ผอ.สพม.8 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง
   

2021-01-27 11:34:18

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง
ผอ.สพม.8 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง..
ฉีดพ่นฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาด
 

2020-12-23 10:09:02

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง
ฉีดพ่นฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาด..
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2563
 

2020-12-23 10:05:35

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2563..
วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563
 

2020-12-23 10:03:31

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง
วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563..
วันปิยมหาราช
พิธียกเสาเอกอาคารเรียนหลังใหม่
 

2020-10-26 14:04:25

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง
พิธียกเสาเอกอาคารเรียนหลังใหม่..