ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์61
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์61
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ๒๕๖๑
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ๒๕๖๑
โรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ
โรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ
ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม
ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม
ASEAN DAY
ASEAN DAY