กิจกรรมเปิดบ้าน ท.ว.
กิจกรรมเปิดบ้าน ท.ว.
การจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความจงรักภักดี
การจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความจงรักภักดี
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
พิธีมอบแหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยา
พิธีมอบแหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยา
วันครู 16 มกราคม พ.ศ. 2559
วันครู 16 มกราคม พ.ศ. 2559
นายสมชาย รองเหลือ เยี่ยมชมโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา
นายสมชาย รองเหลือ เยี่ยมชมโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา