โรงเรียนบ้านคาวิทยา..
ศูนย์คริสตจักรร่วมกับโรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส
ศูนย์คริสตจักรร่วมกับโรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส
โรงเรียนบ้านคาวิทยา..
สโมสรราชบุรีมิตรผล เอฟซี จัดกิจกรรมคลินิคฟตบอลแก่นักเรียนและมอบอุปกรณ์กีฬา
สโมสรราชบุรีมิตรผล เอฟซี จัดกิจกรรมคลินิคฟตบอลแก่นักเรียนและมอบอุปกรณ์กี
โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม..
ค่ายเยาวชนคนดี ศรีท่าเรือ
ค่ายเยาวชนคนดี ศรีท่าเรือ
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม..
พิธีสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของ นศท.ประจำปีการศึกษา 2561
พิธีสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของ นศท.ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก..
กิจกรรมกีฬาภายใน
กิจกรรมกีฬาภายใน
โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทย..
กิจกรรมกีฬาสีภายใน 2561
กิจกรรมกีฬาสีภายใน 2561
โรงเรียนเทพมงคลรังษี..
การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา โดย สพม.8
การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา โดย สพม.8
โรงเรียนเทพมงคลรังษี..
แสดงผลงานเขตเศรษฐกิจพิเศษ ณ สพม.8
แสดงผลงานเขตเศรษฐกิจพิเศษ ณ สพม.8