โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาค..
รางวัลเหรียญเงิน หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2562 ระดับประเทศ
รางวัลเหรียญเงิน หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2562 ระดับประเทศ
โรงเรียนเทพมงคลรังษี..
การแข่งขันกีฬาภายใน ปี 2562 นนทรีเกมส์ ครั้งที่ 46
การแข่งขันกีฬาภายใน ปี 2562 นนทรีเกมส์ ครั้งที่ 46
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม..
โครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสาสมัครป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา
โครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสาสมัครป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม..
กิจกรรมวันวิทยาศาสาตร์
กิจกรรมวันวิทยาศาสาตร์
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม..
การแข่งขันกีฬาภายใน สาละเกม 2019
การแข่งขันกีฬาภายใน สาละเกม 2019
..
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา..
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ปีการศึกษา ๖๒
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ปีการศึกษา ๖๒
โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิท..
มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒๕๖๒
มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒๕๖๒