นักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาปลูกป่า ทำฝายชลอน้ำ
 

2020-08-01 14:03:25

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
นักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาปลูกป่า ทำฝายชลอน้ำ..
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 

2020-08-01 14:02:44

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว..
ประชุมนักเรียนในโครงการกองทุนศึกษา
 

2020-08-01 14:02:03

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
ประชุมนักเรียนในโครงการกองทุนศึกษา..
ประชุมครูครั้งที่ 2/2563
 

2020-08-01 13:58:23

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
ประชุมครูครั้งที่ 2/2563..
ประชุมครูครั้งที่ 1/2563
 

2020-08-01 13:57:35

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
ประชุมครูครั้งที่ 1/2563..
โครงการ ยกระดับการจัดการอาชีวศึกษา
 

2020-08-01 13:55:42

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
โครงการ ยกระดับการจัดการอาชีวศึกษา..