พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2560
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2560
กิจกรรม พ.พ.สัมพันธ์
กิจกรรม พ.พ.สัมพันธ์
การอบรมพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร
การอบรมพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร
ปัจฉิมนิเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6
ปัจฉิมนิเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6
ทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2559
ทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2559