โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาค..
โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานประจำปี 2559
โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานประจำป
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา..
 ประชุมดำเนินงานมาตรฐานการศึกษา
ประชุมดำเนินงานมาตรฐานการศึกษา
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา..
ประชุมจัดทำปฎิทินปฎิบัติงาน ประจำปี 2560
ประชุมจัดทำปฎิทินปฎิบัติงาน ประจำปี 2560
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม..
การประเมินโรงเรียนปลอดบุหรี่
การประเมินโรงเรียนปลอดบุหรี่
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม..
ประกาศผลสอบชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่๔
ประกาศผลสอบชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่๔
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์..
การอบรมเรื่องระบบช่วยเหลือนักเรียนปีการศึกษา 2560
การอบรมเรื่องระบบช่วยเหลือนักเรียนปีการศึกษา 2560
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์..
กลุ่มงานแนะแนวรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้าศึกษาต่อ (รอบโควต้า) ปีการศึกษา ๒๕๖๐
กลุ่มงานแนะแนวรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้าศึกษาต่อ (รอบโคว
โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง..
กิจกรรม “มอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2559”
กิจกรรม “มอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2559”