โครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสาสมัครป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา
โครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสาสมัครป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา
กิจกรรมวันวิทยาศาสาตร์
กิจกรรมวันวิทยาศาสาตร์
การแข่งขันกีฬาภายใน สาละเกม 2019
การแข่งขันกีฬาภายใน สาละเกม 2019
 กิจกรรม เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒
กิจกรรม เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ62
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ62
ร่วมประกวดรถแห่เทียนจำนำพรรษา
ร่วมประกวดรถแห่เทียนจำนำพรรษา
กิจกรรมวันอาสาฬบูชาและถวายเทียนจำนำพรรษา62
กิจกรรมวันอาสาฬบูชาและถวายเทียนจำนำพรรษา62
To Be Number One รอบระดับ ประเทศ
To Be Number One รอบระดับ ประเทศ
ท่านส.ส.อัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์พบนักเรียนมัธยมวัดดอนตูม
ท่านส.ส.อัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์พบนักเรียนมัธยมวัดดอนตูม