VTR เกษียณบูชาครู
VTR เกษียณบูชาครู
เกษียณบูชาครู
เกษียณบูชาครู
พิธิเปิดการสถาปนานายกสโมสรอินเตอร์แทคร์ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
พิธิเปิดการสถาปนานายกสโมสรอินเตอร์แทคร์ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
วันวิชาการ โพธาฯ 61
วันวิชาการ โพธาฯ 61
พิธีรดน้ำนมฝ้าย และพิธีมอบทุนการศึกษาปีการศึกษา 2561 พระครูพิทักษ์ศิลปาคม เจ้าอาวาสวัดขนอน (หนังใหญ่)
พิธีรดน้ำนมฝ้าย และพิธีมอบทุนการศึกษาปีการศึกษา 2561 พระครูพิทักษ์ศิลปาคม เจ้าอาวา
กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ