นักเรียนโรงเรียนด่านมะขามเตี้ย เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่36 ‘อุทัยธานีเกมส์‘
 

2019-11-27 16:38:04

โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทย
นักเรียนโรงเรียนด่านมะขามเตี้ย เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่ง..
25 พฤศจิกายน วันวชิราวุธ (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า)
 

2019-11-25 10:35:37

โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทย
25 พฤศจิกายน วันวชิราวุธ (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า)..
มอบเกียรติบัติแก่นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่69 ประจำปีการศึกษา2562
 

2019-11-22 12:20:10

โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทย
มอบเกียรติบัติแก่นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนัก..
ประเมินนักเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2562
 

2019-09-25 10:05:05

โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทย
ประเมินนักเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2562..
กิจกรรมเทิดพระเกียรติวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  วันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2562
 

2019-08-09 16:42:45

โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทย
กิจกรรมเทิดพระเกียรติวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริ..
คณะกรรมการนิเทศก์ติดตาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต8
 

2019-07-31 15:55:12

โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทย
คณะกรรมการนิเทศก์ติดตาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา..