ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยศึกษาเขต8 ครั้งที่3/2562
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยศึกษาเขต8 คร
พิธีมุฑิตาจิตแก่คุณครูและบุคคลากรที่เกษียณอายุในปีการศึกษา 2562
พิธีมุฑิตาจิตแก่คุณครูและบุคคลากรที่เกษียณอายุในปีการศึกษา 2562
กิจกรรมมอบเกียรติบัตรการแข่งขันต่างๆ
กิจกรรมมอบเกียรติบัตรการแข่งขันต่างๆ
การมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
การมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69