กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำนักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ร่วมทำการแสดงรำสลับสวด ณ วัดชัยรัตน์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำนักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ร่วมทำการแสดงรำสลับสวด ณ วัด
ทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่
ทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่
การแข่งขันกีฬาภายใน ชงโคเกมส์ 20187
การแข่งขันกีฬาภายใน ชงโคเกมส์ 20187
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับที่ 10 ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม ปี 2561 ระดับ ชาติ (ภาคกลางและภาคตะวันออก) ณ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับที่ 10 ในงานมหกรรมความส
merry christmas
merry christmas
การอบรม การพัฒนาวิชาชีพครู
การอบรม การพัฒนาวิชาชีพครู