โรงเรียนช่องพรานวิทยา..
กิจกรรมบรรพชาสามเณรหมู่ ครั้งที่ 15
กิจกรรมบรรพชาสามเณรหมู่ ครั้งที่ 15
โรงเรียนช่องพรานวิทยา..
พิธีถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
พิธีถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบ
โรงเรียนเทพมงคลรังษี..
โครงการ
โครงการ "ร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี พ.ศ.2561"
โรงเรียนบ้านคาวิทยา..
อบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนสัญจร โดยพระมหาสิทธิการ ประธานผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา ประจำภาค 15
อบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนสัญจร โดยพระมหาสิทธิการ ประธานผู้เผยแผ่พระพ
โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา..
พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่
โรงเรียนเทพมงคลรังษี..
โครงการ YOUNG LOVE รักเป็นปลอดภัย ปี 2561
โครงการ YOUNG LOVE รักเป็นปลอดภัย ปี 2561
โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อ..
พระอาจารย์ธัม์มทีโป และพระอาจารย์สุรพจน์ สัท์ธาธิโก แสดงธัมม์นำฝึกจิต และบริจาคแท้งค์น้ำเย็น เครื่องกรองน้ำพร้อมถัง น้ำอิชิตัน บริจาคเงินสร้างโดมอเนกประสงค์ และผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสร้างโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์
พระอาจารย์ธัม์มทีโป และพระอาจารย์สุรพจน์ สัท์ธาธิโก แสดงธัมม์นำฝึกจิต แล
โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อ..
 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา๒๕๖๑
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา๒๕๖๑