ต้อนรับผู้อำนวยเขตพื้นที่่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘
 

2020-12-03 17:06:06

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
ต้อนรับผู้อำนวยเขตพื้นที่่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘..
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘
 

2020-12-03 17:02:29

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษ..
วันปิยมหาราช
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียน
 

2020-10-30 11:42:16

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียน..
ประชุมครูประจำเดือนตุลาคม
 

2020-10-28 11:43:46

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
ประชุมครูประจำเดือนตุลาคม..
นักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ได้รับรางวัลทั้งระดับภูมิภาค และระดับประเทศครงการบอกรักแม่
 

2020-10-28 11:34:53

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
นักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ได้รับรางวัลทั้งระดับภูมิภาค ..
ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
 

2020-10-28 11:25:13

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา..
พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
 

2020-10-21 09:11:46

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ"Symposium" พื้นที่นวัตกรรมกา..
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทานอุปกรณ์การเรียนแก่โรงเรียนที่ขาดแคลน
 

2020-10-21 09:08:51

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมห..
อบรมเชิงปฎิบัติการ
 

2020-10-21 09:04:30

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
อบรมเชิงปฎิบัติการ "เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม..
ประชุมครูประจำเดือนกันยายน 2563
 

2020-10-21 09:00:19

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
ประชุมครูประจำเดือนกันยายน 2563..
การประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทานปีการศึกษา 2563
 

2020-10-21 08:55:42

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
การประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทานปีการศึกษา 2563..
พิธีมอบทุนปัจจัยพื้นฐานยากจนพิเศษ
 

2020-09-10 18:01:34

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
พิธีมอบทุนปัจจัยพื้นฐานยากจนพิเศษ..
การนิเทศ ติดตาม โครงการส่งเสริมการอ่าน
 

2020-09-10 17:57:40

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
การนิเทศ ติดตาม โครงการส่งเสริมการอ่าน..
จัดพิธีมอบรางวัลการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายออนไลน์ทั่วประเทศ
 

2020-09-10 17:53:53

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
จัดพิธีมอบรางวัลการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายออนไลน์ทั่วประเทศ..
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2563
 

2020-08-21 16:55:37

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2563..
คณะนิเทศ ติดตาม การดำเนินงาน ITA Online ระดับสถานศึกษา
 

2020-08-17 09:35:51

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
คณะนิเทศ ติดตาม การดำเนินงาน ITA Online ระดับสถานศึกษา..
กิจกรรมมอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19
 

2020-08-06 09:10:12

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
กิจกรรมมอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19..
นักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาปลูกป่า ทำฝายชลอน้ำ
 

2020-08-01 14:03:25

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
นักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาปลูกป่า ทำฝายชลอน้ำ..
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 

2020-08-01 14:02:44

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว..
ประชุมนักเรียนในโครงการกองทุนศึกษา
 

2020-08-01 14:02:03

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
ประชุมนักเรียนในโครงการกองทุนศึกษา..
ประชุมครูครั้งที่ 2/2563
 

2020-08-01 13:58:23

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
ประชุมครูครั้งที่ 2/2563..
ประชุมครูครั้งที่ 1/2563
 

2020-08-01 13:57:35

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
ประชุมครูครั้งที่ 1/2563..
โครงการ ยกระดับการจัดการอาชีวศึกษา
 

2020-08-01 13:55:42

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
โครงการ ยกระดับการจัดการอาชีวศึกษา..
กิจกรรมแจกใบงานนักเรียนและเยี่ยมบ้านนักเรียน
 

2020-06-17 17:40:27

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
กิจกรรมแจกใบงานนักเรียนและเยี่ยมบ้านนักเรียน..
มอบทุนปัจจัยพื้นฐาน
รับมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑และ ๔
 

2020-06-17 17:38:37

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
รับมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑และ ๔..
ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1และม.4
 

2020-06-17 17:36:50

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1และม.4..
คณะผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตรวจเยียม
 

2020-06-17 17:36:15

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
คณะผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตรวจ..
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘
 

2020-06-17 17:34:32

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘..
สมัครเรียนโปรดอ่านที่นี่ให้ครบทุกสไลด์
 

2020-06-17 17:33:09

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
สมัครเรียนโปรดอ่านที่นี่ให้ครบทุกสไลด์..
การสอบวัดผลประเมินผลปลายภาคเรียน
 

2020-03-23 18:56:16

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
การสอบวัดผลประเมินผลปลายภาคเรียน..
ประะจำประจำเดือนกุมภาพันธ์
 

2020-03-23 18:55:26

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
ประะจำประจำเดือนกุมภาพันธ์..
ภาพหมู่ ม.๓ และ ม.๖
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
 

2020-02-21 10:24:31

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๒..
กิจกรรม Open house
แนะแนวสัญจร
พิธีมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษา
 

2020-02-17 12:15:22

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
พิธีมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษา..
กิจกรรมอบรมตามโครงการห้องเรียนหุ่นยนต์ STEM
 

2020-02-17 12:14:43

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
กิจกรรมอบรมตามโครงการห้องเรียนหุ่นยนต์ STEM..
กิจกรรมพี่รหัสน้องรหัส
 

2020-02-17 12:14:01

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
กิจกรรมพี่รหัสน้องรหัส..
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
 

2020-02-17 12:07:26

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓..
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
 

2020-02-17 12:06:32

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา..
แนะแนวสัญจร
ค่ายฟิสิกส์และดาราศาสตร์
 

2020-01-20 14:53:22

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
ค่ายฟิสิกส์และดาราศาสตร์..
วันสถาปนาโรงเรียนและทอดผ้าป่าสามัคคี
 

2020-01-18 10:22:04

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
วันสถาปนาโรงเรียนและทอดผ้าป่าสามัคคี..
กิจกรรมวันครูครั้งที่ ๖๔ ประจำปีการศึกษา๒๕๖๓
 

2020-01-18 10:21:13

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
กิจกรรมวันครูครั้งที่ ๖๔ ประจำปีการศึกษา๒๕๖๓..
 กิจกรรมกีฬาสีเอื้องผึ้งเกมส์ครั้งที่ ๔๓
 

2020-01-18 10:20:15

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
กิจกรรมกีฬาสีเอื้องผึ้งเกมส์ครั้งที่ ๔๓..
กิจกรรมโครงการคาราวานวิทยาศาสตร์
 

2020-01-13 20:04:44

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
กิจกรรมโครงการคาราวานวิทยาศาสตร์..
กิจกรรม Hapypy new yeaer 2020
การสอบวัดผลประเมินผลกลางภาคเรียนที่่ ๒
 

2020-01-13 20:03:18

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
การสอบวัดผลประเมินผลกลางภาคเรียนที่่ ๒..
การนิเทศติดตามความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ ๒
 

2020-01-13 20:02:39

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
การนิเทศติดตามความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ ๒..
กิจกรรมค่ายดนตรีไทยใจอาสา
 

2020-01-13 20:01:57

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
กิจกรรมค่ายดนตรีไทยใจอาสา..
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองสัญจรและเยี่ยมบ้านนักเรียนบ้านไกล
 

2020-01-13 20:01:03

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองสัญจรและเยี่ยมบ้านนักเรียนบ้านไกล..
กิจกรรมใส่บาตรวันพ่อแห่งชาติ
 

2020-01-13 20:00:01

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
กิจกรรมใส่บาตรวันพ่อแห่งชาติ..
การสอบนักธรรมศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
 

2020-01-13 19:59:14

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
การสอบนักธรรมศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒..
ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒
 

2020-01-13 19:58:20

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒..
กิจกรรมติวสอบนักธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก
 

2020-01-13 19:57:29

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
กิจกรรมติวสอบนักธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก..
กิจกรรมวันวชิราวุธ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
 

2019-12-03 15:36:24

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
กิจกรรมวันวชิราวุธ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒..
ประชุมครูประจำเดือนพฤศจิกายน ๖๒
 

2019-11-20 14:16:59

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
ประชุมครูประจำเดือนพฤศจิกายน ๖๒..
ประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ ๒
 

2019-11-20 14:16:11

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
ประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ ๒..
โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยาเข้าศึกษาดูงาน
 

2019-11-20 14:15:28

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยาเข้าศึกษาดูงาน..
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
 

2019-11-20 14:14:47

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน..
ประชุมประจำเดือนตุลาคม
 

2019-11-20 14:14:07

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
ประชุมประจำเดือนตุลาคม..
การสอบวัดผลประเมินผลปลายภาคเรียนที่ ๑
 

2019-10-01 14:12:39

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
การสอบวัดผลประเมินผลปลายภาคเรียนที่ ๑..
พิธีมอบเกียรติบัตรสัปดาห้องสมุด
 

2019-10-01 14:11:59

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
พิธีมอบเกียรติบัตรสัปดาห้องสมุด..
กิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์
 

2019-10-01 14:11:20

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
กิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์..
กิจกรรมตลาดนัดอาชีพ
การรับการประเมินนักเรียนพระราชทาน
 

2019-10-01 14:10:10

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
การรับการประเมินนักเรียนพระราชทาน..
การรับการประเมินความพร้อมในการขอเปิดห้องเรียนพิเศษ
 

2019-10-01 14:09:28

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
การรับการประเมินความพร้อมในการขอเปิดห้องเรียนพิเศษ..
การประเมินลูกจ้างและพนักงานราชการ
 

2019-10-01 14:08:40

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
การประเมินลูกจ้างและพนักงานราชการ..
คณะศึกษาดูงาน
กิจกรรมตลาดนัดอาชีพ
ยินดีต้อนคุณครูใหม่
พิธีมอบเกียรติบัตร
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ปีการศึกษา ๖๒
 

2019-08-21 14:42:27

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ปีการศึกษา ๖๒..
กิจกรรมธนาคารขยะโรงเรียน
 

2019-08-16 14:49:53

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
กิจกรรมธนาคารขยะโรงเรียน..
ศีกษาดูงานจากโรงเรียนกุดจิกวิทยา
 

2019-08-16 14:49:11

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
ศีกษาดูงานจากโรงเรียนกุดจิกวิทยา..
นิเทศขับเคลื่อนนโยบาย
 

2019-08-16 14:48:33

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
นิเทศขับเคลื่อนนโยบาย..
กิจกรรมใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
 

2019-08-16 14:47:55

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
กิจกรรมใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล..
ประชุมประเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒
 

2019-08-16 14:47:13

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
ประชุมประเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒..
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด
 

2019-08-16 14:46:35

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด..
อบรมพัฒนาศักยาภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการใชั ICT
 

2019-08-16 14:45:57

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
อบรมพัฒนาศักยาภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการใชั ICT..
กิจกรรมวันภาษาไทยปีการศึกษา ๒๕๖๒
 

2019-08-16 14:45:05

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
กิจกรรมวันภาษาไทยปีการศึกษา ๒๕๖๒..
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล
 

2019-08-16 14:44:05

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล..
รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” ประจำปี 2562 ปีที่ 11
 

2019-07-28 11:32:21

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” ประจำปี 2562 ปีท..
ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม
 

2019-07-28 11:31:42

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม..
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๑๐
 

2019-07-28 11:30:46

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๑๐..
การสอบวัดผลประเมินผลกลางภาคเรียน
 

2019-07-28 11:29:52

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
การสอบวัดผลประเมินผลกลางภาคเรียน..
 อบรมพัฒนาศัักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการใช้ ICT
 

2019-07-28 11:28:46

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
อบรมพัฒนาศัักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการใช้ ICT..
กิจกรรมวันภาษาไทย
คณะศึกษาดูงาน
กิจกรรมฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง
 

2019-07-28 11:26:32

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
กิจกรรมฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง..
พิธีมอบเกียติบัตร
ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติด
 

2019-07-28 11:24:53

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติด..
กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา62
 

2019-07-28 11:24:11

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา62..
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปีการศึกษา 2562
 

2019-07-28 11:23:04

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปีการศึกษา 2562..
กิจกรรมตลาดนัดอาชีพ
มูลนิธิ One Sky ได้มาให้ความรู้ เกี่ยวกับสิทธิเด็กและปัญหาของเยาวชน
 

2019-06-28 09:32:51

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
มูลนิธิ One Sky ได้มาให้ความรู้ เกี่ยวกับสิทธิเด็กและปัญหาขอ..
มอบเกียรติบัตรโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
 

2019-06-28 09:31:54

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
มอบเกียรติบัตรโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด..
พิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
 

2019-06-28 09:30:50

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
พิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ..