โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงรับรางวัลรองชนะเลิศ  ประเภทนักเรียน นักศึกษา การประกวดคลิปวิดีโอ เพื่อประชาสัมพันธ์ “ ตลาดต้องชม”
โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงรับรางวัลรองชนะเลิศ ประเภทนักเรียน นักศึกษา การประกวดคล
กิจกรรมสร้างสรรค์น้องพี่ฟ้าน้ำเงิน  ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1
กิจกรรมสร้างสรรค์น้องพี่ฟ้าน้ำเงิน ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1
ประชุมผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4
ประชุมผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4
การประกาศผลและรายงานตัวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4
การประกาศผลและรายงานตัวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4
 พิธีมอบประกาศนียบัตร  นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้น ม.3และ ม.6
พิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้น ม.3และ ม.6
ประมวลภาพการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ
ประมวลภาพการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ