สอบกลางภาค 2/2561
สอบกลางภาค 2/2561
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
กิจกรรมคืนดินดี สู่ขุนเขา ครั้งที่ 5
กิจกรรมคืนดินดี สู่ขุนเขา ครั้งที่ 5
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบประวัติการปฏิบัติงานของครู (Log Book)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบประวัติการปฏิบัติงานของครู (Log Book)
โครงการป้องกันการจมน้ำให้กับนักเรียนและเยาวชนในสถานศึกษา
โครงการป้องกันการจมน้ำให้กับนักเรียนและเยาวชนในสถานศึกษา