การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ชุด ระบำนางกอย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้รับรางวัล “เหรียญทองชนะเลิศ” สพม.8 ราชบุรี 2
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ชุด ระบำนางกอย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้รับรา
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2/2561
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2/2561
โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ขอต้อนรับด้วยความ ยินดียิ่ง
โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ขอต้อนรับด้วยความ ยินดียิ่ง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ร่วมงานสานสัมพันธ์ชุมชน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ร่วมงานสานสัมพันธ์ชุมชน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำนักเรียนนาฏศิลป์ ไปร่วมแสดงงานฌาปนกิจศพ มารดาของครูวันดี สงวนศักดิ์ ณ วัดเขาช่องพราน ต.เตาปูน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำนักเรียนนาฏศิลป์ ไปร่วมแสดงงานฌาปนกิจศพ มารดาของคร
"มุทิตาราตรี อัญมณีแห่งโพธา"