กิจกรรมวัน Chrismas Day ประจำปีการศึกษา 2562
กิจกรรมวัน Chrismas Day ประจำปีการศึกษา 2562
กิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
กิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
การมอบทุนการศึกษาโดย สมาคมศิษย์เก่า ครูและผู้ปกครอง  โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง
การมอบทุนการศึกษาโดย สมาคมศิษย์เก่า ครูและผู้ปกครอง โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง
กิจกรรมแสดงความยินดีส่งคุณครูพรรณทิพย์ ตันมงคลกาญจน์
กิจกรรมแสดงความยินดีส่งคุณครูพรรณทิพย์ ตันมงคลกาญจน์
กิจกรรมเดินขบวนลอยกระทง
กิจกรรมเดินขบวนลอยกระทง
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นม.3 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นม.3 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562