รับมอบโล่รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการสร้างเรื่องราวอัตลักษณ์ชุมชน ระดับภาค
รับมอบโล่รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการสร้างเรื่องราวอัตลักษณ์ชุมชน ระดับภาค
การแสดงรำและการแสดงโขน งานถนนเด็กเดิน
การแสดงรำและการแสดงโขน งานถนนเด็กเดิน
รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผล โครงการสร้างเสริมคุณธรรม
รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผล โครงการสร้างเสริมคุณธรรม
การประกวด To Be Number One Teen Dancercise 2019 จังหวัดกาญจนบุรี
การประกวด To Be Number One Teen Dancercise 2019 จังหวัดกาญจนบุรี
มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2561
มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2561
เข้าร่วมโครงการจิตอาสา
เข้าร่วมโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"