การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา v-net
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา v-net
กิจกรรมพี่ช่วยน้อง
กิจกรรมพี่ช่วยน้อง
วันครูแห่งชาติ ประจำปี 2562
วันครูแห่งชาติ ประจำปี 2562
Mueang Kan U 13 League
Mueang Kan U 13 League
โครงการจิตอาสา พัฒนาอำเภอหนองปรือ
โครงการจิตอาสา พัฒนาอำเภอหนองปรือ
วันลอยกระทง
วันลอยกระทง