รับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ วัดหนองตากยาอภัยสัตว์
รับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ วัดหนองตากยา
โรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง นำนักเรียนรับทุนการศึกษา ณ วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร
โรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง นำนักเรียนรับทุนการศึกษา ณ วัดพระปฐมเจด
แห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2558
แห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2558
ค่ายคุณธรรม-จริยธรรม
ค่ายคุณธรรม-จริยธรรม
พิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
พิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
ระลึกบุญคุณครู พิธีไหว้ครู ประจำปี 2558
ระลึกบุญคุณครู พิธีไหว้ครู ประจำปี 2558