โรงเรียนเทพมงคลรังษี..
กฐินพระราชทาน วัดเทวสังฆาราม 2560
กฐินพระราชทาน วัดเทวสังฆาราม 2560
โรงเรียนเนกขัมวิทยา..
ศึกษาดูงานโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา  อำเภอสังขละบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี
ศึกษาดูงานโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
โรงเรียนเทพมงคลรังษี..
โรงเรียนเทพมงคลรังษี นำโดยนายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน นางมิลินดา เหลืองทอง นางสาวพเยาว์ ชำนาญกำหนด รองผู้อำนวยการ และคณะครูร่วมงาน #จิตอาสาร่วมทำความดีเพื่อพ่อหลวง
โรงเรียนเทพมงคลรังษี นำโดยนายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน นาง
โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก..
ศึกษาดูงานโรงเรียนวัดตโปทาราม จังหวัดชลบุรี
ศึกษาดูงานโรงเรียนวัดตโปทาราม จังหวัดชลบุรี
โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ..
การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก..
อบรมการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะในระดับสถานศึกษา
อบรมการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะในระดับสถานศึกษา
โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา..
โรงเรียนต้นแบบ โรงเรียนปลอดบุหรี่
โรงเรียนต้นแบบ โรงเรียนปลอดบุหรี่
โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา..
อบรมขยายผลการใช้งาน My Office
อบรมขยายผลการใช้งาน My Office