ตัวแทนแข่งขัน to be number one idol
ตัวแทนแข่งขัน to be number one idol
นิทรรศการการประกวดชุมชน ไร้ขยะ
นิทรรศการการประกวดชุมชน ไร้ขยะ
เลือกตั้งประธานนักเรียน 2563
เลือกตั้งประธานนักเรียน 2563
“MATH & SCIENCE TO STEM”
“MATH & SCIENCE TO STEM”
มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน
มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน
ฝึกภาคสนาม ศูนย์ฝึกสวนป่าเขาบิน
ฝึกภาคสนาม ศูนย์ฝึกสวนป่าเขาบิน