กีฬาสัมพันธ์ กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
กีฬาสัมพันธ์ กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชิ
โรงเรียนวีรวัฒน์โยธินศึกษาดูงาน
โรงเรียนวีรวัฒน์โยธินศึกษาดูงาน
ผู้แทน กปร. เยี่ยมชมวงโยธวาทิต
ผู้แทน กปร. เยี่ยมชมวงโยธวาทิต
พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
รับผ้าไตรพระราชทาน
รับผ้าไตรพระราชทาน
พิธีคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
พิธีคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ