การประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  ระดับเพชร
การประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเพชร
นิเทศสหวิทยาเขต ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
นิเทศสหวิทยาเขต ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2560
กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2560
วันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ. 2561 “เฉลิมรัชสมัย  ครูไทยพัฒนา”
วันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ. 2561 “เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา”
นิทรรศการงานประเพณีโคบาล ครั้งที่ 12 ประจำปี 2561
นิทรรศการงานประเพณีโคบาล ครั้งที่ 12 ประจำปี 2561
สัปดาห์วันคริสต์มาสและกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
สัปดาห์วันคริสต์มาสและกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่