นักเรียนชมรมนาฏศิลป์โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เข้าร่วมการแสดงรำบวงสรวง งานสมโภช 200 ปี ศาลหลักเมืองราชบุรี ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรี
นักเรียนชมรมนาฏศิลป์โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เข้าร่วมการแสดงรำบวงสรวง งานสมโภช 200 ป
ชมรมนาฏศิลป์โพธาวัฒนาเสนี เข้าร่วมการฝึกซ้อมใหญ่การแสดงรำบวงสรวง งานสมโภช 200 ปี ศาลหลักเมืองราชบุรี ณ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ชมรมนาฏศิลป์โพธาวัฒนาเสนี เข้าร่วมการฝึกซ้อมใหญ่การแสดงรำบวงสรวง งานสมโภช 200 ปี ศ
ยินดีต้อนรับคุณครูสุธิดา กองแดง
ยินดีต้อนรับคุณครูสุธิดา กองแดง
ปฐมนิเทศ นักเรียน ม.1
ปฐมนิเทศ นักเรียน ม.1
ยินดีต้อนรับครูจงรักษ์ เมฆพันธ์ โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา
ยินดีต้อนรับครูจงรักษ์ เมฆพันธ์ โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา
ศึกษาดูงาน ร.ร.กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี
ศึกษาดูงาน ร.ร.กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี