โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม..
โครงการส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัย และป้องกันอุบัติภัยสำหรับนักเรียน
โครงการส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัย และป้องกันอุบัติภัยสำหรับนักเรียน
โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม..
พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม..
ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ได้ร่วมแสดงความยินดี
ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ได้ร่วมแสดงความยินดี
โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม..
พิธีทำบุญอาหารปิ่นโต เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พิธีทำบุญอาหารปิ่นโต เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม..
การอบรมทำแผนพัฒนาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา และกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์
การอบรมทำแผนพัฒนาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา และกีฬาเชื่อมความสัมพัน
โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า..
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจบุรี ได้มาชี้แนะแนวทางด้านการศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจบุรี ได้มาชี้แนะแนว
โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า..
คณะครูผู้ปกครองและนักเรียนร่วมกันทำบัญตักบาตรเนืองในวันพ่อ
คณะครูผู้ปกครองและนักเรียนร่วมกันทำบัญตักบาตรเนืองในวันพ่อ
โรงเรียนแคทรายวิทยา..
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ