โรงเรียนหนองปรือพิทยาคมเข้ารับการประเมินโครงงานคุณธรรม
โรงเรียนหนองปรือพิทยาคมเข้ารับการประเมินโครงงานคุณธรรม