กิจกรรมวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
กิจกรรมวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
สพม.8 ร่วมประกอบพิธีวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี พ.ศ.2563
สพม.8 ร่วมประกอบพิธีวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี พ.ศ.2563
การติดตามและประเมินผล รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 2/2563 ประจำวันพุธที่ 15 มกราคม 2563
การติดตามและประเมินผล รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 2/2563 ประจำวันพุธที่ 15 มกราคม
ในพิธี “เปิดบ้านวิชาการ Open House 2020” โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง
ในพิธี “เปิดบ้านวิชาการ Open House 2020” โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง
อวยพรปีใหม่แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
อวยพรปีใหม่แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
ประชุมจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประชุมจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึก