พิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่6
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
เปิดกองลูกเสือ 8 พฤศจิกายน 2560
เปิดกองลูกเสือ 8 พฤศจิกายน 2560
โรงเรียนรัตนฯเป็นโรงทานเนื่องในงานพระราชพิธีวางดอกไม้จันทร์
โรงเรียนรัตนฯเป็นโรงทานเนื่องในงานพระราชพิธีวางดอกไม้จันทร์
พิธีถวายพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2560
พิธีถวายพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2560
พิธีมุทิตากษิณานุสรณ์ รัตนราษฎร์บำรุง 2560
พิธีมุทิตากษิณานุสรณ์ รัตนราษฎร์บำรุง 2560
พิธีมุทิตาจิตคุณครูเกษียณอายุราชการปีการศึกษา 2560
พิธีมุทิตาจิตคุณครูเกษียณอายุราชการปีการศึกษา 2560