มอบตัวนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2562
มอบตัวนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2562
เปิดบ้านวิชาการ Super Hero Open House
เปิดบ้านวิชาการ Super Hero Open House
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา v-net
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา v-net
กิจกรรมพี่ช่วยน้อง
กิจกรรมพี่ช่วยน้อง
วันครูแห่งชาติ ประจำปี 2562
วันครูแห่งชาติ ประจำปี 2562
Mueang Kan U 13 League
Mueang Kan U 13 League