โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์..
พิธีไหว้ครู และประดับเข็มคณะกรรมการนักเรียนและคณะกรรมการคณะสี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
พิธีไหว้ครู และประดับเข็มคณะกรรมการนักเรียนและคณะกรรมการคณะสี ประจำปีการ
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์..
โครงการแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการเกินในเด็กนักเรียน
โครงการแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการเกินในเด็กนักเรียน
โรงเรียนโพหักวงศ์สมบูรณ์รา..
ตำรวจโพหัก รณรงค์ให้ความรู้ป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา ร่วมรณรงค์เยาวชนไทยไม่เล่นพนันบอล ช่วงการแข่งขันฟุุตบอลโลก 2018
ตำรวจโพหัก รณรงค์ให้ความรู้ป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา ร่วมรณรงค
โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี..
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนปากท่อพิทยาคม..
การเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน  ปีการศึกษา 2561
การเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนปากท่อพิทยาคม..
พิธีไหว้ครู  ประจำปีการศึกษา 2561
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก..
วันสถาปนาโรงเรียนและวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
วันสถาปนาโรงเรียนและวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์..
วันไหว้ครู ปีการศึกษา 2561
วันไหว้ครู ปีการศึกษา 2561