เชิญร่วมแสดงความยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการ สุรินทร์  อังกุรวิโรจน์ ในโอกาสรับตำแหน่งผู้อำนวยการหนองปลาหมอพิทยาคม
 

2016-01-07 10:33:42

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม
เชิญร่วมแสดงความยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการ สุรินทร์ อังกุรวิโ..
โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม ได้รับการตรวจประเมินสถานศึกษาพอเพียง
 

2015-07-24 11:23:06

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม
โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม ได้รับการตรวจประเมินสถานศึกษาพอเพี..
โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม ได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เนตรนารี
 

2015-07-02 09:04:53

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม
โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม ได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามข..