รองผู้ว่ากาญจน์ติดตามทุนพระราชทานฯ
รองผู้ว่ากาญจน์ติดตามทุนพระราชทานฯ
นักเรียนทุนพบท่านองคมนตรี
นักเรียนทุนพบท่านองคมนตรี
ไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562
ไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562
ส่งเสริมประชาธิปไตย เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน
ส่งเสริมประชาธิปไตย เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน
โรงเรียนคุณภาพ ประจำตำบล
โรงเรียนคุณภาพ ประจำตำบล
บริจาคโลหิต
บริจาคโลหิต