กิจกรรม merry christmas และกิจกรรมปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๐
กิจกรรม merry christmas และกิจกรรมปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๐
สังสรรค์วันขึ้นปีใหม่และเลี้ยงส่ง บุคลากรที่สอบบรรจุได้
สังสรรค์วันขึ้นปีใหม่และเลี้ยงส่ง บุคลากรที่สอบบรรจุได้
การสอบวัดผลประเมินผลกลางภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
การสอบวัดผลประเมินผลกลางภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
กิจกรรม samsung Smart Leaming Center 2071
กิจกรรม samsung Smart Leaming Center 2071
เอื้องผึ้งเกมส์ ปี พ.ศ.2560
เอื้องผึ้งเกมส์ ปี พ.ศ.2560
ประเมินครูผู้ช่วยอย่างเข้ม
ประเมินครูผู้ช่วยอย่างเข้ม