&album_id=1158194624240800","url":"https:\/\/www.facebook.com\/PTV-School-132931206767152\/photos\/?tab=album&album_id=1158194624240800","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-07-29_21-49-35.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-07-29_21-49-35.jpg","4":"

\r\n\tวันที่ ๒๖ กรกฏคม พ.ศ.๒๕๕๙  <\/span>นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ร่วมกับสัสดีอำเภอท่ามะกา ร่วมรณรงค์การออกใช้สิทธิ์ลงประชามติ ณ ตลาดเทศบาลตำบลพระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี<\/span><\/p>\r\n","description":"

\r\n\tวันที่ ๒๖ กรกฏคม พ.ศ.๒๕๕๙  <\/span>นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ร่วมกับสัสดีอำเภอท่ามะกา ร่วมรณรงค์การออกใช้สิทธิ์ลงประชามติ ณ ตลาดเทศบาลตำบลพระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี<\/span><\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"566","views":"566","7":"36","cat_id":"36","8":"0","hot":"0","9":"2016-07-29 21:51:59","date":"2016-07-29 21:51:59","10":"1","active":"1","11":"36","uid":"36"},{"0":"1722","id":"1722","1":"กิจกรรม นิฮงไซ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร","title":"กิจกรรม นิฮงไซ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร","2":"https:\/\/www.facebook.com\/PTV-School-132931206767152\/?fref=ts","url":"https:\/\/www.facebook.com\/PTV-School-132931206767152\/?fref=ts","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-07-29_21-44-44.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-07-29_21-44-44.jpg","4":"

\r\n\tเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๙ คณะครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ร่วมจัดกิจกรรมนิฮงไซ  ให้ความรู้ และความสนุกสนานเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่น โดยมีนายคงคา จุลกิจวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เป็นประธาน ณ หอประชุม โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร<\/span><\/p>\r\n","description":"

\r\n\tเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๙ คณะครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ร่วมจัดกิจกรรมนิฮงไซ  ให้ความรู้ และความสนุกสนานเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่น โดยมีนายคงคา จุลกิจวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เป็นประธาน ณ หอประชุม โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร<\/span><\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"630","views":"630","7":"36","cat_id":"36","8":"0","hot":"0","9":"2016-07-29 21:47:31","date":"2016-07-29 21:47:31","10":"1","active":"1","11":"36","uid":"36"},{"0":"1721","id":"1721","1":"กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองเครือข่ายโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร","title":"กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองเครือข่ายโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-07-29_21-39-11.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-07-29_21-39-11.jpg","4":"

\r\n\tวันที่ ๒๗ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โรง้เรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองเครือข่าย โดยมีนางอมรรัตน์ พีรชัยเดโช รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เป็นประธาน ณ ห้องประชุมมัลติมีเดีย โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tวันที่ ๒๗ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โรง้เรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองเครือข่าย โดยมีนางอมรรัตน์ พีรชัยเดโช รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เป็นประธาน ณ ห้องประชุมมัลติมีเดีย โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"381","views":"381","7":"36","cat_id":"36","8":"0","hot":"0","9":"2016-07-29 21:43:30","date":"2016-07-29 21:43:30","10":"1","active":"1","11":"36","uid":"36"},{"0":"1720","id":"1720","1":"กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร","title":"กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร","2":"https:\/\/www.facebook.com\/PTV-School-132931206767152\/?fref=ts","url":"https:\/\/www.facebook.com\/PTV-School-132931206767152\/?fref=ts","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-07-29_21-31-53.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-07-29_21-31-53.jpg","4":"

\r\n\t โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร จัด<\/span>กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยมีนายคงคา จุลกิจวัฒน์ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีกิจกรรมต่างๆและการแส่ดงของนักเรียน <\/p>\r\n

\r\n\tณ หอประชุม โรงเรียนพระแท่้นดงรังวิทยาคาร<\/p>\r\n","description":"

\r\n\t โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร จัด<\/span>กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยมีนายคงคา จุลกิจวัฒน์ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีกิจกรรมต่างๆและการแส่ดงของนักเรียน <\/p>\r\n

\r\n\tณ หอประชุม โรงเรียนพระแท่้นดงรังวิทยาคาร<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"534","views":"534","7":"36","cat_id":"36","8":"0","hot":"0","9":"2016-07-29 21:37:00","date":"2016-07-29 21:37:00","10":"1","active":"1","11":"36","uid":"36"},{"0":"1184","id":"1184","1":"คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกิจกรรมเปิดงานนมัสการวัดพระแท่นดงรัง ","title":"คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกิจกรรมเปิดงานนมัสการวัดพระแท่นดงรัง ","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-03-18_20-44-55.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-03-18_20-44-55.jpg","4":"

\r\n\tท่านผู้อำนวยการสถานศึกษา นายคงคา  จุลกิจวัฒน์  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เข้าร่วมกิจกรรมเปิดงานนมัสการพระแท่นดงรัง ณ วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-23 มีนาคม พ.ศ.2559 <\/p>\r\n","description":"

\r\n\tท่านผู้อำนวยการสถานศึกษา นายคงคา  จุลกิจวัฒน์  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เข้าร่วมกิจกรรมเปิดงานนมัสการพระแท่นดงรัง ณ วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-23 มีนาคม พ.ศ.2559 <\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"800","views":"800","7":"36","cat_id":"36","8":"0","hot":"0","9":"2016-03-18 20:45:04","date":"2016-03-18 20:45:04","10":"1","active":"1","11":"36","uid":"36"},{"0":"1183","id":"1183","1":"ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร","title":"ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-03-18_20-26-24.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-03-18_20-26-24.jpg","4":"

\r\n\tผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘ นายสมชาย รองเหลือ ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร   <\/p>\r\n

\r\n\tเมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘ นายสมชาย รองเหลือ ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร   <\/p>\r\n

\r\n\tเมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"554","views":"554","7":"36","cat_id":"36","8":"0","hot":"0","9":"2016-03-18 20:28:18","date":"2016-03-18 20:28:18","10":"1","active":"1","11":"36","uid":"36"},{"0":"755","id":"755","1":"กิจกรรมรู้ทันยาคุมกำเนิดและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร","title":"กิจกรรมรู้ทันยาคุมกำเนิดและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-12-04_23-26-46.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-12-04_23-26-46.jpg","4":"

\r\n\t วันที่ 4 ธันวาคม 2558โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระแท่น ได้มาให้ความรู้เรื่องรู้ทันยาคุมกำเนิดและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แก่นักเรียน จำนวน 50 คน ณ ห้องมัลติมีเดีย โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร<\/p>\r\n","description":"

\r\n\t วันที่ 4 ธันวาคม 2558โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระแท่น ได้มาให้ความรู้เรื่องรู้ทันยาคุมกำเนิดและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แก่นักเรียน จำนวน 50 คน ณ ห้องมัลติมีเดีย โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"461","views":"461","7":"36","cat_id":"36","8":"0","hot":"0","9":"2015-12-04 23:31:20","date":"2015-12-04 23:31:20","10":"1","active":"1","11":"36","uid":"36"},{"0":"754","id":"754","1":"โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 2558","title":"โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 2558","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-12-04_23-18-42.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-12-04_23-18-42.jpg","4":"

\r\n\tคณะครูและนักเรียนโรงเรียนพ<\/span>ระแท่นดงรังวิทยาคารร่วมกัน<\/span>จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพร<\/span>รษา 88พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว<\/span> จัดขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียน วันที่ 4 ธันวาคม 2558<\/span><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/p>\r\n

\r\n\t\r\n\t

\r\n\t\t<\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/p>\r\n\t\r\n\t

\r\n\t\t <\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/p>\r\n\t\r\n\t

\r\n\t\thttps:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.1010891065637824.1073742083.132931206767152&type=3<\/span><\/a><\/p>\r\n\t

\r\n\t\t <\/p>\r\n\t

\r\n\t\t <\/p>\r\n\t<\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/p>\r\n","description":"

\r\n\tคณะครูและนักเรียนโรงเรียนพ<\/span>ระแท่นดงรังวิทยาคารร่วมกัน<\/span>จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพร<\/span>รษา 88พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว<\/span> จัดขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียน วันที่ 4 ธันวาคม 2558<\/span><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/p>\r\n

\r\n\t\r\n\t

\r\n\t\t<\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/p>\r\n\t\r\n\t

\r\n\t\t <\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/p>\r\n\t\r\n\t

\r\n\t\thttps:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.1010891065637824.1073742083.132931206767152&type=3<\/span><\/a><\/p>\r\n\t

\r\n\t\t <\/p>\r\n\t

\r\n\t\t <\/p>\r\n\t<\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"691","views":"691","7":"36","cat_id":"36","8":"0","hot":"0","9":"2015-12-04 23:19:58","date":"2015-12-04 23:19:58","10":"1","active":"1","11":"36","uid":"36"},{"0":"708","id":"708","1":"โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง2558","title":"โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง2558","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-11-28_11-58-31.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-11-28_11-58-31.jpg","4":"

\r\n\tเมื่อวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพระท่นดงรังวิทยาคารร่วมกันสืบสานประเพณีลอยกระทง ปี 2558 มีการประกวดกระทงและทางโรงเรียนได้ร่วมกับเทศบาลตำบลพระแท่นร่วมทำกิจกรรมลอยกระทง ได้แก่ กิจกรรมรำอวยพรและการแสดงวงดนตรีสตริงของโรงเรียนขึ้นแสดงให้กับผู้ที่มาลอยกระทงได้รับชม<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tเมื่อวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพระท่นดงรังวิทยาคารร่วมกันสืบสานประเพณีลอยกระทง ปี 2558 มีการประกวดกระทงและทางโรงเรียนได้ร่วมกับเทศบาลตำบลพระแท่นร่วมทำกิจกรรมลอยกระทง ได้แก่ กิจกรรมรำอวยพรและการแสดงวงดนตรีสตริงของโรงเรียนขึ้นแสดงให้กับผู้ที่มาลอยกระทงได้รับชม<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"684","views":"684","7":"36","cat_id":"36","8":"0","hot":"0","9":"2015-11-28 11:59:11","date":"2015-11-28 11:59:11","10":"1","active":"1","11":"36","uid":"36"},{"0":"666","id":"666","1":"การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายชิษณุพงษ์ รุ่งสว่าง ณ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคา","title":"การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายชิษณุพงษ์ รุ่งสว่าง ณ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคา","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-11-19_14-45-04.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-11-19_14-45-04.jpg","4":"

\r\n\tการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายชิษณุพงษ์ รุ่งสว่าง ณ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายชิษณุพงษ์ รุ่งสว่าง ณ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"833","views":"833","7":"36","cat_id":"36","8":"0","hot":"0","9":"2015-11-19 14:45:37","date":"2015-11-19 14:45:37","10":"1","active":"1","11":"36","uid":"36"},{"0":"665","id":"665","1":"การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน \r\n ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น นางสาวกัลยาณี วันดี\r\n ณ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ","title":"การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน \r\n ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น นางสาวกัลยาณี วันดี\r\n ณ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-11-19_14-36-10.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-11-19_14-36-10.jpg","4":"

\r\n\tการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น นางสาวกัลยาณี วันดี <\/div>\r\n
\r\n\tณ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558<\/div>\r\n","description":"
\r\n\tการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น นางสาวกัลยาณี วันดี <\/div>\r\n
\r\n\tณ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558<\/div>\r\n","5":"","ppost":"","6":"683","views":"683","7":"36","cat_id":"36","8":"0","hot":"0","9":"2015-11-19 14:36:26","date":"2015-11-19 14:36:26","10":"1","active":"1","11":"36","uid":"36"},{"0":"664","id":"664","1":"การประชุมสุดยอดผลงานประจำปีงบประมาณ 2558 สหวิทยาเขตท่ามะกา","title":"การประชุมสุดยอดผลงานประจำปีงบประมาณ 2558 สหวิทยาเขตท่ามะกา","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-11-19_14-27-05.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-11-19_14-27-05.jpg","4":"

\r\n\tคณะครูแบะลุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ได้เข่าร่วมการประชุมสุดยอดผลงานประจำปีงบ<\/span><\/span><\/span>ประมาณ 2558 สหวิทยาเขตท่ามะกา กาญจนบุรี วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558<\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n","description":"

\r\n\tคณะครูแบะลุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ได้เข่าร่วมการประชุมสุดยอดผลงานประจำปีงบ<\/span><\/span><\/span>ประมาณ 2558 สหวิทยาเขตท่ามะกา กาญจนบุรี วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558<\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"380","views":"380","7":"36","cat_id":"36","8":"0","hot":"0","9":"2015-11-19 14:29:40","date":"2015-11-19 14:29:40","10":"1","active":"1","11":"36","uid":"36"},{"0":"663","id":"663","1":"คณะครูและผู้บริหารโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารร่วมงานกฐินพระราชทาน ","title":"คณะครูและผู้บริหารโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารร่วมงานกฐินพระราชทาน ","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-11-19_14-16-28.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-11-19_14-16-28.jpg","4":"

\r\n\tคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นำโดยผู้บริหารสถานศึกษา ท่านผอ.คงคา จุลกิจวัฒน์ ได้ร่วมทำกิจกรรมกฐินพระราชทาน ณ วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร วันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 เวลา13.00น.-15.00น.<\/span><\/p>\r\n","description":"

\r\n\tคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นำโดยผู้บริหารสถานศึกษา ท่านผอ.คงคา จุลกิจวัฒน์ ได้ร่วมทำกิจกรรมกฐินพระราชทาน ณ วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร วันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 เวลา13.00น.-15.00น.<\/span><\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"1115","views":"1115","7":"36","cat_id":"36","8":"0","hot":"0","9":"2015-11-19 14:21:18","date":"2015-11-19 14:21:18","10":"1","active":"1","11":"36","uid":"36"},{"0":"516","id":"516","1":"คณะครูโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ได้จัดนิทัศการแสดงผลงานวิชาการ","title":"คณะครูโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ได้จัดนิทัศการแสดงผลงานวิชาการ","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-09-16_19-51-14.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-09-16_19-51-14.jpg","4":"

\r\n\tคณะครูโรงเรียนพระแท่นดงรัง<\/span>วิทยาคาร ได้จัดนิทัศการแสดงผลงานวิช<\/span>าการ<\/span>ตามกลุ่มสาระต่างๆ<\/span>โดยมีนายคงคา จุลกิจวัฒน์ เป็นประธาน เมื่อ <\/span>วันที่ 16 กันยายน 2558 <\/span>ณ อาคารหอประชุมโรงเรียนพระแท<\/span>่นดงรังวิทยาคาร<\/span><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/p>\r\n

\r\n\t\r\n\t

\r\n\t\t<\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/p>\r\n\t\r\n\t

\r\n\t\t <\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/p>\r\n\t\r\n\t

\r\n\t\t <\/p>\r\n\t

\r\n\t\t <\/p>\r\n\t

\r\n\t\t <\/p>\r\n\t

\r\n\t\t <\/p>\r\n\t

\r\n\t\t <\/p>\r\n\t

\r\n\t\t <\/p>\r\n\t

\r\n\t\t <\/p>\r\n\t

\r\n\t\t <\/p>\r\n\t<\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/p>\r\n","description":"

\r\n\tคณะครูโรงเรียนพระแท่นดงรัง<\/span>วิทยาคาร ได้จัดนิทัศการแสดงผลงานวิช<\/span>าการ<\/span>ตามกลุ่มสาระต่างๆ<\/span>โดยมีนายคงคา จุลกิจวัฒน์ เป็นประธาน เมื่อ <\/span>วันที่ 16 กันยายน 2558 <\/span>ณ อาคารหอประชุมโรงเรียนพระแท<\/span>่นดงรังวิทยาคาร<\/span><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/p>\r\n

\r\n\t\r\n\t

\r\n\t\t<\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/p>\r\n\t\r\n\t

\r\n\t\t <\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/p>\r\n\t\r\n\t

\r\n\t\t <\/p>\r\n\t

\r\n\t\t <\/p>\r\n\t

\r\n\t\t <\/p>\r\n\t

\r\n\t\t <\/p>\r\n\t

\r\n\t\t <\/p>\r\n\t

\r\n\t\t <\/p>\r\n\t

\r\n\t\t <\/p>\r\n\t

\r\n\t\t <\/p>\r\n\t<\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"735","views":"735","7":"36","cat_id":"36","8":"0","hot":"0","9":"2015-09-16 19:53:56","date":"2015-09-16 19:53:56","10":"1","active":"1","11":"36","uid":"36"},{"0":"346","id":"346","1":"กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2558","title":"กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2558","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-08-11_19-31-16.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-08-11_19-31-16.jpg","4":"

\r\n\tนายคงคา จุลกิจวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 ณ หอประชุม โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร<\/span><\/p>\r\n","description":"

\r\n\tนายคงคา จุลกิจวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 ณ หอประชุม โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร<\/span><\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"1190","views":"1190","7":"36","cat_id":"36","8":"0","hot":"0","9":"2015-08-11 19:29:01","date":"2015-08-11 19:29:01","10":"1","active":"1","11":"36","uid":"36"},{"0":"337","id":"337","1":"โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารร่วมจัดกิจกรรมวันอาเซียน","title":"โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารร่วมจัดกิจกรรมวันอาเซียน","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-08-09_20-58-16.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-08-09_20-58-16.jpg","4":"

\r\n\tวันที่ 7 สิงหาคม 2558 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ได้จัดกิจกรรมวันอาเซียน โดยมีรองผู้อำนวยนงนุช เกษมจิต เป็นประธานในพิธี โดยมีกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมเป็นผู้จัดงาน ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆอาทิเช่น ให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน กิจกรรมตอบคำถาม ต่อรูปภาพอาเซียน กิจกรรมวาดภาพระบายสี เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักกลุ่มประเทศอาเซียน และวันก่อตั้งอาเซียน<\/span><\/p>\r\n","description":"

\r\n\tวันที่ 7 สิงหาคม 2558 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ได้จัดกิจกรรมวันอาเซียน โดยมีรองผู้อำนวยนงนุช เกษมจิต เป็นประธานในพิธี โดยมีกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมเป็นผู้จัดงาน ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆอาทิเช่น ให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน กิจกรรมตอบคำถาม ต่อรูปภาพอาเซียน กิจกรรมวาดภาพระบายสี เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักกลุ่มประเทศอาเซียน และวันก่อตั้งอาเซียน<\/span><\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"702","views":"702","7":"36","cat_id":"36","8":"0","hot":"0","9":"2015-08-09 21:07:03","date":"2015-08-09 21:07:03","10":"1","active":"1","11":"36","uid":"36"},{"0":"197","id":"197","1":"โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร จัดพิธีไหว้ครูดนตรี-นาฏศิลป์ไทย ขึ้นในวันที่ 16 กรกฎาคม 2558","title":"โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร จัดพิธีไหว้ครูดนตรี-นาฏศิลป์ไทย ขึ้นในวันที่ 16 กรกฎาคม 2558","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-07-16_16-59-47.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-07-16_16-59-47.jpg","4":"

\r\n\tโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารได้จัดพิธีไหว้ครูดนตรี-นาฏศิลป์ไทย ขึ้นในวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 โดยมีโรงเรียนในเขตบริการมาร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย<\/span><\/p>\r\n","description":"

\r\n\tโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารได้จัดพิธีไหว้ครูดนตรี-นาฏศิลป์ไทย ขึ้นในวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 โดยมีโรงเรียนในเขตบริการมาร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย<\/span><\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"681","views":"681","7":"36","cat_id":"36","8":"0","hot":"0","9":"2015-07-16 16:58:15","date":"2015-07-16 16:58:15","10":"1","active":"1","11":"36","uid":"36"},{"0":"193","id":"193","1":"ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร","title":"ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-07-16_15-57-43.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-07-16_15-57-43.jpg","4":"

\r\n\tเมื่อวันที่ 16 กรกฏาคม พ.ศ. 2558 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8  นายศังกร รักชูชื่น ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร โดยได้พบปะพูดคุยกับผู้อำนวยการโรงเรียนนายคงคา จุลกิจวัฒน์ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร พร้อมให้ข้อคิดเห็นและร่วมสังเกตการสอนของครู<\/span><\/span><\/div>\r\n","description":"
\r\n\tเมื่อวันที่ 16 กรกฏาคม พ.ศ. 2558 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8  นายศังกร รักชูชื่น ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร โดยได้พบปะพูดคุยกับผู้อำนวยการโรงเรียนนายคงคา จุลกิจวัฒน์ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร พร้อมให้ข้อคิดเห็นและร่วมสังเกตการสอนของครู<\/span><\/span><\/div>\r\n","5":"","ppost":"","6":"1078","views":"1078","7":"36","cat_id":"36","8":"0","hot":"0","9":"2015-07-16 15:58:21","date":"2015-07-16 15:58:21","10":"1","active":"1","11":"36","uid":"36"},{"0":"73","id":"73","1":"โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารร่วมทำพิธีวันสถาปนาลูกเสือเแห่งชาติ","title":"โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารร่วมทำพิธีวันสถาปนาลูกเสือเแห่งชาติ","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-07-01_09-23-51.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-07-01_09-23-51.jpg","4":"

\r\n\tคณะผู้กำกับลูกเสือและลูกเสือเนตรนารี โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ร่วมจัดกิจกรรมนื่องในวันสถาปนาลูกเสือเแห่งชาติ วันที่ 1 กรกฏาคม  ของทุกปี เพื่อน้อมลำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้ทรงสถาปนากิจการลูกเสือไทยขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 <\/p>\r\n","description":"

\r\n\tคณะผู้กำกับลูกเสือและลูกเสือเนตรนารี โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ร่วมจัดกิจกรรมนื่องในวันสถาปนาลูกเสือเแห่งชาติ วันที่ 1 กรกฏาคม  ของทุกปี เพื่อน้อมลำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้ทรงสถาปนากิจการลูกเสือไทยขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 <\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"944","views":"944","7":"36","cat_id":"36","8":"0","hot":"0","9":"2015-07-01 09:25:28","date":"2015-07-01 09:25:28","10":"1","active":"1","11":"36","uid":"36"},{"0":"65","id":"65","1":"พิธีไหว้ครูประจำปี2558 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร","title":"พิธีไหว้ครูประจำปี2558 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-06-30_13-15-03.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-06-30_13-15-03.jpg","4":"

\r\n\tนายคงคา จุลกิจวัฒน์ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมทำพิธีไว้ครู เนื่องในวันไหว้ครู วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2558 โดยผู้อำนวยการโรงเรียนได้เป็นประธานในพิธี ได้ให้โอวาทในการเรียนและได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีของโรงเรียน<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tนายคงคา จุลกิจวัฒน์ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมทำพิธีไว้ครู เนื่องในวันไหว้ครู วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2558 โดยผู้อำนวยการโรงเรียนได้เป็นประธานในพิธี ได้ให้โอวาทในการเรียนและได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีของโรงเรียน<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"973","views":"973","7":"36","cat_id":"36","8":"1","hot":"1","9":"2015-06-30 13:27:43","date":"2015-06-30 13:27:43","10":"1","active":"1","11":"36","uid":"36"}]