โพธาฯ วิชาการ 62
โพธาฯ วิชาการ 62
มอบเกียรติบัตรวันภาษาไทย
มอบเกียรติบัตรวันภาษาไทย
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
วันสุนทรภู่คู่วันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2562
วันสุนทรภู่คู่วันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำนักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ ไปร่วมแสดงงานฌาปนกิจศพ ณ วัดบ้านใหม่เหนือ ต.วัดแก้ว อ.บางแพ จ.ราชบุรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำนักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ ไปร่วมแสดงงานฌาปนกิจศพ ณ วัด
พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึุกษา 2562
พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึุกษา 2562