นักเรียนชุมนุมหุ่นยนต์  ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ WRG2017
นักเรียนชุมนุมหุ่นยนต์ ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ WRG2017
รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มอบเกียรติบัตรแกนนำยาเสพติดดีเด่น
มอบเกียรติบัตรแกนนำยาเสพติดดีเด่น