ร่วมประชุมทางไกลเพื่อรับฟังแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบ online ด้วยระบบ DEEP
 

2020-06-23 19:50:12

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม
ร่วมประชุมทางไกลเพื่อรับฟังแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบ onl..
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 

2020-06-23 19:45:53

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน..
การตรวจติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของคณะผู้แทนศึกษาธิการภาค 3
 

2020-06-23 19:41:07

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม
การตรวจติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบ..
การประเมินคุณภาพภายในเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4
 

2020-05-15 21:32:38

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม
การประเมินคุณภาพภายในเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4..
ตัวแทนแข่งขัน to be number one idol
 

2020-02-18 19:25:14

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม
ตัวแทนแข่งขัน to be number one idol..
นิทรรศการการประกวดชุมชน ไร้ขยะ
 

2020-02-14 18:39:12

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม
นิทรรศการการประกวดชุมชน ไร้ขยะ..