ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2/2562
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2/2562
งานพระราชทานเพลิงศพ คุณพ่อม้วน พึ่งวร คุณพ่อของครูวิเชียร พึ่งวร ณ วัดใหญ่โพหัก
งานพระราชทานเพลิงศพ คุณพ่อม้วน พึ่งวร คุณพ่อของครูวิเชียร พึ่งวร ณ วัดใหญ่โพหัก
ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ รร.โพธาวัฒนาเสนี  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับ สพม.8
ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ รร.โพธาวัฒนาเสนี งานศิลปหัตถกรรมนัก
มุทิตาจิค ครูเกษียณ
มุทิตาจิค ครูเกษียณ
เกษียณอายุ มุทิตาจิตครู โพธาวัฒนาเสนี 2562
เกษียณอายุ มุทิตาจิตครู โพธาวัฒนาเสนี 2562
มอบเกียรติบัตรวิทยาศาสตร์
มอบเกียรติบัตรวิทยาศาสตร์