กิจกรรม “ เปิดบ้านวิชาการ (Open House) ปีการศึกษา 2561 ” “อุ่นไอรัก ร่วมใจภักดิ์ 10 แผ่นดิน”
กิจกรรม “ เปิดบ้านวิชาการ (Open House) ปีการศึกษา 2561 ” “อุ่นไอรัก ร่วมใจภักดิ์ 10 แผ่นดิน”
กิจกรรม “วันครูแห่งชาติ ประจำปี 2562”ณ อาคารหอประชุมโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
กิจกรรม “วันครูแห่งชาติ ประจำปี 2562”ณ อาคารหอประชุมโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญ
กิจกรรม “วันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ. 2562”ณ หอประชุมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
กิจกรรม “วันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ. 2562”ณ หอประชุมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนคร
กิจกรรม “โครงการพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ ”
กิจกรรม “โครงการพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ ”
กิจกรรม “สัปดาห์วันคริสต์มาสและวันปีใหม่ ”
กิจกรรม “สัปดาห์วันคริสต์มาสและวันปีใหม่ ”
กิจกรรม “ตรวจสุขภาพคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2561”
กิจกรรม “ตรวจสุขภาพคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2561”