โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหล่งเรียนรู้และบริการชุมชน กิจกรรมบริการชุมชนด้านวิชาการ
โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหล่งเรียนรู้และบริการชุมชน กิจกรรมบริการชุมชนด้านวิชา
กิจกรรมวันครู ประจำปี 2563
กิจกรรมวันครู ประจำปี 2563
งานรัตนฯ วิชาการ ปีการศึกษา 2562
งานรัตนฯ วิชาการ ปีการศึกษา 2562
มอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัลการแข่งขันระดับชาติ
มอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัลการแข่งขันระดับชาติ
มอบเกียรติบัตรคณะกรรมการสภานักเรียน  ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ระดับชาติ ครั้งที่ 69
มอบเกียรติบัตรคณะกรรมการสภานักเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ระดับชาติ ครั
พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2562
พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2562