กิจกรรมการบริจาคเลือดประจำปีการศึกษา 2562
กิจกรรมการบริจาคเลือดประจำปีการศึกษา 2562
อบรมการใช้สื่อออนไลน์อย่างมีคุณธรรม
อบรมการใช้สื่อออนไลน์อย่างมีคุณธรรม "ใช่หรือมั่วชัวร์ก่อนแชร์"
อบรมการผลิตสื่อภาพยนต์สั้น ภายใต้แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อบรมการผลิตสื่อภาพยนต์สั้น ภายใต้แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมวันอาเซียนและค่านิยม 12 ประการ
กิจกรรมวันอาเซียนและค่านิยม 12 ประการ
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
ภาพกิจกรรมคณะศึกษาดูงานสภานักเรียน โรงเรียนวัดไร่ขิง
ภาพกิจกรรมคณะศึกษาดูงานสภานักเรียน โรงเรียนวัดไร่ขิง