คอนเสิร์ต บ๊าว บาว ๑๐๑ ปี รัตนราษฎร์บำรุง
คอนเสิร์ต บ๊าว บาว ๑๐๑ ปี รัตนราษฎร์บำรุง
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้าย วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพิธีมอบเกียรติบัตรเรียงความภาษาไทย
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้าย วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
กิจกรรมวัฒนธรรมจีน เชิงสร้างสรรค์ ก้าวทันสมัยนิยม
กิจกรรมวัฒนธรรมจีน เชิงสร้างสรรค์ ก้าวทันสมัยนิยม
พิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันวิทยาศาตร์และคณิตศาสตร์
พิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันวิทยาศาตร์และคณิตศาสตร์
โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนรอบรั้ว มทธ.กรุงเทพ คณะศิลปศาสตร์
โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนรอบรั้ว มทธ.กรุงเทพ คณะศิลปศาสตร์
พิธีเปิดโครงการจัดพื้นที่โรงเรียนเพื่อให้บริการประชาชนเล่นกีฬาและออกกำลังกาย
พิธีเปิดโครงการจัดพื้นที่โรงเรียนเพื่อให้บริการประชาชนเล่นกีฬาและออกกำลังกาย