มุทิตาจิต ครูโพธาฯ
มุทิตาจิต ครูโพธาฯ
มอบรางวัลนักเรียนการแข่งขันกิจกรรม ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
มอบรางวัลนักเรียนการแข่งขันกิจกรรม ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
รับมอบรางวัลการแข่งขันวิทยาศาสตร์
รับมอบรางวัลการแข่งขันวิทยาศาสตร์
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการขยายผลการรายงานสรุปผล การดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนทางระบบออนไลน์
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการขยายผลการรายงานสรุปผล การดำเนินงานคุ้มครองและช่
วันวิชาการโพธาฯ 60
วันวิชาการโพธาฯ 60
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2560
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2560