ประชุมผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4
ประชุมผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4
การประกาศผลและรายงานตัวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4
การประกาศผลและรายงานตัวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4
 พิธีมอบประกาศนียบัตร  นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้น ม.3และ ม.6
พิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้น ม.3และ ม.6
ประมวลภาพการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ
ประมวลภาพการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
การอมรมการทำ CPR โครงการทำดีเพื่อพ่อ Hands to Heart
การอมรมการทำ CPR โครงการทำดีเพื่อพ่อ Hands to Heart
ประมวลภาพกิจกรรมรุ่นน้องส่งรุ่นพี่ อำลาพี่ม.6 ประจำปีการศึกษา 2560
ประมวลภาพกิจกรรมรุ่นน้องส่งรุ่นพี่ อำลาพี่ม.6 ประจำปีการศึกษา 2560
ประมวลภาพกิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง ประจำปีการศึกษา 2561 STUDENT COUNCIL
ประมวลภาพกิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง ประจ
ประมวลภาพพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรคนดีศรีรัตนฯ และมอบรางวัลงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ประมวลภาพพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรคนดีศรีรัตนฯ และมอบรางวัลงานศิลปะหัตถกรรมนัก